Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie ZAPRASZA

Nowe kierunki i specjalności na rok akademicki 2024/2025STUDIA LICENCJACKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Administracja

Zarządzanie w języku angielskim

Zarządzanie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjskaSTUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI 

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Filologia hiszpańska

Filologia niemiecka

Filologia rosyjska


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNEK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA PODYPLOMOWE
KIERUNKI 
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane