Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz kształcenie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik informatyk.

Uzyskany tytuł zawodowy:  Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych
Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry
Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:
System dzienny: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.
System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.
System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Na kierunku technik informatyk słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Absolwent po ukończeniu kierunku:

Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

  • instalator sprzętu komputerowego, 
  • projektant i programista baz danych, 
  • administrator sieci komputerowych,  
  • instalator i administrator systemów operacyjnych, 
  • administrator baz danych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Warunki rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie