Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Rok założenia: 1816 | Rektor: prof. dr hab. Michał Zasada

przejdź do spisu treści

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci studentów na 39 kierunkach studiów (w tym 11 prowadzonych także w języku angielskim) w ramach 14 wydziałów – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię, informatykę, technologię biomedyczną, po turystykę i rekreację oraz dietetykę. Zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 12 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 3000 miejsc. Do wyboru macie 47 naukowych kół studenckich, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas! Zapraszamy!


CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?Kliknij aby pobraćprzejdź do spisu treści

Architektura krajobrazu


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 20 05


To interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią i krajobrazem. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury i krajobrazu, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

Absolwenci jako projektanci lub konserwatorzy są przygotowani do pracy w biurach projektowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, a także firmach opracowujących strategie i projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / matematyka / geografia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo żywności


Wydział Technologii Żywności
Strona wydziału: www.wnoz.sggw.pl
e-mail: dwnoz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 75 07


Kierunek łączący nauki biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne i techniczne. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zapewniania oraz oceny bezpieczeństwa i jakości żywności. Poznają proces produkcji uwzględniający minimalizowanie występujących w żywności zagrożeń oraz spełnianie przez nią norm bezpieczeństwa. Studia na tym kierunku uczą identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji żywności, jej przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach działających w ramach gospodarki żywnościowej, w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakościąi bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym. 

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia/ matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne, 
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów


przejdź do spisu treści

Bioinżynieria zwierząt


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 365 06


Program studiów obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu zastosowania najnowszych metod inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej na organizmach zwierzęcych. Połowa zajęć ma charakter praktyczny. Studenci uczą się samodzielnie wykonywać czynności laboratoryjne przy użyciu metod i technik molekularnych, biochemicznych oraz analitycznych. Zdobywają również wiedzę z wykorzystania nanonauk i nanobiotechnologii w pracy na modelach zwierzęcych oraz zastosowania narzędzi bioinformatycznych. Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w firmach biotechnologicznych oraz przemyśle nanobiotechnologicznym w kraju i za granicą, laboratoriach diagnostyczno-analitycznych, ośrodkach rządowych zajmujących się ochroną zwierząt oraz instytucjach naukowo-badawczych.

przedmioty rekrutacyjne język angielski oraz jeden do wyboru:
matematyka /chemia/ fizyka/ biologia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Biologia


Wydział Biologii i Biotechnologii


Kierunek opiera się na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyce, chemii i fizyce. Program obejmuje przedmioty z zakresu botaniki, zoologii, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii zwierząt i człowieka, a także mikrobiologii, immunologii, biologii molekularnej, enzymologii i ekologii.

Studia biologiczne w SGGW wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz korzystać z najnowszej aparatury, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w laboratoriach analityczno-diagnostycznych, laboratoriach medyczno-farmaceutycznych, ośrodkach zajmujących się ochroną środowiska, hodowlą roślin i zwierząt, placówkach naukowych oraz administracji państwowej i samorządowej. Studenci kończący ten kierunek, po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, mogą pracować także w szkołach i placówkach oświaty.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia /chemia 

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Biotechnologia


Wydział Biologii i Biotechnologii


Kierunek multidyscyplinarny łączący wiedzę z dziedzin przyrodniczych i technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka, mikrobiologia weterynaryjna. Studenci uczą się projektowania w AutoCAD. Absolwenci potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, oceniać przydatność dostępnych metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązanie. Potrafią zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego. Studenci kończący studia na tym kierunku z sukcesem znajdują zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz ośrodkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

przedmioty rekrutacyjne biologia oraz jeden do wyboru:
chemia/ matematyka / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Budownictwo


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 350 10


Kierunek ma charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw projektowania konstrukcji oraz kierowania procesem inwestycyjnym. Po ukończeniu tego kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa, jak również specjaliści ds. budownictwa w administracji i samorządach terytorialnych oraz w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, czy kolejowej (obiekty infrastruktury).

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia/ fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Dietetyka


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 70 10


Kierunek wszechstronnie przygotowuje studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych.

W programie studiów znajdują się m.in.: fizjologia człowieka, żywienie człowieka, kliniczny zarys chorób, podstawy farmakologii, dietetyka geriatyczna. Wydział dysponuje własną Poradnią Dietetyczną, w której studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne. Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (catering), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Studia przygotowują do pracy w poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, szkoły), zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, żłobki, sanatoria i domy opieki.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia/chemia 

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności


Wydział Rolnictwa i Ekologii

Studia pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych dziedzinach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość
żywności. Studia prowadzone są w dwóch wariantach - w języku polskim lub angielskim (na każdy odbywa się oddzielna rekrutacja).

Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać konkretne problemy. Zajęcia prowadzone są m.in. przez specjalistów z zagranicy, z wykorzystaniem innowacyjnych metod przygotowujących ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej. Przed studentami kończącymi ten kierunek otwierają się szerokie perspektywy zawodowe.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w gospodarstwach ekologicznych, zakładach przetwórstwa żywności ekologicznej, w handlu krajowym i międzynarodowym, ośrodkach certyfikujących i jednostkach kontroli żywności.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia/ matematyka

Dla studiów w języku angielskim dodatkowo certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 lub wynik matury rozszerzonej nie mniejszy niż 60%

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów


przejdź do spisu treści

Ekonomia


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 40 10


Studenci tego kierunku znajdą w programie takie przedmioty jak m.in.: matematyka, statystyka, mikro-i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe. Uzupełniają je zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem. Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w bankach i przedsiębiorstwach, handlu zagranicznym, instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach krajowych i zagranicznych związanych z agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Potrafią przeprowadzać analizę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia, wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. W roku akademickim 2021/2022 planowany do uruchomienia jest kierunek studiów w języku angielskim International agri-food business.

przedmioty rekrutacyjne matematyka oraz język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru:
język polski/ geografia / wiedza o społeczeństwie / historia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr)  zimowy
Czas trwania 4 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 40 10


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej. Absolwenci są przygotowani do zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Studenci po skończonych studiach na tym kierunku znajdują zatrudnienie w działach finansowych i księgowości, instytucjach finansowych, bankach i na giełdach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, agencjach konsultingowych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, zakładach gospodarki żywnościowej oraz administracji państwowej i samorządowej.

przedmioty rekrutacyjne matematyka oraz językobcy nowożytny oraz jeden do wyboru:
język polski / geografia /wiedza o społeczeństwie / historia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr)  zimowy
Czas trwania 4 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Gastronomia i hotelarstwo


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 70 10


Kierunek o profilu praktycznym, realizowany według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorcami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w kraju i za granicą. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: podstawy hotelarstwa, kuchnie regionalne i narodowe, wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, techniki i technologie w gastronomii i cateringu, systemy technologiczne w produkcji potraw, podstawy finansów i rachunkowości, marketing usług, zarządzanie i organizacja w gastronomii i hotelarstwie. Absolwenci podejmują pracę na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w przedsiębiorstwach gastronomicznych (restauracje, stołówki), zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego (np. szpitale, przedszkola, szkoły), przedsiębiorstwach cateringowych oraz hotelach. 

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów


przejdź do spisu treści

Gospodarka przestrzenna


Wydział Leśny
Strona wydziału: www.wl.sggw.pl
e-mail: dwl@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 80 10


Studia na tym kierunku obejmują zagadnienia zarówno z nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju. Potrafią formułować zasady polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania administracji samorządowej i rządowej. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w administracji rządowej, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Pracują także w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach planistycznych działających w zakresie planowania przestrzennego, a także firmach działających na rynku nieruchomości. Absolwenci uzyskują uprawnienia zawodowe w zakresie sporządzania dokumentów planistycznych.

przedmioty rekrutacyjne
stacjonarne:
matematyka oraz geografia
niestacjonarne:
matematyka albo geografia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 365 06


Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu hodowli, bioróżnorodności, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, zarządzanie populacjami, restytucja i ochrona zwierząt, utrzymanie oraz dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich, zoopsychologia. Znają zagadnienia z wiązane z żywieniem zwierząt towarzyszących i dzikich. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w instytutach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt), firmach usługowych i paszowych, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt oraz placówkach naukowo-badawczych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

informatyka


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Strona wydziału: www.wzim.sggw.pl
e-mail: wzim@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 72 10


Kierunek kształci inżynierów w zakresie szeroko rozumianych technik komputerowych. Wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania i kryptologię. Studenci potrafią projektować i uruchamiać systemy komputerowe, programować w językach wysokiego poziomu, projektować i administrować bazami danych. Mają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki. Absolwentów tego kierunku poszukują najlepsze firmy komputerowe zajmujące się tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych na rynku krajowym, jak i zagranicznym. To zawód ceniony w wielu gałęziach gospodarki m.in. firmach zajmujących się e-biznesem, bankach, instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, a także instytucjach naukowo-badawczych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / informatyka / fizyka 

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestryprzejdź do spisu treści

Informatyka i ekonometria


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Strona wydziału: www.wzim.sggw.pl
e-mail: wzim@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 72 10


Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Zdobywają umiejętności praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Nabywają też kompetencje informatyczne, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii i metod obliczeniowych w ekonomii. Opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń. Posiadają praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego, biurach maklerskich, administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach naukowo-badawczych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / informatyka / fizyka 

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Inżynieria ekologiczna


Wydział Rolnictwa i Ekologii


Kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej oraz leśnej. Potrafią określać wpływ inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko. Poznają też zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach inspekcji ochrony środowiska oraz organizacjach pozarządowych.

przedmioty rekrutacyjne
biologia / chemia / matematyka / geografia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Inżynieria i gospodarka wodna


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 350 10


Kierunek kształci specjalistów z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów, inżynieria wodno-melioracyjna, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią, ekologia wód, wodociągi i kanalizacje, zintegrowana gospodarka wodna. Studenci uczą się rozwiązywać problemy gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Zdobywają wiedzę procesową z zakresu kształtowania zasobów wodnych, konstrukcyjną - pozwalającą realizować obiekty i systemy hydrotechniczne oraz przyrodniczą - zapewniającą zachowanie równowagi ekologicznej.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, biurach projektów i doradztwa, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej, obiektach energetyki wodnej, działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Inżynieria środowiska


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 350 10


Studia na tym kierunku łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą i procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska. Zakres wykładanej problematyki obejmuje: inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków), inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią), zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery, systemy wodno-gospodarcze, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy nawadniające, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy w zawodzie projektanta i wykonawcy w inwestycjach z zakresu budownictwa, w administracji i samorządach terytorialnych, a także fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Wielu absolwentów podejmuję pracę w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Inżynieria systemów biotechnicznych


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 45 00


Dziedzina zajmująca się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy, naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, stosowanych w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności. Absolwenci tego kierunku to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa, ośrodkach badawczo-rozwojowych maszyn rolniczych, leśnych oraz urządzeń przemysłu spożywczego, firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej oraz przemysłu. Pracują także w ośrodkach doradztwa rolniczego, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. 

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów


przejdź do spisu treści

Leśnictwo


Wydział Leśny
Strona wydziału: www.wl.sggw.pl
e-mail: dwl@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 80 10


Studia leśne w SGGW od lat zajmują pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Kierunek ma charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Studenci zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym leśnictwie. Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Potrafią sporządzać i realizować plany gospodarcze, ochronne i finansowe. Dysponują umiejętnościami projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie. Studenci tego kierunku znajdują pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostkach samorządowych i instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Logistyka


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 40 10


Studenci tego kierunku poznają sposoby zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady ich działalności logistycznej. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, transport krajowy i międzynarodowy oraz spedycja. Absolwenci mają szeroką wiedzę w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Potrafią działać w sposób przedsiębiorczy i rozwiązywać problemy logistyczne. Posiadają umiejętność samodzielnego projektowania i wdrażania łańcucha dostaw zgodnego z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych. Studenci kończący ten kierunek znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, działach zaopatrzenia i planowania zapasów, centrach logistycznych, firmach spedycyjnych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z transportem.

przedmioty rekrutacyjne matematyka oraz język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru:
język polski/ geografia / wiedza o społeczeństwie/historia

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Meblarstwo


Wydział Technologii Drewna
Strona wydziału: www.wtd.sggw.pl
e-mail: dwtd@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 385 10


Program studiów został zaprojektowany we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce, a studenci są objęci programem płatnych staży. Poznają specyfikę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie i najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe. Korzystają z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach branży meblarskiej, biurach projektowych, firmach i przedstawicielstwach handlowych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia / biologia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów


przejdź do spisu treści

Ochrona środowiska


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 350 10


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym, przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska. Potrafią oceniać wpływ działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko. Znają technologie stosowane w ochronie i rekultywacji środowiska oraz instrumenty prawne i ekonomiczne stosowane w jego ochronie.

Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz administracji rządowej i samorządowej.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia /matematyka / geografia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Ochrona zdrowia roślin


Wydział Ogrodniczy


Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach rolniczych i ogrodniczych oraz zieleni miejskiej. Program studiów dotyczy zagadnień z zakresu agroekologii, mikroorganizmów chorobotwórczych, morfologii i anatomii roślin, fizjologii roślin, diagnostyki entomologicznej i fitopatologicznej. Absolwenci znajdują pracę w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, dużych gospodarstwach rolnych oraz indywidualnych, ogrodach botanicznych i arboretach, a także firmach nasiennych i hodowlanych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne,
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów


przejdź do spisu treści

Ogrodnictwo


Wydział Ogrodniczy


Na tym kierunku kształceni są specjaliści o szerokim profilu zawodowym. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni i kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Potrafią organizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz wdrażać szeroko pojęty postęp naukowo-techniczny w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin. Po tym kierunku z powodzeniem znajdują pracę w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, usługach i doradztwie ogrodniczym.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia/ matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka


Wydział Ogrodniczy

To nowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej - od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką. Absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów


przejdź do spisu treści

Pedagogika


Wydział Socjologii i Pedagogiki
Strona wydziału: wsip.sggw.pl
e-mail: dwns@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 47 10


Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny. Doskonalą takie kompetencje, jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej.

Absolwenci kierunku są doskonale wykształconymi, zorganizowanymi i zmotywowanymi pedagogami, posiadającymi wiedzę pedagogiczną i psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki oraz nauczania i uczenia się. Ponadto, posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
język polski / historia / biologia /matematyka 

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Rolnictwo


Wydział Rolnictwa i Ekologii


Studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze: biologię, chemię, wiedzę o środowisku oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie. Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej. Mają kompetencje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, inspekcji ochrony środowiska czy firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Socjologia


Wydział Socjologii i Pedagogiki
Strona wydziału: wsip.sggw.pl
e-mail: dwns@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 47 10


Studenci socjologii zdobywają specjalistyczną wiedzę o dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie oraz funkcjonowaniu człowieka w różnych strukturach społecznych. Uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania najnowszych metod oraz technik badawczych z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych. Studia socjologiczne dostarczają wiedzę o metodach badań marketingowych, badaniu rynku i opinii, dynamice życia publicznego, zarządzaniu i komunikacji w organizacji, społecznościach lokalnych i samorządzie terytorialnym w ramach wybranych modułów programowych. Cechą wyróżniającą absolwentów socjologii w SGGW jest szeroka wiedza socjologiczna, umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia, znajomość specyfiki organizacji i zarządzania, umiejętność badania opinii publicznej i badania rynku, wiedza o instytucjach administracji rządowej i samorządowej, agencjach reklamowych i instytucjach pomocy społecznej. Badania zawodowych losów absolwentów wskazują na od lat niezmiennie wysoki poziom zatrudnienia osób kończących studia socjologiczne w SGGW.

przedmioty rekrutacyjne język obcy nowożytny oraz do wyboru:
język polski / matematyka / historia / wiedza o społeczeństwie

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Technologia biomedyczna 


Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek międzyuczelniany prowadzony przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy wiedzę z różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu biologii człowieka na poziomie nano, mikro i makrostruktury do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacji dla medycyny. W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna, podstawy nanobiotechnologii.

Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń na zwierzętach oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia/ fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów


przejdź do spisu treści

Technologia drewna


Wydział Technologii Drewna
Strona wydziału: www.wtd.sggw.pl
e-mail: dwtd@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 385 10


Wraz z dynamicznym rozwojem sektora drzewno-meblarskiego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii drewna. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych, konstrukcje meblarskie, ochrona i konserwacja drewna. Studenci zdobywają umiejętności uszlachetniania drewna i tworzyw drzewnych czy konserwacji wyrobów zabytkowych. Dzięki współpracy wydziału z największymi przedsiębiorstwami sektora drzewnego w Polsce, studenci mogą odbywać w nich praktyki, a często zdobyć zatrudnienie. Absolwenci to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mogą podjąć pracę w dużych korporacjach sektora drzewnego jako technolodzy procesów produkcyjnych, kupcy strategiczni lub projektanci mebli. Wielu z nich prowadzi własne firmy drzewne lub wykonuje prace z zakresu szeroko rozumianej konserwacji drewna.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia/ biologia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Technologia żywności i żywienie człowieka


Wydział Technologii Żywności
Strona wydziału: www.wnoz.sggw.pl
e-mail: dwnoz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 75 07


W programie studiów znajduje się m.in. projektowanie produktu z procesem technologicznym i produkcyjnym, kompleksowa ocena przydatności technologicznej surowców, przetwarzanie czy utrwalanie i przechowywanie żywności. Absolwenci potrafią organizować proces technologiczny, dbając o wysoką jakość produktów i realizację procesów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Z sukcesem znajdują pracę w przedsiębiorstwach opracowujących i dostarczających nowe rozwiązania technologiczne do zakładów przemysłu spożywczego, firmach konsultingowych, laboratoriach komercyjnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, a także w instytutach badawczo-rozwojowych, placówkach upowszechniających profesjonalną wiedzę o żywności oraz w wielu innych instytucjach łańcucha żywnościowego.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Technologie energii odnawialnej


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 45 00


W programie studiów znajduje się m.in. organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, przyrodnicze podstawy produkcji biomasy, gospodarka wodna i ochrona wód. Studenci uczą się jak komputerowo wspomagać projektowanie oraz zagadnień związanych z energetyką.

Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących. Z sukcesem znajdują pracę w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. Pracują także w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów OZE

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka / chemia / fizyka 

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Towaroznawstwo i marketing żywnościKierunek obejmuje zagadnienia z zakresu właściwości użytkowych surowców przemysłu spożywczego oraz gotowych produktów, procesów w produkcji żywności i zarządzania jakością żywności w powiązaniu z analizą potrzeb konsumentów i ich segmentacją. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące wdrażania nowych produktów na rynek oraz obrotu gotowymi produktami. Studenci pogłębiają wiedzę w obszarach mikroekonomii, makroekonomii, podstaw zarządzania i marketingu, strategii rynkowych, strategii innowacyjnych w przedsiębiorstwach, marketingu w erze cyfrowej, marketingowego opracowania produktu, psychologii reklamy i konsumenta, projektowania graficznego czy technik komputerowych w obrocie towarowym. Absolwenci podejmują pracę w charakterze towaroznawców i specjalistów ds. jakości i rozwoju marki lub zarządzania produktem. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego oraz gospodarki żywnościowej, przede wszystkim na stanowiskach zajmujących się marketingiem żywności, sprzedażą oraz analizą i logistyką rynku żywności. 

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia /chemia/ matematyka

Studia I stopnia
Stacjonarne, niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów stacjonarne, 
Czas trwania 8 semestrów niestacjonarne, 


przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 40 10


Kierunek ten łączący w swoim programie wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych.

W programie studiów znajduje się m.in. zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, turystyka kwalifikowana. Absolwenci potrafią przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców. Mają również szerokie kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą z powodzeniem znaleźć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, centrach rekreacji.

przedmioty rekrutacyjne
matematyka oraz język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru:
geografia / język polski / wiedza o społeczeństwie / historia

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Weterynaria


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Strona wydziału: www.wmw.sggw.pl
e-mail: dwmw@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 360 10


Studia weterynaryjne w SGGW od lat zajmują pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: anatomia, histologia i embriologia, fizjologia, chemia, farmakologia czy mikrobiologia. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce m.in. w doskonale wyposażonych jednostkach mocno rozbudowanego zaplecza dydaktyczno-badawczego takich jak: Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne czy Pracownia Cytometryczna.

Absolwenci tego kierunku są specjalistami w lecznicach weterynaryjnych, stacjach hodowli zwierząt, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, ośrodkach nadzoru produkcji żywności czy laboratoriach kontrolno-badawczych. Lekarze weterynarii znajdują zatrudnienie również w zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków oraz placówkach naukowych.

przedmioty rekrutacyjne
biologia oraz chemia

Jednolite studia magisterskie 
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 11 semestrów


przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 40 10


W programie studiów znajdują się m.in. statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, rachunkowość czy marketing. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Potrafią także skutecznie się komunikować, negocjować oraz pracować w zespole. Cechą wyróżniającą absolwentów zarządzania w SGGW jest znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze agrobiznesu. Kończący ten kierunek pracują w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem, a także w handlu i usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach gospodarczych i samorządowych.

przedmioty rekrutacyjne matematyka oraz język obcy nowożytny oraz jeden do wyboru:
język polski / geografia/ wiedza o społeczeństwie/historia

Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 6 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 4 semestry


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 45 00


Program studiów obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji, elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji oraz podstawami konstrukcji maszyn Studenci uczą się zarządzania produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii. Nabywają umiejętności menedżerskie i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji – nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami oraz przedsiębiorstwem. Po tym kierunku absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalne oraz instytutach badawczych.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
matematyka /chemia / fizyka

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Zootechnika


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.edu.pl
tel.: (22) 59 365 06


Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, uprawy roślin i produkcji pasz oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. W programie studiów znajdują się m.in. biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka, hodowla zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podstawy ekonomii i marketingu. Studenci uczą się jak organizować produkcję zwierzęcą.

Absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w firmach zajmujących się produkcją zwierzęcą, instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, zapleczu surowcowym przemysłu rolno-spożywczego, a także instytucjach finansowej obsługi rolnictwa.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia / chemia / matematyka 

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Żywienie człowieka i ocena żywności


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.edu.pl
tel.: (22) 593 70 10


Program kształcenia uwzględnia aspekty żywieniowe, dietetyczne, technologiczne, techniczne oraz ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia różnych grup populacyjnych (np. dzieci, osoby starsze, sportowcy). W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, żywienie osób starszych, analiza sensoryczna, żywność funkcjonalna i ekologiczna, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia racjonalnego żywienia w zachowaniu zdrowia. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów. Znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem człowieka, produkcją i przetwórstwem żywności, placówkach zarządzających jakością i bezpieczeństwem żywności, instytucjach i laboratoriach zajmujących się oceną żywności, a także organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów.

przedmioty rekrutacyjne (jeden do wyboru)
biologia/ matematyka / chemia

Studia I stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 7 semestrów
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 8 semestrów

Studia II stopnia
Stacjonarne
Początek studiów (semestr) letni
Czas trwania 3 semestry
Niestacjonarne
Początek studiów (semestr) zimowy
Czas trwania 3 semestry


przejdź do spisu treści

Studies in English


Engineering Infrastructure Civil Engineering

The primary mission of the study is to ensure the highest quality in transferring the advanced knowledge to graduates, and provide

the best understanding of Engineering Infrastructure challenges. Those issues certainly require the application of analytical, decision making, and critical thinking skills, that the students will develop during their studies. This will be achieved by delivering the

best quality taught modules in topics such as structural design and geotechnical engineering.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 3
Credits obtained: MSc diploma, 90 ECTS

Forest Information Technology Forestry

The international Master study programme “Forest Information Technology (FIT)” is an interdisciplinary, bilateral, programme taught at the Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD) and the Warsaw University of Life Sciences in Poland. The M.Sc. programme focusses on environmental information technologies (EIS) and Green IT such as Machine Learning technologies, applied programming and databases, forest ecosystem modelling, remote sensing and geographic information systems. With an interdisciplinary approach, the study programme offers conceptual knowledge about sustainable forest ecosystems combined with innovative IT-technical solutions to address a range of issues, from local forest management to global climate change. Since its start in 2005, the FIT is continuously accredited in Germany by ASIIN and in Poland by PKA.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 4
Credits obtained: MSc diploma, 120 ECTS

Restoration and Management of Environment Environmental Protection

The Restoration and Management of Environment (RME) aims at providing students with comprehensive and interdisciplinary environmental knowledge presented by the best specialists from a range of scientific areas. Studies are focused on both technical and ecological aspects of the environment, emphasizing the role of human in shaping sustainable landscapes and ecosystems. The programme is divided into three semesters. It consists of lectures, seminars, labworks and field research.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 3
Credits obtained: MSc diploma, 90 ECTS

Organic Agriculture and Food Production Agriculture Technology

The Faculty of Agriculture and Biology has the aim to offer the students a holistic and interdisciplinary knowledge in the area of organic agriculture and food production presented by the best specialists from different faculties of Warsaw University of Life Sciences – SGGW and from abroad. The BSc studies OAFP are constructed according to the expectations of potential employers within organic food production. The focus is on the innovative teaching methods activating students and preparing them for future employment. The studies will offer good possibilities to develop the necessary skills and knowledge in desired specialties.

Degree: Bachelor’s Degree
Duration (semesters): 6
Credits obtained: BSc diploma, 236 ECTS

Veterinary Medicine Veterinary Medicine

Study offering for veterinary medicine through the careful and competent selection of program content provides students of long-cycle Master’s degree program with:

  • knowledge, skills and competences required to describe rules and mechanisms underlining animal health, diagnose disease and implement therapy in a single animals or in a herd;
  • competence in protection of public health via monitoring of animal feed, animal production, production facilities, products of animal origin and distribution and transport of animals and products of animal origin;
  • competences in soft skills: problem solving, accumulation, elaboration, critical analysis and propagation of knowledge, working in the multidisciplinary team.

Degree: Veterinary Surgeon /Doctor of Veterinary Medicine
Duration (semesters): 11 (Long cycle)
Credits obtained:  DVM degree requires the completion of 360 ECTS

Big Data Analytics Informatics and Econometrics

The Big Data Analytics specialization is focused mainly on methods of analysis of the massive datasets. Within this specialization the students will get acquainted with the technologies used for storing, processing and analyzing large data sets and with other quantitative methods of economic analysis, the computer science tools and their practical application. The students will acquire practical skills in building analytical solutions on Big Data platforms. They will become familiar with distributed and parallel processing systems. They will learn how to use basic tools to visualize large data sets. The specialization is focused on the use of high level programming languages, as well as on the design and programming of the databases. The graduates will be able to incorporate the available methods and tools into the computer analysis systems.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 4
Credits obtained:  MSc diploma, 120 ECTS

Modern Engineering in Water Management Environmental Engineering

The Faculty of Civil and Environmental Engineering at SGGW will launch the new international studies “Modern Engineering in Water Management”. The Faculty of Civil and Environmental Engineering has the aim to offer the students holistic and interdisciplinary knowledge in the area of water management and environmental engineering. Specialists from different faculties of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and visiting professors from abroad will present the contents.
Studies are focused on both technical and ecological aspects of the environment, emphasizing the role of the human in shaping sustainable landscapes and ecosystems. Specifically, students will obtain a complex knowledge of the integral approach in water management in the age of environmental droughts and climate change. The program is divided into three semesters. It consists of lectures, seminars, workshops, labworks, and field research conducted in both partner countries: Poland and Kazakhstan.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 3
Credits obtained: MSc diploma, 90 ECTS

Horticulture Horticulture and Biotechnology

Study offers the second cycle studies in the field of General Horticulture and therefore increases chances in the Polish and international job markets. Offers a wide range of practical classes, including work in a modern greenhouse and analytical laboratories.
Teaching programme focuses on in e.g. Plant functioning under environmental stresses, Molecular biology, Applied of plant pathology, Modern technologies in plant production and The microworld of fungi. Graduates can work in horticultural production and consulting, raw materials and cosmetic laboratories and scientific and research institutions.

Degree: Master’s Degree
Duration (semesters): 3
Credits obtained: MSc diploma, 93 ECTS


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji


https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria zwierząt I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia i hotelarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ekologiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia Stacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
meblarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona zdrowia roślin I stopnia Stacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia biomedyczna I stopnia Stacjonarny
technologia drewna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie energii odnawialnej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty SGGW

3 lutego 2024 w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie, w godzinach 9:30-15:00, jedyna przyrodnicza uczelnia w Warszawie będzie gościć przyszłych kandydatów i kandydatki na studentów.

czytaj dalej

Rozwiń się w SGGW

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty last minute w SGGW - 8.07.2023, godz. 10:00-14:00, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Ostatnia szansa na spotkanie i poznanie szczegółów dotyczących studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

czytaj dalej

Dni SGGW 19-20 maja 2023 r.

zapraszamy do udziału w XXI edycji Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które w tym roku odbędą się na terenie uczelnianego kampusu na Ursynowie.

czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ZAPRASZA - Dołącz do nas!

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

czytaj dalej

CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia!

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 2021

Dni Otwarte online, które odbędą się w dniach 20-24 kwietnia to doskonała okazja dla kandydatów na studia, aby dowiedzieć się jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się do SGGW, jakie są zasady rekrutacji oraz który kierunek wybrać, aby realizować swoje pasje.

czytaj dalej

SGGW w QS World University Rankings

W najnowszym QS World University Rankings Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazła się wśród tysiąca najlepszych uniwersytetów świata.

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 24 - 25 stycznia 2020 r

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich, studentów, a także rodziców na Dni Otwarte Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czytaj dalej

Start po Indeks SGGW

konkurs dla maturzystów

czytaj dalej

Dzień Otwarty w SGGW

Chcesz studiować w SGGW? Przyjdź na Dzień Otwarty w SGGW już 23 lutego 2019 roku!

czytaj dalej

STUDIES IN ENGLISH

In addition to the first-cycle and second-cycle programmes in Polish, the WULS-SGGW offers also study programmes in English. These programmes are only organized in the form of full-time studies.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane