Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Rok założenia: 2003

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym). W ofercie znajdują się studia I stopnia i studia II stopnia oraz  kierunki studiów podyplomowych. Oprócz tego organizujemy liczne kursy i szkolenia w Krakowie. 

Uczelnia powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. Dwa lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji, powołane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Tertio Millennio oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W tym samym roku WSE wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzyły Konsorcjum Akademickie, w ramach którego realizowane są liczne projekty mające na celu poprawę jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty uczelni.

Dlaczego warto wybrać WSE?

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera od lat stawia na kształcenie studentów na wysokim, europejskim poziomie, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Dlatego też m.in.:

 • kierunki studiów i specjalności co roku dostosowywane są do wymagań pracodawców,
 • każdy z oferowanych kierunków posiada profil praktyczny,
 • programy nauczania konsultowane są z ekspertami z różnych branż oraz przedstawicielami Konwentu WSE,
 • w czasie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania, takie jak case study, gry strategiczne i symulacyjne,
 • prężnie działające na Uczelni Biuro Karier pomaga studentom w planowaniu kariery zawodowej,
 • studenci mają możliwość odbycia staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej, dzięki współpracy WSE z kilkunastoma Uczelniami na świecie,
 • poprzez działalność w Kołach Naukowych studenci pogłębiają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

Takie podejście pozwala wyposażać studentów w cenny zestaw umiejętności i doświadczeń na progu ich kariery zawodowej, dzięki czemu jako absolwenci WSE stają się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy (oraz są doskonale przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – gospodarczym Polski i Europy). Działalność Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera nie ogranicza się jednak tylko do świetnie przygotowanej oferty edukacyjnej. To także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i jej bieżącymi działaniami!

STUDIA I STOPNIA

Game Design

Branża gier cyfrowych, jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, nieustannie poddawana jest zmianom i przekształceniom. Dzięki połączeniu praktycznych zajęć z zakresu projektowania gier cyfrowych z międzydyscyplinarnymi przedmiotami, dającymi studentom nie tylko dodatkową wiedzę ale i kontekst kulturowy tworzenia gier, Game Design w WSE wychodzi naprzeciw wszystkim tym zmianom. Wybierz studia, które tworzą przyszłość!

Zajęcia z Game Design w Krakowie prowadzone przez specjalistów z branży pozwolą Ci poznać zagadnienia związane zarówno z projektowaniem poziomów i mechanik, jak i narracją i światotwórstwem. Ponadto możliwość realizowania projektów wspólnie ze studentami specjalności Digital Art da Ci szansę na stworzenie pierwszych kompletnych projektów już w czasie trwania studiów!

Game Design – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • weźmiesz udział w zajęciach ze specjalistami z branży, posiadającymi wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu gier, jak i w zawodach pokrewnych: zarządzaniu projektami, analizą danych, projektowaniu doświadczenia użytkownika i projektowaniu poziomów;
 • poznasz sposoby szybkiego prototypowania i zasady weryfikowania własnych pomysłów oraz zasady tworzenia gier w oparciu o jasno określoną wizję projektu i filary komunikacji;
 • będziesz tworzyć własne prototypy oraz finalne projekty gier;
 • zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, zarządzania projektami, przeprowadzania testów na użytkownikach oraz wiedzę z zakresu historycznego i kulturowego kontekstu gier;
 • poznasz narzędzia niezbędne w zawodzie projektanta gier, rozwiniesz kreatywność i kompetencje miękkie;

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Projektowanie narracji gier cyfrowych

Gry praktycznie od swoich początków służą nie tylko rozrywce jako takiej, ale również opowiadaniu historii.

I chociaż w pierwszych latach swojego istnienia zapożyczały wiele ze starszych mediów, jak literatura czy film, to obecnie wiemy już, że narracje w grach konstruuje się zgoła inaczej i należy je dopasowywać do ograniczeń oraz możliwości tego medium. A tych ostatnich jest wiele, jeśli uwzględnić tak specyficzne elementy, jak interaktywność samego medium czy nieliniowość tworzonych w nim fabuł.

W ramach ścieżki Projektowanie narracji gier cyfrowych zapoznasz się zarówno z ogólnymi zasadami pisania kreatywnego i światotwórstwa, jak również realizować będziesz projekty pozwalające Ci zapanować zarówno nad scenariuszem jak i strukturami dialogowymi.

 • Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych

Aby grę można było nazwać doświadczeniem przyjemnym i rozrywkowym potrzebne jest głębokie zrozumienie tego, co dzieje się podczas zetknięcia gracza i obiektu gry. Ucząc się projektowania gier w Krakowie możesz tego doświadczyć.

Począwszy od niskopoziomowego projektowania sprzężenia zwrotnego gry, tak by zadbać o tzw. gamefeel, przez zrozumienie praktyk UX, tak by bezbłędnie i zgodnie prowadzić gracza poprzez ekrany gry, ale i poprzez kolejne poziomy, skończywszy na systemach i zasadach, które budują całość rozgrywki.

W ramach ścieżki “Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych” będziesz realizować projekty zarówno z projektowania poziomów i rozgrywki jak i projektowania z uwzględnieniem doświadczenia użytkownika oraz dla urządzeń mobilnych.

Grafika reklamowa i multimedia

Grafika reklamowa i multimedia (studia licencjackie) oraz Grafika reklamowa (studia podyplomowe). Przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko pojmowanej grafiki użytkowej – multimedia, druk, ilustracja cyfrowa, projektowanie informacji, typografia, skład, identyfikacja i komunikacja wizualna.

Program nauczania na kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Krakowie pozwala na uzyskanie zróżnicowanych kompetencji zawodowych. Podstawą programu są przedmioty zawodowe, odpowiadające głównym rynkowym nurtom współczesnego projektowania graficznego, prowadzone przez praktykujących specjalistów. Uzupełnieniem jest zestaw kursów wprowadzających w zagadnienia związane z zarządzaniem marką, zespołem i projektem oraz zapewniających gruntowną wiedzę o odbiorcach komunikacji wizualnej.

Studenci po dwóch semestrach mają trzy specjalności do wyboru: Grafikę reklamową i edytorską, Multimedia i grafikę interaktywną lub User Experience. Po pierwszym roku przygotowują portfolio i składają je na wybraną przez siebie specjalność. Kwalifikacja jest dokonywana na podstawie oceny portfolio i predyspozycji studenta.

Na specjalność Digital Art, która opiera się na grafice cyfrowej i ilustracji jest osobny nabór.

Specjalność powstała dla kandydatów, których pociąga ilustracja cyfrowa, tworzona za pomocą tabletu i programów graficznych. Po ukończeniu studiów absolwenci z powodzeniem pracować jako grafik (graphic artist) w branży gier lub wydawniczej – czy to w prasie czy przy projektowaniu książek i innych wielostronicowych, ilustrowanych publikacji, multimedialnych produktów edukacyjnych, w branży mody itd.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Grafika reklamowa i edytorska

Ścieżka Grafika reklamowa i edytorska powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się głównie projektowaniem dla mediów tradycyjnych.

Zakres przedmiotów jest na tyle szeroki (m.in. Identyfikacja wizualna marek, opakowania, grafika ilustracyjna), że umożliwi absolwentom studiów licencjackich dalszą specjalizację w wybranej gałęzi projektowej. Studenci pracować będą głównie w 3 programach Adobe: Illustrator, Photoshop i InDesign. Zakres zdobywanych umiejętności obejmuje zagadnienia związane z komunikacją wizualną, brandingiem oraz przygotowaniem do druku.

 • Digital Art

Ścieżka „Digital Art” powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się projektowaniem graficznym, ale z naciskiem na pracę tabletem graficznym i tworzeniu ilustracji cyfrowych.

Z nabytymi na specjalizacji Digital Art w Krakowie umiejętnościami i wiedzą możesz z powodzeniem pracować jako grafik (graphic artist) dla branży gier, ale nie tylko – również jako ilustrator dla branży wydawniczej – czy to w prasie, czy przy projektowaniu książek i innych wielostronicowych publikacji lub publikacji cyfrowych, multimedialnych produktów edukacyjnych, itd. Szeroki zakres przedmiotów umożliwi Ci zawodową specjalizację w wybranej dziedzinie.

 • Multimedia i grafika interaktywna

Ścieżka Multimedia i grafika interaktywna powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się głównie projektowaniem dla nowych mediów.

Szeroki zakres przedmiotów umożliwi Ci dalszą zawodową specjalizację w wybranej dziedzinie. Dużą grupę przedmiotów stanowią kursy obsługi specjalistycznego oprogramowania. Oprócz programów wspólnych dla obu specjalności (Adobe: Illustrator, Photoshop, After Effects) poznasz obsługę innych często używanych programów do tworzenia stron www, animacji, dźwięku i interakcji. Największy nacisk położony będzie na kształcenie umiejętności projektowania zorientowanego na użytkownika.

 • User Experience - psychologia projektowania

Wyższa Szkoła Europejska jako pierwsza w Polsce oferuje 3-letnią ścieżkę User Experience (UX). To nowoczesna, interdyscyplinarna specjalność, która kształci w zakresie projektowania doświadczeń użytkowników, łączy wiedzę z zakresu psychologii, designu i skutecznej komunikacji.

Specjalista User Experience to praca przyszłości, która oprócz wysokich zarobków da Ci niezwykle szerokie perspektywy rozwoju zawodowego na całym świecie!

Lingwistyka dla biznesu

Język angielski to podstawa współczesnego biznesu. Jednak w dzisiejszej komunikacji międzynarodowej bardzo ważne są również umiejętności z obszarów przedsiębiorczości, zarządzania i psychologii społecznej.

Wybierając Lingwistykę dla biznesu zyskasz kompleksową wiedzę o potrzebach biznesowych firm, dzięki której znajdziesz dobrze płatną pracę w środowisku międzynarodowym!

Doskonale opanujesz nie tylko język angielski, ale też drugi język: hiszpański lub niemiecki. Marzy Ci się wyjazd na zagraniczne stypendium? Skorzystaj z programów oferowanych przez uczelnie partnerskie WSE, m. in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy Norwegii!

Lingwistyka dla biznesu – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • Zyskasz praktyczne kompetencje językowe w połączeniu z wiedzą biznesową
 • Doskonale opanujesz język angielski oraz drugi język obcy (język ogólny i język biznesu) do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki (od poziomu podstawowego),
 • Nauczysz się wszystkich sprawności językowych, w tym posługiwania się w mowie i piśmie terminologią biznesową,
 • Poznasz specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym dzięki zajęciom m.in. z zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczego czy komunikacji międzykulturowej
 • Twoje zajęcia będą przede wszystkim praktyczne – ograniczyliśmy ilość wykładów na rzecz laboratoriów, ćwiczeń i konwersatoriów

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Język angielski w biznesie

Dzięki znajomości języków obcych stajemy się bardziej otwarci na świat, inne kultury oraz bardziej mobilni. Ukończenie ścieżki angielski w biznesie da Ci możliwość bezproblemowej komunikacji poza granicami kraju, ale również w międzynarodowych korporacjach. 

Co więcej, wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń potwierdzają, że znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, jednak dopiero bardzo dobra biegłość językowa jest atutem pozwalającym na uzyskiwanie wyraźnie wyższych dochodów. Zwiększ swoje możliwości i zapisz się na język angielski w biznesie – studia pierwszego stopnia w Krakowie.

 • Tłumaczenia w biznesie

Języki obce są obecnie bardzo pożądane na rynku. Dają szerokie perspektywy, dzięki którym możemy otworzyć się na różne ścieżki zawodowe. 

Tłumaczenie w biznesie to praktyczna ścieżka, który sprawi, że tłumaczenia, oprócz pasji, staną się wymarzoną pracą. Program oparty jest na zajęciach warsztatowych, dzięki czemu od razu po studiach będziesz posiadał praktyczną wiedzę i umiejętności!

Psychologia

Jeśli chcesz pomagać innym w rozwoju osobistym lub zawodowym, studia psychologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej są dla Ciebie! Poznasz mechanizmy psychologiczne i przygotujesz się do pracy z klientami, pracownikami firm i korporacji oraz zespołami badawczymi. Zdobędziesz wiedzę na temat emocji i motywacji, osobowości, zaburzeń, czy psychopatologii. Dowiesz się, jak nowoczesne technologie i otaczająca nas rzeczywistość wpływa na rozwój i funkcjonowanie jednostki i grupy.

Nie musisz obawiać się nudnych wykładów! Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych specjalistów szybko poznasz praktyczne metody psychologiczne, wykorzystywane we współczesnym biznesie. Chcesz tworzyć własne warsztaty, szkolenia lub badania? Dołącz do Psychologicznego Koła Naukowego koRelacja i realizuj swoje pasje!

Psychologia – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • Zdobędziesz szeroką wiedzę psychologiczną połączoną z naukami społecznymi (socjologią, poznaniem i komunikacją społeczną, zarządzaniem humanistycznym), naukami ekonomicznymi (zarządzaniem) oraz naukami medycznymi (naukami o zdrowiu oraz kulturą fizyczną).
 • Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów.
 • Będziesz się uczyć przede wszystkim poprzez dyskusje, burze mózgów, prace w grupach, analizy przypadków oraz realizacje zespołowych i indywidualnych projektów. Ograniczamy liczbę godzin wykładów!
 • Zdobędziesz kwalifikacje w zakresie pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii.
 • Rozwiniesz umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, komunikacji bez przemocy, twórczego myślenia oraz kreatywnych technik rozwiązywania problemów.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Psychologia menedżerska

Nieważne, czy zamierzasz prowadzić własną działalność, czy marzysz o pracy w firmach – Psychologia menedżerska to ścieżka dla Ciebie!

Poznasz specyfikę funkcjonowania grup, procesów rozwoju i zmiany w organizacjach oraz zasady skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych. Będziesz zdobywać wiedzę od profesjonalistów, działających aktywnie na rynku pracy. Rozwiniesz kompetencje i umiejętności, dzięki którym staniesz się świadomym psychologiem biznesu!

 • Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje

Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje to odważna, ale i przyszłościowa ścieżka. To świetna propozycja dla osób, które myślą o własnej działalności coachingowej lub chcą rozpocząć karierę w największych firmach, gdzie będą mieć bezpośredni wpływ na rozwój pracowników.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu bliskich związków i budowania relacji, poznasz metody rozwoju osobistego i zawodowego osób o zróżnicowanym wieku oraz techniki prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji.

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Nie tylko dla miłośników kultury Skandynawii, ale też dla wszystkich zafascynowanych skandynawskim modelem biznesu – wybierz Skandynawistykę w Wyższej Szkole Europejskiej i studiuj kierunek, którego nie znajdziesz na żadnej innej krakowskiej uczelni!

Nauczysz się władać językiem szwedzkim lub norweskim i wejdziesz w świat biznesu w prawdziwie nordyckim stylu. Gruntowna wiedza o krajach skandynawskich pozwoli Ci szybko odnaleźć się w środowisku międzynarodowym. Bedziesz doskonale przygotowany/a do zarządzania zespołem oraz nawiązywania relacji biznesowych z klientami zagranicznymi.

Skandynawistyka – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • Nauczysz się doskonale posługiwać dwoma językami obcymi – wybranym skandynawskim (norweskim lub szwedzkim) oraz angielskim, ze szczególnym naciskiem na język biznesowy;
 • Zdobędziesz szeroką i praktyczną wiedzę na temat krajów skandynawskich – skandynawskiej kultury popularnej niezbędnej do dobrego funkcjonowania w firmie;
 • Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach – laboratoriach, ćwiczeniach i konwersatoriach, a także zajęciach dodatkowych, m. in. z zakresu planowania kariery zawodowej
 • Zdobędziesz umiejętności pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy, prawidłowego wnioskowania i tworzenia na tej podstawie produktów analitycznych;
 • Rozwiniesz kompetencje pracy zespołowej, szczególnie ważnych zarówno w zawodach o charakterze filologicznym (tłumaczenia), jak i biznesowym (centra outsourcingowe).

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Język norweski

Wybierając ścieżkę norweską opanujesz język norweski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz przystąpienie do państwowego egzaminu – Bergenstesten.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat kultury, polityki i literatury Norwegii. Opanujesz słownictwo z zakresu tłumaczeń specjalistycznych oraz języka biznesu, a także weźmiesz udział w zajęciach praktycznych z tłumaczeń ustnych i pisemnych. Na najlepszych studentów czeka możliwość odbycia praktyk w Konsulacie Królestwa Norwegii!

 • Język szwedzki

Podczas studiów na ścieżce szwedzkiej zdobędziesz rozbudowaną wiedzę na temat Szwecji i języka szwedzkiego. Rozwiniesz kompetencje językowe oraz dowiesz się wszystkiego o współczesnych problemach społecznych, gospodarczych oraz kulturowych tego kraju.

Dzięki współpracy ze Svenska Institutet (SI.) będziesz mieć szansę na inspirujące wyjazdy stypendialne. Ponadto, WSE jako jedyna instytucja w Krakowie umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego z j. szwedzkiego Tisus (Test i svenska för universitets – och högskolestudier), który uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Szwecji!

Zarządzanie strategiczne

Analityk biznesowy to jeden z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Chcesz nauczyć się zarządzać danymi? Często zadajesz pytania? Interesujesz się przyczynami różnych zjawisk? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK, kierunek Zarządzanie Strategiczne jest dla Ciebie!

Studia pozwolą Ci zrozumieć procesy zachodzące we współczesnych organizacjach, nauczyć się pracować z dużą ilością danych oraz rozwiązywać problemy. Już na pierwszym roku weźmiesz udział w projektach pozwalających na sprawdzanie w praktyce zdobywanej wiedzy i umiejętności. Będą one realizowane w jednostkach wchodzących w skład największych światowych koncernów, dużych polskich przedsiębiorstw oraz organów administracji państwowej i samorządowej. Ponadto zyskasz wiedzę o najnowocześniejszych narzędziach i technologiach stosowanych obecnie na świecie, takich jak Sieć Neuronowa i Sztuczna Inteligencja.

Zarządzanie strategiczne – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • Nauczysz się najnowocześniejszych metod pracy z danymi oraz z procesami biznesowymi
 • Będziesz korzystać z narzędzi, z którymi pracują firmy na całym świecie
 • Weźmiesz udział w projektach realizowanych przez największe światowe firmy i polskie przedsiębiorstwa
 • Otrzymasz szeroką ofertę praktyk – zyskasz możliwość poznania specyfiki działania organizacji w takich branżach, jak: administracja publiczna, produkcja gier komputerowych, finanse i bankowość, usługi outsourcingowe i inne

Ponadto, wszyscy studenci Zarządzania strategicznego w roku akademickim 2020/2021 będą mogli wziąć udział w darmowych, certyfikowanych szkoleniach realizowanych już od II roku studiów! Dla ścieżki Analityka biznesowa będzie to szkolenie: Analiza danych w Pythonie, a dla ścieżki Zarządzanie międzykulturowe: Zarządzane projektami – AGILE Project Management Foundation.

Analiza danych w Pythonie – kurs pokazujący jak analizować dane i wykorzystać uczenie maszynowe w codziennej pracy. Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych. Python jest prosty w nauce, dzięki czemu pisanie własnych, dedykowanych narzędzi nie stanowi problemu nawet dla osób nie będących programistami. Narzędzie Python ma zastosowanie w zarządzaniu, bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, przemyśle, handlu i usługach, ochronie zdrowia, administracji publicznej.

Zarządzane projektami – AGILE Project Management Foundation – szkolenie ma na celu poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM, poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych oraz przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation. Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

Oba te szkolenia uzupełnią z jednej strony program studiów na tych specjalnościach, a z drugiej stanowić będą dodatkowy atut na rynku pracy i wzmocnią przewagę konkurencyjną.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Analityka biznesowa

Rola i znaczenie analityka we współczesnych organizacjach stale wzrasta. Dotyczy to zarówno firm komercyjnych jak i jednostek administracji publicznej.

Twoja wiedza i umiejętności analityczne uczynią Cię przewodnikiem po procesach zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Dzięki efektywnemu posługiwaniu się danymi będziesz potrafił/a podpowiadać innym pracownikom, jakie decyzje powinni podejmować realizując swoje zadania.

 • Zarządzanie międzykulturowe

atuty ścieżki

- zdobędziesz umiejętność zarządzania i kierowania pracą zróżnicowanych kulturowo i wiekowo zespołów; komunikowania, prowadzenia projektów, negocjowania oraz rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym
- nauczysz się funkcjonowania na lokalnym i globalnym rynku pracy, poruszania się po nim a także adaptacji do warunków odmiennych kulturowo
- nauczysz się identyfikować aspekty odmienności kulturowej w środowisku pracy oraz zapobiegać zjawisku szoku kulturowego
- połączysz studia z praktykami w największych firmach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych

Studia anglojęzyczne

UNDERGRADUATE STUDIES IN ENGLISH

Bachelor’s studies, i.e. first-cycle studies at the Tischner European University in Krakow are three strictly specialized fields that will allow you to acquire specific knowledge and become an attractive candidate on the labor market: Game Design, Business Linguistics and Strategic Management.

Each of these fields has been carefully developed to meet the requirements of employers. Thanks to this, undergraduate studies at our University allow not only to develop skills and experience, but they also comprehensively prepare for taking up a job.

Through the numerous events that constantly take place at our University, we not only educate, but also broaden the horizons of our students. The location itself is an undoubted advantage – Krakow is a city with a unique atmosphere, thanks to which studies become an unforgettable experience!

FIELDS OF STUDY

 • Business Linguistics
 • Game Design
 • Strategic Management

STUDIA II STOPNIA

Filologia angielska

Język angielski to nie tylko klucz do kariery, ale też szansa na przełamanie barier kulturowych i swobodne poznawanie świata! Filologia angielska w Wyższej Szkole Europejskiej otworzy przed Tobą drzwi do pracy w wymarzonym zawodzie. 

Doskonale opanujesz nie tylko język angielski ogólny, ale również język specjalistyczny, niezbędny np. na polu tłumaczeń. Rozwiniesz kompetencje i umiejętności kluczowe w pracy w międzykulturowym środowisku biznesowym oraz zawodzie tłumacza. Studiując filologię angielską weźmiesz udział w zajęciach z najlepszymi lektorami i językoznawcami, którzy oprócz wiedzy językowej przekażą Ci tajniki pracy w firmach i instytucjach międzynarodowych.

Filologia angielska – dlaczego warto studiować ten kierunek w Krakowie?

 • Studia stacjonarne: ponad 180 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • Studia niestacjonarne: ponad 130 godzin praktycznej nauki języka angielskiego,
 • Do wyboru masz 6 języków obcych, m.in. hiszpański, rosyjski, niemiecki,
 • Wybierzesz jedną z 2 atrakcyjnych ścieżek edukacyjnych, cenionych na rynku pracy,
 • Nauczysz się nie tylko języków obcych, ale również zagadnień z obszaru komunikacji międzykulturowej oraz biznesu i zarządzania,
 • Kierunek zdobył 1 miejsce w województwie małopolskim pod względem wynagrodzenia jakie zarabiają absolwenci filologii angielskiej, w rankingu Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych przygotowywanym przez MNiSW.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studia magisterskie są bardzo ważnym etapem w życiu każdego z nas. Jeśli wiesz, że kierunek, który studiujesz, jest pożądany na rynku pracy, to jesteś spełnionym studentem lub studentką. Oprócz pasji, przy wyborze trzeba również myśleć perspektywicznie.

O to wszystko możesz być spokojny/a wybierając ścieżkę Komunikacja międzykulturowa w biznesie! Jej zaletą jest skupienie się na praktyce, dzięki czemu nauka języków obcych będzie efektywna, a komunikacja w nich – naturalna.

 • Tłumaczenia specjalistyczne

We współczesnym zglobalizowanym świecie intensywnej komunikacji społecznej oraz współpracy gospodarczej między państwami praca tłumacza/tłumaczki jest jedną z najważniejszych profesji.

Około 300 godzin poświęconych stricte praktyce i różnym technikom tłumaczenia pisemnego i ustnego wyposaży cię w profesjonalne umiejętności tłumaczeniowe, a dzięki takim zajęciom, jak m.in. Stylistyka języka polskiego czy Krytyczna analiza dyskursu, rozwiniesz niezbędne kompetencje zawodowe.

ZAPRASZAMY


Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia skandynawska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
game design I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Zaoczny
grafika reklamowa i multimedia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas dojechać?

Przystanek – Muzeum Lotnictwa
Przystanek – AWF
Tramwaj: 4, 5, 9, 10, 44, 52, 64

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

SKANDYNAWISTYKA: STUDIA FILOLOGICZNO-BIZNESOWE

Nie tylko dla miłośników kultury Skandynawii, ale też dla wszystkich zafascynowanych skandynawskim modelem biznesu – wybierz Skandynawistykę w Wyższej Szkole Europejskiej i studiuj kierunek, którego nie znajdziesz na żadnej innej uczelni!

czytaj dalej

GAME DESIGN - wybierz studia w Krakowie, które tworzą przyszłość!

Branża gier cyfrowych, jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, nieustannie poddawana jest zmianom i przekształceniom. Dzięki połączeniu praktycznych zajęć z zakresu projektowania gier cyfrowych z międzydyscyplinarnymi przedmiotami, dającymi studentom nie tylko dodatkową wiedzę ale i kontekst kulturowy tworzenia gier, Game Design w WSE wychodzi naprzeciw wszystkim tym zmianom.

czytaj dalej

Grafika reklamowa i multimedia - studia licencjackie

Przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko pojmowanej grafiki użytkowej – multimedia, druk, ilustracja cyfrowa, projektowanie informacji, typografia, skład, identyfikacja i komunikacja wizualna.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane