Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

DZIEŃ OTWARTY: 23 MARCA 2019r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka 
w Polsce. Istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia 
I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) kształcenie doktorskie a także studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne. 

Akademia kształci na ponad 20  kierunkach studiów.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA – kierunek  realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną 
w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką
 • BUDOWNICTWO 
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA  (profil praktyczny) 
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny) 
 • ZARZĄDZANIE 
 • KIERUNKI INFORMATYCZNE w tym: (wybierane po pierwszym roku) 
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

Zajęcia odbywają się w 8 podstawowych jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ponad 10 tys. studentów w ponad 80  specjalnościach technicznych i społecznych. 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP jest zgodne z zapo-trzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują 
oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. 

Studia wojskowe prowadzone są w formie stacjonarnej jako jednolite studia magisterske.

Studia cywilne, prowadzone w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej: studia pierwszego stopnia – inżynierskie i  licencjackie, studia drugiego stopnia – magisterskie oraz kształcenie doktorskie w szkole doktorskiej.  Akademia prowadzi też studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.  

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo dydaktyczna: ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. 

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju
 i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, 
jak i prywatnych.  Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. 

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje
 z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami 
i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy,  Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów 
i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wybrani w ostrym procesie rekrutacji studenci wojskowi WAT studiują w West Point 
i Annapolis w USA

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich 
i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów uczelni. 
 

Powiązane artykuły

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

czytaj dalej

Defilada 3 Maja „Silni w sojuszach”

z udziałem podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Cyberarmia

Polska armia wzbogaci się o cyberżołnierzy. Plan budowy i rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni szef MON-u Mariusz Błaszczak przedstawił podczas konferencji Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. „Czas na wdrożenie cyberplanu” – zapowiedział minister w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - HISTORIA I TRADYCJE

Kształcenie kadr technicznych dla potrzeb Wojska Polskiego sięga początków jego istnienia, czyli czasu pierwszych Piastów.

czytaj dalej

WAT Rekrut

Aplikacja wspierająca proces rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej. Aplikacja to kompendium wiedzy, której potrzebujesz, aby przygotować się do egzaminów sprawnościowych oraz aby zweryfikować punkty rekrutacyjne.

czytaj dalej

Sprawdź dlaczego warto studiować w Wojskowej Akademii Technicznej!

DZIEŃ OTWARTY 24 MARCA 2018

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie