Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Rok założenia: 2005 | Rektor: prof. zw. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska

przejdź do spisu treści

WSEiT to przyjazne dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

OFERTA

Fizjoterapia

 • studia jednolite magisterskie + technik masażysta
 • studia II stopnia tradycyjne

Techniki dentystyczne

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna

Kosmetologia

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych

Studia podyplomowe

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Kompleksowa terapia manualna
 • Ortopodologia

Kursy i szkolenia

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT powstało z myślą o ludziach, którzy chcą uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ofercie Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT znajdują się między innymi:

 • Kursy z zakresu masażu i fizjoterapii. Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażaną bazą dydaktyczno-szkoleniową. Nasi instruktorzy to niekwestionowane autorytety uznawane przez środowisko fizjoterapeutów zarówno w kraju jak i zagranicą. Do uczestnictwa w naszych kursach zapraszamy zarówno masażystów jak i fizjoterapeutów, osteopatów  i lekarzy pracujących w rehabilitacji.

Kursy dofinansowane z KFS i BUR 

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie:  www.wseit.edu.pl 

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie


Studia jednolite magisterskie trwają 5 lata (10 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów jednolitych magisterskich: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego oraz przedmioty obieralne a także przewiduje praktyki zawodowe.

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

 • możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+
 •  możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT

Dlaczego fizjoterapia we WSEiT?

 • ogromne doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów
 • możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT
 • liczne warsztaty i wykłady ze znanymi fizjoterapeutami
 • gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych
 • możesz rozwijać wiedzę przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię
 • zajęcia prowadzą lekarze specjaliści oraz doświadczeni praktycy fizjoterapii  
 • możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

przejdź do spisu treści

Studia I stopnia


Kosmetologia

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.

 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Dlaczego kosmetologia we WSEiT?

 • Więcej godzin praktycznych niż na renomowanej uczelni w Poznaniu
 • Więcej godzin z wizażu i stylizacji niż na innych uczelniach kształcących z tego kierunku
 • Ciekawe i innowacyjne specjalizacje w trakcie trzyletniego etapu kształcenia
 • Koła naukowe o wysokiej wartości naukowej prowadzone w innowacyjny sposób
 • Indywidualnie dobranie toku kształcenia dla techników usług kosmetycznych
 • Dodatkowe atrakcyjne formy kształcenia np. wycieczki do firm kosmetycznych, targi, konferencje w cenie studiów bez dodatkowych opłat
 • Możliwość wybrania ścieżki kształcenia najbardziej odpowiadającej indywidualnym potrzebom poprzez łączenie studiów kosmetologicznych z technikiem usług kosmetycznych, technikiem masażystą czy technikiem farmaceutycznym bez dodatkowych opłat
 • Kontakt ze specjalistami takimi jak: kosmetolodzy, lekarze dermatolodzy, lekarze medycyny estetycznej, biotechnolodzy, fizjoterapeuci
 • Atrakcyjne praktyki zawodowe dające możliwość sprawdzenia się w zawodzie poprzez kontakt z klientem w gabinecie kosmetologicznym  bez dodatkowych opłat

Wybierz ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

 • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych
 • studia I stopnia + technik masażysta

Celem studiów na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów - kosmetologów, którzy posiadają szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych (m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry), dokonywanie wyboru kosmetyków oraz wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną, a także posługiwanie się aparaturą fizykalną, stosowaną w zabiegach kosmetycznych. W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu oraz działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w gabinetach kosmetycznych i podologicznych ale i w laboratoriach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek i drogerii oraz w placówkach odnowy biologicznej. Zdobyta wiedza zawodowa pozwala im również na samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Techniki dentystyczne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom szkół średnich oraz osobom legitymującym się dyplomem technika dentystycznego 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku techniki dentystyczne. Studia  kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane w toku nauczania dobrane są tak, by w pełni przygotować studenta do pracy w zawodzie. Szczególny nacisk jest kładziony na zdobycie  jak największych umiejętności praktycznych z dziedziny protetyki i ortodoncji, co odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach techniczno-dentystycznych oraz na obowiązkowych praktykach zawodowych. Studenci mają możliwość nauki w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz obrony pracy licencjackiej. Student zdobywa wykształcenie wyższe i atrakcyjny zawód technika dentystycznego. Technicy dentystyczni stanowią podporę protetyki dentystycznej, ortodoncji I stomatologii estetycznej.

 Formy kształcenia

 • tylko studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Wybierz ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

 • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
 • studia I stopnia + Higienistka stomatologiczna

Wybierając studia + higienistka stomatologiczna zyskujesz:

Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MNiSW na kierunku techniki dentystyczne.

Kierunek przygotowuje specjalistów, którzy posiadają wiedzę teoretyczna dotyczącą budowy, funkcjonowania, schorzeń i rehabilitacji narządu żucia oraz stosowania nowoczesnych technologii  i materiałów protetyczno-ortodontycznych. Nieodzownym elementem kształcenia jest również  wiedza z zakresu nauk społecznych, prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku techniki dentystyczne będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, będzie potrafił gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane w oparciu o najnowsze technologie informatyczne oraz współpracować w ramach zespołu stomatologicznego. Będzie posiadał wszechstronną wiedzę, która umożliwi mu właściwy dobór materiałów, metod i technologii w wykonawstwie konstrukcji  uzupełnień protetycznych, w tym protez specjalnych - szyn, obturatorów, epitez twarzy oraz aparatów ortodontycznych stosowanych w profilaktyce i rehabilitacji stomatologicznej.

Absolwent kierunku techniki dentystyczne dobrze wykształcony teoretycznie i praktycznie, będzie posiadał nawyki ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez korzystanie z najnowszych osiągnięć współczesnej protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach leczniczych,  w szkolnictwie, lub może samodzielnie prowadzić działalność w postaci pracowni techniki dentystycznej.

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość dalszych studiów drugiego stopnia na innych pokrewnych kierunkach zarówno na uniwersytetach medycznych jak i na politechnikach.

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH STUDIÓW

Uczelnia oferuje rozszerzony zakres zajęć praktycznych poprzez możliwość odbycia w ramach studiów profesjonalnych szkoleń potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem.

Dotyczą one m.in. następujących tematów:

 • protezy wykonywane z materiałów termoplastycznych z zastosowaniem technologii wtłaczania termicznego
 • nowoczesne materiały kompozytowe stosowane w uzupełnieniach protetycznych
 • protezy bezklamrowe wykorzystujące do umocowania precyzyjne elementy retencyjne – zatrzaski, zasuwy i inne
 • licówki, korony i mosty pełnoceramiczne jako uzupełnienie o najwyższym stopniu estetyki
 • metoda termoformowania w wykonawstwie nakładek wybielających, szyn relaksacyjnych, szablonów chirurgicznych i ortodontycznych oraz ochraniaczy dla sportowców
 • oraz wiele innych tematów zgodnych z aktualnym rozwojem metod i technologii we współczesnej protetyce i ortodoncji.

Nowość!!!  program studiów z rozszerzoną technologią CAD/CAM

W ramach rozszerzonego programu nauczania, prowadzone są zajęcia z wirtualnego projektowania uzupełnień protetycznych z użyciem profesjonalnego skanera 3D i oprogramowania EXOCAD, niezbędnych elementów w technologii CAD/CAM. W trakcie szkolenia wykorzystywane są specjalistyczne moduły umożliwiające projektowanie:

 • protez częściowych (szkieletowych),
 • koron,
 • mostów,
 • prac na implantach.

Nabyte w trakcie zajęć umiejętności w znacznym stopniu zwiększają szanse znalezienia pracy na rynku protetycznym.

Podejmując współpracę ze znanymi firmami protetycznymi:

 • rozszerzyliśmy program studiów o program dydaktyczny Akademii Rheina współpracującej ze szkołami w całej Europie. W ramach Akademii Rheina firma Rhein’83 opracowała program dydaktyczny w formie wykładów i szkoleń, dotyczących zastosowań nowoczesnych, precyzyjnych elementów retencyjnych (zatrzasków, zasuw, itp.) do protez zębowych. Eliminują one stosowanie nieestetycznych klamer, poprawiają umocowanie protez w jamie ustnej i znacząco poprawiają komfort ich użytkowania. Studenci będą mogli również wykorzystywać zestawy, które firma przekaże Uczelni do wykonywania prac protetycznych wykraczających poza program nauczania. 

 • organizujemy szkolenia z firmą Natrodent, która od 1998 roku jest przedstawicielem technicznym i handlowym wiodących światowych producentów sprzętu, profesjonalnego wyposażenia oraz materiałów dla protetyki dentystycznej oraz stomatologii m.in. AmannGirrbach (systemy CAD/CAM, artykulacja), DDS-Pro (oprogramowanie do wykonawstwa szablonów chirurgicznych z zastosowaniem CT i skanów modeli) oraz drukarek 3D. Strategią Spółki Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne jest poszukiwanie na rynkach światowych najnowszych technologii i rozwiązań dla stomatologii i branż pokrewnych (protetyki oraz ortodoncji), które z sukcesem udaje się wprowadzić na rynek polski.

 • zapraszamy wykładowców z firmy VITA Zahnfabrik, która jest synonimem pionierskiego ducha i rozwiązań w dziedzinie materiałów stomatologicznych. Systemy ceramiczne, kolornik VITAPAN Classical czy kolornik 3D Master to ikony jakości i niezawodności. Utworzona w 1924 r. firma rodzinna stale wyprzedza swój czas i jest liderem technologicznym. Idee nowego spojrzenia na technikę dentystyczną wielokrotnie były nagradzane międzynarodową nagrodą projektową – Red Dot Design Award – gdzie forma i funkcja muszą być w doskonałej harmonii.  Technicy dentystyczni w ponad 150 krajach polegają na materiałach, urządzeniach i wszechstronnych rozwiązaniach firmy z Bad Säckingen. Vita to nie tylko kolorniki, ceramika i linie zębów, to także innowacyjne materiały CAD/CAM, które otwierają drzwi do zupełnie nowych możliwości.

przejdź do spisu treści

Studia II stopnia


Fizjoterapia

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów II stopnia: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia podstawowego (realizowane na I i II semestrze), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie na III i VI semestrze) oraz przewiduje praktyki zawodowe.

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

 • możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+
 • możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


 • Fizjoterapia w geriatrii WSEiT
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Fizjoterapia w pediatrii WSEiT
 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w sporcie WSEiT
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Holistyczna opieka okołoporodowa WSEiT
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Kompetencje pedagogiczne WSEiT
 • Kompetencje pedagogiczne
 • Medycyna Osteopatyczna WSEiT
 • Medycyna osteopatyczna
 • Ortopodologia WSEiT
 • Ortopodologia
 • Terapia manualna tkanek miękkich WSEiT
 • Terapia manualna tkanek miękkich

Atuty studiów podyplomowych we WSEiT:

 • wykładowcy - praktycy
 • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów
 • atrakcyjne nowoczesne kierunki
 • opieka kierownika studium
 • dogodny, ratalny system płatności
 • kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Zniżki dla absolwentów

 

Dział Studiów Podyplomowych i Kursów
nr telefonu: +48 61 832 77 76 wew. 129, 124
nr telefonu: +4861 839 10 05 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl

przejdź do spisu treści

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT


Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT powstało z myślą o ludziach, którzy chcą uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ofercie Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT znajdują się między innymi:

Kursy z zakresu masażu i fizjoterapii. Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażaną bazą dydaktyczno-szkoleniową. Nasi instruktorzy to niekwestionowane autorytety uznawane przez środowisko fizjoterapeutów zarówno w kraju jak i zagranicą. Do uczestnictwa w naszych kursach zapraszamy zarówno masażystów jak i fizjoterapeutów i lekarzy pracujących w rehabilitacji.

Kursy dla kosmetologów. Wszystkie kursy odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach kosmetologicznych. Prowadzą je fachowcy: kosmetologowie, masażyści, którzy na co dzień pracują w swoich gabinetach. Chętni mają okazję nauczyć się technik masażu relaksacyjnego, pedicure leczniczego czy artystycznego zdobienia paznokci.

Kursy dla techników dentystycznych. Centrum proponuje kursy teoretyczne oraz szkolenia praktyczne z zakresu techniki dentystycznej. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z Polski i zagranicy.

Co nas wyróżnia?

 • małe grupy szkoleniowe
 • profesjonalizm
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • doświadczona kadra

Techniki dentystyczne

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + asystentka stomatologiczna
 • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna

Kosmetologia

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych
 • studia I stopnia + technik masażysta

Studia podyplomowe

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Kompleksowa terapia manualna
 • Ortopodologia

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

fizjoterapia w pediatrii
holistyczna opieka okołoporodowa
kompleksowa terapia manualna
ortopodologia

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Higiena dentystyczna

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku higiena dentystyczna połączone z nauką w zawodzie technik elektroradiolog!

czytaj dalej

Kosmetologia - studia zawodowe w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

czytaj dalej

Techniki dentystyczne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom szkół średnich oraz osobom legitymującym się dyplomem technika dentystycznego 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku techniki dentystyczne.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

2020 rok jubileuszowy

10 lutego 2020 roku minie 15 lat od powołania do życia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

czytaj dalej

Promocja 2018 w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii

Rabat obejmuje wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Poznaniu

czytaj dalej

Anatomia sekcyjna kończyny dolnej

BĄDŹ JAK LUIGI STECCO, TOM MYERS ALBO GIL HEDLEY, KTÓRZY SAMODZIELNIE ODKRYWAJĄ PRAWDZIWĄ BUDOWĘ LUDZKIEGO CIAŁA…

czytaj dalej

Dlaczego Ortopodologia we WSEiT

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych „Ortopodologia” daje możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych lub podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku podologa w salonach kosmetologicznych świadczących usługi podologiczne lub w specjalistycznym gabinecie podologicznym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie