Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MAPPING 3D

INTENSYWNY KURS

Kurs skierowany jest do:

Studentów i praktyków architektury, architektury krajobrazu, budownictwa pragnących poznać nowe techniki wizualizacji 3D;

Wszystkich entuzjastów wykorzystywania technik multimedialnych do kreacji wielkoformatowych obrazów (widowisk) przestrzennych na budynkach i innych obiektach architektonicznych;

Osób zainteresowanych sztuką światła i wykorzystaniem nowatorskich technik multimedialnych w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych iluminacji architektonicznych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z mało znaną w Polsce techniką mappingu, czyli sztuką trójwymiarowej iluminacji obiektów;

Pokazanie związków mappingu z architekturą jako sposobu tworzenia atrakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury oraz granic wykorzystania tej techniki do popularyzacji architektury i zastosowań komercyjnych;

Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki mappingu 3D (stworzenie modelu, przygotowanie oraz wyświetlenie animacji na obiekcie);

Zdobycie nowych umiejętności graficzno-animacyjnych, które pozwala uczestnikom na uczestnictwo w dalszych projektach i konkursach.

Tematyka zajęć:

Zajęcia zostaną podzielone na cześć teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej planowany są następujące zagadnienia:

 • przegląd założeń oraz najciekawszych przykładów projekcji mappingu;
 • omówienie kolejnych etapów przygotowania projektu (od scenariusza i wyboru zaplecza technicznego, do wyświetlenia gotowej animacji na obiektach);
 • przegląd technik oraz programów służących do przygotowania animacji;
 • wprowadzenie do interaktywnych metod projekcji.

W części praktycznej, studenci w poszczególnych grupach projektowych realizują projekt stworzenia projekcji multimedialnej na wybranym obiekcie (bryły geometryczne lub makieta architektoniczna). Planowane jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami tworzenia animacji mappingowej, zakończone wyświetleniem prac uczestników oraz rejestracją poszczególnych projektów. Na koniec przewidziane jest krótkie wprowadzenie do interaktywnych metod sterowania projekcjami mappingowymi.

Ramowy program zajęć:

Część teoretyczna (12h) 

 • Wprowadzenie teoretyczne (historia projekcji wielkoformatowych, najciekawsze przykłady, rodzaje projekcji);
 • Etapy pracy nad projektem mappingu (budżet, scenariusz, scenopis, animacja, projektory);
 • Hardware (projektory, omówienie etapów technicznych przygotowania projekcji);
 • Software (przegląd i omówienie oprogramowania służącego do przygotowania animacji);
 • Interakcja (przegląd i omówienie najpopularniejszych interfejsów).

Część praktyczna (20h) 

 • Przygotowanie projektów(podział na grupy projektowe),
 • Stworzenie maski mapowanego obiektu (przygotowanie zaplecza technicznego do dalszej pracy nad animacją),
 • Praca nad animacjami (planowane poznanie interfejsu oraz podstawowych funkcji w programie After Effects wraz z pluginami) ,
 • Montaż i udźwiękowienie projektów (przygotowanie projektu w programie Adobe Premiere),
 • Rejestracja i wprowadzenie elementu interaktywnego (sterowanie projekcją poprzez proste elementy interaktywne). 

Powiązane artykuły

Nowa specjalność w WSEiZ - Cyberbezpieczeństwo!

Cyberbezpieczeństwo – to nowa specjalność utworzona na kierunku Informatyka, studia na tej specjalności można podjąć już od października 2023 r.!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

Wystartowała rekrutacja na studia w WSEiZ na rok akademicki 23/24!

czytaj dalej

Organizacja placówek ochrony zdrowia – to nowa specjalność utworzona na kierunku Zdrowie Publiczne w WSEiZ w Warszawie

Studia na tej specjalności można podjąć już od października 2022 r

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA

4 maja 2022, oficjalnie otworzyliśmy zapisy na studia na rok akademicki 2022/2023!

czytaj dalej

STUDIUJ ZARZĄDZANIE W WSEiZ!

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

czytaj dalej

STUDIUJ W WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

CZAS NA TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie liderem w swojej branży

Podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się w Katowicach, 22 listopada 2019, WSEiZ została uhonorowana nagrodą Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019.

czytaj dalej

Dzień otwarty w WSEiZ w Warszawie – 22.09.2020

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na Dzień Otwarty online.

czytaj dalej

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

13 grudnia 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbędzie się Dzień Młodego Architekta organizowany przez czasopismo Builder oraz 4YoungArchitects.

czytaj dalej

Rysunek i Malarstwo

Studia Podyplomowe w WSEiZ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane