Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dni otwarte SWPS w Katowicach

Skuteczna realizacja marzeń i planów oraz psychologiczne sterowanie dietą – takie tematy będą poruszane podczas dnia otwartego w SWPS w Katowicach. Wykład, warsztat oraz spotkania ze studentami i wykładowcami odbędą się w sobotę, 21 września w godz. 11.00-14.00 przy ul. Kossutha 9 w Katowicach.

Jak walczyć z otyłością, anoreksją i innymi problemami żywieniowymi? Jakie możliwości interwencji i pomocy daje współczesna psychologia? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania będzie tematem wykładu Bożeny Boruty-Gojny pt. „Psychologiczne sterowanie dietą”. W ramach warsztatu „Indywidualny plan działania” Anna Bator pokaże różne metody tworzenia własnych planów i realizowania celów, tak aby zachować dobry stan psychofizyczny.

Dzień otwarty w Katowicach to możliwość porozmawiania ze studentami psychologii. Podczas wykładu pt. „Jestem studentem SWPS, bo…” Katarzyna Kościcka pokaże, jak widzi uczelnię za pomocą programu Photovoice. – Metoda ta została opracowana na potrzeby badań środowisk zamkniętych, trudno dostępnych dla badaczy. Polega na fotografowaniu i nadawaniu znaczenia zrobionym fotografią według własnego uznania. Każdy projekt Photovoice ma bardzo osobisty charakter. Wszystkie osoby uczestniczące w prezentacji lub oglądające projekt mogą nadać danemu obrazowi własne znaczenie, przez co prezentacje te są bardzo ciekawe – mówi Anna Gruca, organizatorka wydarzenia, SWPS Katowice.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.swps.pl/katowice .

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach powstał w 2010 r. Jego dziekanem jest dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS. W ofercie wydziału znajdują się studia na kierunkach: psychologia i psychologia dla magistrów oraz studia podyplomowe. Więcej: www.swps.pl . 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane