Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków.


Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

Informatyka o profilu praktycznym
– stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (na UG można także studiować informatykę o profilu ogólnoakademickim);

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
– stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym;

Produkcja form audiowizualnych
– stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym;

Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
– stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania;

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology)
– niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym;

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
– stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

Geografia fizyczna z geoinformacją
– stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii

Criminology and criminal justice
– stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji  (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i będą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie. Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskim – Finance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

Pięć nowych kierunków: Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology), Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Criminology and criminal justice zostało objętych „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. Umożliwia to studentom uczestniczenie w wielu zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów – praktyków oraz poszerza szanse zdobywania i doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

> OPIS NOWYCH KIERUNKÓW

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane