Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Rok założenia: 2001 | Rektor: dr Katarzyna Gajewska

przejdź do spisu treści

WPANS jest uczelnią o ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym. Uczelnia powstała w 2001 roku. Uczelnia ma w swojej ofercie studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Kierunki: finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia niemiecka, filologia rosyjska, filologia francuska, filologia szwedzka, filologia włoska, terapia pedagogiczna, administracja oraz wiele innych.

Jedną z cech wyróżniających naszą Uczelnię są tzw. filologie od podstaw czyli czteroletnie studia podczas, których na pierwszym roku student uczy się języka obcego od podstaw, następnie zaś kontynuuje studia filologiczne. Student uczy się praktycznej znajomości języka, ale także poznaje zagadnienia z zakresu historii i kultury regionu danego języka. Filologia od podstaw to niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć studia językowe, ale z różnych powodów mieli ograniczony kontakt z językiem obcym.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych Wyższa w Warszawie bierze także udział w europejskim programie wymiany studentów Erasmus plus. Dodatkowo Uczelnia ma też podpisane porozumienia z ponad pięćdziesięcioma uniwersytetami na całym świecie.

Studenci Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych przez Biuro Karier Uczelni. Organizowane są także cykliczne spotkania z pracodawcami. Studenci chcący angażować się w życie Uczelni mogą działać w Samorządzie Studentów. W trakcie trwania studiów studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnia oferuje także dobrze wyposażoną Bibliotekę, której zasoby są pomocą naukową w trakcie studiów. Z myślą o osobach niepełnosprawnych Uczelnia zadbała o dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb.

Lokalizacja Uczelni w samym centrum stolicy.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje swoim studentom zarówno zajęcia w Pałacu Kultury i Nauki jak i na ulicy Karmelickiej 10. Tak dogodne lokalizacje ułatwiają studiowanie zwłaszcza studentom dojeżdżającym spoza Warszawy, studiującym w trybie niestacjonarnym.


Studia I stopnia (licencjat)


Studia licencjackie: Warszawa

Zdanie matury i podjęcie kształcenia wyższego to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Obecny system edukacji oferuje możliwość wyboru spośród dziesiątków kierunków związanych z różnymi zainteresowaniami. Zarówno humaniści, jak i osoby obdarzone umysłem ścisłym mogą znaleźć dla siebie wiele interesujących propozycji. Nie bez znaczenia jest również wybór samej uczelni. Poszukując najlepszej, dobrze jest kierować się opiniami i doświadczeniem, jakie posiada dana jednostka w kształceniu studentów. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to jedna z najbardziej znanych w kraju instytucji o szerokim profilu kształcenia. Mamy 22-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Dołącz do grona naszych słuchaczy studiów licencjackich!

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie pierwszego stopnia we Wszechnicy Polskiej?

Nasza uczelnia rozpoczynała pracę jako niewielka szkoła wyższa, oferująca słuchaczom zaledwie dwa kierunki: samorząd terytorialny i pedagogikę resocjalizacyjną. Obecnie studenci mogą wybierać spośród takich specjalności jak zarządzanie, administracja, pedagogika, finanse i rachunkowość, czy filologie, wśród których proponujemy zupełnie nowe kierunki, np. skandynawistykę, czy filologię niderlandzką od podstaw. Stosujemy najnowsze metody nauczania, a także współpracujemy z wieloma prestiżowymi instytucjami naukowymi, społecznymi czy administracyjnymi. Za cel stawiamy sobie nie tylko przekazanie odpowiedniej na danym kierunku studiów licencjackich wiedzy, ale również wpojenie studentom postawy pozwalającej na bycie świadomym obywatelem.

Wybierz naukę i pracę, czyli studia licencjackie zaoczne

Współcześnie wielu młodych ludzi decyduje się zarówno na naukę, jak i pracę zarobkową. Aby pogodzić te dwie rzeczy potrzeba kompromisu, którego najlepszym wyrazem są studia licencjackie zaoczne. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to doskonały wybór, pozwalający na zdobycie wyższego wykształcenia przy jednoczesnym pozostaniu aktywnym zawodowo. Już dziś przygotuj niezbędne dokumenty i zostań naszym studentem.

STUDIA LICENCJACKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Administracja

Zarządzanie w języku angielskim

Zarządzanie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjskaStudia II stopnia (magisterskie)


Studia magisterskie II stopnia: Warszawa

Polski system edukacji przewiduje dwa rodzaje studiów wyższych: licencjackie lub magisterskie. Współczesny rynek pracy pokazuje, że osoby z tytułem magistra mają większe szanse na znalezienie lepszego zatrudnienia z wyższymi zarobkami. Dla studentów pragnących kontynuować kształcenie po uzyskaniu tytułu licencjata przewidziane są studia magisterskie II stopnia, zwane też uzupełniającymi. Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w Warszawie, zapraszamy do skorzystania z oferty Wszechnicy Polskiej. Znajdziesz u nas ciekawe, przyszłościowe kierunki, wśród których z pewnością wybierzesz coś dla siebie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Interesujące uzupełniające studia magisterskie — Warszawa: kierunki

Wybierając kierunek studiów, warto z pewnością wziąć pod uwagę nie tylko własne zdolności czy marzenia, ale też to, czy takie wykształcenie pozwoli nam znaleźć dobrze płatną pracę. Wszechnica Polska przygotowała kilka ciekawych propozycji dla osób, które pragną uzyskać wykształcenie wyższe w zakresie administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego czy pedagogiki. Nie zapomnieliśmy także o studentach planujących karierę za granicą, udostępniając im możliwość studiowania finansów i rachunkowości w języku angielskim. Ponadto mamy propozycję studiów magisterskich uzupełniających dla pasjonatów lingwistyki. Są to: filologia angielska lub hiszpańska z drugim językiem do wyboru: niemieckim, szwedzkim, niderlandzkim, rosyjskim albo francuskim lub włoskim.

Zapraszamy na studia magisterskie II stopnia w Warszawie!

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to nowoczesna uczelnia, która kształci studentów od niemal 20 lat. Jako wpisana do rejestru niepaństwowych placówek edukacyjnych spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla tego typu miejsc. Do wyboru słuchaczy jest aż 7 kierunków, a działalność placówki ukierunkowana jest na potrzeby oraz oczekiwania osób pragnących zdobyć wykształcenie, które zaowocuje w przyszłości znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. W przypadku pytań dotyczących studiów magisterskich II stopnia serdecznie zapraszamy do kontaktu.

STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI 

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjska


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNEK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia podyplomowe


Studia podyplomowe adresujemy do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, mają potrzebę pogłębiania wiedzy i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Wszechnica Polska proponuje bogaty program studiów podyplomowych w zróżnicowanych specjalnościach.

Aby zapisać się na wybrany kierunek studiów podyplomowych, należy wypełnić poniższą kartę zgłoszeniową i wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów, dowodem uiszczenia opłaty wpisowej - 150 zł oraz zdjęciem legitymacyjnym przesłać na poniższy adres e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl 

W razie pytań można dzwonić do Działu Rekrutacji pod nr: 608-670-533

Studia podyplomowe — kierunki: Warszawa

Organizowane we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie studia podyplomowe stanowią doskonałą okazję dla wszystkich absolwentów studiów I oraz II stopnia do rozwoju swojej wiedzy, umiejętności, a przez to — kwalifikacji. Wybór jednego spośród wielu oferowanych kierunków umożliwia postawienie na specjalizację w określonym obszarze, zdobywając wszystkie niezbędne informacje w danej dziedzinie, co z kolei może pomóc w jeszcze skuteczniejszym wykonywaniu obowiązków zawodowych, zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia albo zgłębienia pasji. Wśród dostępnych programów studiów podyplomowych wymienić można m.in. pedagogikę opiekuńczo-socjalną, bezpieczeństwo i higienę pracy, wycenę nieruchomości, glottodydaktykę, ale nie tylko.

Specjalistyczne studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-socjalna, nauczanie języków obcych i wiele więcej

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby stale rozbudowywać ofertę studiów podyplomowych o specjalistyczne programy zajęć pozwalające na zdobycie dogłębnej, kompletnej wiedzy w poszczególnych obszarach. Właśnie z tego powodu wprowadziliśmy takie kursy jak kwalifikacyjne studia podyplomowe nauczania języków obcych czy kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wszystkie prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych wykładowców gwarantujących najwyższy poziom nauczania, a przez to — zdobytego wykształcenia.

STUDIA PODYPLOMOWE


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe 2024/2025


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE „JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ”

Kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3. Prowadzone przez nas studia podyplomowe spełniają wszystkie standardy i efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, z uwzględnieniem przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania języka obcego.

Słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę oraz kompetencje z zakresu metod oraz technik nauczania języka angielskiego. Mają oni możliwość rozwijania swoich kompetencji pedagogicznych i wychowawczych poprzez doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. 

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (stacjonarnej – 2 zjazdy i zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex). Studia kończą się obroną dydaktycznego projektu empirycznego, powiązanego z towarzyszącymi kształceniu na uczelni praktykami nauczycielskimi, realizowanymi w szkołach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach od 1 do 3.


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE „NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH”

Kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie nauczania języków obcych adresowane są do zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela wszystkich języków obcych nauczanych w polskim systemie edukacyjnym, którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli.

Prowadzone przez nas kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania języków obcych, spełniają wszystkie obowiązujące wymagania i standardy kształcenia nauczycieli. Dają możliwość uzyskania uprawnień do nauczania konkretnego języka obcego.

Program studiów obejmuje zorientowane praktycznie wykłady i konwersatoria wprowadzające do psychologii uczenia się języków, psycho- i neurolingwistyki, pedagogiki i dydaktyki językowej oraz warsztaty dydaktyczno-metodyczne uwzględniające specyfikę nauczania języków na różnych etapach edukacyjnych, warsztaty psychospołeczne oferujące doskonalenie umiejętności miękkich. 


„ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZMIAN ORGANIZACYJNYCH”

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Zmian Organizacyjnych mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji złożonych zadań wdrożeniowych w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych. Oferta edukacyjna skierowana jest do kierowników, specjalistów oraz pracowników w zakresie zwinnego zarządzania (AGILE PM) oraz kreowania zmian organizacyjnych. Program jest dedykowany dla trenerów i konsultantów pragnących zdobyć nowe umiejętności zawodowe.  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Studia trwają dwa semestry i będą realizowane w systemie blended learning, łączącym tradycyjną naukę z edukacją zdalną. Wybrany sposób kształcenia wyróżnia się dużą skutecznością i elastycznością. Wykorzystanie innowacyjnych metod aktywizujących pozwala dostosować treści kształcenia do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych zapewnia dostęp do platform edukacyjnych e-Wszechnica oraz Webex Meetings.

Studia umożliwiają przygotowanie się do otrzymania certyfikatu Change Management Foundation oraz AGILE PMBA, zgodnie z standardami międzynarodowymi. Proces certyfikacji przeprowadza wyspecjalizowany dział Wszechnicy Edukacyjnej, oferujący szkolenia oraz doradztwo personalne. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z zarządzaniem rozwojem organizacji (Organization Development; OD) oraz metodyką rozwoju nowych produktów (New Product Development; NPD).


„ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI”

Studia podyplomowe Zarządzanie szkodami łowieckimi trwają 2 semestry i wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentuje uzyskane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymacja rzeczoznawcy. 

Studia umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska i rolnictwa. Program przygotowuje również do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego. Ponadto, studia nadają absolwentom kwalifikacje przydatne do prowadzenia działalności rolniczej, tj.  prowadzenia  gospodarstw rolnych, nabywania gruntów rolnych i ubiegania się o związane z tym unijne dotacje.

Studia z zakresu zarządzania szkodami łowieckimi dedykowane są dla pracowników samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, a także strażnikom leśnym, członkom zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego czy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku pracy, to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy. 

Program studiów zorientowany jest na aspekty kształcenia praktycznego, takie jak: regulacje prawne z zakresu BHP w środowisku pracy, działalność Służb BHP i Ppoż. w środowisku pracy, ochrona przeciwpożarowa, eliminacja zagrożeń  i ewakuacja ludzi ze strefy zagrożeń pożarowych, identyfikacja, ocena skutków i likwidacja czynników zagrożeń w środowisku pracy, ochrona środowiska pracy i przeciwdziałanie zniszczeniom oraz przywracanie właściwych parametrów środowiska zgodnie z przepisami, kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków w środowisku pracy, dydaktyka szkolenia pracowników z zakresu BHP w środowisku pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy czy wspomaganie IT działalności Służby  BHP i Ppoż. w środowisku pracy.


NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO (GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA)”

Nauczanie języka polskiego jako obcego to coraz bardziej atrakcyjna działalność zawodowa zapewniająca pewną i rozwojową pracę. Wzrastająca liczba osób uczących się polszczyzny jako języka obcego i drugiego sprawia, iż wykwalifikowani specjaliści w zakresie nauczania naszego języka cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracji są obecnie szczególnie poszukiwani na edukacyjnym rynku pracy. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. W pracy z osobami reprezentującymi różne kultury szczególnie ceniona jest wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe i psychospołeczne.  Współcześni nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego i drugiego to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą. Nasze studia podyplomowe przygotowują do podjęcia tych wyzwań.

Decydując się na studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów i studentów. Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

Absolwenci uzyskują kompetencje do skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą, na wszystkich etapach edukacyjnych, także w prywatnych szkołach językowych oferujących nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych, nowoczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, wdrażania najnowszych trendów w uczeniu się i w nauczaniu języków obcych. Po ukończeniu Nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego istnieją szerokie możliwości zatrudnienia, m. in. jako nauczyciele języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym, nauczyciele języka polskiego jako obcego na szkołach językowych w Polsce i za granicą, nauczyciele języka polskiego jako odziedziczonego w środowiskach polonijnych za granicą, lektorzy języka polskiego jako obcego na uczelniach zagranicznych, egzaminatorzy w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego, metodycy w zakresie języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą, animatorzy rozwoju językowego w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.


TECHNIKA I INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe trzysemestralne Technika i informatyka dla nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania techniki w szkołach podstawowych oraz informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów. 

Tematyka zajęć ogniskuje się wokół dwóch modułów: BLOK TECHNIKA i BLOK INFORMATYKA. W module technicznym realizowane są m. in. zastosowania systemów komputerowych w technice, podstawy konstrukcji maszyn, nauka o materiałach, podstawy mechatroniki, grafika inżynierska, nowoczesne technologie wytwarzania, technika a ochrona środowiska, maszyny i urządzenia użytkowe, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dydaktyka techniki. W module informatycznym natomiast realizowane są m. in. architektura komputerów i systemy operacyjne, sieci komputerowe, programy użytkowe, języki programowania, algorytmy i struktury danych, grafika i komunikacja człowiek-komputer, edukacja na odległość, dydaktyka informatyki.


przejdź do spisu treści

WPANS jest uczelnią o ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym. Uczelnia powstała w 2001 roku. Uczelnia ma w swojej ofercie studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Kierunki: finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia niemiecka, filologia rosyjska, filologia francuska, filologia szwedzka, filologia włoska, terapia pedagogiczna, administracja oraz wiele innych.

Jedną z cech wyróżniających naszą Uczelnię są tzw. filologie od podstaw czyli czteroletnie studia podczas, których na pierwszym roku student uczy się języka obcego od podstaw, następnie zaś kontynuuje studia filologiczne. Student uczy się praktycznej znajomości języka, ale także poznaje zagadnienia z zakresu historii i kultury regionu danego języka. Filologia od podstaw to niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć studia językowe, ale z różnych powodów mieli ograniczony kontakt z językiem obcym.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych Wyższa w Warszawie bierze także udział w europejskim programie wymiany studentów Erasmus plus. Dodatkowo Uczelnia ma też podpisane porozumienia z ponad pięćdziesięcioma uniwersytetami na całym świecie.

Studenci Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych przez Biuro Karier Uczelni. Organizowane są także cykliczne spotkania z pracodawcami. Studenci chcący angażować się w życie Uczelni mogą działać w Samorządzie Studentów. W trakcie trwania studiów studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnia oferuje także dobrze wyposażoną Bibliotekę, której zasoby są pomocą naukową w trakcie studiów. Z myślą o osobach niepełnosprawnych Uczelnia zadbała o dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb.

Lokalizacja Uczelni w samym centrum stolicy.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje swoim studentom zarówno zajęcia w Pałacu Kultury i Nauki jak i na ulicy Karmelickiej 10. Tak dogodne lokalizacje ułatwiają studiowanie zwłaszcza studentom dojeżdżającym spoza Warszawy, studiującym w trybie niestacjonarnym.


Studia I stopnia (licencjat)


Studia licencjackie: Warszawa

Zdanie matury i podjęcie kształcenia wyższego to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Obecny system edukacji oferuje możliwość wyboru spośród dziesiątków kierunków związanych z różnymi zainteresowaniami. Zarówno humaniści, jak i osoby obdarzone umysłem ścisłym mogą znaleźć dla siebie wiele interesujących propozycji. Nie bez znaczenia jest również wybór samej uczelni. Poszukując najlepszej, dobrze jest kierować się opiniami i doświadczeniem, jakie posiada dana jednostka w kształceniu studentów. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to jedna z najbardziej znanych w kraju instytucji o szerokim profilu kształcenia. Mamy 22-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Dołącz do grona naszych słuchaczy studiów licencjackich!

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie pierwszego stopnia we Wszechnicy Polskiej?

Nasza uczelnia rozpoczynała pracę jako niewielka szkoła wyższa, oferująca słuchaczom zaledwie dwa kierunki: samorząd terytorialny i pedagogikę resocjalizacyjną. Obecnie studenci mogą wybierać spośród takich specjalności jak zarządzanie, administracja, pedagogika, finanse i rachunkowość, czy filologie, wśród których proponujemy zupełnie nowe kierunki, np. skandynawistykę, czy filologię niderlandzką od podstaw. Stosujemy najnowsze metody nauczania, a także współpracujemy z wieloma prestiżowymi instytucjami naukowymi, społecznymi czy administracyjnymi. Za cel stawiamy sobie nie tylko przekazanie odpowiedniej na danym kierunku studiów licencjackich wiedzy, ale również wpojenie studentom postawy pozwalającej na bycie świadomym obywatelem.

Wybierz naukę i pracę, czyli studia licencjackie zaoczne

Współcześnie wielu młodych ludzi decyduje się zarówno na naukę, jak i pracę zarobkową. Aby pogodzić te dwie rzeczy potrzeba kompromisu, którego najlepszym wyrazem są studia licencjackie zaoczne. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to doskonały wybór, pozwalający na zdobycie wyższego wykształcenia przy jednoczesnym pozostaniu aktywnym zawodowo. Już dziś przygotuj niezbędne dokumenty i zostań naszym studentem.


Studia II stopnia (magisterskie)


Studia magisterskie II stopnia: Warszawa

Polski system edukacji przewiduje dwa rodzaje studiów wyższych: licencjackie lub magisterskie. Współczesny rynek pracy pokazuje, że osoby z tytułem magistra mają większe szanse na znalezienie lepszego zatrudnienia z wyższymi zarobkami. Dla studentów pragnących kontynuować kształcenie po uzyskaniu tytułu licencjata przewidziane są studia magisterskie II stopnia, zwane też uzupełniającymi. Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w Warszawie, zapraszamy do skorzystania z oferty Wszechnicy Polskiej. Znajdziesz u nas ciekawe, przyszłościowe kierunki, wśród których z pewnością wybierzesz coś dla siebie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Interesujące uzupełniające studia magisterskie — Warszawa: kierunki

Wybierając kierunek studiów, warto z pewnością wziąć pod uwagę nie tylko własne zdolności czy marzenia, ale też to, czy takie wykształcenie pozwoli nam znaleźć dobrze płatną pracę. Wszechnica Polska przygotowała kilka ciekawych propozycji dla osób, które pragną uzyskać wykształcenie wyższe w zakresie administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego czy pedagogiki. Nie zapomnieliśmy także o studentach planujących karierę za granicą, udostępniając im możliwość studiowania finansów i rachunkowości w języku angielskim. Ponadto mamy propozycję studiów magisterskich uzupełniających dla pasjonatów lingwistyki. Są to: filologia angielska lub hiszpańska z drugim językiem do wyboru: niemieckim, szwedzkim, niderlandzkim, rosyjskim albo francuskim lub włoskim.

Zapraszamy na studia magisterskie II stopnia w Warszawie!

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to nowoczesna uczelnia, która kształci studentów od niemal 20 lat. Jako wpisana do rejestru niepaństwowych placówek edukacyjnych spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla tego typu miejsc. Do wyboru słuchaczy jest aż 7 kierunków, a działalność placówki ukierunkowana jest na potrzeby oraz oczekiwania osób pragnących zdobyć wykształcenie, które zaowocuje w przyszłości znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. W przypadku pytań dotyczących studiów magisterskich II stopnia serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Studia podyplomowe


Studia podyplomowe adresujemy do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, mają potrzebę pogłębiania wiedzy i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Wszechnica Polska proponuje bogaty program studiów podyplomowych w zróżnicowanych specjalnościach.

Aby zapisać się na wybrany kierunek studiów podyplomowych, należy wypełnić poniższą kartę zgłoszeniową i wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów, dowodem uiszczenia opłaty wpisowej - 150 zł oraz zdjęciem legitymacyjnym przesłać na poniższy adres e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl 

W razie pytań można dzwonić do Działu Rekrutacji pod nr: 608-670-533

Studia podyplomowe — kierunki: Warszawa

Organizowane we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie studia podyplomowe stanowią doskonałą okazję dla wszystkich absolwentów studiów I oraz II stopnia do rozwoju swojej wiedzy, umiejętności, a przez to — kwalifikacji. Wybór jednego spośród wielu oferowanych kierunków umożliwia postawienie na specjalizację w określonym obszarze, zdobywając wszystkie niezbędne informacje w danej dziedzinie, co z kolei może pomóc w jeszcze skuteczniejszym wykonywaniu obowiązków zawodowych, zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia albo zgłębienia pasji. Wśród dostępnych programów studiów podyplomowych wymienić można m.in. pedagogikę opiekuńczo-socjalną, bezpieczeństwo i higienę pracy, wycenę nieruchomości, glottodydaktykę, ale nie tylko.

Specjalistyczne studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-socjalna, nauczanie języków obcych i wiele więcej

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby stale rozbudowywać ofertę studiów podyplomowych o specjalistyczne programy zajęć pozwalające na zdobycie dogłębnej, kompletnej wiedzy w poszczególnych obszarach. Właśnie z tego powodu wprowadziliśmy takie kursy jak kwalifikacyjne studia podyplomowe nauczania języków obcych czy kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wszystkie prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych wykładowców gwarantujących najwyższy poziom nauczania, a przez to — zdobytego wykształcenia.


STUDIA LICENCJACKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Administracja

Zarządzanie w języku angielskim

Zarządzanie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjska


STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI 

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjska


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNEK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA PODYPLOMOWE
KIERUNKI 


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w j. angielskim I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy
język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
kwalifikacyjne studia podyplomowe nauczania języków obcych
nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
technika i informatyka dla nauczycieli
zarządzanie szkodami łowieckimi
zarządzanie w oświacie

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie ZAPRASZA

Nowe kierunki i specjalności na rok akademicki 2024/2025

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane