Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia w językach obcych

w Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Od roku akademickiego 2013/2014 kandydaci mogą podjąć studia realizowane w całości w językach obcych:

angielskim na kierunkach: 

  • ekonomia I i II stopień
  • stosunki międzynarodowe 
  • filologia angielska 
  • informatyka

rosyjskim na kierunkach:

  • ekonomia I i II stopień
  • stosunki międzynarodowe 
  • filologia rosyjska

Ponadto na innych kierunkach prowadzone są roczne bądź semestralne programy w języku angielskim. W zależności od potrzeb możliwe jest uruchomienie programów na dowolnych kierunkach.

Zajęcia w językach obcych są prowadzone przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Stanowią doskonałe przygotowanie do poruszania się w międzynarodowym środowisku zglobalizowanego rynku pracy.

Aby podjąć takie studia nie trzeba biegle władać językiem obcym, np. w przypadku j. angielskiego wystarczy poziom FCE (First Certificate in English). Codzienne obcowanie z językiem na wykładach i podczas rozmów z kolegami z innych krajów pozwoli na szybkie podnoszenie umiejętności językowych. Kandydaci, którzy chcieliby podszkolić język, mogą skorzystać z oferty Szkoły Języków Obcych KPSW, gdzie wykwalifikowani nauczyciele akademiccy pomogą nabyć odpowiednie kwalifikacje. Osoby, które zdecydują się na kurs języka angielskiego, mogą go w części zrealizować w Wielkiej Brytanii. Studia anglojęzyczne w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej to doskonała alternatywa dla osób, które zamierzają podjąć niezwykle kosztowne studia za granicą. Obecnie w KPSW studiuje około 100 studentów z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Grecji, Kazachstanu, Łotwy, Turcji i Norwegii. Nauka w międzynarodowym środowisku to możliwość nabycia niezbędnych w dzisiejszych czasach kompetencji międzykulturowych i niezapomnianych doświadczeń. 


Uczelnia z Kartą Erasmusa

KPSW uczestniczy w programie Erasmus od 2004 roku. Obecnie Komisja Europejska przyznała KPSW Kartę Erasmusa na lata 2014-2020, umożliwiającą uczestnictwo w programie Erasmus +. Podobnie jak w latach poprzednich Karta upoważnia do wymiany studentów, pracowników administracyjnych oraz kadry dydaktycznej w ramach współpracy z krajami biorącymi udział w Programie. Studenci wszystkich kierunków KPSW mogą studiować bezpłatnie na jednej z uczelni partnerskich, a także odbywać praktyki zagraniczne. Co semestr Uczelnia gości również studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych z zagranicy. Wymiana studentów służy promowaniu kultury uczenia się, nadaniu jej wymiaru europejskiego oraz rozwijaniu świadomości dotyczącej korzyści społecznych i materialnych wynikających z kształcenia. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych stwarza możliwość rozszerzenia zakresu doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji. 

Powiązane artykuły

Studiuj w najlepszej Uczelni w Bydgoszczy - Akademia Kujawsko-Pomorska

Twój Akademicki Kapitał Przyszłości

czytaj dalej

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO studia I i II stopnia w Bydgoszczy

NOWOŚĆ 2021 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Jedno czesne - dwa kierunki Pedagogika + Praca Socjalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ZAPRASZA

czytaj dalej

Klinika Prawa

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane