Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pedagogika II stopnia w Skierniewicach

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach uprawnienie do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika.

Uruchomienie kształcenia przez Uczelnię jest uwarunkowane podjęciem przez Jej Senat stosownej w tym względzie uchwały. 

W związku z powyższym na najbliższym posiedzeniu Senatu Uczelni, w dniu 17 września br. zostanie rozpatrzony punkt porządku obrad związany z uruchomieniem w roku akademickim 2018/2019 kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika”.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem w/w studiów prosimy o śledzenie stosownych komunikatów, które pojawiać się będą na stronie internetowej Uczelni. 
 

Powiązane artykuły

Dzień Maturzysty – 6 marca 2019

Serdecznie zapraszamy MATURZYSTÓW na spotkanie organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę w Skierniewicach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane