Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Rok założenia: 2005 | Rektor: prof. zw. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

WSEiT to przyjazne dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego.

OFERTA

Fizjoterapia

 • studia jednolite magisterskie + technik masażysta
 • studia II stopnia tradycyjne

Techniki dentystyczne

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + asystentka stomatologiczna
 • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna

Kosmetologia

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych
 • studia I stopnia + technik masażysta

Studia podyplomowe

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Ortopodologia
 • Terapia manualna tkanek miękkich

Kursy i szkolenia

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT powstało z myślą o ludziach, którzy chcą uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ofercie Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT znajdują się między innymi:

 • Kursy z zakresu masażu i fizjoterapii. Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażaną bazą dydaktyczno-szkoleniową. Nasi instruktorzy to niekwestionowane autorytety uznawane przez środowisko fizjoterapeutów zarówno w kraju jak i zagranicą. Do uczestnictwa w naszych kursach zapraszamy zarówno masażystów jak i fizjoterapeutów, osteopatów  i lekarzy pracujących w rehabilitacji.

Kursy dofinansowane z KFS i BUR 

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie:  www.wseit.edu.pl 

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lata (10 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów jednolitych magisterskich: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego oraz przedmioty obieralne a także przewiduje praktyki zawodowe.

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

 • możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+
 •  możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT

Dlaczego fizjoterapia we WSEiT?

 • ogromne doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów
 • możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT
 • liczne warsztaty i wykłady ze znanymi fizjoterapeutami
 • gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych
 • możesz rozwijać wiedzę przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię
 • zajęcia prowadzą lekarze specjaliści oraz doświadczeni praktycy fizjoterapii  
 • możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych
 • studia I stopnia + technik masażysta

Techniki dentystyczne

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + asystentka stomatologiczna
 • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie studiów każdy student odbywa praktykę zawodową. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i zdobyciem tytułu zawodowego licencjata.

Studia I stopnia we WSEiT to szansa na:

 • zdobycie wykształcenia wyższego w ciągu 6 semestrów
 • możliwość podjęcia pracy zawodowej i dalszego kształcenia na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) lub studiach podyplomowych,
 • opanowanie dużego zakresu wiedzy specjalistycznej,
 • zdobycie cennych umiejętności dzięki praktykom zawodowym.

Decydując się na studia we WSEiT możesz wybierać ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

 • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
 • studia I stopnia rozszerzone

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów I stopnia: KosmetologiaTechniki Dentystyczne.Programy kształcenia obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe (realizowane na I i II semestrze), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie na III i VI semestrze) i przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe (zwykle realizowane od V semestru) oraz przewidują nauczanie języków obcych.

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
 • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów II stopnia: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia podstawowego (realizowane na I i II semestrze), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie na III i VI semestrze) oraz przewiduje praktyki zawodowe.

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

 • możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+
 • możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT

 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 • Fizjoterapia w geriatrii WSEiT
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Fizjoterapia w pediatrii WSEiT
 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w sporcie WSEiT
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Holistyczna opieka okołoporodowa WSEiT
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Kompetencje pedagogiczne WSEiT
 • Kompetencje pedagogiczne
 • Medycyna Osteopatyczna WSEiT
 • Medycyna osteopatyczna
 • Ortopodologia WSEiT
 • Ortopodologia
 • Terapia manualna tkanek miękkich WSEiT
 • Terapia manualna tkanek miękkich

Atuty studiów podyplomowych we WSEiT:

 • wykładowcy - praktycy
 • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów
 • atrakcyjne nowoczesne kierunki
 • opieka kierownika studium
 • dogodny, ratalny system płatności
 • kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Zniżki dla absolwentów

 

Dział Studiów Podyplomowych i Kursów
nr telefonu: +48 61 832 77 76 wew. 129, 124
nr telefonu: +4861 839 10 05 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl

przejdź do spisu treści

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT powstało z myślą o ludziach, którzy chcą uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ofercie Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT znajdują się między innymi:

Kursy z zakresu masażu i fizjoterapii. Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażaną bazą dydaktyczno-szkoleniową. Nasi instruktorzy to niekwestionowane autorytety uznawane przez środowisko fizjoterapeutów zarówno w kraju jak i zagranicą. Do uczestnictwa w naszych kursach zapraszamy zarówno masażystów jak i fizjoterapeutów i lekarzy pracujących w rehabilitacji.

Kursy dla kosmetologów. Wszystkie kursy odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach kosmetologicznych. Prowadzą je fachowcy: kosmetologowie, masażyści, którzy na co dzień pracują w swoich gabinetach. Chętni mają okazję nauczyć się technik masażu relaksacyjnego, pedicure leczniczego czy artystycznego zdobienia paznokci.

Kursy dla techników dentystycznych. Centrum proponuje kursy teoretyczne oraz szkolenia praktyczne z zakresu techniki dentystycznej. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z Polski i zagranicy.

Co nas wyróżnia?

 • małe grupy szkoleniowe
 • profesjonalizm
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • doświadczona kadra

Fizjoterapia

 • studia jednolite magisterskie + technik masażysta
 • studia II stopnia tradycyjne

Techniki dentystyczne

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + asystentka stomatologiczna
 • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna

Kosmetologia

 • studia I stopnia tradycyjne
 • studia I stopnia + technik usług kosmetycznych
 • studia I stopnia + technik masażysta

Studia podyplomowe

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Ortopodologia
 • Terapia manualna tkanek miękkich

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Promocja 2018 w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii

Rabat obejmuje wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Poznaniu

czytaj dalej

Anatomia sekcyjna kończyny dolnej

BĄDŹ JAK LUIGI STECCO, TOM MYERS ALBO GIL HEDLEY, KTÓRZY SAMODZIELNIE ODKRYWAJĄ PRAWDZIWĄ BUDOWĘ LUDZKIEGO CIAŁA…

czytaj dalej

Dlaczego Ortopodologia we WSEiT

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych „Ortopodologia” daje możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych lub podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku podologa w salonach kosmetologicznych świadczących usługi podologiczne lub w specjalistycznym gabinecie podologicznym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie