Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Rok założenia: 1995 | Rektor: prof. dr hab. inż. Jan Misiak

przejdź do spisu treści

WSEiZ… to się studiuje! 


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy, jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia! 

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz wpływu pracodawców na programy kształcenia. Dzięki nowoczesnym programom nauczania i zgodnej ze standardami europejskimi wysokiej jakości kształcenia, Studenci WSEiZ – na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania – mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów – magistra inżyniera. 

W WSEiZ prowadzonych jest 10 kierunków studiów: Architektura (I i II stopień), Architektura Krajobrazu (I stopień), Architektura Wnętrz (I stopień), Budownictwo (I stopień), Gospodarka Przestrzenna (I stopień; nowe studia o profilu praktycznym), Wzornictwo (I stopień), Ochrona Środowiska (I i II stopień), Zdrowie Publiczne (I stopień), Zarządzanie (I stopień) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień) oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Wydział Architektury WSEiZ – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwent kończy studia z tytuł magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych. 

WSEiZ dysponuje własną – usytuowaną w centrum Warszawy – nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, urządzania i pielęgnacji ogrodów czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu. W nowocześnie zaadaptowanym budynku dawnej drukarni, który znajduje się przy ul. Olszewskiej 12, na powierzchni 2000 m2 mieści się nowa siedziba Uczelni wraz z administracją, dziekanatami wydziałów, Kwesturą, Oficyną Wydawniczą, Biurem Karier oraz licznymi pracowniami projektowymi. Razem z istniejącym w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne Uczelni. Cześć zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. po przez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska, koordynuje bezpłatne (dla studentów) konsultacje psychologa pracy i prawnika (w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy). Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii Wydziału Architektury, która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. 

Zapraszamy!


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Architektura

Tytuł INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

DYPLOM WAŻNY W CAŁEJ EUROPIE
Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu ten prestiżowy, regulowany prawem unijnym zawód możesz wykonywać we wszystkich państwach Unii Europejskiej! Więcej informacji znajdziesz w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

DOSTĘP DO PROFESJONALNYCH NARZĘDZI
W trakcie studiów będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Jak Student WSEiZ będziesz miał również możliwość korzystania z wielu profesjonalnych programów za darmo.

PRESTIŻOWY KIERUNEK STUDIÓW
Architekt to brzmi dumnie – co odzwierciedla rynek pracy, który chętnie sięga po absolwentów tego kierunku. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu WSEiZ.

REALIZACJA PASJI
Jeśli pasjonujesz się sztuką, chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda najbliższe otoczenie, a także chcesz rozwijać umiejętności artystyczne, to architektura jest kierunkiem dla Ciebie.

UCZELNIA Z CHARAKTEREM
Twoja edukacja będzie połączeniem aspektów technicznych oraz artystycznych. Dzięki temu zdobędziesz wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwią Ci rozpoczęcie kariery zawodowej.

STUDIA PRAKTYCZNE
Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu architekta, siódmy semestr studiów przeznaczony jest na realizację 4 miesięcznej praktyki zawodowej–architektonicznej (w wymiarze 40 godzin tygodniowo). Praktyka realizowana będzie poza Uczelnią, w biurach lub pracowniach architektonicznych z udziałem Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Praktykę odbędziesz więc pod opieką architekta posiadającego pełne uprawnienia do projektowania, który jest czynnym członkiem Izby Architektów RP.

KONTYNUACJA NAUKI
W WSEiZ możesz zdobyć tytuł magistra architektury – sprawdź naszą ofertę studiów II stopnia. W ten sposób w ramach jednej ścieżki naukowej możesz uzyskać pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.

czytaj dalej...

Architektura krajobrazu

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)

Dlaczego warto?

REALNY WPŁYW NA OTOCZENIE
Ukończenie tego kierunku studiów umożliwi Ci planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu pozwoli Ci wywierać znaczący wpływ na kształt otaczającej nas przestrzeni. Będziesz umiał tak modelować otoczenie i zmienić krajobraz, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

ROZWÓJ PASJI
Masz wyobraźnię przestrzenną i zależy Ci, aby każdy z nas żył w komfortowym, dobrze zaprojektowanym otoczeniu? Jeśli jednocześnie pasjonuje Cię sztuka i lubisz myślenie projektowe, to Architektura Krajobrazu jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
Jako student WSEiZ będziesz miał dostęp nie tylko do ogromnych zasobów wiedzy, ale również do praktycznych narzędzi. Dzięki pracowniom oraz profesjonalnemu oprogramowaniu Twoja nauka będzie przebiegać bez organizacyjnych przeszkód.

WSZECHSTRONNA WIEDZA
Architektura Krajobrazu to kierunek, który przygotuje Cię do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. W trakcie studiów I stopnia nauczysz się jak łączyć umiejętności inżynierskie ze zmysłem artystycznym, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, jak i technicznych oraz sztuk pięknych. W WSEiZ masz możliwość kontynuowania studiów na kierunku Architektura Krajobrazu i zdobycia tytułu magistra. W naszej ofercie znajdują się studia II stopnia.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
 • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

czytaj dalej...

Architektura Wnętrz

Tytuł LICENCJAT (3,5 roku)

Dlaczego warto?

ROZWÓJ PASJI
Uwielbiasz aranżować wnętrza i jednocześnie fascynuje Cię sztuka? Architektura Wnętrz to kierunek dla Ciebie. Poznasz zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zasady kierujące tym zawodem i poszerzysz swoje horyzonty pod kątem plastycznym i technicznym.

KARIERA ZAWODOWA
Absolwenci kierunku Architektury Wnętrz w WSEiZ świetnie odnajdują się na rynku pracy, współpracują z renomowanymi firmami meblarskimi. Uczestniczą w targach designu i często zakładają własne firmy zajmujące się projektowaniem mebli, wnętrz i wzornictwa.

DARMOWE NARZĘDZIA
W trakcie studiów będziesz miał dostęp do nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D i inne niezbędne narzędzia.

PROEKOLOGIA
Architektura Wnętrz w WSEiZ to kierunek prowadzony w duchu ekologii, czyli jednego z największych wyzwań architektonicznych XXI wieku. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę na temat metod wykorzystywania ekologicznych materiałów, co jest zgodne z obowiązującymi trendami na rynku.

UZNANA KADRA DYDAKTYCZNA
Siłą kierunku Architektura Wnętrz są wykładowcy; To wybitni dydaktycy i specjaliści, laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, prezentujący swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. Z pomocą otrzymasz wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne.
Do grona wykładowców na kierunku Architektura Wnętrz należą m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Bissenik, prof. dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. zw. dr hab. Przemysław Krajewski, prof. zw. dr hab. Lucjan Kasprzak, prof. zw. dr hab. Lech Koliński, prof. zw. dr prof. Witold Surowiecki, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Bartczak, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gontarczyk, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wyszyński, prof. nadzw. dr hab. Błażej Ostoja-Lniski, dr Anna Feliks, dr Tadeusz Tchórzewski, mgr Radek Dębniak.

UNIKALNY CHARAKTER UCZELNI
WSEiZ łączy w sobie oba aspekty Architektury Wnętrz – techniczny i plastyczny. Dzięki temu nie musisz wybierać między nimi, ponieważ z każdej dziedziny otrzymasz pełne wykształcenie. Da Ci to przewagę na nowoczesnym rynku pracy, a także umożliwi podjęcie ciekawych studiów podyplomowych.

KONTYNUACJA NAUKI
W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie masz możliwość zdobycia tytułu magistra Architekta Wnętrz. Sprawdź naszą ofertę studiów II stopnia.

czytaj dalej...

Budownictwo

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI
Budownictwo to nieustannie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki, która stwarza szerokie perspektywy zawodowe. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów na kierunku budownictwo nasz absolwent sprosta wyzwaniom technologicznym, konstrukcyjnym i projektowym, które stawia przed nim budownictwo XXI wieku.

ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Jako inżynier budownictwa będziesz umiał projektować konstrukcje i elementy budowlane, wytwarzać, dobierać i stosować materiały budowlane oraz wykonywać roboty budowlane.
Będziesz również realizował projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, których potrzebuje dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA
W czasie studiów będziesz miał dostęp do nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Jako studenta WSEiZ będziesz korzystał z wielu profesjonalnych programów za darmo.

KONTYNUACJA NAUKI
Studiując Budownictwo w naszej Uczelni, możesz również kontynuować naukę i zdobyć tytuł magistra. Sprawdź ofertę studiów II stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ.

SPECJALNOŚCI

 • Energooszczędne technologie w budownictwie
 • Konstrukcje budowlane
 • Budownictwo kolejowe

czytaj dalej...

Informatyka

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

PRZYSZŁOŚCIOWY KIERUNEK
Branża technologii informatycznych jest obecnie najsilniej rozwijającym się obszarem gospodarki światowej, który nie zwalnia tempa. Studia informatyczne to nie chwilowa moda, ale rzeczywistość stawiająca coraz większe wymagania przed kandydatami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Postępująca informatyzacja sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze nie słabnie. W WSEiZ zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię przed podjęciem dobrze płatnej pracy w zawodzie.

JAKOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Stawiamy na nowoczesną edukację, która nie byłaby możliwa bez wykładowców-praktyków w zawodzie. W ten sposób oferujemy najwyższą jakość kształcenia, zorientowaną na pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie praktycznych umiejętności.

PRZEKONAJ SIĘ, CO CIĘ INTERESUJE
Informatyka to bardzo szeroka dziedzina. Studia w WSEiZ pomogą Ci odkryć, co tak naprawdę Cię fascynuje – programowanie, praca grafika, a może aspekty typowo technologiczne. Daj się zainspirować!

SPECJALNOŚCI

 • Programowanie aplikacji
 • Grafika komputerowa
 • Cyberbezpieczeństwo

czytaj dalej...

Mechanika i Budowa Maszyn

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

UNIKALNY KIERUNEK
Jako jedyna w województwie mazowieckim uczelnia niepubliczna posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

WSZECHSTRONNE WYKSZTAŁCENIE
Mechanika i Budowa Maszyn to kierunek studiów, który daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne oraz możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju. Dostępne specjalności pozwolą Ci odkryć to, co w mechanice i budowie maszyn interesuje Cię najbardziej.

PROFESJONALNA KADRA DYDAKTYCZNA
Kształcąc przyszłych inżynierów mechaników, stawiamy na nowoczesne metody nauczania. Cel ten realizujemy dzięki kompetentnym wykładowcom, którzy posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie praktyczne. Nasza kadra ma doświadczenie zawodowe, dzięki czemu może przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i przydatne umiejętności.

KONTYNUACJA NAUKI
Tylko w WSEiZ absolwentom kierunku Mechanika i Budowa Maszyn proponujemy studia II stopnia (magisterskie) na pokrewnym kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie i sterowanie komputerowe
 • Budowa i serwisowanie samochodów

czytaj dalej...

Ochrona Środowiska

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)

Dlaczego warto?

KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI
W Polsce wydatki na ochronę środowiska wciąż rosną – w 2019 roku wyniosły ponad 64 mld zł. Obecne uwarunkowania prawne oraz wyzwanie stojące przed szeroko rozumianą ekologią w Polsce i Unii Europejskiej sprawiają, że przyszłość należy do ochrony środowiska ponieważ bez inwestycji w ochronę środowiska przyszłość nas, ludzi jest zagrożona. W związku z tym, jako absolwent kierunku Ochrona Środowiska I stopnia, będziesz realizował zadania takie jak:

 • ograniczenie energochłonności,
 • zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • racjonalizacja zużycia surowców,
 • usprawnienie gospodarowania odpadami,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń atmosfery, co w kontekście stopnia zanieczyszczenia powietrza w Polsce ma ogromne znaczenie,
 • poprawa jakości wód wraz z udoskonaleniem technicznym procesu oczyszczania ścieków.

KARIERA ZAWODOWA
Zagadnienia związane z ochroną środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań w gospodarce światowej w XXI wieku – zgodnie z troską o planetę, jej zasoby i jakość życia przyszłych pokoleń. Oznacza to, że dla specjalistów z tej dziedziny będą otwierać się liczne ścieżki zawodowe. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł bardzo szybko odnaleźć się na rynku pracy oraz realizować projekty mające realny wpływ na środowisko naturalne.

JAKOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Ochrona Środowiska to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Jako przyszły specjalista do spraw ochrony środowiska otrzymasz:

 • kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka,
 • wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego,
 • umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

UNIKATOWY KIERUNEK STUDIÓW
Jesteśmy jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która umożliwia studiowanie Ochrony Środowiska. Ekologia jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania WSEiZ.

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz pogłębić swoją wiedzą z zakresu ochrony środowiska na studiach II stopnia. Więcej na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

SPECJALNOŚCI

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • Efektywność energetyczna

czytaj dalej...

Wzornictwo

Tytuł LICENCJAT (3,5 roku)

Dlaczego warto?

REALIZACJA PASJI ARTYSTYCZNYCH
Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODOWE
Jak absolwent będziesz umiał projektować: przedmioty codziennego użytku, meble, elementy małej architektury, opakowania, grafikę użytkową, Przygotujesz również identyfikację i komunikację wizualną marki. Zdobędziesz wiedzę na temat metod pracy nad zadaniem projektowym, definiowania formy produktu oraz zdobywają wiedzę z zakresu plastyki wzorniczej, rozumienia i rozwiązywania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych produktu.

KADRA DYDAKTYCZNA
Wykładowcami na kierunku Wzornictwo są wybitni dydaktycy i specjaliści w tej dziedzinie, dostarczający studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne m.in.: prof. zw. dr hab. Wojciech Małolepszy – Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych; prof. zw. dr hab. Piotr Jaworowski – autor kilkudziesięciu znaków graficznych i logotypów, a także licznych scenografii teatralnych oraz rozmaitych multimedialnych działań związanych z teatrem, zrealizowanych m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio; prof. zw. dr hab. Witold Surowiecki; mgr sztuki Grzegorz Strzelewicz – autor wielu projektów urządzeń elektronicznych powszechnego użytku (m.in. OR RADMOR, OR AMATOR, OR JULIA, OR MARIA, zestawów HiFi MINI, Slim-Line, Magnetofonu studyjnego MD 3401 SD) oraz – dr Maciej Konopka – twórca projektów i wyróżnianych kampanii reklamowych dla Gillette, Coca-Cola, Casio, OralB, Timex, Multichoice, Centertel, Seat, Elf, Castorama i innych. Autor nazwy Orlen na zlecenie firmy Codes, oraz licznych, zrealizowanych z Brandy Design projektów dla m in. Ernst&Young, Delloitte, Credit Suisse, Urzędu Miasta St. Warszawy, Zachęty, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Twórca manuali wielu marek m.in. Heyah, Partii Kobiet, Ambra SA, Elektroeko, Ekoproduktu, Fabryk Lnu Żyrardów.

DARMOWE NARZĘDZIA
Stawiamy na komfortową naukę na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu. Jako student WSEiZ będziesz mógł korzystać z wielu profesjonalnych programów za darmo.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy

czytaj dalej...

Zarządzanie

Tytuł LICENCJAT (3 lata)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

KARIERA ZAWODOWA
Jako przyszły menedżer zostaniesz wyposażony w kompetencje, które pozwolą na:

 • dokonywanie wyboru optymalnego modelu biznesowego,
 • wdrażanie skutecznych metod marketingowych,
 • efektywną komunikację z rynkiem,
 • umiejętne przewidywanie potrzeb konsumentów,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Zarządzanie to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania biznesem w zmiennym środowisku. W związku z tym stawiamy na kształcenie oparte na praktycznych rozwiązaniach i najnowszych doświadczeniach, aby każdy nasz absolwent był przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zawodzie.

PODWÓJNY DYPLOM
Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training. WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

KONTYNUACJA NAUKI
Dzięki studiom II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możesz także uzyskać tytuł magistra inżyniera

SPECJALNOŚCI

 • Biznes międzynarodowy
 • Grafika komputerowa i media społecznościowe
 • Handel i usługi logistyczne
 • Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

czytaj dalej...

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tytuł INŻYNIER (3,5 roku)

Dlaczego warto?

KARIERA ZAWODOWA
Jako absolwent studiów będziesz umiał łączyć aspekty ekonomiczne i technologiczne z aspektem środowiskowym. Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, będziesz też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

PODWÓJNY DYPLOM
Studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok. Co za tym idzie, możesz podjąć pracę w ramach tzw. Optional Practical Training.

KONTYNUACJA NAUKI
Po studiach inżynierskich możesz na WSEiZ kontynuować naukę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia.

UZNANY KIERUNEK
Polska Komisja Akredytacyjna kilkukrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ.

SPECJALNOŚCI

 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

czytaj dalej...

Zdrowie Publiczne

Tytuł LICENCJAT 3 lata

Dlaczego warto?

KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI
Ukończenie kierunku Zdrowie Publiczne otworzy przed Tobą wiele ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

POLEPSZANIE STANDARDÓW
Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci w usprawnianiu usług medycznych i systemu ochrony zdrowia. To jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań instytucji zdrowia w XXI wieku, a Ty możesz być częścią kluczowych zmian.

WSZECHSTRONNE WYKSZTAŁCENIE
Zdrowie publiczne w WSEiZ to kierunek, który łączy w sobie szeroką wiedzę medyczną z umiejętnościami menedżerskimi. Dzięki temu wejdziesz na rynek pracy jako osoba kompetentna i przygotowania do pełnienia różnorodnych funkcji w systemie ochrony zdrowia.

SPECJALNOŚCI

 • Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
 • Organizacja placówek ochrony zdrowia

czytaj dalej...STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


Zarządzanie  

Tytuł MAGISTER (2 lata)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODOWE
Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością w zakresie zgodnym ze zrealizowaną specjalnością np. produkcyjnych, usługowych, instytucjach konsultingowych, korporacjach międzynarodowych, agencjach badań rynku i reklamy, agencjach PR-owych,
 • jednostkach administracji publicznej samorządowej, rządowej (centralnej i terenowej), państwowej oraz ich jednostkach gospodarczych,
 • instytucjach non-profit.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
Studia II stopnia to naturalna kontynuacja studiów licencjackich. Dzięki WSEiZ możesz uzyskać tytuł magistra w murach jednej uczelni, co pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania zawodowe, jakie postawi przed Tobą rynek pracy.

NOWOCZESNE I UNIKATOWE KSZTAŁCENIE
Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będą się sprawnie posługiwać nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania, co pozwoli im podjąć aktywność w zinternacjonalizowanym środowisku. Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia umożliwiających uzyskanie wysokospecjalistycznej wiedzy i kompetencji badawczych z zakresu wybranych dyscyplin naukowych w ramach nauk społecznych. Mogą ponadto doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje w ramach zinstytucjonalizowanych form kształcenia specjalistycznego (szkoleń, kursów, konferencji naukowoszkoleniowych itp.). Absolwenci będą potrafili inspirować i organizować działania służące własnemu rozwojowi zawodowemu oraz kształceniu innych w ramach świadomej realizacji koncepcji lifelong learning.

czytaj dalej...

Architektura  

Tytuł MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

Dlaczego warto?

MIĘDZYNARODOWE UPRAWNIENIA
Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Otwiera Ci to drogę do wykonywania zawodu architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więcej przeczytasz w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

ELASTYCZNE STUDIA STACJONARNE
Chcesz połączyć pracę zawodową ze studiowaniem? Z myślą o Tobie prowadzimy zajęcia stacjonarne na kierunku Architektura w trybie sobotnio-niedzielnym. Studia odbywają się w pełnym wymiarze godzin, a ich program gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
W trakcie nauki będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Ponadto jako Student WSEiZ skorzystasz wielu profesjonalnych programów za darmo.

DYPLOM RENOMOWANEJ UCZELNI
Absolwenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie są poszukiwani na rynku pracy – bądź jednym z nich i rozpocznij swoją karierę zawodową dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na kierunku Architektura.

czytaj dalej...

Architektura krajobrazu

Tytuł MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

Dlaczego warto?

KREOWANIE PRZESTRZENI
Studia na drugim stopniu na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ są skoncentrowane na zagadnieniu kształtowania krajobrazu miasta zgodnie z obowiązującym prawem i trendami. Charakter studiów pomoże Ci lepiej projektować w przyszłości nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
W WSEiZ poszerzysz i udoskonalisz kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych, systemów roślinnych w obiektach architektonicznych czy ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Jednocześnie podczas studiów wiele uwagi poświęcisz na projektowanie na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych.

PRAKTYCZNE REALIZACJE
Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów to realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury. Dzięki temu zdobędziesz praktyczne doświadczenie już podczas nauki, tak ważne na obecnym rynku pracy.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
W czasie studiów będziesz korzystać z w pełni wyposażonych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Jako student WSEiZ będziesz korzystał z wielu profesjonalnych programów bez dodatkowych opłat. Nasze pracownie są wyposażone w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D.

czytaj dalej...

Architektura Wnętrz

Tytuł MAGISTER (1,5 roku)

Dlaczego warto?

POSZERZANIE WIEDZY
Jeśli ukończyłeś studia I stopnia na takich kierunkach jak Architektura Wnętrz, Architektura czy Urbanistyka lub Wzornictwo, to studia II stopnia są naturalnym, kolejnym krokiem w ramach ścieżki dydaktycznej. W WSEiZ pomożemy Ci rozwinąć umiejętności i poszerzymy Twoją wiedzę.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA
W WSEiZ dbamy o komfort pracy i nauki, dlatego jako nasz student będziesz korzystał z nowoczesnych pracowni oraz wielu profesjonalnych programów – bez dodatkowych opłat. W ten sposób w praktyce poznasz narzędzia, którymi posługuje się Architekt Wnętrz.

KADRA DYDAKTYCZNA
Wykładowcami na kierunku Architektura Wnętrz są wybitni dydaktycy i specjaliści z tej dziedziny. To również laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, prezentujący swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. Dzięki naszemu zespołowi otrzymasz umiejętności praktyczne i wszechstronną wiedzę, niezbędną w dalszej karierze zawodowej.
Do grona wykładowców na kierunku Architektura Wnętrz należą m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Bissenik, prof. zw. dr hab. Przemysław Krajewski, prof. zw. dr hab. Lucjan Kasprzak, prof. zw. dr hab. Lech Koliński, prof. zw. dr prof. Witold Surowiecki, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Bartczak, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gontarczyk, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wyszyński, prof. nadzw. dr hab. Błażej Ostoja-Lniski, dr Anna Feliks, dr Tadeusz Tchórzewski, mgr Radek Dębniak.

REALNE UMIEJĘTNOŚCI
Sama wiedza to nie wszystko. Chcemy, abyś jako nasz absolwent odnalazł się na rynku pracy. Z tego powodu stawiamy na nauczanie praktyczne, które da Ci umiejętności przydatne na początku kariery zawodowej.

czytaj dalej...

Budownictwo

Tytuł MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

Dlaczego warto?

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ kształcą specjalistów, którzy są przygotowani do nadzorowania robót budowlanych, kierowania procesem produkcji budowlanej oraz potrafią identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień projektowych i produkcji budowlanej.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODOWE
Jako student poznasz zasady modelowania, obliczania, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budowlanych i ich elementów. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą produkcji i doboru wyrobów stosowanych w budownictwie. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ pozwolą Ci ubiegać się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych.

NOWOCZESNE METODY I NARZĘDZIA
W ramach studiów w WSEiZ będziesz korzystał z bogato wyposażonych pracowni oraz profesjonalnych narzędzi – bez dodatkowych opłat

SPECJALNOŚCI

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Budownictwo kolejowe

czytaj dalej...

Ochrona środowiska 

Tytuł MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

Dlaczego warto?

ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Sytuacja ekologiczna naszej planety jest jednoznaczna – musimy chronić nasze środowisko przed dalszą degradacją i stworzyć miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Sam wzrost wydatków na ochronę środowiska to nie wszystko. Potrzebni są również specjaliści, tacy jak absolwenci WSEiZ, którzy będą świadomie dbać o środowisko w ramach obowiązków zawodowych.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Ukończenie kierunku Ochrony Środowiska II stopnia umożliwi Ci realizację zaawansowanych zadań w zawodzie bez względu na skalę przedsięwzięcia. Dzięki studiom będziesz umiał:

 • dokonać oceny stanu środowiska,
 • planować działania służące poprawie środowiska,
 • wdrażać i oceniać programy zrównoważonego rozwoju,
 • prognozować zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

PRAKTYKA NA CO DZIEŃ
Ponad 60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Pozwoli Ci to poznać praktyczne aspekty zawodu i działań związanych z ochroną środowiska.

UZNANY KIERUNEK
Aby w pełni realizować się w odpowiedzialnym wykonywaniu zadań związanych z ochroną środowiska, warto uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Taką możliwość dają studia II stopnia w WSEiZ. Dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze wykładów – specjalistów w swoich dziedzinach uzyskasz kompletne, praktyczne wykształcenie. Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska! Zdaniem PKA „Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym”.

SPECJALNOŚCI

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

czytaj dalej...

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tytuł MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
Język studiów polski, angielski

Dlaczego warto?

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
Studia II stopnia to naturalna kontynuacja studiów inżynierskich. Dzięki WSEiZ możesz uzyskać tytuł magistra inżyniera w murach jednej uczelni, co pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania zawodowe, jakie postawi przed Tobą rynek pracy.

NOWOCZESNE I UNIKATOWE KSZTAŁCENIE
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci magistrów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dzięki kompetentnej kadrze dydaktycznej uzyskasz ważne kwalifikacje techniczne, ekonomiczne i menedżerskie.
Oprócz WSEiZ uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają jeszcze jedynie dwie niepubliczne uczelnie w Polsce.

UZNANY KIERUNEK
Polska Komisja Akredytacyjna wielokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w WSEiZ. To potwierdzenie jakości kształcenia, z której będziesz korzystał.

SPECJALNOŚCI

 • Zarządzanie transportem i logistyka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

czytaj dalej...


przejdź do spisu treści

Studia PodyplomoweŚlad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie

2 semestry

PIERWSZY TAKI KIERUNEK W POLSCE

Globalne ocieplenie niesie za sobą katastrofalne skutki klimatyczne. Sektor budownictwa odpowiada za aż 36% emisji w Europie. Kontrolowanie i regulowanie jest w tym przypadku konieczne, jednak brakuje specjalistów, którzy potrafią obliczać ślad węglowy i wspierać zrównoważone budownictwo. WSEIZ jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce, utworzyła kierunek dedykowany specjalistycznej edukacji w zakresie obliczania śladu węglowego.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

To jedyny kierunek w Polsce, który został opracowany dla praktyków i osób ze środowisk związanych z budownictwem i architekturą, które chcę uzyskać konkretną wiedzę i umiejętności w dziedzinie dekarbonizacji tych segmentów gospodarki.

WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZYMI ORGANIZACJAMI

Kierunek współpracuje z największymi organizacjami zajmującymi się zrównoważonym budownictwem i architekturą (PLGBC, SARP) i generuje duże zainteresowanie wśród firm deweloperskich i architektonicznych. Zapewnia tym samym ogromne możliwości networkingu.

czytaj dalej...

Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach

2 semestry (201 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zdobywasz wiedzę w praktyczny sposób od naszego zespołu doświadczonych architektów krajobrazu, dendrologa i ekologa, którzy posiadają wieloletnią praktykę projektową i pracują w wielobranżowych zespołach projektowych

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Pracujemy na podstawie nowatorskiego programu studiów dostosowanego do wymogów rynku z uwzględnieniem współczesnych trendów, nowoczesnych technologii i proekologicznego podejścia w projektowaniu ogrodów, a także powiązania pomiędzy projektowanym ogrodem i wnętrzem budynku.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

W metodyce nauczania wykorzystujemy autorskie narzędzia dydaktyczne pozwalające opracować program funkcjonalny, założenia koncepcyjne oraz trójwymiarowe wymodelowanie przestrzeni ogrodu oraz nowoczesne programy komputerowe pozwalające na wykonanie i efektowną wizualizację projektu.

HYBRYDOWA FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, naprzemienne zjazdy (sobotnio-niedzielne) w budynkach WSEiZ i on-line).

czytaj dalej...

Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni

2 semestry (201 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Nasz doświadczony zespół składa się z uprawnionych urbanistów prowadzących samodzielną praktykę zawodową, pracujących w zespołach międzybranżowych, a także będących członkami Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych. Dzięki temu będziesz studiować pod okiem praktyków, znających specyfikę branży.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Zajęcia prowadzone w trybie E-learningu są w całości dostosowane do potrzeb przyszłych planistów i pracowników administracji publicznej. Masz pewność, że zdobędziesz aktualną i przydatną wiedzę.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

W czasie nauki przygotujemy Cię do pracy w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego z pomocą profesjonalnych programów komputerowych.

czytaj dalej...

Aranżacja Wnętrz

2 semestry (201 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zdobywasz wiedzę w praktyczny sposób od naszego zespołu doświadczonych architektów wnętrz, prowadzących samodzielną praktykę zawodową, a także pracujących w zespołach międzybranżowych.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Pracujemy na podstawie nowatorskiego programu nauczania, w całości dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb rynku, trendów i technologii.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

W naszej metodyce nauczania wykorzystujemy intuicyjne autorskie narzędzia dydaktyczne, pozwalające na modelowanie przestrzeni wnętrza i określanie wartości funkcjonalnej i użytkowej. Przygotowujemy Cię do pracy w dziedzinie aranżacji wnętrz przy użyciu wyłącznie bezpłatnych programów komputerowych, pozwalających na wykonanie i efektowną prezentację projektu.

czytaj dalej...

BIM – Building Information Modeling

2 semestry (200 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Nasi wykładowcy to grono specjalistów, posiadających zarówno akademickie, jak i praktyczne podejście do zagadnień związanych z tworzeniem cyfrowych modeli w technologii BIM.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Studiując na naszej uczelni, zdobywasz najnowszą wiedzę i poznajesz zagadnienia związane z technologią BIM – Building Information Modeling wraz z szerokim tłem zmian zachodzących w sektorze budowlanym. Nasz program nauczania kładzie szczególny nacisk na pełne zrozumienie idei modelowania informacją o budynku i wynikającej z niej metodologię pracy.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Udostępniamy możliwość poznania całej palety programów: Autodesk Revit, Dynamo, Navisworks, Civil 3d, InSight, Robot itp., pozwalających na stworzenie i analizę modeli BIM. Dajemy szansę na uzyskanie certyfikatów z autoryzowanych szkoleń Autodesk: Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks.

czytaj dalej...

Zarządzanie Nieruchomościami – Property Management

2 semestry (200 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Wśród naszych wykładowców znajdują się przedstawiciele instytutów naukowych i uczelni wyższych, którzy w trakcie zajęć dzielą się najaktualniejszą wiedzą, badaniami i raportami branżowymi.

czytaj dalej...

Samodzielny Koordynator Medyczny

2 semestry (230 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni menedżerowie i praktycy z zakresu ochrony zdrowia, zarządzający placówkami medycznymi.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Studia są odpowiedzią na zmianę w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Zmiana zapisów ustawy ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów. Stanowisko Asystenta Medycznego ma na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od wyżej wymienionych grup zawodowych. To właśnie w odpowiedzi na zmiany legislacyjne nasza uczelnia przygotowała dla Ciebie dopasowane merytorycznie podyplomowe nauczanie – Samodzielny Koordynator Medyczny.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Oferujemy dostęp do wiedzy i doskonalenia praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w rozliczeniach finansowych usług świadczonych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Umożliwiamy zdobycie kompetencji niezbędnych do zarządzania danymi medycznymi w podmiocie leczniczym.

czytaj dalej...

Samorządowy Menedżer Energii

2 semestry (200 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z doświadczeniem i kompetencjami do nauczania.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Dostarczamy ekspercką widzę z zakresu energetyki rozproszonej – ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, zarządzania, finansów, ochrony środowiska oraz prawa.

czytaj dalej...

Zarządzanie Podmiotem Leczniczym

2 semestry (200 godzin)

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych praktyków.

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Dzięki naszemu programowi nauczania zapewniamy rozwój wiedzy i kompetencji na temat zarządzania placówkami medycznymi, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, standardami, trendami oraz zmianami.

czytaj dalej...

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2 semestry (255 godzin z kursem pedagogicznym)

NOWATORSKI PROGRAM NAUKI

Podejmując naukę na naszej uczelni, zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2468).

CERTYFIKATY

Rozpoczynając studia, zdobywasz również możliwość przygotowania się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty, wydawanego przez CENTRE FOR REGISTRATION OF EUROPEAN ERGONOMISTS (CREE), którego Polska jest członkiem.

Uzyskujesz też możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego”, „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”.

czytaj dalej...Kursy


Oferta kursów WSEiZ

PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I OCENA MERYTORYCZNA ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH I DROGOWYCH. 

INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D

PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU 

KURS PODSTAWOWY AUTOCAD

KURS RYSUNKU

KURS OBSŁUGI PROGRAMU ARCHICADKierunki wykładane na uczelni:

architektura Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

rysunku
podstawowy autocad
obsługi programu archicad
mapping 3d
architekta krajobrazu

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 825 80 34/35
 • Fax: 22 825 80 31
 • Email: rektorat@wseiz.pl
 • Strona: http://www.wseiz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

ARCHITEKTURA - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE 2024/2025

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek.

czytaj dalej

STUDIUJ INFORMATYKĘ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WSEiZ

najlepszej niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej w Polsce

czytaj dalej

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

czytaj dalej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA INŻYNIERSKIE

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty.

czytaj dalej

WZORNICTWO STUDIA INŻYNIERSKIE w WARSZAWIE

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Nowa specjalność w WSEiZ - Cyberbezpieczeństwo!

Cyberbezpieczeństwo – to nowa specjalność utworzona na kierunku Informatyka, studia na tej specjalności można podjąć już od października 2023 r.!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

Wystartowała rekrutacja na studia w WSEiZ na rok akademicki 23/24!

czytaj dalej

Organizacja placówek ochrony zdrowia – to nowa specjalność utworzona na kierunku Zdrowie Publiczne w WSEiZ w Warszawie

Studia na tej specjalności można podjąć już od października 2022 r

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

4 maja 2022, oficjalnie otworzyliśmy zapisy na studia na rok akademicki 2022/2023!

czytaj dalej

STUDIUJ ZARZĄDZANIE W WSEiZ!

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

czytaj dalej

STUDIUJ W WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

CZAS NA TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie liderem w swojej branży

Podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się w Katowicach, 22 listopada 2019, WSEiZ została uhonorowana nagrodą Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019.

czytaj dalej

Dzień otwarty w WSEiZ w Warszawie – 22.09.2020

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na Dzień Otwarty online.

czytaj dalej

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

13 grudnia 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbędzie się Dzień Młodego Architekta organizowany przez czasopismo Builder oraz 4YoungArchitects.

czytaj dalej

MAPPING 3D

INTENSYWNY KURS

czytaj dalej

Rysunek i Malarstwo

Studia Podyplomowe w WSEiZ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane