Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


przejdź do spisu treści

Nasze studia pozwolą Tobie pogłębić wiedzę
oraz zdobyć nowe umiejętności


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 23 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Tym co nas wyróżnia jest innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną Uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu.

Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Do tej części nauki przywiązujemy szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa oraz fizjoterapeuty. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów. Dbamy o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach.

Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w takich projektach jak:

Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.

Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.

Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.

Certyfikowane kursy i szkolenia – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla Studentów, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. W ofercie Uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności. Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in. masażu klasycznego, masażu KOBIDO, masażu tkanek głębokich, jogi twarzy, psychodietetyki, różnych form makijażu, przedłużania rzęs, a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową. Oferta szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków. Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział. 

Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – Uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym Studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się doświadczeniami z młodym pokoleniem fizjoterapeutów, dietetyków i kosmetologów.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają Studentom Uczelni realizacje praktyk w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dysponujemy również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.

Ważnym aspektem funkcjonowania Uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia.  Cyklicznie organizowane są konferencje takie jak m.in.: Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, Jesienne Spotkania ze Zdrowiem, Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenia są okazją zarówno dla Studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej, udziału w warsztatach. Niesłychanym sukcesem była zorganizowana w listopadzie 2022 roku III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holsityczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce. 

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia, która regularnie i chętnie angażuje się w różnego rodzaju zewnętrzne działania, których cel uważa za istotny dla społeczeństwa. Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy. W tym roku były to takie działania jak m.in.: 

 • organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE,  podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 .
 • wystąpienie w roli partnera  podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Za swoje działania Uczelnia niejednokrotnie nagradzana była różnego rodzaju plebiscytach i konkursach.

W 2022 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. W 2021 i 2022 roku Uczelnia również zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w tym roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania. 

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie) oraz członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa). Jako dodatkowe wsparcie dla Studentów

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć Studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. Pragniemy, aby Uczelnia była dla Naszych Studentów miejscem nie tylko nauki, ale także relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Z myślą o tym powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia Studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami.

Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby Uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osób kadry uczelni, w tym 25 kobiet, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach tego realizowane są następujące zadania:

 • Poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur;
 • Poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających;
 • Poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego;
 • Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.
 • Zrealizowanie projektu zakłada uzyskanie następujących efektów: 
 • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dla OzN;
 • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry WSZ;
 • podniesienie kompetencji zarządczych pracowników WSZ;
 • podniesienie kompetencji kadry WSZ w zakresie edukacji włączającej;

W ramach projektu Uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak:  ekrany multimedialne, pętle indukcyjną, telefon dla Głuchych, okulary VR, 

Rozwój infrastruktury

Dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, Uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz  pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że  nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia Uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy powstały 4 nowe pracownie ( w pracownie dwie do pielęgniarstwa, pracownia trychologiczna, pracowania chemii i analiza sensorycznej), a 4 kolejne zostały zmodernizowane. – pracownie kosmetologiczno-podologiczna  , pracownia masażu i terapii manualnej, kinezyterapii oraz pierwszej pomocy. 

Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i  wysokiej jakości kształcenia, tworzymy jedną z najlepiej rozwijających się Uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru. 


 Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
– otwieramy nowe możliwości. 


Oferta edukacyjna 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna
 • Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna. Dostępne ścieżki kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.

Studia jednolite magisterskie

*Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Od 2020 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku corocznie uzyskuje  prestiżowy certyfikat akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. w 2023 roku certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia podyplomowe na kierunku trychologia kosmetologiczna. W tym roku roku dodatkowo Uczelnia została uhonorowana tytułem Lidera jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia.Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez członków Komisji Eksperckiej. Blisko 15 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności.
Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Serdecznie zapraszamy !


przejdź do spisu treści

Dietetyka

Jesteśmy jedyną wyższą, niepubliczną uczelnią na Pomorzu
prowadzącą studia na kierunku DIETETYKA! 


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu serdecznie zaprasza na kierunek studiów licencjackich –DIETETYKA! Prowadzimy 3-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po zakończonych studiach otrzymasz tytuł zawodowy licencjat.

Współcześnie obserwujemy wzrost zainteresowania właściwym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Jednocześnie dane o zachorowalności na choroby krążenia czy otyłość, których przyczyną jest m.in. nieprawidłowe żywienie są niepokojące. W trosce o zdrowie społeczeństwa coraz częściej podejmowane są szerokie działania profilaktyczne, obejmujące również zagadnienia odżywiania. Powoduje to coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu dietetyki.

Profesja dietetyka łączy w  sobie poradnictwo żywieniowe oraz kompetencje terapeuty i technologa żywności.

Studia licencjackie I stopnia w formie dziennej i zaocznej

Podejmując studia na kierunku dietetyka zdobywasz fachową wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Z nami opanujesz m.in. planowanie racjonalnego żywienia dla osób w różnym wieku, zdrowych oraz chorych, komponowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją Instytutu Żywności i Żywienia, a także nauczysz się oceniać stan odżywienia, sposób żywienia oraz rozpoznawać niedożywienie.

Studiuj dietetykę dziennie lub zaocznie i zdobądź tytuł licencjata

Studiuj dietetykę, jeśli posiadasz zdolność empatii, jesteś konsekwentny, wyrozumiały i dyskretny. Kładziemy duży nacisk na przekazanie fachowej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw, a także na wdrażanie do praktycznego wykonywania zawodu dietetyka i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Przykładamy bardzo dużą wagę do realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Łącząc zdobywanie wiedzy praktycznej z teoretyczną, wyposażymy Cię w kompetencje niezbędne na rynku pracy. Gromadząc wysoce wykwalifikowaną kadrę, stwarzamy niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.


STUDIA MAGISTERSKIE

Wiemy, jak ważna jest świadomość naszego społeczeństwa właściwym odżywianiem, dbaniem o zdrowie jak i kondycję fizyczną. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie, na specjalistów z zakresu dietetyki Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na nowy kierunek studiów magisterskich uzupełniających o praktycznym profilu kształcenia – DIETETYKA.

Prowadzimy 2-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy magister.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że otyłość należy do najgroźniejszych chorób przewlekłych, która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu drugiego, zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.

Problemy związane z nadwagą przestały być uważane jedynie za problem natury estetycznej, a nabrały znaczenia zdrowotnego i wymagają pomocy wykwalifikowanych specjalistów – dietetyków, wykształconych na poziomie studiów wyższych, w szczególności studiów drugiego stopnia.

Na kierunku studiów dietetyka kształcenie ukierunkowane jest na osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, zdobycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz kompetencji społecznych.

Studia magisterskie uzupełniające na kierunku dietetyka:

 • pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, aby zrozumieć i zastosować działania z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, poradnictwa żywieniowego oraz prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego,

 • przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi i chorymi w zakresie żywienia człowieka oraz technologii przygotowania potraw na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do kontynuacji nauki na studiach III stopnia,

 • kształtują postawy społeczne uwzględniające standardy etyczne, otwartość na zróżnicowanie kulturowe oraz przygotowanie do pracy samodzielnej i grupowej.

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

REKRUTACJA NA STUDIA NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE
– TYLKO U NAS!


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Tytuł kosmetologa, który otrzymasz po ukończeniu naszych studiów, otworzy przed Tobą szerokie możliwości zatrudnienia. Jako absolwent kierunku kosmetologia możesz, w ramach własnej działalności gospodarczej, otworzyć własny gabinet kosmetyczny!

Studiując na kierunku kosmetologia zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych. Poznasz np.: dermatologię, immunologię, alergologię czy chemię surowców kosmetycznych. Podczas studiów nauczysz się m. in. wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej, poznasz techniki masażu relaksacyjnego, a także profesjonalne urządzenia stosowane w kosmetologii i ich obsługę.

Jeśli interesujesz się kosmetologią, jest to idealny kierunek dalszego kształcenia dla Ciebie! Coraz bardziej popularny zawód kosmetologa należy do grupy prestiżowych profesji, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość. Wybierz ten kierunek, jeśli chcesz połączyć pracę z pasją i rozwijać zdolności manualne.

STUDIUJ KOSMETOLOGIĘ JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ M. IN. JAK:

 • prawidłowo wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • samodzielnie sporządzić kosmetyki oraz dokonać odpowiednich obliczeń chemicznych,
 • klasyfikować i weryfikować przydatność różnych substancji do pielęgnacji ciała – z uwzględnieniem możliwości wystąpienia alergii i wpływu kosmetyków na organizm człowieka,
 • rozpoznawać choroby skóry i współpracować z dermatologiem, aby pomóc klientowi zarówno ze skórą zdrową jak i defektami,
 • zaplanować promocję produktu kosmetycznego,
 • zastosować preparaty, kosmetyki i urządzenia kosmetologiczne kierując się dobrem klienta.
 • Interesujesz się kosmetologią? Podczas studiów na naszej uczelni połączysz profesjonalną wiedzę z praktycznym doświadczeniem.
Zobacz jak swoją pasję rozwijają studentki z koła naukowego KOSMETOSKAN.

Zostań studentką naszej uczelni i dołącz do nich!


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie uzupełniające oferujemy przede wszystkim absolwentom studiów wyższych, którzy ukończyli studia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a w szczególności absolwenci wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, okołomedycznych oraz pokrewnych.

Celem naszego kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów ochrony zdrowia zajmującej się profilaktyką zdrowia, a przede wszystkim profilaktyką urody mającą na celu opóźnić zewnętrze efekty starzenia się skóry, a przy tym pozwalającą na zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Ścieżki kształcenia:

 •   kosmetologia anti-aging

Podjęcie ścieżki kształcenia anti-aging pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Nabycie umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych, a także umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.

 •   odnowa biologiczna

Podjęcie ścieżki kształcenia odnowa biologiczna pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Nabycie umiejętności doboru oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.

 •   podologia

Podjęcie ścieżki kształcenia podologia pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Nabycie wiedzy dotyczącej podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

Jesteśmy jedyną wyższą uczelnią niepubliczną na Pomorzu prowadzącą studia na kierunku fizjoterapia. Od 10 lat na poziomie studiów licencjackich kształcimy wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Nasi absolwenci są bardzo wysoko oceniani przez swoich pracodawców w pracy zawodowej.


Studia magisterskie

Zwiększające się zapotrzebowanie na działania terapeutyczne, profilaktyczne i prozdrowotne oraz wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów kierunku fizjoterapia.

Podczas studiów nauczysz się wykonywać zabiegi m.in. z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego oraz terapii manualnej. Poznasz obsługę profesjonalnego sprzętu oraz aparatury stosowanej w fizjoterapii. Zapoznasz się z zasadami tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej, dzięki temu będziesz mógł stworzyć miejsce pracy dla siebie i innych.

Studiuj fizjoterapię, jeśli posiadasz zdolność empatii, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i chcesz im pomagać. Nauczymy Cię zrozumienia dla potrzeb pacjentów związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem.

Dużą wagę przykładamy do realizacji zajęć praktycznych, zajęć klinicznych z pacjentami oraz praktyk zawodowych. Te trzy wymiary kształcenia praktycznego doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. Współpraca ze świetnie wyposażonymi i nowoczesnymi podmiotami leczniczymi pozwala nam na realizację tych zajęć na najwyższym poziomie. Stwarzamy studentom niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.

Studentów fizjoterapii zachęcamy do dbania o własną sprawności fizyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z działalnością zawodową fizjoterapeuty.

W naszej siedzibie przygotowaliśmy doskonale wyposażone pracownie.

 •   Pracownia fizykoterapii

Prowadzone przedmioty: fizykoterapia, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych zabiegów fizykalnych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii.

 •   Pracownia kinezyterapii

Prowadzone przedmioty: kinezyterapia, kinezyterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie ćwiczeń leczniczych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego.

 •   Pracownia metodyki ruchu

Prowadzone przedmioty: kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, Fizjoprofilaktyka w różnych grupach wiekowych, rehabilitacja w sporcie, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: postrzeganie aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych o metodyki nauczania ruchów, wykorzystywanie różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 •   Pracownia masażu

Prowadzone przedmioty: masaż leczniczy, masaż leczniczy w jednostkach chorobowych, terapia manualna, masaż sportowy, psychoregulacje w sporcie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych form masażu leczniczego oraz zasadniczych zabiegów manualnych; opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego oraz terapii manualnej.


przejdź do spisu treści
Nowy kierunk studiów licencjackich – PIELĘGNIARSTWO.  Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w semestrze zimowym r. akad. 2022/2023. Zajęcia na tym kierunku realizowane są jako studia stacjonarne.

Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne nieustannie rośnie, a problemy z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w ochronie zdrowia są coraz bardziej zauważalne. Uzyskanie wykształcenia z zakresu pielęgniarstwa staje się więc ogromnym atutem na rynku pracy. Studia pielęgniarskie w naszej uczelni to nowa droga rozwoju w zakresie kształcenia kadr medycznych w północnej Polsce.

Kierunek studiów pielęgniarstwo umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które w profesjonalny sposób przygotują studentów do przyszłej pracy zawodowej – w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, gabinetach prywatnych.

Studiując pielęgniarstwo poznasz mechanizmy działania organizmu człowieka, dowiesz się  jakie procesy w nim zachodzą oraz jak należy na nie reagować. Trzyletnie studia licencjackie przygotują Cię także do prawidłowego sposobu komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną, dowiesz się na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy. Nauczysz się jak całościowo i indywidualnie opiekować się chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Poznasz tajniki pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego czy psychiatrycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa, ratownictwa medycznego, geriatrii i wielu innych dziedzin z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się udzielać świadczeń w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Studia pielęgniarskie na naszej uczelni to nowoczesność w połączeniu z doświadczeniem.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to gwarancja jakości i najwyższego poziomu kształcenia. Nowoczesne pracownie specjalistyczne wyposażone zostały w wysokiej jakości sprzęt, co umożliwi profesjonalne przygotowanie do zawodu. Duża ilość zajęć praktycznych,  wysoko wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach z obszaru nauk o zdrowiu, sprawiają, że absolwenci Uczelni, są doskonale przygotowanymi do pracy, ekspertami. Studia stacjonarne to najlepsza forma realizacji zajęć, aby profesjonalnie przygotować się do podjęcia pracy pielęgniarza lub pielęgniarki.

Jako uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ma podpisanych ponad 120 umów i porozumień dotyczących realizacji praktyk studenckich na różnych kierunkach, a 36 z nich podpisanych z trójmiejskimi szpitalami, uzdrowiskami i ośrodkami pomocy społecznej, z którymi Uczelnia współpracuje od ponad 12 lat – ich profil działalności jest właściwy do realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Są to ośrodki świadczące usługi lecznicze – publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, między innymi szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety, placówki opiekuńcze, domy spokojnej starości oraz hospicja.


Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata).

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach:

lub

W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać również zaplanowane w pozostałe dni tygodnia.


Wybrane zajęcia dydaktyczne nie mające charakteru praktycznego, tj. wykłady mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ilości nieprzekraczającej wymogów określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (DZ. U. 2019 poz. 1573 z późn. zmianami).

Celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie profesjonalnie wykształconego personelu medycznego poprzez przekazanie kompleksowej wiedzy (podstawowej i kierunkowej) oraz wyrobienie umiejętności praktycznych i nabycie właściwych kompetencji społecznych na poziomie studiów pierwszego stopnia zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz w poczuciu odpowiedzialności Uczelni wobec społeczeństwa.

Dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo sformułowano poniższe cele ogólne:

 • przekazanie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, które wyposażą studenta w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu pielęgniarstwa opartą o wiedzę medyczną pozwalającą na samodzielne wykonywanie zawodu,

 • przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy z osobami chorymi, sprawując wysoki poziom opieki zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także udzielanie świadczeń osobom zdrowym w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,

 • kształtowanie właściwych postaw uwzględniających: standardy etyczne oraz otwartość na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, umiejętność
  pracy samodzielnej jak i w grupie oraz rozwój osobisty z potrzebą dokształcania się przez całe życie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039), do których także należy możliwość zatrudniania absolwentów między innymi w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia oraz sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Absolwent z dyplomem licencjata będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.


przejdź do spisu treści

Psychologia

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie, powodują, że coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Niejednokrotnie profesjonalna pomoc psychologiczna staje się niezbędna do zrozumienia swoich emocji, nawiązywania relacji i osiągnięcia harmonii w życiu. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu psychologii, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, zdecydowała się wprowadzić do oferty kształcenia prestiżowy i pożądany kierunek studiów jakim jest psychologia

Psychologia to kierunek, który pozwala zgłębić wiedzę na temat ludzkiej natury, dynamiki mechanizmów rządzących ludzkim zachowaniem, motywacją, pozwala także zgłębić wiedzę w zakresie wewnętrznych przeżyć człowieka, budzących się w nim emocji, które mogą mieć różnorodny wpływ zarówno na relacje człowieka z nim samym jak i z jego otoczeniem. Ponadto kierunek psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia umożliwia zrozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego, dostarcza narzędzi diagnostycznych do ich badania, a także pozwala na projektowanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego, którego skuteczność udowodniona jest naukowo. Obejmuje również wiedzę z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która jest kluczowa w utrzymaniu dobrostanu zdrowia psychicznego.     

Podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, pozwoli kandydatom na zdobycie kompetencji do wykonywania jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów zaufania publicznego, który prócz fachowej wiedzy wymaga szeregu umiejętności miękkich.

Co wyróżnia kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Kierunek praktyczny

Ważną misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie szczególną wagę przykładamy do przygotowania naszych absolwentów do praktycznego wykonywania zawodu. Praktyki zawodowe, w liczbie 960 godzin, zostały ułożone w pięciu odbywających się kolejno po sobie  blokach, co umożliwia studentowi efektywniejsze korzystanie z doświadczenia praktycznego.  

Elastyczny program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby elastycznie mógł być dopasowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji studenta. W tym celu studenci mogą korzystać z szerokiego wachlarza przedmiotów fakultatywnych i trzech ścieżek kształcenia.

Starannie dobrana kadra dydaktyczna

W naszej kadrze dydaktycznej ważną rolę pełnią praktycy, którzy w sposób profesjonalny, ale i przystępny, przybliżają tajniki praktycznej pracy psychologa. Wśród nich są między innymi doświadczeni psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy, a także specjaliści z zakresu neuropsychologii, seksuologii, psychologii sportu, psychologii transportu, pedagogiki, coachingu czy doradztwa zawodowego.  

Atrakcyjne ścieżki kształcenia

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku zostały przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem obecnie dynamicznie rozwijanych nurtów w psychologii, jak również z uwzględnieniem potrzeb rynku w zakresie usług psychologicznych.

Ścieżka kształcenia – psychologia kliniczna – kładzie szczególny nacisk na przygotowanie absolwentów do pracy klinicznej z pacjentami, a także stanowi cenne przygotowanie do rozpoczęcia specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej

Ścieżka kształcenia – psychoterapia – jest odpowiedzią na najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęź psychologii. Kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania edukacji w zakresie szkolenia z psychoterapii, a jednocześnie pozwala absolwentom dokonać bardziej świadomego wyboru w zakresie nurtu psychoterapii do dalszego szkolenia.

Ścieżka kształcenia – neuropsychologia – kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do pracy z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi, co ma szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa.

Nacisk na rozwój kompetencji miękkich    

Jako iż kompetencje miękkie stanowią nieodzowne narzędzie w pracy psychologa, studenci będą mieć okazje poszerzać je, nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne zajęcie. W tym celu program studiów przewiduje między innymi udział w warsztacie integracyjnym, w warsztacie rozwiazywania konfliktów czy też zajęcia z mentalizacji

Zawód psychologa zakłada nieustanny kontakt z drugim człowiekiem, nie tylko z pacjentem, ale również ze współpracownikami.  Z tego względu kandydaci powinni cechować się otwartością na zmiany i problemy innych ludzi, cierpliwością i wytrwałością, szacunkiem i tolerancją w zakresie poglądów, przekonań i postaw  oraz wyróżniać się wysokim poziomem komunikatywności, umiejętnością pracy w zespole oraz współpracą ze specjalistami, empatią, cierpliwością i wrażliwością. Niezbędne będą również życzliwość, uczciwość, taktowność i dyskrecja, czyli wysoka świadomość etyczna, ale także dojrzałość, odporność na stres, świadomość swoich mocnych i słabych stron, odpowiedzialność i umiejętność samokontroli, szybkiego podejmowania decyzji w tym gotowość do rozwiązywania problemów niestandardowych. Ponadto kandydaci powinni posiadać gotowość do ciągłego rozwoju i świadomość potrzeby samodoskonalenia.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności oraz cechy charakteru konieczne, aby wykonywać zawód psychologa. Najważniejszą częścią studiów będą zajęcia praktyczne przygotowujące do przyszłej pracy oraz praktyki zawodowe w publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących pomoc psychologiczną. O prawidłowy przekaz informacji oraz rozwinięcie w kandydatach umiejętności interpersonalnych zadba wysoko wyspecjalizowana i wyselekcjonowana kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.


przejdź do spisu treści

Zdrowie publiczne

STUDIA I STOPNIA
Studia na kierunku zdrowie publiczne trwają 6 semestrów (3 lata).
Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Zainteresowanie społeczeństwa kwestiami związanymi z poprawą jakości życia i zachowaniem jak najdłużej pełni zdrowia rośnie od lat. Obserwujemy ciągły i dynamiczny rozwój nowoczesnych metod leczenia na coraz wyższym poziomie. Efektem tego jest nieustające zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów ochrony zdrowia – nie tylko lekarzy, ale również ekspertów posiadających wiedzę i kwalifikacje umożliwiające zarządzanie placówkami medycznymi, prowadzenie działań mających na celu promocję i profilaktykę zdrowia, a także  posiadającymi wiedzę niezbędną do prawidłowej analizy danych statystycznych i reakcji na nie.

W odpowiedzi na obecną sytuację służby zdrowia oraz zapotrzebowania rynku pracy powstał kierunek zdrowie publiczne, którego absolwenci będą praktykami zobowiązanymi wdrażać rozwiązania zapobiegające chorobom oraz wpływającym na poprawę jakości życia poprzez tworzenie programów prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Studiując zdrowie publiczne zdobędziesz kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu, zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, polityki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, systemów ochrony zdrowia oraz zarządzania zasobami dla zdrowia. Kierunek zdrowie publiczne przygotuje Cię do samodzielnej pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i chorymi,  umożliwiając realizację zasad polityki zdrowotnej państwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Jako Uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Dlatego podczas studiów zrealizujesz bogaty program praktyk, który umożliwi Ci wdrożenie w system działania opieki zdrowotnej. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu ekspertów z zakresu nauk o zdrowiu pozwoliło nam na nawiązanie wielu intratnych współpracy dzięki, którym uzyskasz szansę na realizację praktyk w uznanych i renomowanych placówkach medycznych w Trójmieście.

CELE KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności takie jak:

 • znajomość problematyki oraz metod stosowanych w profilaktyce i leczeniu jednostki, wybranych grup oraz populacji w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych założeń, które umożliwią przeprowadzenie założeń procesu,
 • umiejętność analizy oceny stanu zdrowia jednostki lub określonej populacji, w danych warunkach środowiskowych z wykorzystaniem właściwych środków, metod i narzędzi,
 • zdolność kształtowania prawidłowej polityki zdrowotnej na poszczególnych szczeblach administracji lokalnej i krajowej,
 • znajomość czynników warunkujących zdrowie z uwzględnieniem determinant środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz zdolność do ich eliminowania poprzez wdrażanie właściwych narzędzi polityki prozdrowotnej,
 • umiejętność kierowania programami i projektami z zakresu profilaktyki i leczenia oraz w sytuacjach kryzysowych,
 • zdolność do weryfikacji i modyfikacji prowadzonego postępowania z zakresu profilaktyki i leczenia,
 • wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wykorzystanie w pracy zawodowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych, z odniesieniem do dyscypliny wiodącej nauk o zdrowiu,
 • znajomość zasad prawidłowego zarządzania i kierowania w organizacjach świadczących usługi z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywania pracy zawodowej,
 • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności zawodowej w zakresie promocji zdrowia.

CO PO STUDIACH?

Absolwent studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych oraz placówkach opiekuńczych takich jak: domy opieki i pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria,
 • jednostkach administracji publicznej (w tym rządowej i samorządu terytorialnego) i niepublicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia,
 • zakładach pracy,
 • szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczych takich jak: żłobki, przedszkola,
 • instytucjach naukowych i badawczych.

przejdź do spisu treści

COSMETOLOGY


BACHELOR STUDIES IN ENGLISH

As the only university in Pomerania offering the opportunity to study cosmetology, we invite you to study with us at the bachelor’s level. Full-time and extramural modes of study are available.

Cosmetology as a profession has been known since ancient times, but only in recent years has the demand for beauty and health specialists, increased. Cosmetology is a field that combines aspects of different areas – dermatology, aesthetic medicine, anatomy, histology, physiology, biochemistry, allergology, physiotherapy and many others, all intrinsic to the human body, and thus also to medicine. Our goal is to prepare our students for being professional cosmetologists. We want to teach you how to become specialists in this field.

The learning outcomes we aim to achieve are both theoretical and practical. Knowledge is essential for the proper exercise of one’s profession. Classes in professionally equipped laboratories supervised by highly qualified specialists working in the beauty and medical industries will help you achieve high results. While studying cosmetology, you will learn how the body functions, you will discover the secrets of the human body and the rules that govern it. We will teach you how to select treatments for specific cases, how to perform them correctly and when not to do them.

You will learn the operating rules of specialized equipment used in cosmetology: when to use it and how to use it. You will find out how to perform podology treatments and how to deal with various podological problems. You will learn how to make your own cosmetics based on  a formula by making appropriate chemical calculations. You will also find out how to determine the influence of the ingredients of a given cosmetic product on biochemical processes in the skin. You will learn the principles of analysing the influence of various stimuli on the human body, including aromatherapy. You will gain the knowledge necessary to diagnose medical conditions and learn how to cooperate with specialists in this field.

You will also find out how the canon of beauty has changed over the years, what used to be considered tasteful and what still is today. You will learn how to do different types of makeup and  what to consider when proposing a customised look. We will show you how to be a good cosmetologist – emphatic and customer-friendly, knowing and following ethical rules and capable of managing your own beauty salon.

Make the world more beautiful, take care of your future – join us!

If you have any questions do not hestitate to contact us!
Promotion and recruitment Office

e-mail: recruitment@wsz.pl


przejdź do spisu treści

DIETETYKA


STUDIA LICENCJACKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Gdańska Wyższa Szkoła Zdrowia zaprasza na kurs Dietetyki na poziomie licencjackim. Prowadzimy 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł licencjata.

The World Health Organisation reports that there are over 400 million adults currently suffering from obesity and around 1. 6 billion who are overweight. In addition, obesity is classified as one of the top ten diseases – risk factors that increase the number of deaths. For this reason, they are called the plague of the 21st century.

The main causes of the morbidity are: poor nutrition, including overeating, lack of care for good food composition, inaccurate and hasty eating, and lifestyle: lack of exercise and excessive stress. So how should we eat to stay healthy and full of energy? How to help a person who already suffers from this type of disease? The answer can be given by a dietician – a specialist who has knowledge about proper nutrition, knows the principles of human body functioning and at the same time has therapeutic predispositions.

Oczekiwane efekty uczenia się są nie tylko fizyczne, ale także psychologiczne. Studiując dietetykę dowiesz się, jak działa ludzki organizm i jakie procesy w nim zachodzą. Dowiesz się, jak zaprojektować odpowiednią dietę zarówno dla osób chorych, jak i zdrowych, biorąc pod uwagę ich cechy genetyczne, nietolerancje pokarmowe, alergie, styl życia i osobiste preferencje. Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Poznasz metody oceny żywienia i diety młodzieży, dorosłych, osób starszych, kobiet w ciąży, osób uprawiających różne sporty i żyjących w różnych warunkach środowiskowych. Dowiesz się również, jak powinna wyglądać komunikacja z pacjentem (i jego rodziną), na co zwracać uwagę i czym kierować się w rozmowie z nim.

W ciągu trzech lat nauki zdobędziesz wiele nowych umiejętności – m.in. nauczysz się przeprowadzać wywiad żywieniowy, udzielać porad indywidualnych i grupowych, obsługiwać i korzystać ze specjalnych urządzeń przeznaczonych do identyfikacji wybranych składników żywności oraz przygotowywania potraw. Będziesz w stanie zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania i leczenia chorób dietozależnych. Poznasz także zasady interakcji leków z jedzeniem.

Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne i doświadczenie zawodowe. Posiadamy zaplecze dydaktyczne zapewniające jak najlepsze nabycie niezbędnych umiejętności oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą czołowi specjaliści z Trójmiasta.

Studiuj Dietetykę – pokażmy Ci, jak pomagać ludziom!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować!
Biuro Promocji i Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@wsz.pl


 

przejdź do spisu treści

PHYSIOTHERAPY 


ONE-CYCLE FIVE-YEAR MASTER’S STUDIES IN ENGLISH

We invite you to take up a 5-year Master’s degree in Physiotherapy programme (full-time or extramural mode).

An old saying goes, ‘A sound mind in a sound body’. Physiotherapy course will teach you how to keep your body healthy, how to treat it in case of illness, how to work with ill and disabled people. Nowadays , with the prevailing cult of health and the body, there is a growing demand for physiotherapists who, thanks to their skills, help to maintain, develop and restore human motor skills.

The learning outcomes are oriented towards both the theoretical aspect and the practical application of knowledge. Thanks to our well-equipped laboratories and teaching staff consisting of the best specialists, we can provide you with excellent learning conditions. By studying Physiotherapy, you will learn the secrets of the human body, gain knowledge about the course of many diseases ,learn what to do in specific situations, how to deal with the elderly, pregnant women or children. We will show you how to communicate with your patient, what difficulties can arise during communication and how to overcome them. You will get to know the ethical issues connected with physiotherapist’s work, we will make you aware of what you should pay attention to while keeping medical records, you will get to know the rules of creating and developing your own business.

You will also gain a lot of practical skills, among others we will teach you how to perform physical therapy, kinesitherapy, massage and manual therapy as well as other physiotherapeutic methods. You will learn how to control the effects of physiotherapeutic procedures and how to select medical devices for specific dysfunctions and patient’s needs. We will teach you how to take care of your own health, physical culture and education, and how to motivate others to do so.

With us you will gain knowledge and skills necessary in the profession of a physiotherapist. You will learn and understand the competences that will help you to become an excellent specialist.

After completing your studies in Physiotherapy, you will be able to take the State Physiotherapy Examination (PEF), after passing which you will be entitled to practise as a physiotherapist (Dz. U. of 2015, item. 1994 about the profession of physiotherapist).

Take care of your own and others’ health – become a physiotherapist!

If you have any questions do not hestitate to contact us!
Promotion and recruitment Office

e-mail: recruitment@wsz.pl


 

Rekrutację prowadzimy na studia, na kierunki:

Studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia:

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze ds. Promocji i Rekrutacji lub wysłać pocztą na adres uczelni, po wcześniejszej rejestracji i rekrutacji on-line w systemie e.wsz.pl - https://e.wsz.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielą Wam pracownicy Biura ds. Promocji i Rekrutacji:
Kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl telefon: 58 769 08 00
Więcej informacji na stronie wsz.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka
Dietetyka w sporcie
edukator diabetologiczny
Hi-Tech w kosmetologii
kosmetologia bioestetyczna
MBA w ochronie zdrowia
onkokosmetologia
opieka geriatryczna
podologia
prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
psychodietetyka
trychologia kosmetologiczna

Kursy na uczelni:

tajniki charakteryzacji filmowej
psychodietetyki
przedłużania i zagęszczania rzęs
praktyczna diagnostyka trychologiczna - poziom zaawansowany
praktyczna diagnostyka trychologiczna
obsługa pacjenta zagranicznego
masaż tkanek głębokich
masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy
masaż klasyczny II stopnia
masaż klasyczny I stopnia
manicure żelowy
manicure hybrydowy i praca frezarką
makijażu
makijaż okolicznościowy
makijaż fotograficzny
makijaż (dzienny, ślubny, biznesowy, sylwestrowy)
fizjoterapia pacjentów po COVID-19
elektrokoagulacja

Główny adres uczelni


Punkt rekrutacyjny
Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 02/03/04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

DNI OTWARTE 2023 Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Przyjdźcie i przekonajcie się jak wygląda nauka w WSZ w Gdańsku. Podczas odwiedzin będziecie mieli okazję zwiedzenia nowoczesnych pracowni specjalistycznych, w których odbywają się zajęcia. Uzyskacie informacje dotyczące rekrutacji na studia.

czytaj dalej

Studia podyplomowe na kierunku Edukator Diabetologiczny

NOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ZDROWIA W GDAŃSKU

czytaj dalej

Studiuj DIETETYKĘ w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

WSZ w Gdańsku zaprasza wszystkich, którzy chcieliby zgłębić tajniki zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania naszego organizmu.

czytaj dalej

ANALIZA SENSORYCZNA KOSMETYKÓW I ŻYWNOŚCI

nowy kierunek studiów podyplomowych

czytaj dalej

Zapraszamy na kierunek KOSMETOLOGIA

do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA - studia podyplomowe

Problemy dotyczące kondycji włosów dotykają coraz większej części społeczeństwa.

czytaj dalej

KOSMETOLOGIA - STUDIA MAGISTERSKIE

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA - ANTI-AGING

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Nadal nie masz pewności czy kosmetologia to dobry wybór dla Ciebie? Jaką uczelnię wybrać, aby jak najlepiej przygotować się do zawodu?

czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA STUDIA DO WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU

Rekrutacja w WSZ została już otwarta.

czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU

przypominamy, że już w dniach 5 – 9 lipca odbędą się Dni Otwarte Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. W tych dniach czekać na Was będzie moc atrakcji i niespodzianek!

czytaj dalej

Zapraszamy na kierunek FIZJOTERAPIA

do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów podyplomowych PSYCHODIETETYKA

w ofercie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane