Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Rok zalozenia: 1995 | Rektor: dr Tomasz Mordel, prof. WSAP

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi została założona w roku 1995 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej. WSAP działa jako uczelnia niepubliczna.

Misją uczelni jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, łączącego wiedzę ogólną i specjalistyczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania instytucjami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Kierunek studiów

ADMINISTRACJA
specjalności:
  • administracja publiczna,
  • administracja gospodarcza
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest trzyletnią szkołą zawodową, kształcącą na uniwersalnym i popularnym wśród pracodawców kierunku “administracja” w ramach specjalności: administracja publiczna oraz administracja gospodarcza na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

WSAP prowadzi także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i administracji, prawa podatkowego, prawa pracy i spraw kadrowych oraz legislacji lokalnej.

Wykładowcami WSAP są nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, w zdecydowanej większości ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego, a także wybitni praktycy.

Dyplom WSAP uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich (studiach II stopnia).

WSAP zajmuje miejsce w czołówce najlepszych uczelni zawodowych w Polsce (rankingi „Rzeczpospolitej”, „Perspektyw” oraz tygodnika „Wprost”). Uczelnia od lat cieszy się również najwyższy wśród łódzkich uczelni - publicznych i niepublicznych - wskaźnik preferencji pracodawców - na 100 możliwych uzyskaliśmy 75 punktów.

Studenci WSAP maja prawo korzystać ze stypendiów socjalnych oraz stypendium za wyniki w nauce, dzięki którym mogą studiować za darmo.

Koszty nauki


  • opłata rekrutacyjna: 100 zł
  • czesne roczne (płatne w 10 ratach):
3950 zł – studia dzienne,
3700 zł – studia zaoczne
 
 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie