Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


przejdź do spisu treści

Nasze studia pozwolą Tobie pogłębić wiedzę
oraz zdobyć nowe umiejętności


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 20 letnim doświadczeniem, która nieprzerwanie kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii oraz fizjoterapii, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Tym co nas wyróżnia to innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Niezmienna pozostaje wysoka jakość kształcenia. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu.

Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Do tej części nauki przywiązujemy szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa oraz fizjoterapeuty. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów. Dbamy o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach.

Realizując Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.

Umożliwiamy odbywanie praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych i prestiżowych gabinetach. Dysponujemy szeroką bazą placówek, nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą, co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje w aktywnie działających organizacjach studenckich.

Wyższa Szkoła Zdrowia jest członkiem m.in. SPA Industry Association oraz European Network of Physiotherapy in Higher Education. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzania wielu innowacyjnych rozwiązań na kierunku kosmetologia oraz fizjoterapia, a także posłuży do nawiązania długofalowych relacji z wybitnymi specjalistami i ekspertami oraz ośrodkami szkolnictwa wyższego na całym świecie.  

Opowiadając na głos otoczenia oraz w trosce o zdrowie studentów i mieszkańców Pomorza cyklicznie organizujemy wydarzenia i warsztaty poświęcone profilaktyce zdrowia. Dbając o komfort naszych studentów w przerwach między zajęciami studenci mogą zrelaksować się w specjalnie zaaranżowanym do wypoczynku patio.

Oferta edukacyjna 2020/2021

Dietetyka

Fizjoterapia

Kosmetologia

Studies in English

Cosmetology

Dietetics

Physiotherapy

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Serdecznie zapraszamy !


przejdź do spisu treści

Dietetyka

Jesteśmy jedyną wyższą, niepubliczną uczelnią na Pomorzu
prowadzącą studia na kierunku DIETETYKA! 


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu serdecznie zaprasza na kierunek studiów licencjackich –DIETETYKA! Prowadzimy 3-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po zakończonych studiach otrzymasz tytuł zawodowy licencjat.

Współcześnie obserwujemy wzrost zainteresowania właściwym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Jednocześnie dane o zachorowalności na choroby krążenia czy otyłość, których przyczyną jest m.in. nieprawidłowe żywienie są niepokojące. W trosce o zdrowie społeczeństwa coraz częściej podejmowane są szerokie działania profilaktyczne, obejmujące również zagadnienia odżywiania. Powoduje to coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu dietetyki.

Profesja dietetyka łączy w  sobie poradnictwo żywieniowe oraz kompetencje terapeuty i technologa żywności.

Studia licencjackie I stopnia w formie dziennej i zaocznej

Podejmując studia na kierunku dietetyka zdobywasz fachową wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Z nami opanujesz m.in. planowanie racjonalnego żywienia dla osób w różnym wieku, zdrowych oraz chorych, komponowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją Instytutu Żywności i Żywienia, a także nauczysz się oceniać stan odżywienia, sposób żywienia oraz rozpoznawać niedożywienie.

Studiuj dietetykę dziennie lub zaocznie i zdobądź tytuł licencjata

Studiuj dietetykę, jeśli posiadasz zdolność empatii, jesteś konsekwentny, wyrozumiały i dyskretny. Kładziemy duży nacisk na przekazanie fachowej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw, a także na wdrażanie do praktycznego wykonywania zawodu dietetyka i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Przykładamy bardzo dużą wagę do realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Łącząc zdobywanie wiedzy praktycznej z teoretyczną, wyposażymy Cię w kompetencje niezbędne na rynku pracy. Gromadząc wysoce wykwalifikowaną kadrę, stwarzamy niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.


STUDIA MAGISTERSKIE

Wiemy, jak ważna jest świadomość naszego społeczeństwa właściwym odżywianiem, dbaniem o zdrowie jak i kondycję fizyczną. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie, na specjalistów z zakresu dietetyki Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na nowy kierunek studiów magisterskich uzupełniających o praktycznym profilu kształcenia – DIETETYKA.

Prowadzimy 2-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy magister.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że otyłość należy do najgroźniejszych chorób przewlekłych, która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu drugiego, zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.

Problemy związane z nadwagą przestały być uważane jedynie za problem natury estetycznej, a nabrały znaczenia zdrowotnego i wymagają pomocy wykwalifikowanych specjalistów – dietetyków, wykształconych na poziomie studiów wyższych, w szczególności studiów drugiego stopnia.

Na kierunku studiów dietetyka kształcenie ukierunkowane jest na osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, zdobycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz kompetencji społecznych.

Studia magisterskie uzupełniające na kierunku dietetyka:

 • pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, aby zrozumieć i zastosować działania z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, poradnictwa żywieniowego oraz prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego,

 • przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi i chorymi w zakresie żywienia człowieka oraz technologii przygotowania potraw na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do kontynuacji nauki na studiach III stopnia,

 • kształtują postawy społeczne uwzględniające standardy etyczne, otwartość na zróżnicowanie kulturowe oraz przygotowanie do pracy samodzielnej i grupowej.

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

REKRUTACJA NA STUDIA NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE
– TYLKO U NAS!


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Tytuł kosmetologa, który otrzymasz po ukończeniu naszych studiów, otworzy przed Tobą szerokie możliwości zatrudnienia. Jako absolwent kierunku kosmetologia możesz, w ramach własnej działalności gospodarczej, otworzyć własny gabinet kosmetyczny!

Studiując na kierunku kosmetologia zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych. Poznasz np.: dermatologię, immunologię, alergologię czy chemię surowców kosmetycznych. Podczas studiów nauczysz się m. in. wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej, poznasz techniki masażu relaksacyjnego, a także profesjonalne urządzenia stosowane w kosmetologii i ich obsługę.

Jeśli interesujesz się kosmetologią, jest to idealny kierunek dalszego kształcenia dla Ciebie! Coraz bardziej popularny zawód kosmetologa należy do grupy prestiżowych profesji, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość. Wybierz ten kierunek, jeśli chcesz połączyć pracę z pasją i rozwijać zdolności manualne.

STUDIUJ KOSMETOLOGIĘ JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ M. IN. JAK:

 • prawidłowo wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • samodzielnie sporządzić kosmetyki oraz dokonać odpowiednich obliczeń chemicznych,
 • klasyfikować i weryfikować przydatność różnych substancji do pielęgnacji ciała – z uwzględnieniem możliwości wystąpienia alergii i wpływu kosmetyków na organizm człowieka,
 • rozpoznawać choroby skóry i współpracować z dermatologiem, aby pomóc klientowi zarówno ze skórą zdrową jak i defektami,
 • zaplanować promocję produktu kosmetycznego,
 • zastosować preparaty, kosmetyki i urządzenia kosmetologiczne kierując się dobrem klienta.
 • Interesujesz się kosmetologią? Podczas studiów na naszej uczelni połączysz profesjonalną wiedzę z praktycznym doświadczeniem.
Zobacz jak swoją pasję rozwijają studentki z koła naukowego KOSMETOSKAN.

Zostań studentką naszej uczelni i dołącz do nich!


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie uzupełniające oferujemy przede wszystkim absolwentom studiów wyższych, którzy ukończyli studia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a w szczególności absolwenci wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, okołomedycznych oraz pokrewnych.

Celem naszego kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów ochrony zdrowia zajmującej się profilaktyką zdrowia, a przede wszystkim profilaktyką urody mającą na celu opóźnić zewnętrze efekty starzenia się skóry, a przy tym pozwalającą na zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Ścieżki kształcenia:

 •   kosmetologia anti-aging

Podjęcie ścieżki kształcenia anti-aging pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Nabycie umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych, a także umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.

 •   odnowa biologiczna

Podjęcie ścieżki kształcenia odnowa biologiczna pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Nabycie umiejętności doboru oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.

 •   podologia

Podjęcie ścieżki kształcenia podologia pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Nabycie wiedzy dotyczącej podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

Jesteśmy jedyną wyższą uczelnią niepubliczną na Pomorzu prowadzącą studia na kierunku fizjoterapia. Od 10 lat na poziomie studiów licencjackich kształcimy wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Nasi absolwenci są bardzo wysoko oceniani przez swoich pracodawców w pracy zawodowej.


Studia magisterskie

Zwiększające się zapotrzebowanie na działania terapeutyczne, profilaktyczne i prozdrowotne oraz wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów kierunku fizjoterapia.

Podczas studiów nauczysz się wykonywać zabiegi m.in. z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego oraz terapii manualnej. Poznasz obsługę profesjonalnego sprzętu oraz aparatury stosowanej w fizjoterapii. Zapoznasz się z zasadami tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej, dzięki temu będziesz mógł stworzyć miejsce pracy dla siebie i innych.

Studiuj fizjoterapię, jeśli posiadasz zdolność empatii, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i chcesz im pomagać. Nauczymy Cię zrozumienia dla potrzeb pacjentów związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem.

Dużą wagę przykładamy do realizacji zajęć praktycznych, zajęć klinicznych z pacjentami oraz praktyk zawodowych. Te trzy wymiary kształcenia praktycznego doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. Współpraca ze świetnie wyposażonymi i nowoczesnymi podmiotami leczniczymi pozwala nam na realizację tych zajęć na najwyższym poziomie. Stwarzamy studentom niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.

Studentów fizjoterapii zachęcamy do dbania o własną sprawności fizyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z działalnością zawodową fizjoterapeuty.

W naszej siedzibie przygotowaliśmy doskonale wyposażone pracownie.

 •   Pracownia fizykoterapii

Prowadzone przedmioty: fizykoterapia, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych zabiegów fizykalnych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii.

 •   Pracownia kinezyterapii

Prowadzone przedmioty: kinezyterapia, kinezyterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie ćwiczeń leczniczych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego.

 •   Pracownia metodyki ruchu

Prowadzone przedmioty: kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, Fizjoprofilaktyka w różnych grupach wiekowych, rehabilitacja w sporcie, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: postrzeganie aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych o metodyki nauczania ruchów, wykorzystywanie różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 •   Pracownia masażu

Prowadzone przedmioty: masaż leczniczy, masaż leczniczy w jednostkach chorobowych, terapia manualna, masaż sportowy, psychoregulacje w sporcie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych form masażu leczniczego oraz zasadniczych zabiegów manualnych; opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego oraz terapii manualnej.


przejdź do spisu treści

COSMETOLOGY


BACHELOR STUDIES IN ENGLISH

As the only university in Pomerania offering the opportunity to study cosmetology, we invite you to study with us at the bachelor’s level. Full-time and extramural modes of study are available.

Cosmetology as a profession has been known since ancient times, but only in recent years has the demand for beauty and health specialists, increased. Cosmetology is a field that combines aspects of different areas – dermatology, aesthetic medicine, anatomy, histology, physiology, biochemistry, allergology, physiotherapy and many others, all intrinsic to the human body, and thus also to medicine. Our goal is to prepare our students for being professional cosmetologists. We want to teach you how to become specialists in this field.

The learning outcomes we aim to achieve are both theoretical and practical. Knowledge is essential for the proper exercise of one’s profession. Classes in professionally equipped laboratories supervised by highly qualified specialists working in the beauty and medical industries will help you achieve high results. While studying cosmetology, you will learn how the body functions, you will discover the secrets of the human body and the rules that govern it. We will teach you how to select treatments for specific cases, how to perform them correctly and when not to do them.

You will learn the operating rules of specialized equipment used in cosmetology: when to use it and how to use it. You will find out how to perform podology treatments and how to deal with various podological problems. You will learn how to make your own cosmetics based on  a formula by making appropriate chemical calculations. You will also find out how to determine the influence of the ingredients of a given cosmetic product on biochemical processes in the skin. You will learn the principles of analysing the influence of various stimuli on the human body, including aromatherapy. You will gain the knowledge necessary to diagnose medical conditions and learn how to cooperate with specialists in this field.

You will also find out how the canon of beauty has changed over the years, what used to be considered tasteful and what still is today. You will learn how to do different types of makeup and  what to consider when proposing a customised look. We will show you how to be a good cosmetologist – emphatic and customer-friendly, knowing and following ethical rules and capable of managing your own beauty salon.

Make the world more beautiful, take care of your future – join us!

If you have any questions do not hestitate to contact us!
Promotion and recruitment Office

e-mail: recruitment@wsz.pl


przejdź do spisu treści

DIETETICS


BACHELOR STUDIES IN ENGLISH

Gdansk College of Health invites you to the course of Dietetics at the bachelor’s level. We run 3-year studies in full-time and extramural modes. You will get your bachelor’s degree when you graduate.

The World Health Organisation reports that there are over 400 million adults currently suffering from obesity and around 1. 6 billion who are overweight. In addition, obesity is classified as one of the top ten diseases – risk factors that increase the number of deaths. For this reason, they are called the plague of the 21st century.

The main causes of the morbidity are: poor nutrition, including overeating, lack of care for good food composition, inaccurate and hasty eating, and lifestyle: lack of exercise and excessive stress. So how should we eat to stay healthy and full of energy? How to help a person who already suffers from this type of disease? The answer can be given by a dietician – a specialist who has knowledge about proper nutrition, knows the principles of human body functioning and at the same time has therapeutic predispositions.

The expected learning outcomes are not only physical but also psychological. By studying dietetics, you will learn how the human body works and what processes take place in it. You will learn how to design a proper diet for both ill and healthy people, taking into account their genetic characteristics, food intolerances, allergies, lifestyle and private preferences. You will gain knowledge about designing and conducting technological processes used in food production. You will get to know the methods of evaluation of nutrition and diet of young people, adults, elderly people, pregnant women, people practicing different sports and living in different environmental conditions. You will also learn what communication with the patient (and their family) should look like, what to look out for and what to follow when talking to them.

In the course of three years of study you will acquire many new skills – among others, you will learn how to conduct a nutritional interview, give individual and group advice, operate and use special devices designed to identify selected food ingredients and prepare food. You will be able to plan and implement appropriate dietary management in order to prevent and treat diet-related diseases. You will also learn the principles of interaction between medications and food.

As a college with a practical profile, we place great emphasis on practical activities and work experience. We have a didactic background to ensure the best possible acquisition of the necessary skills, and a highly qualified staff, which includes the leading specialists from Tricity.

Study Dietetics – let us show you how to help people!

If you have any questions do not hestitate to contact us!
Promotion and recruitment Office

e-mail: recruitment@wsz.pl


przejdź do spisu treści

PHYSIOTHERAPY 


ONE-CYCLE FIVE-YEAR MASTER’S STUDIES IN ENGLISH

We invite you to take up a 5-year Master’s degree in Physiotherapy programme (full-time or extramural mode).

An old saying goes, ‘A sound mind in a sound body’. Physiotherapy course will teach you how to keep your body healthy, how to treat it in case of illness, how to work with ill and disabled people. Nowadays , with the prevailing cult of health and the body, there is a growing demand for physiotherapists who, thanks to their skills, help to maintain, develop and restore human motor skills.

The learning outcomes are oriented towards both the theoretical aspect and the practical application of knowledge. Thanks to our well-equipped laboratories and teaching staff consisting of the best specialists, we can provide you with excellent learning conditions. By studying Physiotherapy, you will learn the secrets of the human body, gain knowledge about the course of many diseases ,learn what to do in specific situations, how to deal with the elderly, pregnant women or children. We will show you how to communicate with your patient, what difficulties can arise during communication and how to overcome them. You will get to know the ethical issues connected with physiotherapist’s work, we will make you aware of what you should pay attention to while keeping medical records, you will get to know the rules of creating and developing your own business.

You will also gain a lot of practical skills, among others we will teach you how to perform physical therapy, kinesitherapy, massage and manual therapy as well as other physiotherapeutic methods. You will learn how to control the effects of physiotherapeutic procedures and how to select medical devices for specific dysfunctions and patient’s needs. We will teach you how to take care of your own health, physical culture and education, and how to motivate others to do so.

With us you will gain knowledge and skills necessary in the profession of a physiotherapist. You will learn and understand the competences that will help you to become an excellent specialist.

After completing your studies in Physiotherapy, you will be able to take the State Physiotherapy Examination (PEF), after passing which you will be entitled to practise as a physiotherapist (Dz. U. of 2015, item. 1994 about the profession of physiotherapist).

Take care of your own and others’ health – become a physiotherapist!

If you have any questions do not hestitate to contact us!
Promotion and recruitment Office

e-mail: recruitment@wsz.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

cosmetology – bachelor studies in English Licencjat Stacjonarny
dietetics – bachelor studies in English I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
physiotherapy – five year master’s studies in English Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka
Dietetyka w sporcie
kosmetologia bioestetyczna
MBA w ochronie zdrowia
opieka geriatryczna
podologia
prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
trychologia kosmetologiczna

Kursy na uczelni:

wizażu
psychodietetyki
przedłużania i zagęszczania rzęs
obsługa pacjenta zagranicznego
masaż klasyczny II stopnia
masaż klasyczny I stopnia

Główny adres uczelni


Punkt rekrutacyjny
Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 02/03/04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

16-18 września DNI OTWARTE Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Przyjdź, przekonaj się jak wygląda kształcenie w Wyższej Szkole Zdrowia.

czytaj dalej

9 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody!

Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w webinarium, „Kosmetolog - specjalista od stóp do głów”, które specjalnie dla Was poprowadzi Pani Anna Starosta – kosmetolog w wieloletnim doświadczeniem, wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży

O tym jak powinny wyglądać zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży oraz czego należy unikać opowie mgr Anna Kamm - kosmetolog, pedagog oraz wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

czytaj dalej

Zakwasy – czym są i jak sobie z nimi radzić

Odczuwanie bólu i silnego dyskomfortu po intensywnej pracy treningowej jest czymś normalnym. Kiedy planujesz podnieść intensywność ćwiczeń bądź wprowadzasz nowe ćwiczenia w swój plan treningowy i czujesz jak palą cię mięśnie to oznacza ,że masz przysłowiowe „zakwasy” lub DOMS-y.

czytaj dalej

Życzenia Studentów Wyższej Szkoły Zdrowia dla Maturzystów

Nasze studia pozwolą Tobie pogłębić wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności

czytaj dalej

Studiuj wśród profesjonalistów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 20 letnim doświadczeniem, która nieprzerwanie kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii oraz fizjoterapii, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ZAPRASZA NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

STUDIES IN ENGLISH: COSMETOLOGY, DIETETICS, PHYSIOTHERAPY

czytaj dalej

MBA w ochronie zdrowia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych. Kierunek powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów.

czytaj dalej

JAK ZADBAĆ O ZDROWIE PODCZAS DOMOWEJ KWARANTANNY

O tym jak zadbać o zdrowie podczas domowej kwarantanny, spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 opowie dr n. med. Paulina Borek-Trybała - dietetyk, ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ZAPRASZA

NA KONFERENCJĘ PSYCHODIETETYCZNĄ „OTYŁOŚĆ BEZ TAJEMNIC, CZYLI ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE”

czytaj dalej

IV JESIENNE SPOTKANIA ZE ZDROWIEM

28 listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odbyła się IV edycja konferencji z cyklu Jesienne Spotkania ze Zdrowiem.

czytaj dalej

Ekodietetyka

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane