Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


przejdź do spisu treści

Nasze studia pozwolą Tobie pogłębić wiedzę
oraz zdobyć nowe umiejętności


Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku istnieje na rynku uczelni niepublicznych od ponad 20 lat. Kształci na studiach I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), studiach jednolitych magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Organizuje również kursy i szkolenia. 

Uczelnia jest jedną z najdłużej istniejących prywatnych szkół wyższych w Trójmieście. Absolwenci Wyższej Szkoły Zdrowia są cenionymi na rynku specjalistami, a sama uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych pracowników z obszarów nauk o zdrowiu.  

Od 1999 roku staramy się zrozumieć potrzeby naszych interesariuszy. Dzięki temu, że  z uwagą obserwujemy zmieniający się rynek – zarówno szkolnictwa wyższego, jak i rynek pracy, staramy się aktualizować ofertę kształcenia, zgodnie z panującymi trendami.  

Długoletnia historia uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ich rozwój, co przekłada się na ciągły wzrost liczby absolwentów. Z jednej strony jesteśmy symbolem tradycji i wysokiej wartości, z drugiej zaś, pełni dojrzałości, zobowiązani do  energicznego rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia studentów. 

Wysoki poziom nauczania, profesjonalizm i życzliwość to priorytety, które wyznaczają kurs uczelni, która charakteryzuje się również innowacyjnym podejściem do procesu nauczania, czyli skupianiem się na wyposażeniu studentów w umiejętności praktyczne, podparte fachową wiedzą.

Atutem Wyższej Szkoły Zdrowia jest m.in. jej doskonała lokalizacja. Uczelnia położona jest w samym centrum Trójmiasta, w sąsiedztwie Parku Oliwskiego, wielu obiektów sportowych oraz blisko komunikacji miejskiej. Jej siedziba znajduje się zaledwie 2 km od plaży i tylko 200 m do przystanku SKM Gdańsk Żabianka.

Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnej siedzibie uczelni. Do dyspozycji studentów i wykładowców są m.in. nowoczesne sale wykładowe, specjalistyczne pracownie (m.in. kosmetologiczno - podologiczna, towaroznawczo - gastronomiczna, kosmetologii i fizykoterapii, wizażu i stylizacji), bogato wyposażona biblioteka, a także bezpłatny parking.

Oferta edukacyjna 2020/2021

Dietetyka

Fizjoterapia

Kosmetologia

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Serdecznie zapraszamy. 

przejdź do spisu treści

Dietetyka

Jesteśmy jedyną wyższą, niepubliczną uczelnią na Pomorzu
prowadzącą studia na kierunku DIETETYKA! 


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu serdecznie zaprasza na kierunek studiów licencjackich –DIETETYKA! Prowadzimy 3-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po zakończonych studiach otrzymasz tytuł zawodowy licencjat.

Współcześnie obserwujemy wzrost zainteresowania właściwym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Jednocześnie dane o zachorowalności na choroby krążenia czy otyłość, których przyczyną jest m.in. nieprawidłowe żywienie są niepokojące. W trosce o zdrowie społeczeństwa coraz częściej podejmowane są szerokie działania profilaktyczne, obejmujące również zagadnienia odżywiania. Powoduje to coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu dietetyki.

Profesja dietetyka łączy w  sobie poradnictwo żywieniowe oraz kompetencje terapeuty i technologa żywności.

Studia licencjackie I stopnia w formie dziennej i zaocznej

Podejmując studia na kierunku dietetyka zdobywasz fachową wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Z nami opanujesz m.in. planowanie racjonalnego żywienia dla osób w różnym wieku, zdrowych oraz chorych, komponowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją Instytutu Żywności i Żywienia, a także nauczysz się oceniać stan odżywienia, sposób żywienia oraz rozpoznawać niedożywienie.

Studiuj dietetykę dziennie lub zaocznie i zdobądź tytuł licencjata

Studiuj dietetykę, jeśli posiadasz zdolność empatii, jesteś konsekwentny, wyrozumiały i dyskretny. Kładziemy duży nacisk na przekazanie fachowej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw, a także na wdrażanie do praktycznego wykonywania zawodu dietetyka i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Przykładamy bardzo dużą wagę do realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Łącząc zdobywanie wiedzy praktycznej z teoretyczną, wyposażymy Cię w kompetencje niezbędne na rynku pracy. Gromadząc wysoce wykwalifikowaną kadrę, stwarzamy niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.


STUDIA MAGISTERSKIE

Wiemy, jak ważna jest świadomość naszego społeczeństwa właściwym odżywianiem, dbaniem o zdrowie jak i kondycję fizyczną. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie, na specjalistów z zakresu dietetyki Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na nowy kierunek studiów magisterskich uzupełniających o praktycznym profilu kształcenia – DIETETYKA.

Prowadzimy 2-letnie studia w formie dziennej i zaocznej. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy magister.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że otyłość należy do najgroźniejszych chorób przewlekłych, która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu drugiego, zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.

Problemy związane z nadwagą przestały być uważane jedynie za problem natury estetycznej, a nabrały znaczenia zdrowotnego i wymagają pomocy wykwalifikowanych specjalistów – dietetyków, wykształconych na poziomie studiów wyższych, w szczególności studiów drugiego stopnia.

Na kierunku studiów dietetyka kształcenie ukierunkowane jest na osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, zdobycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz kompetencji społecznych.

Studia magisterskie uzupełniające na kierunku dietetyka:

 • pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, aby zrozumieć i zastosować działania z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, poradnictwa żywieniowego oraz prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego,

 • przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi i chorymi w zakresie żywienia człowieka oraz technologii przygotowania potraw na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do kontynuacji nauki na studiach III stopnia,

 • kształtują postawy społeczne uwzględniające standardy etyczne, otwartość na zróżnicowanie kulturowe oraz przygotowanie do pracy samodzielnej i grupowej.

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

REKRUTACJA NA STUDIA NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE
– TYLKO U NAS!


STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Tytuł kosmetologa, który otrzymasz po ukończeniu naszych studiów, otworzy przed Tobą szerokie możliwości zatrudnienia. Jako absolwent kierunku kosmetologia możesz, w ramach własnej działalności gospodarczej, otworzyć własny gabinet kosmetyczny!

Studiując na kierunku kosmetologia zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych. Poznasz np.: dermatologię, immunologię, alergologię czy chemię surowców kosmetycznych. Podczas studiów nauczysz się m. in. wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej, poznasz techniki masażu relaksacyjnego, a także profesjonalne urządzenia stosowane w kosmetologii i ich obsługę.

Jeśli interesujesz się kosmetologią, jest to idealny kierunek dalszego kształcenia dla Ciebie! Coraz bardziej popularny zawód kosmetologa należy do grupy prestiżowych profesji, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość. Wybierz ten kierunek, jeśli chcesz połączyć pracę z pasją i rozwijać zdolności manualne.

STUDIUJ KOSMETOLOGIĘ JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ M. IN. JAK:

 • prawidłowo wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające,
 • samodzielnie sporządzić kosmetyki oraz dokonać odpowiednich obliczeń chemicznych,
 • klasyfikować i weryfikować przydatność różnych substancji do pielęgnacji ciała – z uwzględnieniem możliwości wystąpienia alergii i wpływu kosmetyków na organizm człowieka,
 • rozpoznawać choroby skóry i współpracować z dermatologiem, aby pomóc klientowi zarówno ze skórą zdrową jak i defektami,
 • zaplanować promocję produktu kosmetycznego,
 • zastosować preparaty, kosmetyki i urządzenia kosmetologiczne kierując się dobrem klienta.
 • Interesujesz się kosmetologią? Podczas studiów na naszej uczelni połączysz profesjonalną wiedzę z praktycznym doświadczeniem.
Zobacz jak swoją pasję rozwijają studentki z koła naukowego KOSMETOSKAN.

Zostań studentką naszej uczelni i dołącz do nich!


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie uzupełniające oferujemy przede wszystkim absolwentom studiów wyższych, którzy ukończyli studia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a w szczególności absolwenci wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, okołomedycznych oraz pokrewnych.

Celem naszego kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów ochrony zdrowia zajmującej się profilaktyką zdrowia, a przede wszystkim profilaktyką urody mającą na celu opóźnić zewnętrze efekty starzenia się skóry, a przy tym pozwalającą na zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Ścieżki kształcenia:

 •   kosmetologia anti-aging

Podjęcie ścieżki kształcenia anti-aging pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Nabycie umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych, a także umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.

 •   odnowa biologiczna

Podjęcie ścieżki kształcenia odnowa biologiczna pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Nabycie umiejętności doboru oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.

 •   podologia

Podjęcie ścieżki kształcenia podologia pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Nabycie wiedzy dotyczącej podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

Jesteśmy jedyną wyższą uczelnią niepubliczną na Pomorzu prowadzącą studia na kierunku fizjoterapia. Od 10 lat na poziomie studiów licencjackich kształcimy wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Nasi absolwenci są bardzo wysoko oceniani przez swoich pracodawców w pracy zawodowej.


Studia magisterskie

Zwiększające się zapotrzebowanie na działania terapeutyczne, profilaktyczne i prozdrowotne oraz wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów kierunku fizjoterapia.

Podczas studiów nauczysz się wykonywać zabiegi m.in. z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego oraz terapii manualnej. Poznasz obsługę profesjonalnego sprzętu oraz aparatury stosowanej w fizjoterapii. Zapoznasz się z zasadami tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej, dzięki temu będziesz mógł stworzyć miejsce pracy dla siebie i innych.

Studiuj fizjoterapię, jeśli posiadasz zdolność empatii, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i chcesz im pomagać. Nauczymy Cię zrozumienia dla potrzeb pacjentów związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem.

Dużą wagę przykładamy do realizacji zajęć praktycznych, zajęć klinicznych z pacjentami oraz praktyk zawodowych. Te trzy wymiary kształcenia praktycznego doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. Współpraca ze świetnie wyposażonymi i nowoczesnymi podmiotami leczniczymi pozwala nam na realizację tych zajęć na najwyższym poziomie. Stwarzamy studentom niepowtarzalną okazję, aby uczyć się od najlepszych specjalistów.

Studentów fizjoterapii zachęcamy do dbania o własną sprawności fizyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z działalnością zawodową fizjoterapeuty.

W naszej siedzibie przygotowaliśmy doskonale wyposażone pracownie.

 •   Pracownia fizykoterapii

Prowadzone przedmioty: fizykoterapia, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych zabiegów fizykalnych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii.

 •   Pracownia kinezyterapii

Prowadzone przedmioty: kinezyterapia, kinezyterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie ćwiczeń leczniczych, opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego.

 •   Pracownia metodyki ruchu

Prowadzone przedmioty: kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, Fizjoprofilaktyka w różnych grupach wiekowych, rehabilitacja w sporcie, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: postrzeganie aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych o metodyki nauczania ruchów, wykorzystywanie różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 •   Pracownia masażu

Prowadzone przedmioty: masaż leczniczy, masaż leczniczy w jednostkach chorobowych, terapia manualna, masaż sportowy, psychoregulacje w sporcie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywanie podstawowych form masażu leczniczego oraz zasadniczych zabiegów manualnych; opis i interpretacja teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego oraz terapii manualnej.Punkt rekrutacyjny
Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 02/03/04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

cosmetology bachelor course in english Licencjat Stacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka
dietetyka w sporcie
kosmetologia bioestetyczna
MBA w ochronie zdrowia
opieka geriatryczna
podologia
prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
trychologia kosmetologiczna

Kursy na uczelni:

psychodietetyki
przedłużania i zagęszczania rzęs
obsługa pacjenta zagranicznego
masaż klasyczny II stopnia
masaż klasyczny I stopnia
wizażu

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ZAPRASZA

NA KONFERENCJĘ PSYCHODIETETYCZNĄ „OTYŁOŚĆ BEZ TAJEMNIC, CZYLI ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE”

czytaj dalej

IV JESIENNE SPOTKANIA ZE ZDROWIEM

28 listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odbyła się IV edycja konferencji z cyklu Jesienne Spotkania ze Zdrowiem.

czytaj dalej

MBA w ochronie zdrowia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych. Kierunek powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów.

czytaj dalej

Ekodietetyka

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie