Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Do 29 marca 2021 trwa nabór prac do VI edycji konkursu Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju stolicy.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.  

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach.  Zachęcamy młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą poprzez możliwość zaprezentowania wyników swoich prac.   

Przy ocenie prac brane są pod uwagę:

  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę

Prace można zgłosić do 29 marca drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

www: https://www.um.warszawa.pl/NP
mailem: naukowa@um.warszawa.pl
telefonicznie: 22 325 86 11, 22 443 34 72  (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane