Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rok zalozenia: 1969 | Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest już 36 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia –magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na naszym uniwersytecie możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wszystkie kierunki i specjalności są realizowane są zgodnie z wysokimi, europejskimi standardami.


UKW jest uniwersytetem  szerokoprofilowym, co oznacza, że każdy Maturzysta znajdzie tu kierunek, który go interesuje. Kształcimy w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, pedagogicznych oraz sportu i edukacji muzycznej. Wszystkie kierunki studiów przeszły pozytywną weryfikację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dbającej o jakość kształcenia w polskich uczelniach!

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 planujemy uruchomienie nowych kierunków: 
 • humanistyka drugiej generacji, 
 • regionalistyka europejska, 
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa.
Jako jedyna uczelnia w Europie realizujemy kierunek Rewitalizacja Dróg Wodnych. Ten kierunek daje absolwentom szerokie pespektywy zawodowe, gdyż transport wodny i turystyka rzeczna zyskują coraz większe znaczenie. 
Fizycy, w nowoczesnych laboratoriach – jako jedyni w Polsce – produkują diamenty syntetyczne. Jako pierwsi w kraju utworzyli specjalność na fizyce: Fizyczne Podstawy Kryminalistyki. 

Uczelnia ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę, dzięki czemu łatwiej i przyjemniej można studiować. Główny campus Uczelni jest zlokalizowany w centrum miasta i ciągle jest rozbudowany. W lutym 2013 r. zostało oddane do użytku nowoczesne Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. Natomiast w październiku nastąpi otwarcie nowej Biblioteki Głównej. Trwa także modernizacja i powiększenie Laboratorium Mikotoksyn, nowoczesnych laboratoriów dla studentów biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. 

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą.

Biuro Współpracy Międzynarodowej wesprze was w poszukiwaniach studiów za granicą. Dzięki programowi Erasmus będziecie mięli szansę na studiowanie w wybranym kraju. Współpracujemy z ponad 75 uczelniami zagranicznymi z m.in.: Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Litwy, Francji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Turcji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 – najlepszy kierunek na studia!Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki  2013/2014
 • administracja 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – studia inżynierskie
 • bezpieczeństwo narodowe 
 • biologia 
 • biotechnologia 
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • edukacja techniczno-informatyczna – studia inżynierskie
 • filologia o spec. angielska 
 • filologia o spec. germańska 
 • filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim 
 • filologia o spec. rosyjska 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim 
 • filologia polska 
 • filozofia 
 • fizyka 
 • geografia 
 • historia 
 • humanistyka drugiej generacji
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
 • informatyka – studia inżynierskie
 • inżynieria materiałowa – studia inżynierskie
 • inżynieria bezpieczeństwa – studia inżynierskie
 • kulturoznawstwo 
 • logopedia
 • matematyka 
 • mechatronika – studia inżynierskie
 • ochrona środowiska 
 • pedagogika – specjalizacje na studiach I stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa 
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne 
 • doradztwo zawodowe i personalne 
 • edukacja zdrowotna z geragogiką
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju 
 • opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną 
 • opiekuńcza 
 • resocjalizacja 
 • promocja zdrowia 
 • pedagogika – specjalizacje na studiach II stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa 
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • logopedia 
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • promocja zdrowia 
 • resocjalizacja 
 • pedagogika wczesnoszkolna 
 • praca socjalna 
 • politologia 
 • psychologia 
 • regionalistyka europejska
 • rewitalizacja dróg wodnych – studia inżynierskie
 • socjologia 
 • stosunki międzynarodowe 
 • turystyka i rekreacja 
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa 
 • wychowanie fizyczne 
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 

Zapraszamy!!!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 , 85-096 Bydgoszcz (Dom Studenta nr 1 Romek)
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78, +48 52 341 08 32 w. 22, 23, 25
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl; rekrutacja1@ukw.edu.pl
przejdź do spisu treści


w roku 2013/2014
 • administracja
  – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
  studia inżynierskie - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • bezpieczeństwo narodowe
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • biologia
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • biotechnologia
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • edukacja techniczno-informatyczna
  studia inżynierskie - studia I i II stopnia, stacjonarne
  i niestacjonarne

 • filologia o spec. angielska
  - studia I stacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne
  i niestacjonarne

 • filologia o spec. germańska
  - studia I stacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne
  i niestacjonarne

 • filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim
  - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • filologia o spec. rosyjska
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim
  - studia I stacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne
  i niestacjonarne

 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
  - studia I stacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
  - studia I i II stopnia, stacjonarne 

 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
  -  studia I stacjonarne, studia II stopnia, stacjonarne
   i niestacjonarne

 • filologia polska
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • filozofia
   - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • fizyka
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • geografia
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • historia
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • humanistyka drugiej generacji
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • informatyka, studia inżynierskie
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • inżynieria materiałowa, studia inżynierskie
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • inżynieria bezpieczeństwa, studia inżynierskie
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • kulturoznawstwo
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • logopedia
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • matematyka
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • mechatronika
  studia inżynierskie - studia I i II stopnia, stacjonarne
  i niestacjonarne

 • ochrona środowiska
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • pedagogika
   – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
  specjalizacje na studiach I stopnia:
- animacja społeczno-kulturowa 
- bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
- doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne 
- doradztwo zawodowe i personalne 
- edukacja zdrowotna z geragogiką
- opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju 
- opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną 
- opiekuńcza 
- resocjalizacja 
- promocja zdrowia 
 • pedagogika
  – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
  specjalizacje na studiach II stopnia:
- animacja społeczno-kulturowa 
- edukacja dla bezpieczeństwa 
- logopedia 
- pedagogika ogólna
- pedagogika opiekuńcza
- pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
- pedagogika przedszkolna
- pedagogika społeczna
- pedagogika wczesnoszkolna
- promocja zdrowia 
- resocjalizacja 
 • pedagogika wczesnoszkolna
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • praca socjalna
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • politologia
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • psychologia
  - studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

 • regionalistyka europejska
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • rewitalizacja dróg wodnych
   studia inżynierskie - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • socjologia
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • stosunki międzynarodowe
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • turystyka i rekreacja
  - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • turystyka krajoznawcza i kulturowa
  - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • wychowanie fizyczne
  - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
   - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Kierunki wykładane na uczelni

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 •  
 • Telefon: +48 52 389 28 11, 52 320 67 78
 • Strona: http://www.ukw.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie