Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Realizacja projektu będzie kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku działań dotyczących podniesienia skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I”. Komisja powołana przez NCBiR rozpatrzyła i oceniła 106 wniosków, 90 z nich – w tym projekt Politechniki Koszalińskiej – otrzymało ocenę pozytywną. 

Projekt pn. „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” to rozszerzenie i uzupełnienie realizowanego od jesieni 2018 r. „Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” (na jego realizację uczelni przyznano prawie 12 milionów złotych). 

Nowy projekt zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów. W jego ramach zmodyfikowany zostanie także program studiów na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów doktoranckich. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni. 

Realizacja projektu rozpocznie się 1 września br. i potrwa do końca sierpnia 2023 r. Jego łączna wartość wyniesie 7.729.066, 72 zł (kwota dofinansowania wyniesie 7,5 miliona złotych). 

A oto niektóre liczby, które świadczą o rozmiarze zadań związanych z projektem: 

  • dzięki realizacji projektu 222 studentów Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w wysokospecjalistycznych stażach; 
  • 359 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (studenci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w specjalistycznych, certyfikowanych szkoleniach i w zadaniach praktycznych); 
  • 61 osób będzie mogło odbyć studia I i II stopnia w specjalnościach, których program zostanie zmodyfikowany; 
  • 6 osób zostanie objętych wsparciem w ramach programu studiów doktoranckich (to działanie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji); 
  • 36 pracowników dydaktycznych zostanie objętych wsparciem w zakresie procesu kształcenia; 
  • 65 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach.  

Powiązane artykuły

Projekty Politechniki Koszalińskiej przyczynią się do rozwoju regionu

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych oraz Centrum Szybkiego Prototypowania powstaną na Politechnice Koszalińskiej.

czytaj dalej

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej

Pokazy obiektów 3D, a także prezentacja bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych, dronów i robotów przemysłowych to tylko część atrakcji tegorocznego Festiwalu Nauki, który 26 września br. zorganizowała Politechnika Koszalińska.

czytaj dalej

Studenci pojadą na praktyki do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia (WZU) w Grudziądzu.

czytaj dalej

Wrzuć miedziaka dla dzieciaka

Studenci Politechniki Koszalińskiej wsparli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

czytaj dalej

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią .

czytaj dalej

Otwarcie Centrum Druku 3D i Wzornictwa

16 maja 2018., w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2, odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni uczelnianej – Centrum Druku 3D i Wzornictwa (na Wydziale Technologii i Edukacji).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane