Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Plany utworzenia Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach wspierały władze samorządowe miasta, powiatu oraz dyrektorzy puławskich instytutów i innych instytucji gospodarczych i przemysłowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej jednostki uniwersyteckiej dało szerokie możliwości rozwinięcia współpracy z ww. podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje partnerskie.


Baza dydaktyczna

Budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach to nowoczesna i atrakcyjna siedziba o powierzchni 1.628,50 m2. Do dyspozycji studentów oddano 16 sal. Każda z nich wyposażona jest stosownie do przeznaczenia w komfortowy i nowy sprzęt.

Aula może pomieścić do 230 osób. Dwie mniejsze sale wykładowe ok. 120 osób. Pozostałe 11 sal to sale ćwiczeniowe, w których zajęcia może odbywać jednocześnie po 30 osób.

Zajęcia z informatyki prowadzone są w nowoczesnej sali komputerowej.Poznaj nowe, ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów:

 • Chemia techniczna
  - kierunek utworzony pod patronatem Grupy Azotowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., charakteryzujący się unikatowym w skali całego kraju programem studiów,

 • Fizjoterapia
  - kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (wspólny dyplom)

 • Administracja publiczna

 • PR i doradztwo medialne

 • Agrochemia
  - kierunek o profilu ściśle praktycznym - wyjątkowe studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi.


Studia podyplomowe

 • Administracja

 • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

 • Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych

 • Prawo gospodarcze i handlowe

 • Samorządność i samorząd terytorialny

 • Wiedza o społeczeństwie

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach


Budynek Collegium Novum

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Dziekanat
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203

www
ZapiszZapiszZapisz

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
agrochemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
public relations i doradztwo medialne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach
  ul. 4-go Pułku Piechoty 18 , 24-100 Puławy
 •  
 • Telefon: 81 888 22 55, 81 888 22 66
 • Strona: http://www.umcs.pl/pl/wz-pulawy.htm

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie