Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Od dziś stoicie na straży Ojczyzny jako oficerowie Wojska Polskiego. Bierzecie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Narodu oraz jesteście siłą napędową modernizacji polskich Sił Zbrojnych. Rozwijajcie dalej swoje talenty i nigdy się nie poddawajcie! Jesteście wizytówką naszej uczelni, elitą młodej wojskowej społeczności – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas uroczystej promocji oficerskiej.

Promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego to początek Waszej zawodowej drogi. Bycie oficerem to misja odpowiedzialna, niełatwa, ale jednocześnie chlubna i dająca mnóstwo satysfakcji. To przede wszystkim olbrzymie zobowiązanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej, wymagające poświęceń w imię wartości najwyższych” – mówił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Nawiązał przy tym do postaci wielkiego patrioty, niezłomnego bohatera, którego 120 rocznicę urodzin obchodziliśmy w maju – rotmistrza Witolda Pileckiego, symbolu wielkiej odwagi i poświęcenia dla Ojczyzny. „Niech Jego życie i czyny będą dla Was drogowskazem. Wzorujcie się na Nim i pamiętajcie, że miłość do Ojczyzny jest najpiękniejszą cnotą żołnierza” – podkreślił rektor-komendant WAT. Przypomniał, że Wojskowa Akademia Techniczna, utworzona 70 lat temu, kształci w swoich murach odważnych, pełnych pasji młodych ludzi. Wytycza ścieżki innowacyjnych rozwiązań technicznych, odpowiadając tym samym na potrzeby rozwoju polskiej armii. Rektor-komendant WAT zaznaczył, że elitarny charakter Akademii to zasługa nie tylko jej studentów i absolwentów, ale także kadry naukowo-dydaktycznej, dzięki której uczelnia jest ceniona w kraju i za granicą.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda skierował list do nowo promowanych oficerów, który odczytał dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. dyw. Dariusz Łukowski.

„Jako absolwenci studiów woskowych stają się Państwo oficerami, kandydatami na dowódców, odpowiedzialnych w przyszłości nie tylko za siebie, ale także za podwładnych. Etos oficera będzie wymagał od Państwa hołdowania najwyższym wartościom takim jak honor, odwaga, patriotyzm, ale też solidarność czy szacunek dla innych. Te same wartości będą Państwo przekazywać swoim podkomendnym. Państwa kreatywność, rzetelność, zdyscyplinowanie będą służyły za wzór i będą kształtowały postawy żołnierzy. Niech służba Polsce oraz wpływ na kondycję i morale polskiej armii będą dla Państwa największą nagrodą i powodem do dumy” – napisał prezydent. Podkreślił, iż nowo promowani podporucznicy są absolwentami elitarnej uczelni wojskowej pełniącej szczególną rolę w procesie modernizacji polskiej armii. Zdobyta przez nich w murach Akademii wiedza i umiejętności są szczególnie cenne w obliczu nowych zagrożeń takich jak wojna hybrydowa, ryzyka związane z komunikacją i energetyką czy cyberbezpieczeństwo. Prezydent Andrzej Duda podziękował całej społeczności akademickiej WAT za włączenie się w walkę z zagrożeniem epidemicznym, a zwłaszcza za wkład w zapewnienie służbom medycznym i wojskowym niezbędnych w tej walce narzędzi informatycznych. Z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia uczelni Zwierzchnik Sił Zbrojnych złożył gratulacje i wyrazy uznania społeczności Akademii życząc sukcesów i satysfakcji z tego, że tworzy jedną z wiodących polskich uczelni wojskowych i technicznych, która jest nie tylko szkołą oficerską, ale też nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym.

Obecny na uroczystości Sekretarz Stanu w MON Wojciech Skurkiewicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

„Stając się dziś oficerami Wojska Polskiego, podejmujecie szczególne zobowiązanie wobec Ojczyzny. Przyjmujecie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Narodu i Państwa” – napisał minister Błaszczak. Dodał, że wierzy, iż ten zaszczytny obowiązek absolwenci wypełnią z godnością i honorem. „Będąc absolwentami Wojskowej Akademii Technicznej stanowicie niezwykle ważne wzmocnienie naszych Sił Zbrojnych. Od Waszej fachowej wiedzy, umiejętności oraz żołnierskich talentów zależeć będzie przyszłość naszego wojska, w tym efektywność procesów modernizacji technicznej”  – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. 

Minister Wojciech Skurkiewicz, zwracając się do uczestników promocji i gratulując im zdobycia pierwszych oficerskich gwiazdek, podkreślił ogromny wysiłek, jaki włożyli podczas wymagających studiów. „Życzę Wam, by każdy dzień Waszej służby był spełnieniem Waszych marzeń. Aby każdego dnia przyświecało Wam hasło, które było wypisane na sztandarach wielu polskich bohaterów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”  – podkreślił minister Skurkiewicz. Dodał, że do sukcesów młodych oficerów przyczyniły się też ich rodziny i bliscy, stając się im opoką w trudnych chwilach nauki.  

Podczas uroczystości odczytano również listy od Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbiety Witek i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Akt promocji rozpoczął się po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Dokonali go: gen. dyw. Dariusz Pluta –   zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  gen. dyw. Marek Sokołowski  – Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Karol Molenda – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus Akademii ppor. Dominik Piękoś, absolwent Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Za uzyskanie pierwszej lokaty (średnia ocen 4,76). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił ppor. Piękosia honorową bronią białą. Drugą lokatę tegorocznej promocji (średnia ocen 4,71) uzyskał ppor. Dominik Mały, absolwent Wydziału Elektroniki, za co otrzymał honorową broń białą od Ministra Obrony Narodowej. Z kolei ppor. Dawid Pęksa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, za uzyskanie trzeciej lokaty (średnia ocen 4,65) otrzymał nagrodę rzeczową od Rektora-Komendanta WAT.

Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Błogosławieństwa oficerom udzielili: ks. Arcybiskup gen. bryg. dr Józef Guzdek - Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego WP, Metropolita Białostocki, reprezentujący Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego ks. por. Rafał Pagór oraz reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe  ks. ppłk Sławomir Fonfara. 

W imieniu podporuczników głos zabrał prymus promocji ppor. Dominik Piękoś. „Dziś otwiera się kolejny, bardzo ważny etap naszego żołnierskiego życia. Jako nowo promowani oficerowie, obejmiemy pierwsze stanowiska służbowe” – powiedział do zgromadzonych, zaznaczając, że Wojskowa Akademia Techniczna znakomicie przygotowała ich do pełnienia zawodowej służby wojskowej.  „Jest to dla nas zaszczyt, tym bardziej, że możemy go dostąpić w szczególnym dla naszej uczelni momencie – 70 rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej. Obiecujemy, że mundur oficera Wojska Polskiego nosić będziemy zawsze z dumą i godnością” – zapewnił oficer.

Ceremonię promocji oficerskiej absolwentów WAT wzbogaciło wręczenie kombatantom Powstania Warszawskiego medali pamiątkowych przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka. Medale otrzymali: płk Janusz Gołuchowski, płk dr Halina Jędrzejewska, mjr Jakub Nowakowski, kpt. Alfred Zieliński, kpt. Stanisław Jan Majewski, por. Wiesław Markiewicz i ppor. Jan Zarębski.

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Włocha.

Nowo promowani oficerowie zasilą korpusy osobowe: inżynierii wojskowej – 22 absolwentów, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 38 , logistyki – 98, łączności i informatyki – 93, obrony przed bronią masowego rażenia – 11, ogólny – 6, przeciwlotniczy – 19, rozpoznania i walki elektronicznej – 26, Sił Powietrznych – 42, Wojsk Lądowych – 12 i  korpus Żandarmerii Wojskowej – 2 absolwentów.  
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

WAT Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 8 czerwca 2024 r.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane