Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

DZIEŃ OTWARTY: 23 MARCA 2019r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka 
w Polsce. Istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia 
I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) kształcenie doktorskie a także studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne. 

Akademia kształci na ponad 20  kierunkach studiów.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA – kierunek  realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną 
w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką
 • BUDOWNICTWO 
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA  (profil praktyczny) 
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny) 
 • ZARZĄDZANIE 
 • KIERUNKI INFORMATYCZNE w tym: (wybierane po pierwszym roku) 
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

Zajęcia odbywają się w 8 podstawowych jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ponad 10 tys. studentów w ponad 80  specjalnościach technicznych i społecznych. 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP jest zgodne z zapo-trzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują 
oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. 

Studia wojskowe prowadzone są w formie stacjonarnej jako jednolite studia magisterske.

Studia cywilne, prowadzone w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej: studia pierwszego stopnia – inżynierskie i  licencjackie, studia drugiego stopnia – magisterskie oraz kształcenie doktorskie w szkole doktorskiej.  Akademia prowadzi też studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.  

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo dydaktyczna: ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. 

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju
 i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, 
jak i prywatnych.  Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. 

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje
 z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami 
i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy,  Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów 
i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wybrani w ostrym procesie rekrutacji studenci wojskowi WAT studiują w West Point 
i Annapolis w USA

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich 
i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów uczelni. 
 

Powiązane artykuły

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września 2019 uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie.

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie