Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych SANS

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych SANS

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

przejdź do spisu treści

Misją SANS jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą. W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

  •  profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
  •  kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
  •  tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
  •  partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
  •  promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.
Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: finansów, biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i business & languages (biznes i języki obce), a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz, wzornictwo oraz architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę) Plany i programy studiów są konsultowane  z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery. Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.
prof. dr hab. Teresa Martyniuk  rektor

BAZA DYDAKTYCZNA SANS

Siedziba SANSj mieści się niedaleko centrum Sopotu, w specjalnie przystosowanym budynku, który ma jak najlepiej odpowiadać na potrzeby studentów i pracowników Szkoły. Nasza placówka jest nowoczesna i funkcjonalna, ale jednocześnie pomyślana w taki sposób, aby stanowiła otoczenie przyjazne i komfortowe dla każdego użytkownika. Dla Władz Uczelni bardzo ważne było zarazem stworzenie w gmachu naszej Szkoły doskonale wyposażonego i rozbudowanego zaplecza dydaktycznego, z którego w pełni korzystać mogą zarówno wykładowcy, jak i studenci SSW.

W budynku naszej Szkoły znajdują się dwie aule kompleksowo wyposażone w sprzęt audiowizualny i komputerowy. Zajęcia i wykłady prowadzone są w 19 przestronnych salach dydaktycznych, gdzie również jako standardowe wyposażenie znajdują się m.in. rzutniki i sprzęt komputerowy. Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej odbywają też zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców – praktyków. Ćwiczenia odbywają się w nowoczesnych pracowniach: prototypowni i pracowni nowych mediów. Do użytku naszych studentów przeznaczona jest biblioteka wraz z czytelnią, gdzie ulokowane są ogólnodostępne stanowiska komputerowe.

W  budynku Uczelni jest też dostęp do szybkiego, bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu. W czasie pomiędzy zajęciami studenci mogą udać się do baru znajdującego się w budynku Szkoły, gdzie czeka na nich szeroka oferta gastronomiczna.

Dlaczego SANS?

Kadra akademicka z doświadczeniem praktycznym
Kadrę akademicką tworzą wykładowcy, przedsiębiorcy, freelancerzy oraz eksperci w swoich dziedzinach.

Współpraca z uznanymi partnerami biznesowymi
Powołaliśmy Konwent Pracodawców- zrzeszając pracodawców i organizując regularne spotkania szlifujemy program studiów, tak aby był idealnie przystosowany pod potrzeby rynku pracy.

Zajęcia w małych grupach
Nasze grupy liczą po kilkanaście osób. Dzięki temu wykładowcy mogą prowadzić zajęcia warsztatowe i poświęcić maksimum uwagi każdemu studentowi.

Dogodna lokalizacja i nowoczesna siedziba
Znajdujemy się w samym centrum Trójmiasta- przy ulicy Rzemieślniczej w Sopocie. Nowoczesna i doskonale wyposażona siedziba zapewnia naszym studentom doskonałe warunki do studiowania. Uczelnia posiada nowoczesne pracownie np. pracownia nowych mediów, prototypownia.

Praktyki w firmach
Współpracujemy z uznanymi na rynku firmami, w których nasi studenci odbywają praktyki np. Kemira, Arla, Bayer, Thyssenkrupp, DN itp.

Zajęcia projektowe, laboratoryjne, terenowe i plenerowe
Uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy poprzez efektywne łączenie teorii z praktyką. SSW organizuje studentom liczne wyjazdy studyjne, warsztaty, zajęcia w terenie.

i wiele wiele innych…

Oferta dydaktyczna 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA DOFINANSOWANE Z UE

STUDIA MAGISTERSKIE
STUDIA PODYPLOMOWE

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I SZTUKI

KURSY I SZKOLENIA

przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Studia realizowane według standardów ACCA! Studia akredytowane przez ACCA!

DLACZEGO WARTO?

 •    Sopocka Szkoła Wyższa jest jedną z wiodących nie tylko w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) ale w całym kraju uczelni kształcących specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.  Programy studiów SSW są akredytowane przez ACCA czyli największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

 • W ramach kierunku finanse i rachunkowość otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera. Księgowy to zawód z tradycjami i mocną pozycją w przedsiębiorstwie, natomiast controller to zawód nowy, z przyszłością. Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości.

 • Dynamiczny rozwój wysoko wyspecjalizowanych procesów związanych z księgowością. Coraz bardziej istotna interdyscyplinarność w zawodzie księgowego.

 •    Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Trójmiasto jest jednym z 4 głównych ośrodków SSC/BPO w Polsce (Trójmiasto, Kraków, Warszawa i Wrocław). Według ABSL, w centrach usług dla biznesu w Trójmieście pracuje 16 900 osób. W Trójmieście scentralizowane finanse i księgowość prowadzą już od kilku lat światowe firmy czy korporacje takie jak Bayer, Sony Pictures, ThyssenKrupp czy Arla Foods.

 •    Tylko dla studentów SSW  kurs Global Business Services Qualification wart 3500 zupełnie za darmo. Zostając studentem SSW kierunku Finanse i Rachunkowość masz możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym  144 godzinnym kursie na poziomie menedżerskim – Global Business Services Qualification. Tylko dla studentów SSW koszt kursu  to  O zł. Rzeczywista wartość kursu to aż 3500 zł!. Kurs kończy się certyfikatem. Studiując w SSW, podnosisz swoje kompetencje i jesteś konkurencyjny na rynku pracy.

 •    Zakrojona na szeroką skalę współpraca SSW z międzynarodowym otoczeniem biznesowym pozwala na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście  Przy SSW działa Konwent Pracodawców wspierający studentów i absolwentów SSW w wejściu na rynek pracy.

 •    Dodatkowy atut kierunku: studiując w SSW zdobywasz kwalifikacje ACCA! –  bardzo cenione kwalifikacje w branży finansowej.

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA –Diploma in Accounting and Business. http://accapolska.pl/

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.  ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Dzięki niej będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą i zwiększysz swoje szanse na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy.

Specjalności:


RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLING

W ramach specjalności Rachunkowość i controling otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera.

Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości.

Controller przygotowuje informacje niezbędne do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i operacyjnych. Wobec harmonizacji przepisów podatkowych, stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, ujednoliconych systemów informatycznych, dla księgowych otwiera się rynek pracy w całej Europie.

Kształcąc się na tym kierunku uzyskasz obok wiedzy ogólnej, szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, umiejętności efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego oraz rozliczeń finansowych. Wiedza ta będzie wzbogacona o narzędzia informatyczne oraz języki obce.

Umiejętności zdobyte podczas studiów na tej specjalności obejmują przygotowanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

Praca po studiach:

 • w przedsiębiorstwach
 • w korporacjach międzynarodowych
 • w instytucjach państwowych i samorządowych
 • w bankach i firmach ubezpieczeniowych
 • w biurach rachunkowych

Wybrane przedmioty:

 • rachunkowość finansowa
 • analiza finansowa
 • ewidencja i rozliczanie kosztów
 • organizacja i projektowanie systemu rachunkowości
 • controlling operacyjny i strategiczny

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE 

W ramach specjalności PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE studenci zapoznają się z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego, przepisów podatkowych, poznają zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych,  nabędą umiejętności interpersonalne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • systemy podatkowe Polski i krajów UE
 • ordynacja podatkowa
 • kontrola podatkowa i skarbowa
 • prawo karno – skarbowe
 • przepisy o doradztwie podatkowym

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych
 • w biurach rachunkowych
 • w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym
 • w administracji samorządowej
 • w administracji skarbowej i celnej

KADRY I PŁACE 

W ramach specjalności Kadry i płace otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną z zakresu obsługi kadrowo płacowej.

Stanowiska związane z obsługą kadrowo-płacową istnieją we wszystkich przedsiębiorstwa.  Przeprowadzane analizy rynku pracy wskazują na ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zakresu obsługi płacowo – kadrowej (m.in raport – barometr zawodów 2018).

Absolwent tej specjalności zapozna się z zagadnieniami kadrowo – płacowymi oraz uzyska wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracownika, rozliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji: kadrowej, podatkowej, ZUS, jak również obsługi systemów kadrowo-płacowych.

Praca po studiach:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • w przedsiębiorstwach handlowych
 • w przedsiębiorstwach usługowych
 • w instytucjach państwowych i samorządowych
 • w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa personalnego

Wybrane przedmioty:

 • dokumentacja kadrowa
 • formy zatrudnienia pracowników
 • kadrowo- płacowe rozliczenia publiczno-prawne
 • księgowe rozliczanie wynagrodzeń
 • świadczenia pracownicze

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

W warunkach rynku kapitałowo- pieniężnego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie nimi dotyczy w głównej mierze zarządzanie finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz mógł pracować jako:

 • analityk finansowy
 • doradca podatkowy
 • audytor wewnętrzny
 • broker ubezpieczeniowy
 • doradca inwestycyjny

Praca po studiach:

 • urzędy administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
 • podmioty sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS)
 • banki
 • towarzystwa inwestycyjne i emerytalne
 • firmy konsultingowe

Wybrane przedmioty:

 • finanse przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie rynku walutowego
 • rozliczenia i finanse międzynarodowe
 • accaubezpieczenia społeczne i emerytalne

przejdź do spisu treści

BUSINESS AND LANGUAGES


Pierwsze tego typu studia w Polsce! Kierunek nagrodzony certyfikatem Studia z przyszłością!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BUSINESS & LANGUAGES

 •    Unikatowy w skali kraju kierunek studiów. Kierunek interdyscyplinarny, prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, budujący podstawy szerokiego rozwoju zawodowego, przygotowujący absolwenta do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w firmach międzynarodowych. Program studiów przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowo – ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków.

 •    Kierunek nagrodzony certyfikatem ‘Studia z przyszłością” przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. SSW przyznano certyfikat „Studia z przyszłością” za prowadzenie kierunku „Business and Languages”, wyróżniającego się na rynku edukacyjnym innowacyjnością, oryginalnością pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia. nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Certyfikat “Studia z przyszłością” otrzymują tylko kierunki, które opierają się na 3 filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej wiedzy, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych  przez pracodawców.

 •    Zajęcia z języków obcych stanowią 50 % programu studiów: obowiązkowy:
  - język angielski,
  - do wyboru: niemiecki, szwedzki, hiszpański
 •    Gwarantowana praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych sektora BPO/SSC (m.in: Bayer, Kemira, Thyssenkrupp, DNV, Arla)

 •    Absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni i możliwość podjęcia studiów II stopnia na wielu kierunkach studiów. Kierunek prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia I stopnia, 6 – semestralne, zakończone tytułem licencjata.

 •    Absolwent kierunku uzyska umiejętności i kompetencje zawodowe:
  poprawne wykorzystywanie języka angielskiego i drugiego wybranego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych w języku angielskim i drugim wybranym, umiejętność oceny i opiniowania problemów gospodarczych i społecznych, umiejętność stosowania prawa gospodarczego i podatkowego, umiejętność ujmowania i dokonywania pomiaru operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych, umiejętność sporządzania i oceny sprawozdań finansowych, wykorzystywanie metod ilościowych i technik analitycznych, służących jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych, rozpoznawanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, stosowanie podstawowych koncepcji i metody organizacji i zarządzania.

Specjalności:


INTERNATIONAL ACCOUNTING (RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA)

Charakterystyka studiów
Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na globalnym rynku.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu:

 • metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości,
 • zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli;
 • podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
 • prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów pracy przedsiębiorstwa..

Sylwetka absolwenta
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, pozna sposoby rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie, sposoby budżetowania kosztów i przychodów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zdobędzie także wiedzę z zakresu prawa pacy i ubezpieczeń gospodarczych oraz sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa.

W ramach studiów będą realizowane następujące bloki tematyczne m.in:

 • wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • rachunkowość finansowa
 • ewidencja i rozliczanie kosztów
 • sprawozdawczość finansowa i jej analiza
 • rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług
 • rozrachunki z pracownikami
 • elementy prawa pracy
 • ubezpieczenia społeczne
 • podatki w krajach UE

HUMAN RESOURCES (ZASOBY LUDZKIE)

Charakterystyka specjalności
Po zakończeniu studiów absolwenci specjalności będą mieć użyteczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności będą potrafili:

 • Zaplanować i zorganizować proces rekrutacyjny
 • Przeprowadzić wstępne wywiady kwalifikacyjne
 • Dobrać narzędzia kwalifikacyjne do oceny kandydata do pracy
 • Dokonywać analizy kwalifikacji i kompetencji pracowników zatrudnionych w ich organizacjach
 • Scharakteryzować prawne uwarunkowania zatrudnienia pracowników (rodzaje umów, elastyczne formy zatrudnienia, organizacji pracy)
 • Rozpoznawać i uczestniczyć w rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów
 • Radzić sobie w sytuacjach trudnych i wspierać innych w procesie zmian 

Perspektywy pracy (miejsca pracy)
Specjalność przygotowuje merytorycznie osoby, które chcą wybrać jedną z następujących ścieżek rozwoju zawodowego:

 • praca w działach personalnych średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych w różnych obszarach biznesu (produkcja, finanse, usługi), np. na stanowiskach: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. oceny i rozwoju, talent manager
 • praca w centrach usług wspólnych dużych międzynarodowych korporacji przy obsłudze wyspecjalizowanych procesów biznesowych prowadzonych na rzecz własnej firmy lub firm zewnętrznych (sektor BPO/SSC) na stanowiskach: junior specialist oraz specialist
 • wykonywanie zawodu doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym także szkoleniowca – trenera, doradcy zawodowego, coacha
 • praca w biurach karier i urzędach pracy

Program studiów
Specjalność obejmuje 180 h przedmiotów specjalnościowych realizowanych na semestrze 4 i 5.

Ponadto, 210 h realizowanych  jest:

 • w ramach przedmiotów ogólnych (semestry 2-4)
 • Różnice kulturowe w biznesie /Praca w zespołach wielokulturowych
 • Komunikacja w zespole i organizacji/Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie czasem /System oceny pracowników
 • Budowanie relacji z klientami/Negocjacje w biznesie

w ramach przedmiotów podstawowych (semestry 2 i 3):

 • Systemy informatyczne w obszarze HR klasy ERP (SAP, Oracle)
 • Interpretowanie danych statystycznych
 • kompetencje osobiste pracownika HR (Personal kompetencje): „Psychologiczne koszty pracy” (semestr 6, dla wszystkich specjalności)

Moduły specjalnościowe:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo pracy
 • Wprowadzenie do procesu rekrutacyjnego

Podstawy kadr i płac


INTERNATIONAL BUSINESS (BIZNES MIĘDZYNARODOWY)

Studia na specjalności International Business oferują nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na podstawach ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Podczas studiów student poznaje międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu..

Korzyści ze studiowania International Business

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i dzięki temu dostosowane do potrzeb współczesnego biznesu
 • Możliwość doskonalenia biznesowego  języka angielskiego
 • Nauka drugiego języka obcego
 • Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny  (warsztaty, projekty)
 • Wizyty studyjne w firmach międzynarodowych
 •  Trzymiesięczna praktyka  w firmach międzynarodowych

Sylwetka absolwenta
Absolwent  specjalności  International  Business będzie  posiadał umiejętność dostrzegania ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań globalnego biznesu. Będzie przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: korporacje międzynarodowe,  instytucje finansowe, firmy prowadzące wymianę międzynarodową  Absolwent posiądzie także duży stopień samodzielności w działaniu, umożliwiający prowadzenie własnej firmy na rynkach zagranicznych. 

Wybrane przedmioty z programu specjalności

 • International Economics
 • International Business Law.
 • Globalization and regionalization (in the world economy)
 • Corporate Finance
 • Financial Accounting
 • Intercultural Communication in Business
 • Management
 • Imternational Logistics
 • International Human Resource Management
 • Organizational Structure

Każdy z przedmiotów nawiązuje do konkretnych sytuacji w biznesie międzynarodowym, przy użyciu aktywizujących technik dydaktycznych, takich jak case study, metoda projektu i burza mózgów.

Tok studiów

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim do poziomu C1, 240 h (1 semestr),
 • rozpoczęcie naukę drugiego języka obcego do poziomu B2, 630 h (4 semestry),
 • zapoznanie z podstawami biznesu w języku angielskim (od 3 semestru),
 • wybór specjalizacji biznesowej, która będzie jednocześnie programem dyplomowania,
 • kształcenie dualne – semestr 6 to praktyka w firmie z branży BBO/SSC zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe
 • przez cztery semestry, wraz z nauką języków obcych, zapoznanie ze specyfikę pracy organizacji wielokulturowej.

przejdź do spisu treści

EKONOMIA


DLACZEGO WARTO?

 •    Ekonomia to jeden z kierunków, którego absolwenci poszukiwani są na wielu różnych stanowiskach. Można tu wyróżnić etaty, które ulokowane są w działach analiz i prognoz, etaty kierownicze oraz stanowiska związane ze transportem, logistyką a także kontrolingiem i audytowaniem. Student na kierunku ekonomia musi w dość krótkim czasie przyswoić i nauczyć się stosować narzędzia matematyczne, statystyczne, elementy rachunkowości oraz analityki finansowej.

 •    Studiując na kierunku EKONOMIA zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach.

 •    Uzyskasz również ekonomiczno-prawną oraz podstawową wiedzę informatyczną dotyczącą działania firm w Polsce i Unii Europejskiej z zakresu zarządzania finansami, informatyki, inwestycji i nieruchomości, organizacji i prowadzenia procesów transportowo- logistycznych.

 •    W Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) z uwagi na dość intensywny rozwój biznesu i centrów usług wspólnych istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów tak z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz IT.

 •    Wybierz jedną z oferowanych specjalności:
  - logistyka  i spedycja
  - zarządzanie i marketing
  - analityka gospodarcza
  - inwestycje i nieruchomości
  - informatyka w biznesie
  - finanse i ekonomia biznesu – STUDIA DUALNE (3 dni stażu zawodowego + 2 dni nauki) – płać niższe czesne – WSPARCIE NA STARCIE – więcej

 • Jako Absolwent, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne posiadać będziesz odpowiednie przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub do wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych oraz jednostkach budżetowych.

Studia I stopnia na kierunku ekonomia dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business. http://accapolska.pl/

Specjalności


FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – STUDIA DUALNE

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia oparty są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia trwają 6 semestrów. Staż rozpoczyna się od 2 roku studiów.

Studia dualne to trend w światowym modelu kształcenia.Połączenie nauki i praktyki skraca okres przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować Finanse i Ekonomię biznesu?

 • Uzyskujesz przewagę na rynku pracy
 • Zdobywasz wyższe wykształcenie z dwuletnim doświadczeniem zawodowym
 • Odbywasz  staże zawodowe od 2 roku studiów w renomowanych firmach krajowych lub zagranicznych (uczenia gwarantuje staże)
 • Znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe
 • Masz możliwość wzięcia udziału w darmowych kursach i szkolenia dla studentów (dofinansowanych z UE)
 • 50% zajęć prowadzonych przez praktyków z firm partnerskich
 • Ograniczona liczba miejsc
 • Studia na Finansach i ekonomii biznesu dadzą Ci możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business.

Studia dualne to nowoczesny model edukacji, będący odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Dzięki studiom w formule dualnej  studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Staż w firmie partnerskiej to nie tylko zdobyte doświadczenie  ale również ogromna szansa na zatrudnienie.  W zakresie organizacji staży Sopocka Szkoła Wyższa współpracuje z międzynarodowymi korporacjami, przedsiębiorstwami Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Pracodawcami Pomorza.


TRANSPORT I LOGISTYKA

Transport i logistyka to branża która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę a co za tym idzie logistycy będą jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy (m.in Gdańsk, Gdynia, Sopot). Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy.

Studiując na specjalności transport i logistyka posiądziesz wiedzę z zakresu logistyki oraz zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem, wdrażaniem, realizacją, a w późniejszych etapach kontrolą i nadzorem procesu transportu.

Zostając absolwentem kierunku ekonomia na specjalności transport i logistyka zostaniesz przygotowany do pracy w firmach o charakterze produkcyjnym i logistycznym a także innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki.

Zakrojona na szeroką skalę współpraca SSW z międzynarodowym otoczeniem biznesowym pozwala na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych firmach logistycznych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w Trójmieście.

Program studiów powstał przy współpracy z pracodawcami (Konwent Pracodawców) i profesjonalistami z branży logistycznej zapewniając tym samym przyszłym absolwentom dobry start na rynku pracy.

W czasie studiów będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy.

Praca po studiach:

 • Przedsiębiorstwa transportu drogowego, lotniczego, kolejowego
 • Komórki transportu i spedycji w każdym przedsiębiorstwie
 • Własne przedsiębiorstwa transportu i spedycji

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Logistyka
 • Ekonomika transportu
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Magazynowanie

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Ekonomia menedżerska ukierunkowana jest na zdobycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych w organizacji. Na tej specjalności poznasz najważniejsze problemy decyzyjne w organizacji, zasady analizy ekonomicznej i narzędzia informatyczne pozwalające dokonać optymalizacji podejmowanych decyzji. . 

Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych, wyznaczania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Wyposażony jest w umiejętność praktycznego wykorzystania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych właściwych dla danego podmiotu gospodarczego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, analizy studiów przypadków i laboratoriów komputerowych.

Zakrojona na szeroką skalę współpraca SSW z międzynarodowym otoczeniem biznesowym pozwala na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych przedsiębiorstwach  w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w Trójmieście.

W czasie studiów będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy.

Praca po studiach:

Absolwent ekonomii menedżerskiej jest przygotowany do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych, instytucji otoczenia biznesu, sektorze usług publicznych, urzędach administracji publicznej, firmach konsultingowych, i organizacjach non-profit.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer,
 • specjalista ds. rozwoju,
 • analityk,
 • strateg gospodarczy,
 • doradca ekonomiczny,
 • doradca klienta,
 • Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • metody wyceny projektów gospodarczych
 • podstawy controllingu w przedsiębiorstwie .
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie;
 • Zarządzanie rozwojem organizacji;

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ

Dwie trzecie wszystkich przedsiębiorstw na świecie to firmy rodzinne.  Generują one od 70-90% produktu globalnego brutto i zapewniają od 50-80%miejsc pracy[1]. W Polsce 75% przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich firm na rynku to przedsiębiorstwa rodzinne. Jednym z głównych wyzwań, przed którym obecnie one stoją, jest konieczność ich profesjonalizacji przy zachowaniu przewag, jakie daje dobrze rozumiana rodzinność w biznesie. To niezbędny warunek do tego, by mogły skutecznie się rozwijać, konkurować na rynku, być atrakcyjnym partnerem biznesowym i pracodawcą.

Celem specjalności  jest przekazanie wiedzy  i nabycie   umiejętności sprzyjających skutecznej realizacji strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką firmy rodzinnej, systemem nadzoru w firmie rodzinnej, polityką zarządzania personelem, społeczną odpowiedzialnością biznesu rodzinnego. Podczas studiów przekazane zostaną umiejętności niezbędne do skutecznego bieżącego zarządzania i rozwoju firmy rodzinnej.. Specjalność pomoże absolwentom w budowaniu wizji firmy rodzinnej oraz w ich osobistym rozwoju w roli menedżera firmy rodzinnej.

Wybrane przedmioty:

 • Kultura organizacyjna w firmie rodzinnej
 • Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi
 • Przedsiębiorczość i innowacje w firmie rodzinnej
 • Psychologia przywództwa w firmie rodzinnej
 • Sukcesja w firmie rodzinnej
 • Techniki motywowania pracowników
 • Społeczna odpowiedzialność firmy rodzinnej

przejdź do spisu treści

WZORNICTWO


Studia I stopnia – Wzornictwo

 • Profil kształcenia – praktyczny
 • Tytuł zawodowy –  licencjat
 • Forma studiów: stacjonarne /niestacjonarne (8 semestrów).

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele w terminach określonych organizacją danego roku akademickiego

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek Wzornictwo:  28.05.2020 r.

 Czym jest wzornictwo?

Kierunek wzornictwo na studiach pierwszego stopnia to kierunek o profilu praktycznym, będącym połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej. Ma on charakter interdyscyplinarny, stanowiący integralną część architektury i znacząco wpływając na jej wyraz. Projektowany kierunek odpowiada programowo potrzebie przygotowania absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach: PRODUKT, MEBEL, OPAKOWANIA i MOBILNOŚĆ.

Kierunek WZORNICTWO wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Co wyróżnia wzornictwo w SSW?

szeroka oferta dydaktyczna w zakresie wzornictwa – kierunkowe bloki projektowe.Celem szczegółowym kształcenia na kierunku wzornictwo jest przygotowanie absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w dwóch z czterech uzupełniających się zakresach:

Design 1 (D1) – Produkt,
Design 2 (D2) – Mebel,
Design 3 (D3) – Opakowania,
Design 4 (D4) – Mobilność

 • wykorzystywanie podczas nauki nowoczesnych technologii będących uzupełnieniem  tradycyjnego projektowania produktów
 • wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego podejścia do projektowania, uzupełnionego umiejętnością kreacji plastycznej
 • przekazanie absolwentowi niezbędnej wiedzy o projektowaniu i wiedzy ogólnej oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa
 • wykorzystanie wielowiekowej tradycji Pomorza w budowaniu obiektów pływających oraz ich wyposażenia (kształtowanie form użytkowych obiektów pływających oraz dbanie o odpowiednie ich wyposażenie np. mebel). Pomorze to także region z tradycją w w tworzeniu opakowań  regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań.
 • kadrą akademicką tworzą praktycy i wykładowcy z wieloletnim doświadczenie
 • bogato wyposażone pracownie, w tym: 3 laboratoria komputerowe (programy: Autodesk Autocad, Autodesk 3DsMax, Adobe Design Suite CS6, Open Office, MS Office, Google Sketchup, V-Ray, McNeel Rhinoceros 3D, Graphisoft ArchiCad, Lumion)
 • pracownia prototypowania 3D
 • pracownia nowych mediów, wyposażona w sprzęt i akcesoria do fotografiki oraz nagrywania i obróbki materiału audio-wideo,
 • Unikatowość kierunku będzie wspierana specjalnymi kursami oraz szkoleniami wykonawczymi

BLOKI PROJEKTOWE

Na pierwszym roku studiów studenci poznają podstawy projektowania: produktu, mebla i opakowań.

Na tej bazie, od drugiego roku studiów, realizują projektowanie kierunkowe opisane w blokach D1, D2, D3, D4. Studenci dokonują wyboru jednego bloku z pośród bloków: D1, D2, D3 i obowiązkowo realizują blok D4.

Design 1 (D1) – Produkt

Blok D1 stanowi komplet następujących po sobie projektów uszeregowanych skalą trudności od zabawy formą po wyspecjalizowaną funkcję produktu. Student ma możliwość wpływu na tematykę projektów. D1 posiada szeroki zakres oddziaływania.

Obejmuje projekty opraw oświetleniowych, obiektów i systemów świetlnych występujących w silnym związku z regionalnym przemysłem oświetleniowym, projekty produktów i rozwiązań na rynek turystyki zdrowotnej, projekty sprzętu rekreacyjnego, sprzętu ratowniczego i morskiego oraz innych typów projektów jak np. projekty sprzętu AGD i RTV; projekty małej architektury jak wiaty, przystanki, kosze; projekty sprzętu rehabilitacyjnego; projekty prospołeczne w kontekście coraz to większej grupy seniorów w naszym społeczeństwie, oraz inne projekty specjalistyczne.

Projektowanie w bloku D1 wspierane jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 • Projektowanie produktu – podstawy
 • Oświetlenie – technologia w zakresie barwy i temperatury światła, emisji światła,
 • Metaloznawstwo- techniki i technologie,
 • Beton i tworzywa sztuczne,
 • Makietowanie / Modelowanie – techniki warsztatowe,
 • Wytrzymałość materiałów

 Design 2 (D2) – Mebel

Blok D2 stanowi metodycznie opracowaną strategię rozwoju umiejętności projektowych z dziedziny projektowania mebli w kolejnych trzech latach studiów.

Na szczególną uwagę zasługuje wnikliwe opracowanie detalu mebla i dostosowanie projektu do możliwości wdrożeniowych produktu. W programie realizowane są również elementy meblowe specyficzne dla obiektów pływających jako dodatkowa wartość wspierania polityki rozwoju regionalnego. Region Pomorza ma również długowiekowe tradycje projektowania mebli. W ostatnich dekadach tradycje te są obecne w postaci wielu mniejszych podmiotów projektujących i realizujących produkty meblarskie.

Projektowanie w bloku D2 wspierany jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 • Projektowanie mebla – podstawy
 • Mebel – techniki i technologie – podstawy (w tym dot. drewna),
 • Metaloznawstwo – techniki i technologie,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Makietowanie / Modelowanie – techniki warsztatowe.

Design 3 (D3) – Opakowania

Blok D3 zaspakaja potrzeby szybko zmieniającego się wzornictwa w zakresie szerokiego spektrum opakowań. Przyjęty program D3 pozwala na zapoznanie się ze specyfiką podstawowych odmian opakowań. Na poszczególnych semestrach realizowane są projekty z zakresu opakowań papierowych, opakowań strukturalnych z tworzyw sztucznych, opakowań szklanych oraz opakowań ekologicznych.

Opakowania stanowią znaczący procent segmentu zapotrzebowania rynku na design, a wśród nich można wyróżnić sporą grupę opakowań o charakterze regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań. Firmy zajmujące się wytwarzaniem form rozdmuchowych i projektami opakowań strukturalnych w regionie to LonzaPet, Petbottle.Projektowanie w bloku D3 wspierany jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

 • Papier – techniki i technologie
 • Opakowania – ekotechnologie

Design 4 (D4) – Mobilność

Blok D4 jest szeroką ofertą projektową w zakresie projektowania środków transportu, które obejmują transport wodny i lądowy. Program tego modułu został tak zaplanowany aby zapoznać studenta ze specyfiką projektowania pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego oraz obiektów pływających. Region Pomorza ma oczywiste tradycje projektowania jednostek pływających. W ostatnich dekadach tradycje te transformują się z wielkich stoczni do mniejszych firm produkujących jachty, statki i obiekty nawodne. Koncepcja kształcenia wpisuje się w potrzeby kształcenia specjalistów projektantów w zakresie projektowania form oraz wyposażenia jachtów i innych form jednostek pływających.

Projektowanie w bloku D4 wspierane jest przez dopełniające przedmioty specjalistyczne:

Specyfika mobilności wodnej / lądowej

Przedmioty obejmujące moduł materiały i technologie są rozłożone w zależności od potrzeb konkretnych bloków na kierunku wzornictwo.

Przedmioty uzupełniające to:

 • Wystawiennictwo
 • Design eksperymentalny lub Tkanina

Sylwetka absolwenta i wybrane miejsca zatrudnienia

Absolwent studiów I stopnia, kierunku wzornictwo jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach II stopnia oraz do podjęcia działalności zawodowej w określonych poniżej jednostkach i instytucjach:

 •  samodzielna praktyka zawodowa – studio, biuro projektowe, studio wystawiennicze, zakresy: małe formy wzornicze, galanteria, mebel, produkt,  środki transportu i komunikacji, design eksperymentalny, design regionalny, grafika prezentacyjna itp.
 •  firma projektowa w zakresie wzornictwa przemysłowego – stanowisko projektanta / designer
 •  agencja reklamowa- stanowisko projektanta / designera
 •  firma produkcyjna np. mebla, sprzętu itp. – stanowisko projektanta / designera
 •  wystawiennictwo- firma wystawiennicza, targi – stanowisko projektanta / designera
 •  studio realizacyjne, prototypownia, firma wytwórcza (detal, mebel, kolekcja),
 •  pełnienie kierowniczej roli w instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (gmina, miasto, powiat, województwo), jednostkach kultury, doradztwo i konsultacje w projektach wzorniczych, projektach małej architektury,
 •  firmy i studia projektujące / produkujące obiekty pływające (jachty, statki, formy
 •  zamieszkiwania na wodzie, itp.)
 •  firmy i studia projektujące / produkujące pojazdy w Polsce i w Europie.

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA WNĘTRZ


Terminy rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Wzornictwo I st., Architektura I st., Architektura Wnętrz I i II st. na rok akademicki 2020/2021:
I termin: 28.05.2020 r.

 DLACZEGO WARTO?

 •    Studia I-go stopnia na kierunku architektura wnętrz obejmują szeroki zakres przedmiotów z zakresu sztuk pięknych. Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz, grafiki i wzornictwa o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej. Zagadnienia praktyczne poparte są szeroką wiedzą z zakresu teorii oraz historii architektury i sztuki. Proces kształcenia nakierowany jest na rozwijanie kreatywności studenta.

 •    Zajęcia odbywają się w nowoczesnych specjalistycznych pracowniach (pracownia malarstwa i rysunku, rzeźby, prototypownia, pracownia nowych mediów). Zajęcia prowadzone przez wybitnych artystów, w których kształcą się wszyscy studenci zdobywając umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych.

 •    SSW kładzie nacisk na wyposażenie studenta w niezbędne techniki warsztatowe pozwalające na wykonywanie zawodu projektanta wnętrz.

 •    SSW organizuje szereg warsztatów (np. plecionkarskie, kaligrafii itp.) podczas których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 •    Zajęcia ze studentami prowadzą nauczyciele akademiccy, znani artyści i architekci praktycy. Uczelnia szczególny nacisk kładzie na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej, co pozwala absolwentom na uzyskanie konkretnego zawodu umożliwiającego pracę na własny rachunek oraz w pracowniach architektonicznych.

 •    W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z  bezpłatnych warsztatów i szkoleń o wartości do 15 tys zł. każdy. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Projekty Unijne

 •    SSW organizuje studentom tzw. wyjazdy studyjne w celu poszerzenia wiedzy np. do Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting  (projektowanie światła), do Waplewa (remont konserwatorski obiektu zabytkowego) czy Filharmonii w Warszawie (akustyka w architekturze)

 •    Studenci mają szanse zrealizować swoje pasje w licznych zajęciach dodatkowych, które również sami kreują, tak jak m. in. spotkania z przedstawicielami środowiska architektonicznego i projektowego w ramach cyklu wykładów otwartych „Architekci na Wyścigach”.

 •    Studenci SSW biorą udział w różnego rodzaju konkursach i projektach, w których zajmują wysokie miejsca. np: studenci SSW otrzymali wyróżnienie w ramach projektu “Estetyzacja Portu w Gdańsku”. Koncepcja projektu zakłada uporządkowanie nabrzeży i zagospodarowanie wolnych przestrzeni z uwzględnieniem praw środowiska naturalnego. W konkursie na projekt i wizualizację zagospodarowania zaniedbanych terenów portowych wystąpiło 14 zespołów złożonych ze studentów trójmiejskich uczelni.

Wybrane przedmioty

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie wystaw
 • Projektowanie mebla
 • Rzeźba, malarstwo
 • Fotografia
 • Liternictwo
 • Historia architektury
 • Historia sztuki
 • Komputerowe wspomaganie projektowania

Wybrane miejsca zatrudnienia

 • Pracownie projektowe
 • Firmy produkujące wyposażenia wnętrz
 • Firmy deweloperskie
 • Pracownie scenograficzne, wystawiennicze
 • Pracownie graficzne
 • Agencje reklamowe
 • Administracja samorządowa w zakresie kultury
 • Muzea, galerie sztuki
 • Własna działalność

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA – STUDIA INŻYNIERSKIE


DLACZEGO WARTO?

 •    Architektura jest jedną z tych specyficznych dziedzin życia społecznego, która łączy sztukę z inżynierią – marzenia z pragmatyzmem. To właśnie dzięki jej osiągnięciom powstawały i upadały całe imperia; architektura jest zatem jednym z najstarszych przejawów społecznej aktywności człowieka. Dzięki studiom na kierunku architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) w Sopockiej Szkoły Wyższej studenci mogą zdobyć wiedzę z dziedziny architektury – wiedzę na temat kształtowania i kreowania przestrzeni, zarówno prywatnej jak i publicznej, będącej wizytówką miasta.

 •    W SSW zajęcia odbywają się w małych grupach i  studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła jakim niewątpliwie powinien być świadomie zaprojektowany budynek i jego otoczenie.

 •    Studia realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla zawodu architekta a ich ukończenie uprawnia do starania się o nadanie uprawnień zawodowych przez Izbę Architektów RP, po spełnieniu pozostałych wymagań określonych przepisami regulującymi dostęp do zawodu architekta w Polsce.

 •    SSW posiada własne pracownie zapewniające najwyższy standard nauczania (m.in prototypownia, pracownia nowych mediów, galeria). Więcej o pracowniach w zakładce Baza Dydaktyczna SSW.

 •    SSW organizuje studentom wyjazdy studyjne np.
  - Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne)
  - Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting  (projektowanie światła)
  - Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego)
  - Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze)
  - Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami)

 • Studenci SSW biorą udział w targach i konkursach architektonicznych co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych.

 • W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z  bezpłatnych warsztatów i szkoleń o wartości do 15 tys zł. każdy. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Projekty Unijne
 • SSW gwarantuje studentom praktyki zawodowe w najlepszych biurach architektonicznych i firmach deweloperskich.

NOWOCZESNE PRACOWNIE

1) pracownia prototypowania, czyli druku i obróbki w 3D

2) pracownia nowych mediów, czyli ministudio fotovideo (zdjęcia i filmy wraz z obróbką na Adobe Creative Suit)

Oprogramowanie:

– Autodesk AutoCAD

– Autodesk 3DSMax

– Autodesk Inventor

– Sketchup Pro + V-ray

– Adobe Design Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere, AfterFX)

– Graphisoft ArchiCAD

– Rhinoceros 3D + Grasshopper

– Maxwell Render Suite

– Lumion 3D


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (WAŻNE)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Architektura uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej dotyczącej wyboru kierunku studiów.

Kandydat przynosi na rozmowę kwalifikacyjną list motywacyjny* uzasadniający wybór kierunku studiów i portfolio* zawierające 2 prace malarskie oraz 2 prace rysunkowe w w formacie powyżej A4, tematyce i technice dowolnej.

Dodatkowo do portfolio należy dołączyć płytę CD* zawierającą zdjęcia wszystkich prac przedstawianych podczas rozmowy.

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 150 zł.

Opłaty należy dokonać najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.

Uwaga! W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zaprezentować prace z zakresu fotografii, grafiki, rzeźby itp. świadczące o dodatkowych zainteresowaniach i predyspozycjach.

*) Są to elementy niezbędne. Bez któregokolwiek z nich, Kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.


Wybrane przedmioty

 • Projektowanie architektoniczne
 • Historia architektury
 • Rysunek odręczny, malarstwo
 • Grafika prezentacyjna
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Rewitalizacja urbanistyczna
 • Rewitalizacja miast w kontekście kwestii mieszkaniowej
 • Zarządzanie projektami rewitalizacji
 • Koordynacja projektów architektonicznych
 • Restrukturyzacja obiektów architektonicznych
 • Konstrukcje budowlane
 • Przyrodnicze uwarunkowania w projektowaniu
 • Historia sztuki

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU


DLACZEGO WARTO?

 • Sopocka Szkoła Wyższa jako jedyna Uczelnia w aglomeracji Gdańsk Gdynia Sopot prowadzi studia na kierunku architektura krajobrazu

 • Architektura krajobrazu to kierunek, który zyskuje coraz większy prestiż, ze względu na wdrażanie w naszym kraju zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów.

 •  W ramach tego kierunku Sopocka Szkoła Wyższa przygotowuje studentów do kreowania i ochrony wartości estetycznych krajobrazu zarówno w ujęciu gospodarowania przestrzenią jak i projektowania ogrodów.

 •  Studentów przygotowuje najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna prezentującą różne dyscypliny naukowe, takie jak architektura i urbanistyka, nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dyscypliny artystyczne. Kadrę stanowią przede wszystkim praktycy.

 •  Absolwenci kierunku są przygotowani do samodzielnego podjęcia prac projektowych, jak i uczestnictwa w projektowych pracowniach wielobranżowych.

 • Nabyta wiedza pozwala także na pracę w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w wydziałach związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem i gospodarką przestrzenną oraz  ochroną środowiska.

 • Studenci maja możliwość wzięcia udziału w licznych przedsięwzięciach rozwijających umiejętności z zakresu architektury krajobrazu np. udział w  warsztatach, targach ogrodowych itp.

 •  W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z  bezpłatnych warsztatów i szkoleń o wartości do 15 tys zł. każdy. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Projekty Unijne

 • Uczelnia organizuje studentom tzw. wyjazdy studyjne w ciekawe miejsca pod względem architektonicznym. Wyjazdy finansowane są ze środków Uczelni i Funduszy Unijnych.

 • SSW posiada własne pracownie zapewniające najwyższy standard nauczania (m.in prototypownia, pracownia nowych mediów). Więcej o pracowniach w zakładce Baza Dydaktyczna SSW.

 •  Absolwenci są także przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU lub pokrewnych.

 Wybrane przedmioty kierunkowe

 • Rysunek studyjny, sem I
 • Rzeźba sem. II
 • Malarstwo, sem III
 • Fotografia, sem. IV
 • Fizjografia, sem. I
 • Gleboznawstwo, sem. II
 • Materialoznawstwo, sem. II
 • Budownictwo,  sem. III
 • Szata roślinna, sem. I, II, III, IV, VII
 • Historia sztuki ogrodowej, sem. III
 • Grafika inżynierska i komputerowe wspomaganie projektowania, sem. II, III, IV
 • Podstawy geodezji i kartografii, sem. IV
 • Zasady projektowania krajobrazu, sem. I, II
 • Rysunek architektoniczny, sem I, II
 • Ekologia krajobrazu, sem. VII
 • Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu obiektów architektury krajobrazu VI, VII
 • Konserwacja obiektów architektury krajobrazu
 • Prawo
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Kosztorysowanie i zasady obmiaru robót.

Wybrane przedmioty projektowe

 • Geometria wykreślna, sem I
 • Biologia roślin, sem I
 • Podstawy historii sztuki, sem I
 • Projektowanie zintegrowane „Ogród”,  sem. III
 • Projektowanie zintegrowane „Przestrzeń Publiczna”, sem. IV
 • Projektowanie zintegrowane „Rewaloryzacja zabytkowego założenia Parkowego”, sem. IV
 • Projektowanie zintegrowane „Park”,  sem. V
 • Projektowanie zintegrowane „Ochrona krajobrazu”, sem. VII
 • Projektowanie dyplomowe, sem. VII 

 

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski o profilu praktycznym. Profil kształcenia na tym kierunku nawiązuje do popularnego w Europie kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków technicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą właściwie kierować i organizować systemy produkcyjne w przedsiębiorstwie a także umiejętnie gospodarować zasobami przedsiębiorstwa.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji i materiałoznawstwa, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów. Zyskasz umiejętności: praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów lub procesów. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i inżynierska daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i technicznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji możesz zostać profesjonalnym menedżerem zarządzania procesami produkcyjnymi, specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji, specjalistą ds. zarządzania procesami budowlanymi, elektroenergetycznymi, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

W ramach kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI można studiować na jednej z wybranych specjalizacji:


INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU

Inżynieria utrzymania ruchu to specjalność menedżerska, której ukończenie daje bardzo szerokie możliwości zawodowe i świetną perspektywa na przyszłość zarówno w całym kraju  jak i samym Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia). Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedze oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi.

Specjalista ds. utrzymania ruchu to jedno z bardziej kluczowych stanowisk w firmie produkcyjnej.  Odpowiada on za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego a do jego głównych obowiązków należy m.in:

 • projektowanie procesu produkcyjnego (określenie ilość urządzeń, dobranie urządzeń i ich parametry, określenie wielkość serii produkcyjnych)
 • projektowanie harmonogram produkcji. (określenie zapasów magazynowych i produkcji w toku)
 • projektuje rozruch produkcji seryjnej
 • nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego,
 • aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • organizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych,
 • udział w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych,
 • realizacja modyfikacji w wyposażeniu przedsiębiorstwa (instaluje nowe urządzenia i maszyny, demontuje stare), a także, planuje dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • składanie zamówienia na nowy sprzęt,
 • współpraca na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń

Specjaliści ds. utrzymania ruchu są potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studiując w SSW na specjalności  Specjalista ds. utrzymania ruchu studenci mają możliwość odbywania studenckich praktyk i staży w firmach trójmiejskich (Gdańsk, Gdynia, Sopot), z którymi Sopocka Szkoła Wyższa współpracuje. Praktyki i staże to doskonała okazja do poznania rynku pracy oraz firm produkcyjnych.

Uczelnia posiada profesjonalnie oprogramowanie inżynierskie i wyposażenie laboratoriów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Zajęcia prowadzą specjaliści praktycy, którzy gwarantują najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

Program studiów

 • Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, zajęć labrlatoryjnych oraz projektowych.
 • Praktyki odbywają się w w firmach z którymi uczelnia ma podpisane umowy i trwają aż 6 miesięcy, co gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy do zapoczątkowania kariery w zawodzie.

ELEKTROENERGETYKA

Sektor energetyczny jest obecnie bardzo dynamicznie zmieniającą i rozwijającą się branżą. Stale poszukiwane są nowe, coraz bardziej efektywne źródła energii. Nowoczesne technologie wytwarzania energii są coraz prężniej rozbudowywane w bardzo szybkim tempie. Stąd wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektroenergetyki, którzy dotrzymywaliby kroku  szybkiemu tempu postępujących modyfikacji w tej branży.

Studiując na inżynierii systemów elektroenergetycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu najbardziej aktualnych rozwiązań wprowadzanych w sektorze energetycznym, ale również ugruntowaną wiedzę na temat bardziej klasycznych rozwiązań stosowanych w branży. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk technicznych związanych z budową, projektowaniem, eksploatacją czy remontem maszyn, ale także zagadnienia związane ze sprzedażą energii oraz pracy z urządzeniami instalacji elektrycznych.

Zostając absolwentem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na specjalności inżynieria systemów elektroenergetycznych zostaniesz przygotowany do pracy w wielu różnorakich firmach: min. w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii, firmach konsultingowych, organizacjach trudniących się zarządzaniem energetyką.

W czasie studiów będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy.

Wybrane przedmioty:

 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Efektywność energetyczna OZE
 • Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej
 • Teoria obwodów

BUDOWNICTWO

Inżynieria procesów budowlanych to specjalność, której ukończenie daje bardzo szerokie możliwości zawodowe i świetną perspektywa na przyszłość zarówno w całym kraju  jak i samym Trojmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

Specjalność ta przygotowuje specjalistów do sprawowania samodzielnych funkcji koordynujących wszystkie fazy realizacji procesów budowlanych: projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych, proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych. Studenci poznają: nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie, polityki personalnej, kierowania ludźmi oraz zarządzania procesami

Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach projektowych, firmach wykonawczych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, a także jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm.

Studiując w SSW na specjalności inżynieria procesów budowlanych studenci mają możliwość odbywania studenckich praktyk i staży w firmach trójmiejskich (Gdańsk, Gdynia, Sopot), z którymi Sopocka Szkoła Wyższa współpracuje. Praktyki i staże to doskonała okazja do poznania rynku pracy, firm budowlanych, czy biur projektowych. Znaczny odsetek absolwentów budownictwa deklaruje, że rozwój ich kariery zainicjowany był, przez kontakty zdobyte w czasie studiów.

Wybrane przedmioty:

 • Organizacja procesu budowlanego
 • Podstawy budownictwa
 • Lean manufacturing
 • Projektowanie hal produkcyjnych i magazynowych
 • Modelowanie i projektowanie systemów produkcyjnych

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Inżynieria jakości to specjalność, której ukończenie daje bardzo szerokie możliwości zawodowe i świetną perspektywa na przyszłość zarówno w całym kraju  jak i samym Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

Głównym celem specjalności inżynieria jakości jest kształcenie w zakresie projektowania, modelowania i wdrażania systemów jakości zgodnych z najnowszymi światowymi trendami, normami międzynarodowymi oraz wymaganiami poszczególnych branż przemysłowych (medyczna, motoryzacyjna, elektroniczna, spożywcza itp.).

Absolwent specjalności inżynieria jakości na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji  zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: nowoczesnych koncepcji zarządzania jakością, narzędzi i technik zarządzania jakością w produkcji, podstaw audytowania systemów jakości, wdrażania systemów zapewnienia jakości oraz sterowania procesami kontroli jakości w procesach wytwórczych. Ponadto przekazywana jest wiedza z obszaru monitorowania kosztów jakości w procesach wytwórczych i logistycznych oraz aspektów psychospołecznych w zarządzaniu zmianą w obszarze zapewnienia jakości.

Inżynier jakości to samodzielny specjalista, który projektuje oraz wdraża elementy zarządzania i sterowania jakością w następujących obszarach funkcjonowania organizacji: sprzedaż, zakupy, produkcja, logistyka, outsourcing usług.

Absolwenci mogą podejmować pracę na stanowiskach inżynierów jakości, specjalistów ds. zapewnienia jakości, inżynierów jakości ds. rozwoju dostawców, menedżerów jakości, audytorów systemów jakości.

Studiując w SSW na specjalności inżynieria jakości studenci mają możliwość odbywania studenckich praktyk i staży w firmach trójmiejskich (Gdańsk, Gdynia, Sopot), z którymi Sopocka Szkoła Wyższa współpracuje. Praktyki i staże to doskonała okazja do poznania rynku pracy. 

Wybrane przedmioty:

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością
 • Procesowe techniki oraz narzędzia sterowania jakością
 • Controlling jakości

STUDIA I STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA DOFINANSOWANE Z UE

STUDIA MAGISTERSKIE
STUDIA PODYPLOMOWE

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I SZTUKI

KURSY I SZKOLENIA

Główny adres uczelni

 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych SANS
  ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
 •  
 • Telefon: (58) 555 83 80, 506 474 167
 • Fax: (58) 550 78 80
 • Strona: http://www.ssw-sopot.pl

tel. [+48] (58) 555-83-69 (Rektorat)
tel. [+48] (58) 555-83-77 (Recepcja)
email: office@ssw.sopot.pl

REKRUTACJA STUDIA I i II STOPNIA

tel.: (58) 555 83 80
tel.: 506 474 167 
tel.: 506 474 217 
email: rekrutacja@ssw.sopot.pl

REKRUTACJA STUDIA PODYPLOMOWE

tel.: (58) 555 83 80
tel.: 509-655-417 (Izabela Bednarska)
email: podyplomowe@ssw.sopot.pl

REKRUTACJA SZKOLENIA

tel.: (58) 555 83 80
tel.: 509-655-417
email: szkolenia@ssw.sopot.pl

REKRUTACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
ANGLOJĘZYCZNYCH (STUDIA I i II STOPNIA)

tel.: (58) 555 83 80
tel.: 573 312 278
email: jpietrzak@ssw.sopot.pl

REKRUTACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
ŚCIANY WSCHODNIEJ (STUDIA I i II STOPNIA)

tel.: (58) 555 83 80
tel.: 509 900 725
tel.: 505 139 566 
e-mail: agalaibo@ssw.sopot.pl, kklamann@ssw.sopot.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO SSW WE LWOWIE
Adres biura: 79024 Lwów, ul. B. Chmielnickiego, 188

tel.: ‭+48167362125
tel.: UА +380322459464
kom.: +380673708205
Email: bogdanorion@gmail.com

tel.: +380970703000
E-mail: irynashtay@gmail.com

Biuro czynne:

poniedziałek  8.00 – 16.00
wtorek              8.00 – 16.00
środa                 8.00 – 16.00
czwartek          8.00 – 16.00
piątek                8.00 – 16.00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – STUDIA DUALNE

w Sopockiej Szkole Wyższej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane