Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ASP we Wrocławiu ZAPRASZA na kurs z malarstwa i rysunku

Adresatem programu zajęć są wszyscy zainteresowani powyżej 16 roku życia.

Program został tak przygotowany, że jest odpowiedni zarówno dla amatorów malarstwa i rysunku pragnących rozwijać własne umiejętności, jak również dla kandydatów na studia Akademii Sztuk Pięknych. Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artystycznych. Definiuje w swej istocie wnikliwą obserwację rzeczywistości opartą o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń.

Pedagog wyczulony jest na wyłaniające się podczas pracy indywidualne cechy artysty, ich ujawnianie i rozwój. Omówienie zagadnień zawierających się w problemach malarskich i rysunkowych podejmowanych przez kursanta jest istotną rolą prowadzącego zajęcia. Indywidualne rozmowy z kursantem ułatwiają świadome poszukiwania formalne, kursant poznaje pojęcia definiujące rysunek i malarstwo (kompozycja, konstrukcja, struktura, poszczególne elementy, przestrzeń, poszczególne sekwencje, kadry, ujęcia, rysunek, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura).

Pracownia, w której prowadzony jest kurs stwarza wyjątkowe warunki skupienia, zebrane są w niej interesujące, muzealne eksponaty, kolekcjonowane przez lata. Praca w tak szczególnym miejscu pobudza chęć obserwacji i zamiłowanie do sztuki.

Zachęca się do przynoszenia ze sobą prac malarskich i rysunkowych przgotowywanych przez kursanta, co jest podstawą konsultacji ułatwiających samodzielny rozwój artystyczny osoby.

Materiały potrzebne na zajęcia z rysunku: 

  • szkicownik format A4 
  • brystol rysunkowy [B1] 100/70cm 
  • opcjonalnie: węgiel, ołówki [różne miękkości], grafit, 
  • gumka do mazania

Rysunek rozpoczynamy od wstępnych szkiców, by uchwycić proporcje modela i zakomponować płaszczyznę kartki papieru.Szkice stanowią dobre przygotowanie do rysunku studyjnego, wykonywanego na formacie 100/70cm, pozwalają uniknąć trudności związanych z konstrukcją postaci i kompozycją płaszczyzny. Ostatecznym rezultatem zajęć jest rysunek studyjny oparty na obserwacji modela. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi rysunek.

Opłata za zajęcia z rysunku: 80zł

Materiały potrzebne na zajęcia z malarstwa: 

  • szkicownik format A4 
  • opcjonalnie: brystol kredowany [B1], podobrazie malarskie100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 
  • opcjonalnie: farby akrylowe, farby olejne, terpentyna

Malarstwo rozpoczynamy od wstępnych szkiców, pozwalających zaaranżować płaszczyznę, by świadomie dokonać wyboru kompozycji realizowanej następnie na formacie 100/70cm. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi malarstwo.

Opłata za zajęcia z malarstwa: 80zł

Zajęcia w roku akademickim 2018/2019

PAŹDZIERNIK : 6 ,13 , 20

LISTOPAD : 10 ,17

GRUDZIEŃ : 1 , 15

malarstwo: godz.8.00 - 13.00 - 80zł

rysunek : godz.13.30 - 18.00 - 80zł
 

Powiązane artykuły

MEDIACJA SZTUKI

nowy kierunek w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane