Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

Przyszli oficerowie Wojska Polskiego mogą studiować m.in. mechatronikę, informatykę, kryptologię i cyberbezpieczeństwo, logistykę, chemię, geodezję i kartografię oraz budownictwo.

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT rozpoczęła się 1 marca 2022 r. Dyrektor Departamentu Kadr MON zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosku dla kandydatów na studia wojskowe z 31 maja do 1 lipca 2022 r. Z inicjatywą zmiany wystąpiły władze Uczelni.

Wojskowa Akademia Techniczna wyszła naprzeciw potrzebom maturzystów. Z doświadczenia wiemy, że młodzi ludzie często podejmują decyzję o wyborze uczelni dopiero po egzaminach maturalnych. Zachęcamy wszystkich maturzystów, którzy chcieliby związać swoje życie zawodowe z wojskiem i zdobyć solidne wykształcenie politechniczne do wyboru studiów w WAT. Dzięki wydłużeniu terminu rekrutacji jest jeszcze taka możliwość” – podkreśla płk Grzegorz Kaliciak, prorektor ds. wojskowych WAT.


Dla przyszłych oficerów – 11 kierunków studiów na 7 wydziałach


Studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej prowadzone są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii. Kandydaci na oficerów mają do wyboru jedenaście kierunków studiów:

Chętni do podjęcia studiów wojskowych muszą spełnić określone wymagania. To zdana matura, ukończone 18 lat do dnia powołania do służby wojskowej, polskie obywatelstwo, odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej, niekaralność oraz zaliczenie egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub zorganizowanego przez WAT. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.


Solidne wykształcenie politechniczne i wojskowe, gwarancja zatrudnienia


Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny. Podczas studiów podchorążowie odbywają praktyki i  specjalistyczne szkolenia w  jednostkach wojskowych, w  centrach szkoleń i  instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zapewnioną pracę w Wojsku Polskim w zależności od ukończonego kierunku studiów.

„Do najważniejszych zadań Wojskowej Akademii Technicznej należy kształcenie kandydatów na oficerów Wojska Polskiego. O ich wykształcenie dba doświadczone grono nauczycieli akademickich. WAT stawia przede wszystkim na przedmioty techniczne i ścisłe. Młodzi ludzie, którzy decydują się na wybranie naszej Uczelni powinni mieć więc pewne zacięcie, jeśli chodzi o takie przedmioty jak matematyka czy fizyka. Ale ważna jest też sprawność fizyczna. Praca w wojsku wymaga bowiem od żołnierzy bardzo dobrej formy fizycznej umożliwiającej prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką ich służby. Utrzymaniu sprawności fizycznej żołnierzy sprzyja bogata infrastruktura sportowa Akademii. Studenci WAT mogą rozwijać też swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich działających w murach naszej Uczelni. Zapewniają one rozwój zarówno w zakresie naukowym, jak i w obszarze wojskowości, czego przykładem jest m.in. działalność sekcji spadochronowej czy strzeleckiej” – mówi płk Grzegorz Kaliciak.

Atutem studiów wojskowych jest również bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie, które od nowego roku akademickiego znacząco wzrośnie.


Status żołnierzy zawodowych od drugiego roku i inne korzyści dla podchorążych


Od nowego roku akademickiego 2022/2023 nowo przyjęci podchorążowie realizujący kształcenie politechniczne na pierwszym roku studiów będą żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Znacząco wzrośnie również wynagrodzenie. Kwestie te reguluje Ustawa o obronie Ojczyzny, której przepisy zaczęły obowiązywać od 23 kwietnia 2022 r. Aktualnie comiesięczne uposażenie studentów wojskowych wynosi od 1200 zł na pierwszym roku studiów do 2600 zł na piątym roku. W myśl nowych zapisów podchorążowie od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100 proc. najniższego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2022 r. kwota ta wynosi 4560 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego. Nowe regulacje obejmą tych, którzy już po wakacjach rozpoczną studia wojskowe w WAT i na pozostałych uczelniach wojskowych. Dodatkowym atutem dla żołnierzy i ich rozwoju jest postępująca modernizacja Sił Zbrojnych RP, w tym zakupy nowoczesnego sprzętu, który będą eksploatować, jako specjaliści w jednostkach wojskowych. W myśl Ustawy o obronie Ojczyzny Siły Zbrojne RP zwiększą swoją liczebność do 300 tys. żołnierzy. Oznacza to również znaczny wzrost liczby podchorążych na uczelniach wojskowych.

Rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej potrwa do 1 lipca 2022 r. Zasady rekrutacji i opis kierunków studiów znajdują się na stronie WAT. Zachęcamy również do obejrzenia relacji z Dnia Otwartego WAT, filmu dotyczącego testu sprawności fizycznej i śledzenia mediów społecznościowych WAT.
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

WAT Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 8 czerwca 2024 r.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane