Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Architektura przestrzeni informacyjnych

Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2018/2019 oferuje nowy kierunek studiów: Architektura przestrzeni informacyjnych. Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone będą na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.Żyjemy w świecie technologii cyfrowych, zapewniających nieustanny dostęp do coraz większej ilości informacji. Bogactwo to staje się jednak prawdziwym problemem, gdy wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też jej nieuporządkowanie. Architektura informacji jest odpowiedzią na to wyzwanie nowoczesności. Dzięki tej dyscyplinie możliwe staje się porządkowanie informacyjnego chaosu.

Wybierając prowadzone przez nas studia zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów i usług informacyjnych, analizy ich funkcjonalności, badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników czy projektowania i analizy działalności informacyjnej w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Dzięki temu zyskasz dobrą orientację w kontekstach współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Niezwykle istotną rolę w tych przemianach odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji.

Kształtowane w ramach naszych studiów kompetencje są kluczowe w działalności naukowej, kulturalnej i gospodarczej. Zagadnienia związane z problematyką informacji prezentujemy na szerokim tle innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo oraz filozofia. Zapoznasz się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji: systemami i zasobami informacji (z uwzględnieniem otoczenia technologicznego), użytkownikami (ich kompetencjami, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi) oraz z kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

Nasz absolwent będzie przygotowany m.in. do identyfikowania warunków realizacji procesów informacyjnych; prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników; identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych; projektowania systemów i usług informacyjnych; współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i zarządzaniem obiegiem informacji w instytucjach kultury (GLAM), instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje) oraz w organizacjach o profilu ściśle biznesowym.

Z nami zdobędziesz także ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii – dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna.

W grupie naszych flagowych przedmiotów znajdują się m.in.:

 • Architektura systemów informacyjnych
 • Architektura sieci komputerowych
 • Strategie i metody wyszukiwania informacji
 • Psychologia zachowań informacyjnych
 • Informacja specjalistyczna w zakresie nauki, kultury i biznesu, edukacji, zdrowia oraz Unii Europejskiej
 • Systemy organizacji wiedzy
 • Zarządzanie informacją
 • Media i komunikacja społeczna
 • Projektowanie i ocena serwisów informacyjnych
 • Projektowanie usług informacyjnych
 • Redakcja tekstów użytkowych 

Powiązane artykuły

Polska Olimpiada Informatyczna ma już 30 lat!

104. najlepszych licealistów z całej Polski zmierzyło się w finałowym etapie Olimpiady Informatycznej. To jubileuszowa, 30. już edycja Olimpiady. Przed ogłoszeniem listy laureatów wyróżniono wybitnych nauczycieli informatyki. Finaliści wysłuchali także kilku wykładów z dziedziny informatyki, w szczególności AI. Trzy dekady historii Olimpiady pozwalają śmiało przypuszczać, że niejeden przyszły przedsiębiorca, a może nawet twórca polskiej odpowiedzi na ChatGPT znajdują się w gronie laureatów.

czytaj dalej

Wirtualny Dzień Otwarty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy spotkania poznają ofertę edukacyjną wydziału i zasady rekrutacji, uzyskają pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, a także dowiedzą się, jakie możliwości rozwoju oferuje WZ i jak wygląda codzienność na uczelni.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane