Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią .

„Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” – bo tak brzmi pełna nazwa projektu - to ogromne, wieloetapowe i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni i usprawnienie zarządzania całą instytucją.

– To cały wachlarz działań, które zmienią naszą uczelnię. Dzięki nim będzie ona jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby otoczenia – podkreśla dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej.

Realizacja projektu obliczona jest na cztery lata i potrwa do końca sierpnia 2022 roku. Całkowity koszt wyniesie około 12 milionów złotych i niemal w całości zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenia dla najlepszych

Program jest realizowany od września 2018 r. Jedna z najważniejszych jego części to cykl certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych, w których w ciągu czterech lat weźmie udział ponad 500 studentów ze wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej.

Cykl szkoleń trwa m.in. na Wydziale Mechanicznym. Oferta dotyczy studentów trzech kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Jak podkreśla prof. Iwona Michalska-Pożoga, prodziekan ds. kształcenia a zarazem koordynator realizacji programu na tym wydziale, udział w szkoleniu jest formą wyróżnienia. – Podczas rekrutacji, zgodnie z regulaminem, braliśmy pod uwagę średnią ocen ze studiów, a także dodatkową aktywność studenta – pracę w kołach naukowych albo inną działalność naukowo-organizacyjną na rzecz Wydziału Mechanicznego i Politechniki – dodaje.

Szkolenia dają możliwość rozszerzenia wiedzy zdobytej w toku studiów, ale mają też wymiar praktyczny. Przekonała się o tym grupa studentów IV roku studiów pierwszego stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Przez kilka dni pogłębiali wiedzę i umiejętności dotyczące analizy nieliniowej problemów inżynierskich z wykorzystaniem systemu ANSYS. To platforma umożliwiająca wykonywanie symulacji komputerowych. – W przypadku naszych zajęć chodzi o symulacje mechaniczne, czyli badanie wytrzymałości materiałów – wyjaśnił prowadzący szkolenie Tomasz Czyż z firmy Marcom.

Program cieszy się popularnością w całym świecie, szczególnie chętnie wykorzystuje go przemysł lotniczy. Dzięki tej metodzie można sprawdzić jakie cechy będzie miał produkt długo przed jego powstaniem.

Podczas szkolenia studenci dowiedzieli się jak stworzyć wirtualny model układu rzeczywistego i potem jak zbadać go w warunkach pracy – sprawdzić naprężenia, przemieszczenia wewnętrzne.

Marcin Żebryk, jeden z uczestników zajęć jest przekonany, że znajomość programu przyda mu się w pracy zawodowej i jeszcze wcześniej – przy pisaniu pracy inżynierskiej. – W swojej pracy chciałbym zbadać specyficzne aspekty określonej konstrukcji. Chodzi o analizę wytrzymałościową ramy przyczepy rolniczej – dodaje student.

Jego kolega Przemysław Matuszewski także przygotowuje się do obrony pracy inżynierskiej. – Pracuję nad wzorcem heksagonalnym, który przenosiłby jak największe obciążenia i był przy tym jak najlżejszy. Wierzę, że głębsze poznanie metody ANSYS ułatwi mi to zadanie.

Prof. Iwona Michalska-Pożoga zapewnia, że taka forma dodatkowej edukacji daje duże korzyści. Po każdym szkoleniu studenci przystępują bowiem do egzaminu, na podstawie którego otrzymują certyfikat. – To ogromna wartość tych szkoleń – dodaje. – Studenci potrzebują dodatkowych kompetencji, by byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Dzięki nowo nabytym kompetencjom i certyfikatowi mają dodatkowy atut w ręku.

Na Wydziale Mechanicznym szanse na takie certyfikaty mają też m.in. studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, dla których przygotowano dwa atrakcyjne szkolenia. Jedno z nich jest przeznaczone dla osób zamierzających pełnić funkcję audytorów wewnętrznych i specjalistów ds. jakości w wewnętrznym systemie zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności, drugie – skierowane jest do tych studentów, którzy chcieliby się zająć planowaniem i realizacją audytów wewnętrznych. Studenci kierunku Energetyka nauczą się z kolei obsługi technicznej turbin wiatrowych, a także zasad bezpieczeństwa przy obsłudze tych urządzeń i sposobów reagowania w przypadku zagrożeń (zasady pracy na wysokości, udzielanie pierwszej pomocy, ratownictwo przeciwpożarowe i ratownictwo morskie). W ramach szkolenia nt. F-gazów poszerzą natomiast kompetencje z zakresu podstawowych zagadnień z chłodnictwa i klimatyzacji oraz aspektów prawnych dotyczących branży HVACR.

I dla księgowych, i dla informatyków

Szeroki wachlarz szkoleń przygotowano z myślą o studentach Wydziału Nauk Ekonomicznych. Właśnie trwają zajęcia dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia biznesu (zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej). Na pierwsze półrocze 2019 roku zaplanowano też kurs kandydatów na księgowych oraz kursy dotyczące technik sprzedaży oraz zarządzania produktem.

Duża część szkoleń dotyczy narzędzi programistycznych. Studenci Instytutu Wzornictwa poszerzą np. umiejętności projektowania przestrzennego, przygotowania dokumentacji rysunkowej i korzystania z baz danych przy pomocy programu Autodesk Inventor. Wiedzę na temat tego samego programu – w zakresie obejmującym wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika – zdobędą także studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego oraz Wydziału Technologii i Edukacji (kierunek Mechatronika). Grupa studentów tego ostatniego kierunku będzie też szlifować umiejętności dotyczące programu Autodesk AutoCAD.

Studenci Informatyki (Wydział Elektroniki i Informatyki) mają do wyboru cały szereg praktycznych szkoleń. Trwają zajęcia dotyczące programowania w języku Python. A w planach są szkolenia dotyczące: bezpieczeństwa systemów mobilnych, projektowania stron www na urządzenia mobilne, programowania w chmurze, programowania zaawansowanego w wybranych językach i zagadnień bezpieczeństwa w systemie Linux i w systemie Windows.

Studenci zdobywają dowiadczenie

Realizacja unijnego programu umożliwia także studentom udział w wizytach studyjnych oraz odbywanie zajęć i staży w wiodących w regionie firmach. W sumie przez cztery lata weźmie w nich udział ponad 700 osób. Dzięki temu mogą poznać nowoczesne rozwiązania techniczne, przyjrzeć się stosowanym procesom produkcyjnym i rozwiązaniom organizacyjnym.

- To są cenne wizyty, ponieważ mają i teoretyczny, i praktyczny aspekt – podkreśla prof. Iwona Michalska-Pożoga.

Studenci kierunku energetyka w siedzibie firmy Windhunter dowiedzieli się jak działają siłownie wiatrowe, a potem już na farmach wiatrowych spółki przyjrzeli się funkcjonowaniu tych siłowni. Ich koledzy z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w koszalińskim browarze spółki Van Pur poznawali proces technologiczny w branży piwowarskiej. Teraz przygotowują się do wyjazdu do firmy Farm Frites w Lęborku - potentata na rynku przetwórstwa ziemniaków.

Na budowie dróg i wielkopowierzchniowych hal

W dwóch interesujących wyjazdach wzięli również udział studenci studiów II stopnia kierunku Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji). Na południu kraju obejrzeli budowę nowej „zakopianki”. To trasa realizowana jako droga szybkiego ruchu, wpisująca się w drogę ekspresową S7. Budowa ma udrożnić ruch z Krakowa do Zakopanego. Studenci zwiedzili obiekty mostowo-drogowe powstające na odcinku od Skomielnej Białej aż do Zaborni. Zapoznali się z organizacją budowy, a także z różnymi technologiami wznoszenia i montażu wiaduktów, estakad i mostów. Niedawno zaś grupa studentów z tego samego kierunku poznawała metody, które są stosowane przy budowie wielkopowierzchniowych hal magazynowych Panattoni Park Szczecin. Ze szczególną uwagą obejrzeli nowatorską konstrukcję stalową zadaszenia. A potem w okolicach Wolina śledzili przebieg przebudowy trasy Wolin-Recław (praktyczne zastosowanie rusztowań przemysłowych Layher).

Już zapowiadają, że w styczniu 2019 roku zwiedzą terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu LNG w Świnoujściu. Obejrzą instalacje przemysłowe, estakady wsporcze i zbiorniki na skroplony gaz. Zapoznają się też z organizacją prowadzonych robót inżynieryjnych i zasadami bezpieczeństwa.

Ich koledzy z kierunku Inżynieria Środowiska odbyli m.in. wizytę studyjną w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Zapoznali się z budową i eksploatacją ujęcia wody infiltracyjnej na Wiśle, zwiedzili też trzy zakłady uzdatniania wody.

Staże to szkoła organizacji pracy

Przed wakacjami ruszy program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Dzięki temu będą mogli poznać specyfikę i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, strukturę organizacyjną i stosowaną politykę pracowniczą, ale też pogłębić wiedzę m.in. o wybranych rodzajach urządzeń, systemów technicznych lub technologii stosowanych w budownictwie. Będzie to także dla nich szkoła organizacji pracy, punktualności i zarządzania swoim czasem oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Do odbycia staży przygotowują się również studenci Wydziału Humanistycznego. Poznają specyfikę firm konsultingowo-doradczych, biur podróży, hoteli, jednostek administracji, instytucji i placówek oświatowych.

To nie koniec korzyści, które wynikają z wdrożenia unijnego projektu. Kolejną jest udział naukowców z zagranicy, których prace są znane i cenione w środowisku branżowym, w realizacji programu kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. Na Wydziale Mechanicznym zajęcia poprowadzą m.in. naukowcy z RPA, Niemiec i Ukrainy. Poszerzy to wiedzę studentów o zagadnienia związane z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii i technologii przyrostowej oraz modelowania zjawisk fizycznych w konstrukcji maszyn.

Skorzystają doktoranci i wykładowcy

W ramach projektu zostanie też wdrożony moduł wysokiej jakości programu studiów doktoranckich na tym wydziale. Specjalnie powołany zespół pracuje nad projektem modyfikacji programu kształcenia doktorantów. Projekt zakłada też wsparcie doktorantów obejmujące dodatkowe seminaria i spotkania z promotorami, a także publikacje, udział w stażach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Przewidziany jest także cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni, których celem będzie podniesienie umiejętności informatycznych i dydaktycznych (w tym prowadzenia dydaktyki w języku obcym).
 

Powiązane artykuły

Projekty Politechniki Koszalińskiej przyczynią się do rozwoju regionu

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych oraz Centrum Szybkiego Prototypowania powstaną na Politechnice Koszalińskiej.

czytaj dalej

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej

Pokazy obiektów 3D, a także prezentacja bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych, dronów i robotów przemysłowych to tylko część atrakcji tegorocznego Festiwalu Nauki, który 26 września br. zorganizowała Politechnika Koszalińska.

czytaj dalej

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

czytaj dalej

Studenci pojadą na praktyki do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia (WZU) w Grudziądzu.

czytaj dalej

Wrzuć miedziaka dla dzieciaka

Studenci Politechniki Koszalińskiej wsparli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

czytaj dalej

Otwarcie Centrum Druku 3D i Wzornictwa

16 maja 2018., w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2, odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni uczelnianej – Centrum Druku 3D i Wzornictwa (na Wydziale Technologii i Edukacji).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane