Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – STUDIA DUALNE

w Sopockiej Szkole Wyższej

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia oparty są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia trwają 6 semestrów. Staż rozpoczyna się od 2 roku studiów.

Studia dualne to trend w światowym modelu kształcenia.
Połączenie nauki i praktyki skraca okres przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować „Finanse i Ekonomię biznesu”?

  • Uzyskujesz przewagę na rynku pracy
  • Zdobywasz wyższe wykształcenie z dwuletnim doświadczeniem zawodowym
  • Odbywasz  staże zawodowe od 2 roku studiów w renomowanych firmach krajowych lub zagranicznych (uczenia gwarantuje staże)
  • Znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe
  • Masz możliwość wzięcia udziału w darmowych kursach i szkolenia dla studentów (dofinansowanych z UE)
  • 50% zajęć prowadzonych przez praktyków z firm partnerskich
  • Ograniczona liczba miejsc

SYSTEM STUDIÓW

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne 2 dni uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku nauki i trwa do końca studiów. Już począwszy od pierwszego roku studiów studenci będą pracować nad podniesieniem umiejętności komunikacji w wybranym języku obcym (angielskim lub niemieckim).

nazwa kierunku 
Ekonomia
(specjalność: Finanse i ekonomia biznesu)
studia I stopnia
studia stacjonarne
uzyskany tytuł zawodowy licencjat
czas trwania studiów 6 semestrów

W ramach studiów dualnych realizowany jest nowatorski modułowy system kształcenia. Na czym polega jego innowacyjność? Otóż w ramach modułowego systemu kształcenia przedmioty, które student musi zdać w toku studiów, podzielone są na poszczególne bloki tematyczne. Studenci realizują dany moduł, a po zakończeniu zajęć, zaliczają go. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci nie muszą czekać do końca semestru, aby rozliczyć  się z danego przedmiotu. W związku z tym proponowane rozwiązanie daje możliwość takiego ułożenia modułów zajęć, które umożliwią szybsze przygotowanie się studenta do podjęcia stażu zawodowego. Sopocka Szkoła Wyższa zaprojektowała program zajęć w taki sposób, aby po pierwszym roku student był już przygotowany do podjęcia stażu zawodowego w firmie partnerskiej.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane