Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Rok założenia: 2001 | Rektor: dr Grażyna Kosiorowska-Gęsicka

Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą wpisaną do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 53. Prowadzi kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych  na następujących kierunkach i specjalnościach:
 • zarządzanie
  zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  zarządzanie informatyczne,
  zarządzanie logistyką,
  zarządzanie transportem i spedycją

 • pedagogika
  pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową,
  pedagogika opiekuńczo wychowawcza z socjoterapią,
  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką,
  wczesna edukacja z logopedią,
  edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
  pedagogika autyzmu,
  pedagogika paliatywna

Misją Szkoły jest „Nauka w warunkach partnerstwa”. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz tytuł zawodowy licencjata uprawniający go do wykonywania zawodu oraz do kontynuacji nauki na studiach magisterskich.

Obecnie WSSE w Gdańsku kształci 530 studentów, zatrudniając 35 pracowników naukowych. Kadrę naukową stanowią starannie dobrani nauczyciele akademiccy, głównie z Uniwersytetu Gdańskiego a także praktycy gospodarczy.

Atutami Szkoły są: ugruntowana pozycja na rynku, wysoka jakość procesu dydaktycznego, potwierdzona przez Państwową Komisję Akredytacyjną a także nowe specjalności na rynku usług dydaktycznych: zarządzanie informatyczne oraz pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką.
Szkoła wydaje periodyk „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej W Gdańsku”.
 
Działaniom uczelni przyświeca hasło:
"NAUKA W WARUNKACH PARTNERSTWA"

 

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane