Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie


UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM 

Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie w kraju i za granicą. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przyjazny studentom sposób realizacji programu nauczania przedmiotów, które studenci innych uczelni uważają za trudne!  W ramach specjalności wprowadziliśmy wiele przedmiotów zorientowanych na praktykę. Opracowaliśmy je tak, aby zwiększyć wartość zawodową absolwenta.

ZAPEWNIAMY:

 • Wysoką jakość kształcenia – profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu, umożliwiające zrobienie kariery zawodową w kraju i za granicą.
 • Doskonałą kadrę – znani profesorowie i wybitni praktycy pracujący od lat w kraju i za granicą.
 • Nowoczesne programy nauczania – możliwość nauki przez INTERNET – platforma edukacyjna i wykłady dostępne w postaci elektronicznej.
 • Przyjazny dla studentów sposób nauki – konsultacje i zajęcia dostępne przez INTERNET.
 • Niskie wpisowe, wyjątkowo niskie czesne – dla najlepszych stypendia naukowe.
 • Dogodne raty miesięczne i bardzo korzystna możliwość opłaty czesnego w dwóch ratach.
 • Możliwość uzyskania stypendium, i w efekcie możliwość nauki bez opłat, stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych od pierwszego semestru.
 • Możliwość współudziału w badaniach naukowych prowadzonych przez naszych profesorów w kraju i za granicą.
 • Praktyki i staże wakacyjne w kraju i za granicą w znanych firmach i instytucjach.
 • Dla zainteresowanych możliwość rozszerzonej nauki języków obcych – specjalny program kursów i certyfikatów językowych.
 • Pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie w kraju za granicą (praktyki i staże, współpraca z urzędami pracy i firmami rekrutującymi itp.).
 • Wiele, wiele innych korzyści.

NIE CZEKAJ! JUŻ DZIŚ PRZYJDŹ DO NAS!

Od wielu lat zajmujemy się kształceniem na poziomie wyższym. Realizujemy własne, autorskie programy nauczania, przygotowujące naszych absolwentów do wykonywania dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą. Działamy również w sposób zwirtualizowany. Wykorzystujemy do nauczania nowoczesne media: Internet i inne środki telematyczne – tak samo jak współczesne przedsiębiorstwa. Oferujemy studentom zaawansowaną infrastrukturę informatyczną (serwery z oprogramowaniem), dostępną przez Internet oraz nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe.

Student płaci tylko za naukę, która na oferowanych przez nas kierunkach studiów jest efektywna, a studia nie są drogie.

Oferujemy niskie czesne, a także zniżki i stypendia, które można łączyć i dzięki temu uczyć się bezpłatnie lub nawet otrzymywać pieniądze za to, że się studiuje. Wypracowany przez nas system kształcenia stymuluje studentów do dalszego rozwoju, a nas do zagwarantowania wszystkim, których uczymy, wysokiego poziomu nauczania.

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (10 semestrów)

Studia inżynierskie

INFORMATYKA

Studia magisterskie

Magister inżynier

INFORMATYKA

Magister

ADMINISTRACJA

ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA (EN, FR, ES, IT, DE i RU)


Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (10 semestrów)

Studia inżynierskie

INFORMATYKA

Studia magisterskie

Magister inżynier

INFORMATYKA

Magister

ADMINISTRACJA

ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA (EN, FR, ES, IT, DE i RU)Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia francuska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Języki na uczelni:

niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, angielski

Główny adres uczelni


REKTORAT
e-mail: rektorat@eu.edu.pl
tel. +48 22 371 85 41
poniedziałek – piątek w godz. 10.00-16.00

DZIEKANAT
e-mail: dziekanat@ewsie.edu.pl
tel. +48 22 499 62 36
wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.30-17.30
sobota (w terminach zjazdów w godzinach 8.00-18.00)
niedziela (w terminach zjazdów w godzinach 8.00-16.00)

REKRUTACJA
Modlińska 51, 03-199 Warszawa
e-mail: zapisy@eu.edu.pl
tel. +48 22 371 03 30 pn. – pt. 10.00-16.00
tel. +48 22 394 51 71 pn. – pt. 10.00-16.00
tel. +48 22 392 94 50 sb. – nd. 10.00-16.00

KWESTURA
sobota (w terminach zjazdów w godzinach 10.00-14.00)
Sprawy związane z opłatami za studia (czesne i inne opłaty, w tym zaległości) załatwiane są wyłącznie telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach można umówić się na spotkanie (telefonicznie).
tel. +48 22 296 77 00
wtorek – piątek w godz. 10.00-15.00
sobota (w terminach zjazdów w godzinach 10.00-14.00)
Sprawy związane z finansami Uczelni oraz sprawy kadrowo-płacowe pracowników
e-mail: kwestura@ewsie.edu.pl
tel. +48 22 498 07 80
wtorek – piątek w godz. 10.00-15.00

STYPENDIA
e-mail: stypendia@ewsie.edu.pl
tel. +48 22 394 51 71
wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00
sobota w godz. 10.00-14.00 (podczas zjazdów)

PRAKTYKI
e-mail: marcin.walkowiak@ewsie.edu.pl 
tel. +48 22 392 94 00
wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00
sobota w godz. 10.00-14.00 (podczas zjazdów)

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Informacje o prowadzonych studiach. Sprawy dotyczące zapisów na studia i nowo przyjętych studentów są załatwiane drogą elektroniczną: zapisy@eu.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Do 29 marca 2021 trwa nabór prac do VI edycji konkursu Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju stolicy.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane