Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Higiena dentystyczna

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku higiena dentystyczna połączone z nauką w zawodzie technik elektroradiolog!


Dlaczego Higiena dentystyczna we WSEiT?

  • dwa atrakcyjne zawody w trakcie 3-letnich studiów
  • po 2,5 roku nauki dodatkowy dyplom technika elektroradiologii (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
  • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości pomoce dydaktyczne
Kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii uprawniają do:
  • obsługi aparatury elektromedycznej
  • wykonywania badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
  • wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
  • prowadzenia radioterapii zlecanej przez lekarza
  • współpracy przy archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć dwa atrakcyjne zawody i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Studenci po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym. W trakcie studiów, dokładnie po 5 semestrach nauki podchodzą do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla technika elektroradiologii.

Kierunek higiena dentystyczna wychodzi naprzeciw wymaganiom wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych w szczególności badaniu stanu jamy ustnej, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej dzieci, dorosłych i wykonywaniu instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Kierunek higiena dentystyczna oparty jest na współczesnej wiedzy medycznej, obejmującej oprócz higieny jamy ustnej zabiegi upiększające i zdrowotne, których celem jest zapewnienie naturalnego i atrakcyjnego wyglądu, dobrego samopoczucia oraz ochrony przed niszczącym działaniem wpływu środowiska, stylu życia oraz zmian zachodzących pod wpływem wielu chorób. Higiena dentystyczna to również korzystanie z rozwiązań psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych a także prowadzenie szkoleń dla asystentek i higienistek dentystycznych ze średnim wykształceniem.

Absolwent na kierunku higiena dentystyczna z technikiem elektroradiologii jest profesjonalnie przygotowany do wyzwań stawianych na stale zmieniającym się rynku pracy.

Kierunek studiów osadzony jest w ramach obszaru kształcenia nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej a absolwent posiada interdyscyplinarne przygotowanie w trzech blokach: medyczno-stomatologicznym, psychologiczno-edukacyjnym oraz ekonomiczno-marketingowym. Absolwent kierunku powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w celu łatwego odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz stałego podnoszenia umiejętności w oparciu o ogólnodostępną wiedzę specjalistyczną zawartą w periodykach on-line znajdujących się w zasobach Internetu. 
 

Powiązane kierunki

Kosmetologia - studia zawodowe w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

czytaj dalej

Techniki dentystyczne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom szkół średnich oraz osobom legitymującym się dyplomem technika dentystycznego 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku techniki dentystyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane