Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańsk - kierunek technik administracji

Technik administracji jest specjalistą d/s procedur obsługi obywateli będących petentami instytucji administracji i urzędów państwowych, urzędów finansowych itp. Obsługuje biuro i sekretariat określonej jednostki gospodarczej.

Tryb nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 4 tyg. (140 godz.)

Praktyki zawodowe, które odbywa każdy Słuchacz kierunku dobierane są pod kątem możliwości zatrudnienia.

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku na kierunku technik administracji uzyska perspektywy zatrudnienia w:

  • miejskich i gminnych urzędach administracji państwowej,
  • oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędach Skarbowych,
  • biurach i rejestracji szpitali, domów pomocy społecznej, przychodni,
  • biurach firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • bankach i firmach ubezpieczeniowych. 

Powiązane artykuły

Gdańsk - kierunek technik elektroradiolog

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

czytaj dalej

Gdańsk - kierunek technik farmaceutyczny

Podoba Ci się praca technika farmaceutycznego? Masz zainteresowania przyrodnicze? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik farmaceutyczny!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie