Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jubileusz 50-lecia Uczelni

W 2019 roku, minie 50 lat od powstania Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, dziś - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Przypominając najważniejsze daty z historii naszej Alma Mater, wymienić należy rok 1973, kiedy ówczesna WSWF przyjęła imię wybitnego oświece­niowego filozofa – Jędrzeja Śniadeckiego, do dziś będącego patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co z jednej strony stanowiło nobilitację Uczelni, a z drugiej wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne.

Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 – doktora habili­towanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy – jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce – Akademia Wycho­wania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzisiaj gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, sta­wia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury.

Obchody zjazdu 50-lecia odbędą się w dniach 6-7 września 2019 roku na obiektach uczelni w Gdańsku - Oliwie przy ul. Kazimierza Górskiego 1.

Pamiętając o bogatej historii AWFiS, z nadzieją patrzymy w przyszłość i już dziś zapraszamy na uroczysty i bez wątpienia huczny jubileusz 50-lecia istnienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Informacje o przygotowaniach oraz, w późniejszym terminie, o planowanym przebiegu uroczystości jubileuszowych, znajdą Państwo na niniejszej stronie.

Informacje na stronie:
http://50lat.awfis.net
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane