Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego


Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia ZawodowegoZespół Szkół BZDZ oferuje młodzieży i dorosłym możliwość uzyskania wykształcenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych, zależnie od indywidualnych predyspozycji i potrzeb.
Wykształcenie zdobyte w naszych szkołach to przepustka na krajowy, a także europejski rynek pracy.

Sieć szkół pozwala na podejmowanie nauki zarówno na szczeblu ogólnym jak i zawodowym. Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Każdy z pewnością znajdzie u nas coś dla siebie, a właściciele firm i instytucji – także możliwość podniesienia kwalifikacji swoich pracowników.

Szkoła objęta jest patronatem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy oraz patronatem Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Gwardia”
w Bydgoszczy.

Nasze atuty to:
 • własna baza lokalowa;
 • odpowiednio wyposażone sale wykładowe i szkoleniowe dostosowane do kompleksowego procesu dydaktycznego;
 • sale zawodowe – kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomiczne;
 • wysoko wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy zawodów;
 • ciągły nadzór pedagogiczny, czuwający nad jakością realizacji programu nauczania;
 • zapewnienie praktyk zawodowych.

W naszej ofercie:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( 3-letnie )
  dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Nauka za darmo !!!

 • Policealna Szkoła Zawodowa o profilach:
  dla absolwentów szkoły dającej wykształcenie średnie
  • technik BHP
  • technik informatyk
  • technik usług kosmetycznych
  • dietetyk
  • technik rachunkowości
  • technik administracji
  • florysta

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Nauka za darmo !!!

 • Szkoła Techniczna (dla młodzieży) – technikum 4-letnie
  (dla absolwentów gimnazjum) z klasami o profilach:
  • STRAŻACKI
  • POLICYJNY
  • WOJSKOWY
kształcące w zawodach:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Po zakończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych z kwalifikacji wyodrębnionych dla konkretnego zawodu, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

W realizacji zajęć zawodowych pomaga współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje
i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, policji lub straży pożarnej.

Dzięki współpracy naszych szkół z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym województwa Kujawsko-Pomorskiego, nasi uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności z szeroko pojętego ratownictwa, zarówno wodnego, jak i medycznego.

Zajęcia odbywają się w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, PSP, Policji i WOPR na terenie województwa.

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe.

Każdy słuchacz posiada umundurowanie służby mundurowej, zgodnie z wybranym profilem!

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Opłata wpisowa : 100 zł

Czesne za naukę w klasach o profilach mundurowych wynosi 150 zł/miesiąc.

Jeżeli zależy Państwu na wysokim poziomie nauczania
– to Zespół Szkół Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
przy ul. Fordońskiej 120 jest trafnym wyborem !!!

Zapraszamy !!!

www.bzdz.com.pl

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie