Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Klinika Prawa

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Klinika Prawa utworzona w 2013 roku na wyraźne zapotrzebowanie społeczne oraz w związku z aktywnością i wolą społeczności akademickiej Uczelni w zakresie realizowania misji Uczelni i Wydziału Prawa i Administracji.

Świadomość prawna obywateli w Polsce notowana na bardzo niskim poziomie oraz funkcjonujące w społeczeństwie przeświadczenie o wysokich kosztach usług prawnych, jest główną przyczyną niekorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Podstawowym celem pionierskiej tego typu inicjatywy w Bydgoszczy jest pomoc osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z porady radców prawnych czy adwokatów. Cenne doświadczenia zdobyte w ten sposób przez studentów procentują w przyszłości nie tylko doskonałym przygotowaniem praktycznym do pracy w wymarzonym zawodzie, ale stanowi także fundament dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich i charakteru studentów.

Studenci kierunku prawo oraz administracja pod opieką merytoryczną i koordynacją nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego mieszkańcom miasta Bydgoszczy, pomocy w redagowaniu pism procesowych, wniosków oraz innych dokumentów skierowanych do sądów powszechnych oraz organów administracji.

Klinika Prawa współpracuje także z Diecezjalną Poradnią Specjalistyczną w Diecezji Bydgoskiej, co z pewnością pozwala na dotarcie do osób szczególnie tej pomocy potrzebujących. Oprócz tego do misji i zadań Kliniki Prawa należy podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości prawnej wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy i regionu oraz popularyzowaniu wiedzy z zakresu prawa i nauk administracyjnych wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Temu służyć ma Program Edukacyjny Kliniki Prawa ,,Prawo na co dzień”, w ramach którego studenci w porozumieniu z dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych będą prowadzili warsztaty dla uczniów.
 

Powiązane artykuły

Studiuj w najlepszej Uczelni w Bydgoszczy - Akademia Kujawsko-Pomorska

Twój Akademicki Kapitał Przyszłości

czytaj dalej

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO studia I i II stopnia w Bydgoszczy

NOWOŚĆ 2021 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Jedno czesne - dwa kierunki Pedagogika + Praca Socjalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ZAPRASZA

czytaj dalej

Studia w językach obcych

w Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane