Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

Rok założenia: 2001 | Rektor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski

 

WSTE to nowoczesna uczelnia, która dba o indywidualne potrzeby swoich studentów i oferuje im szerokie możliwości w zakresie kształcenia na najwyższym poziomie.


WSTE prowadzi studia na kierunkach: informatyka i stosunki międzynarodowe na nowoczesnych, interesujących specjalizacjach.

Możesz studiować za darmo!
Uczelnia pomaga studentom w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem stypendiów socjalnych oraz innych form pomocy. Jeżeli będziesz się dobrze uczył możesz uzyskać stypendium naukowe już od średniej 4,0.

Europejski System ECTS
Studiując w WSTE dzięki systemowi ECTS możesz część swoich studiów odbyć na partnerskiej uczelni zagranicznej. W ramach programu Socrates/Erasmus co roku nasi wykładowcy i studenci wyjeżdżają do Anglii, Norwegii, Francji, Portugalii i Turcji.

Bez egzaminów wstępnych
Każdy może zostać studentem WSTE. System Pozytywnej Selekcji zapewnia wysoki poziom nauczania i stałe monitorowanie postępów w nauce. Stawiamy na praktyczne umiejętności i języki obce.

Zasady przyjęć: nowa matura, stara matura, brak egzaminów wstępnychKIERUNKI STUDIÓW

 

  • informatyka - studia inżynierskie (umowa o studia magisterskie z Instytutem Radiotelekomunikacji Politechniki Warszawskiej)

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacje:
- Informatyka w telekomunikacji
- Informatyka w biznesie i administracji
- Informatyka w ubezpieczeniach
- Informatyka w ochronie środowiska
- Informatyka w transporcie
czesne: 450 pln / miesiąc


  • stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacje:
- Administracja europejska
- Handel zagraniczny
czesne: 390 pln / miesiąc
OPIS KIERUNKÓW


Na kierunku Stosunki Międzynarodowe prowadzone są 3,5 letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów przygotowanych do podejmowania pracy w administracji Unii Europejskiej, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

Najważniejszymi kierunkami działalności naukowo-badawczej realizowanej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych są zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych i administracji europejskiej. Wydział kształci obecnie około 400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie stosunków międzynarodowych z priorytetem wykorzystania technik komputerowych oraz znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

Podstawowymi kierunkami kształcenia są zagadnienia handlu zagranicznego, administracji europejskiej, międzynarodowego obrotu nieruchomościami, logistyki, komunikacji międzyludzkiej, negocjacji międzynarodowych. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

- Administracja europejska
- Handel zagraniczny


Na kierunku Informatyka prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów w zakresie informatyki, ze szczególnym nastawieniem na umiejętność wykorzystania teoretycznej wiedzy w tworzeniu praktycznych rozwiązań usprawniających procesy zarządzania. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych a także w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Wydział kształci obecnie około 1400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie informatyki ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć laboratoryjnych oraz nauki języka angielskiego. Studenci mają do wyboru jedną z czterech specjalizacji:

- Informatyka w telekomunikacji
- Informatyka w biznesie i administracji
- Informatyka w ubezpieczeniach
- Informatyka w ochronie środowiska
- Informatyka w transporcie

          


Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS
rok. zał. 2001
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
tel. (22) 517 3450, fax. (22) 815 4694
e-mail: rektorat@wste.pl
www.wste.pl

     
      

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS
    ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
  •  
  • Telefon: 22 517 34 50
  • Fax: 22 815 46 94
  • Email: rektorat@wste.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane