Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańsk - kierunek technik farmaceutyczny

Podoba Ci się praca technika farmaceutycznego? Masz zainteresowania przyrodnicze? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik farmaceutyczny!

Wymagania psychofizyczne dla technika farmaceutycznego:

 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • sprawność manualna
 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • sumienność i dokładność
 • życzliwość i wyrozumiałość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • samodzielność, samokontrola

Absolwent Szkoły Medycznej Gdańsk może podejmować pracę w szczególności w:

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku
będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyrządzania wszsytkich form leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn ani środków odurzających
 • przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania)
 • wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom
 • współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • organizowania i rozliczania pracypunktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego
 • udziału w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
 • obsługiwania aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu aptecznego 

Powiązane artykuły

Gdańsk - kierunek technik administracji

Technik administracji jest specjalistą d/s procedur obsługi obywateli będących petentami instytucji administracji i urzędów państwowych, urzędów finansowych itp. Obsługuje biuro i sekretariat określonej jednostki gospodarczej.

czytaj dalej

Gdańsk - kierunek technik elektroradiolog

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie