Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

UMK w Toruniu uruchomił II nabór na studia stacjonarne i magisterskie

Wciąż można starać się o przyjęcie na 43 kierunki studiów. Na 10 kierunkach nabór jest przedłużony.

II nabór został ogłoszony na następujących kierunkach I stopnia:

- archeologia;
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
- biologia; biotechnologia;
- chemia;
- chemia kosmetyczna;
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
- europeistyka; filologia bałkańska;
- filologia germańska;
- filologia polska;
- filologia romańska;
- filologia rosyjska;
- filologia włoska;
- filologia, specjalność lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim;
- filozofia;
- fizyka;
- fizyka techniczna (studia inżynierskie);
- geografia;
- historia;
- historia sztuki;
- kognitywistyka;
- krytyka artystyczna;
- kulturoznawstwo;
- matematyka;
- matematyka i ekonomia;
- materiały współczesnych technologii (studia inżynierskie);

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH);

- ochrona dóbr kultury;
- ochrona środowiska;
- politologia;
- praca socjalna;
- socjologia;
- stosunki międzynarodowe;
- studia bałtyckie;
- studia miejskie;
- zarządzanie;
- zarządzanie informacją i bibliologia

oraz na studiach jednolitych magisterskich:

- grafice;
- malarstwie;
- rzeźbie;
- teologii

Poza tym na 10 kierunkach trwa przedłużony I nabór na studia stacjonarne. Są to: etnologia - antropologia kulturowa, filologia klasyczna, hellenistyka, wiedza o kulturze śródziemnomorskiej, komparatystyka literacko-kulturowa, nauki o rodzinie, polityka publiczna, polityka społeczna, religioznawstwo oraz studia wschodnie.

Internetowa rejestracja na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem studiów artystycznych potrwa do 13 września (do godz. 23:59). Do tego czasu należy również wpłacić opłatę rekrutacyjną.

Kandydaci na kierunki z oferty Wydziału Sztuk Pięknych (grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba) muszą zarejestrować się w systemie IRK do 9 września (do godz. 23:59), ponieważ w dniach 10-13 września będą miały miejsce egzaminy wstępne.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych nastąpi 16 września (o godz. 14:00). Wyniki pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. Później (w dniach 17-19 września) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty.

Bezpłatna infolinia dla kandydatów na studia w Toruniu: 800 809 809, e-mail: rekrutacja@umk.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji 2013 na UMK http://portal.umk.pl/web/kandydaci/

www.umk.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane