Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rysunek i Malarstwo

Studia Podyplomowe w WSEiZ

Studentami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nie wymagamy ukończenia studiów o kierunkach plastyczno-artystycznych! Dla chętnych na studia nie ma limitów wiekowych.

Cel studiów:

 • wyksztalcenie kultury plastycznej tj. linia walor i kompozycja,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy i anatomii człowieka,
 • rozwijanie umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw,
 • wykształcenie/wzmocnienie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu,
 • wyposażenie studenta w wiedzę o narzędziach i materiałach stosowanych w rysunku i malarstwie,
 • wykształcenie w świadomości studenta przekonania, że widzenie jest podstawą rysunku i malarstwa.

Studia skierowane są do:

 • osób dążących do doskonalenia warsztatu plastycznego oraz rozwijania umiejętności plastycznych,
 • nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych pragnących udoskonalić warsztat malarsko-rysunkowy,
 • absolwentów kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze.

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć:

Malarstwo (90 h).

Prowadzenie zajęć z malarstwa w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo charakteryzować się będzie właściwym kształceniem umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw studentów. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu. Śledzenie i analizowanie związków istniejących pomiędzy szeroko rozumianymi problemami treściowymi, a środkami wyrazowymi umożliwiającymi powstanie obiektu artystycznego (malarskiego obrazu). Główną zasadą w pracowni malarskiej jest studium z natury. Ćwiczenia malarskie z natury powinny kształtować w świadomości studentów przekonanie, że widzenie jest podstawą malowania. Zasada ta ma na celu poszerzenie możliwości widzenia rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. W procesie malowania obrazu staje się głównym źródłem poznania. To założenie nie zmusza studentów do przyjmowania fałszywych recept, a także nie pozwala rozstrzygać problemów malarskich (artystycznych) jedynie wokół kategorii estetycznej.

Rysunek(90 h).

„Otworzyć oczy i nauczyć widzieć” credo to będzie jedną z głównych zasad w prowadzeniu zajęć z rysunku w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo. Zasadniczym pretekstem działań plastycznych na zajęciach w pracowni rysunku będzie natura. Zajęcia będą prowadziły do stymulowania wynalazczość studenta w celu pobudzenia jego postawy gotowej do kreowania nowych bytów plastycznych, wzbogacających i uzupełniających dotychczasowy dorobek. Wynikiem procesu edukacji musi być rozwój osobowości artystycznej studenta poprzez uaktywnienie jego wyobraźni, zaakceptowanie własnej świadomości mającej charakterystyczną egzemplifikację.

Monotypia z kolażem (75 h).

Żadna z istniejących technik grafiki artystycznej nie rozwija postaw kreacyjnych, wyobraźni, inwencji i potrzeby eksperymentu jak nieco zapomniana technika monotypii. W tej technice można uzyskać tyko jedną odbitkę (mono) graficzną. Wymaga skupienia i „pomysłowości”. W ramach prowadzonych zajęć z monotypii z kolażem słuchacz studiów podyplomowych tworzy nie tylko unikatowy, niepowtarzalny utwór plastyczny, ale także przygotowuje bardzo przydatne elementy do pracy w technice kolażu.

Działania plastyczne w plenerze (50 h).

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych działań w plenerze, poszukiwania oddziaływań krajobrazu i przyrody na wrażliwość ludzką. Obszarem działania oraz materiałem twórczym będzie środowisko naturalne i produkty ziemi. Rozwiązanie kilku problemów artystycznych stanie się dla studentów inspiracją do dynamicznych i kreatywnych postaw. Istniejące formy w krajobrazie otwartym i miejskim wykorzystane zostaną w kontekście wartości publicystyczne oraz absurdu i drwiny, jako środka wyrazu artystycznego.

Historia sztuki (10 h).
Prawo autorskie (2 h).

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo będzie potrafił:

 • Formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych obszarów sztuki.
 • Kreować postawę artystyczną umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
 • Samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do realizacji prac artystycznych.
 • Dbać o estetykę i nowatorstwo dzieła z zachowaniem wysokiego poziomu jego realizacji.
 • Przewidywać efekty oddziaływania realizowanych prac artystycznych w aspekcie estetycznymi społecznym.
 • Rozwijać własne koncepcje artystyczne.
 • W efektywny sposób wykorzystać intuicję, wyobraźnię, indywidualny potencjał twórczy oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów twórczych. 

Powiązane artykuły

Nowa specjalność w WSEiZ - Cyberbezpieczeństwo!

Cyberbezpieczeństwo – to nowa specjalność utworzona na kierunku Informatyka, studia na tej specjalności można podjąć już od października 2023 r.!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

Wystartowała rekrutacja na studia w WSEiZ na rok akademicki 23/24!

czytaj dalej

Organizacja placówek ochrony zdrowia – to nowa specjalność utworzona na kierunku Zdrowie Publiczne w WSEiZ w Warszawie

Studia na tej specjalności można podjąć już od października 2022 r

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

4 maja 2022, oficjalnie otworzyliśmy zapisy na studia na rok akademicki 2022/2023!

czytaj dalej

STUDIUJ ZARZĄDZANIE W WSEiZ!

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

czytaj dalej

STUDIUJ W WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

CZAS NA TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie liderem w swojej branży

Podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się w Katowicach, 22 listopada 2019, WSEiZ została uhonorowana nagrodą Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019.

czytaj dalej

Dzień otwarty w WSEiZ w Warszawie – 22.09.2020

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na Dzień Otwarty online.

czytaj dalej

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

13 grudnia 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbędzie się Dzień Młodego Architekta organizowany przez czasopismo Builder oraz 4YoungArchitects.

czytaj dalej

MAPPING 3D

INTENSYWNY KURS

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane