Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Rok założenia: 1995

Uczelnia zakończyła działalność 30 września 2010 roku.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi została założona w roku 1995 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej. WSAP działa jako uczelnia niepubliczna.

Misją uczelni jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, łączącego wiedzę ogólną i specjalistyczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania instytucjami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.


Kierunek studiów

ADMINISTRACJA
specjalności:
 • administracja publiczna,
 • administracja gospodarcza

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest trzyletnią szkołą zawodową, kształcącą na uniwersalnym i popularnym wśród pracodawców kierunku “administracja” w ramach specjalności: administracja publiczna oraz administracja gospodarcza na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
WSAP prowadzi także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i administracji, prawa podatkowego, prawa pracy i spraw kadrowych oraz legislacji lokalnej.
Wykładowcami WSAP są nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, w zdecydowanej większości ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego, a także wybitni praktycy.
Dyplom WSAP uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich (studiach II stopnia).
WSAP zajmuje miejsce w czołówce najlepszych uczelni zawodowych w Polsce (rankingi „Rzeczpospolitej”, „Perspektyw” oraz tygodnika „Wprost”). Uczelnia od lat cieszy się również najwyższy wśród łódzkich uczelni - publicznych i niepublicznych - wskaźnik preferencji pracodawców - na 100 możliwych uzyskaliśmy 75 punktów.
Studenci WSAP maja prawo korzystać ze stypendiów socjalnych oraz stypendium za wyniki w nauce, dzięki którym mogą studiować za darmo.

Koszty nauki

 • opłata rekrutacyjna: 100 zł
 • czesne roczne (płatne w 10 ratach):
3950 zł – studia dzienne,
3700 zł – studia zaoczne
 
 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
  ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
 •  
 • Telefon: 42 616 25 80, 616 25 81
 • Fax: 42 616 25 82
 • Email: dziekanat@wsap.lodz.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane