Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Realizacja projektu będzie kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku działań dotyczących podniesienia skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I”. Komisja powołana przez NCBiR rozpatrzyła i oceniła 106 wniosków, 90 z nich – w tym projekt Politechniki Koszalińskiej – otrzymało ocenę pozytywną. 

Projekt pn. „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” to rozszerzenie i uzupełnienie realizowanego od jesieni 2018 r. „Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” (na jego realizację uczelni przyznano prawie 12 milionów złotych). 

Nowy projekt zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów. W jego ramach zmodyfikowany zostanie także program studiów na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów doktoranckich. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni. 

Realizacja projektu rozpocznie się 1 września br. i potrwa do końca sierpnia 2023 r. Jego łączna wartość wyniesie 7.729.066, 72 zł (kwota dofinansowania wyniesie 7,5 miliona złotych). 

A oto niektóre liczby, które świadczą o rozmiarze zadań związanych z projektem: 

  • dzięki realizacji projektu 222 studentów Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w wysokospecjalistycznych stażach; 
  • 359 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (studenci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w specjalistycznych, certyfikowanych szkoleniach i w zadaniach praktycznych); 
  • 61 osób będzie mogło odbyć studia I i II stopnia w specjalnościach, których program zostanie zmodyfikowany; 
  • 6 osób zostanie objętych wsparciem w ramach programu studiów doktoranckich (to działanie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji); 
  • 36 pracowników dydaktycznych zostanie objętych wsparciem w zakresie procesu kształcenia; 
  • 65 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach.  

Powiązane artykuły

Studenci pojadą na praktyki do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia (WZU) w Grudziądzu.

czytaj dalej

Wrzuć miedziaka dla dzieciaka

Studenci Politechniki Koszalińskiej wsparli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

czytaj dalej

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią .

czytaj dalej

Polecane Uczelnie