Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rok założenia: 1816 | Rektor: prof. dr hab. Michał Zasada

przejdź do spisu treści

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia!


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci blisko 18 tys. studentów na 38 kierunkach studiów (w tym 8 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po turystykę i dietetykę. Zatrudnia 1 200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 14 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 4 000 miejsc. Do wyboru macie 62 koła studenckie, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja! 

Dołącz do nas! Zapraszamy!


CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?


WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGIIWYDZIAŁ LEŚNYWYDZIAŁ OGRODNICTWA i BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJWYDZIAŁ HODOWLI, BIOINŻYNIERII I OCHRONY ZWIERZĄTWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNAWYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCIWYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKAWYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHWYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKIWYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI
Kliknij aby pobrać :


przejdź do spisu treści

Architektura krajobrazu


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.pl
tel.: (22) 593 20 05


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • sprawdzian z rysunku odręcznego oraz
 • biologia albo matematyka, albo geografia

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 85
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera architekta krajobrazu lub inżyniera studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc – zadanie projektowe.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 40
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Architektura krajobrazu to kierunek przyrodniczo-techniczno-artystyczny. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

STUDIA II STOPNIA: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki cyfrowe, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • projektowanie krajobrazu,
 • sztuka ogrodu i krajobrazu,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:

 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych

przejdź do spisu treści

Biologia


Wydział Rolnictwa i Biologii
Strona wydziału: www.wrib.sggw.pl
e-mail: dwrb@sggw.pl
tel.: (22) 593 25 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:
biologia albo chemia
uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:
dyplom licencjata studiów I stopnia

kierunku biologia;

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków biotechnologia, bioinżynieria zwierząt;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granicadopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Biologia w SGGW wyróżnia się spośród innych tego typu kierunków tym, że student – poza standardowymi dla kierunku efektami kształcenia – zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego rolnictwa.

Program studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólne (np. fizyka, matematyka, chemia nieorganiczna i organiczna), jak i kierunkowe (np. botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, mikrobiologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt), a także gleboznawstwo czy podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej.

Dzięki ćwiczeniom i praktykom odbywanym w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań związanych z hodowlą roślin lub zwierząt, produkcją żywności i zastosowaniem mikroorganizmów w zwalczaniu patogenów.

Na studiach II stopnia studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • biologia eksperymentalna,
 • mikrobiologia.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularno-naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

przejdź do spisu treści

Bioinżynieria zwierząt


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.pl
tel.: (22) 59 365 06


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka albo chemia, albo fizyka, albo biologia (pkt. SGGW × 0,7) oraz
 • język angielski (pkt. SGGW × 0,3) uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, biologia;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu: struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji, matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym, podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz ich wykorzystania w pracy laboratoryjnej ll(analitycznej i diagnostycznej), nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystania w bioinżynierii zwierząt.

W programie studiów I stopnia przewidziane są m.in. następujące przedmioty: biofizyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski.

W programie studiów II stopnia m.in.: molekularne podstawy funkcjonowania genomu, fizjologia

Prokaryota, techniki histochemiczne i immunohistochemiczne, technologie liposomowe, inżynieria tkankowa, cytogenetyka.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

 • nanobioinżynierii,
 • mikrobioinżynierii,
 • makrobioinżynierii.

Ważnym elementem programu studiów są praktyki w laboratoriach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
 • przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
 • jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności

przejdź do spisu treści

Biotechnologia

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Strona wydziału: www.wobiak.sggw.pl
e-mail: dwoa@sggw.pl
tel.: (22) 593 20 05


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • biologia oraz
 • chemia albo matematyka, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 70
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarzenieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry).

CHARAKTERYSTYKA

To kierunek o charakterze multidyscyplinarnym – łączy zagadnienia z kilku dziedzin, zarówno przyrodniczych, jak i technicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z różnych wydziałów SGGW.

Niektóre przedmioty wykładane są przez dwóch, a nawet trzech nauczycieli akademickich, co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin, zwierząt, drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, kultury komórkowe i tkankowe, biofizyka, mikrobiologia ogólna, roślin, weterynaryjna, immunologia rozrodu, projektowanie w AutoCAD.

STUDIA II STOPNIA: statystyka i doświadczalnictwo, genomika funkcjonalna i strukturalna, biosensory, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, bioetyka, genetyczne doskonalenie roślin, wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, biotechnologia gamet i zarodków, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, chemia związków naturalnych, podstawy farmakologii i farmacji, ewolucjonizm molekularny, zastosowanie biotechnologiiw diagnostyce chorób zwierząt, dodatki do żywności.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt,
 • biotechnologia w produkcji roślinnej,
 • biotechnologia w przemyśle spożywczym
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo żywności


Wydział Technologii Żywności
Strona wydziału: www.wnoz.sggw.pl
e-mail: dwnoz@sggw.pl
tel.: (22) 593 75 07


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 55
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


Zachęcamy do kontynuowania nauki na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Nie wymaga to uzupełniania różnic programowych.

CHARAKTERYSTYKA

Bezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. Łączy wiedzę i umiejętności kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, weterynaria oraz towaroznawstwo w biogospodarce. W programie kształcenia znalazły się również zagadnienia związane z rolnictwem oraz zootechniką.

Absolwenci mają wiedzę z obszarów chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym.

Potrafią identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności; rozumieją zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem.

Znają zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych, jak również monitoringu zagrożeń. Potrafią dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Znają zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy prawa żywnościowego UE i RP, zakres działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds.

Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Są przygotowani do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności.

Znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

W programie studiów m.in:

 • podstawy produkcji i przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych,
 • identyfikacja i monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności,
 • żywność modyfikowana genetycznie,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym,
 • zasady nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
 • ocena ryzyka występowania substancji niebezpiecznych w żywności.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach przemysłu spożywczego, przede wszystkim na stanowiskach związanych z organizacją zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności, jednostkach urzędowej kontroli żywności,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • firmach zajmujących się doradztwem.

przejdź do spisu treści

Budownictwo


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.pl
tel.: (22) 59 350 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 135
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku budownictwo;
 • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia – szczegółowe informacje na stronach internetowych SGGW
 • www.sggw.pl/rekrutacja/studia-II-stopnia, w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 25-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020;
 • dla kandydatów na specjalizację Engineering Infrastructure potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 40
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Engineering Infrastructure (specjalizacja w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 20
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki

obejmuje:

 • budownictwo ogólne: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz komunikacyjnych,
 • inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wodne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania),
 • techniczną infrastrukturę komunikacyjną (drogi, mosty) oraz place składowe, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, fizyka, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów, fizyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania konstrukcji, kierowanie procesem inwestycyjnym, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotechniczne.

STUDIA II STOPNIA: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, planowanie przestrzenne, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-

-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresi następujących zagadnień:

 • konstrukcje budowlane,
 • geotechnika,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • Engineering Infrastructure (specjalizacja w języku angielskim).
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podejmować pracę:

 • projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, mostowego, drogowego, kolejowego (obiekty infrastruktury),
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
 • w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

przejdź do spisu treści

Dietetyka


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.pl
tel.: (22) 593 70 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka;
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Program kształcenia koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu studentów do skutecznego stosowania dietoterapii m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia oraz działań zmierzających do zmniejszenia skali występowania tych schorzeń.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i wspomagania leczenia schorzeń powstałych na tle wadliwego żywienia, profilaktyki chorób żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego.

Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego np. w szpitalach, domach opieki, żłobkach, sanatoriach.

Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych (catering dietetyczny), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki.

Mają również umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

Program studiów obejmuje m.in.:

STUDIA I STOPNIA: dietetyka, dietetyka pediatryczna, dietoprofilaktyka, dietoterapia, kliniczny zarys chorób, kwalifikowana pierwsza pomoc, farmakologia i farmakoterapia, interakcje leków z żywnością, immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, psychologia ogólna i żywienia, organizacja i prawo w ochronie zdrowia.

STUDIA II STOPNIA: dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, dietetyka w wieku prokreacyjnym i rozwojowym, etnodietetyka, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, preparaty dietetyczne i suplementy diety, projektowanie produktów i potraw dietetycznych, prawo i ekonomika w poradnictwieżywieniowo-dietetycznym, psychologia kliniczna.

Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom wybranie własnej ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych i dietetycznych,
 • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, sanatoria i domy opieki,
 • placówkach sportowych,
 • szkolnictwie,
 • instytucjach naukowo-badawczych.
 • Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego.

przejdź do spisu treści

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności


Wydział Rolnictwa i Biologii
Strona wydziału: www.wrib.sggw.pl
e-mail: dwrb@sggw.pl
tel.: (22) 593 25 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • biologia albo chemia, albo matematyka
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego (cetryfikat znajomości j. angielskiego na poziomie B2 lub wynik matury na poziomie rozszerzonym nie niższy niż 60%)

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA

Anglojęzyczny kierunek uruchomiony w 2018 roku przeznaczony jest zarówno dla studentów z Polski, jak i dla studentów pochodzących z różnych krajów świata.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, dlatego studia na kierunku rolnictwoekologiczne i produkcja żywności pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać problemy i pracować zespołowo.

Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych eeewydziałów SGGW oraz z zagranicy, którzy wykorzystują w dydaktyce innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej.

Studiowanie w języku angielskim z osobami pochodzącymi z różnych regionów świata jest wartością dodaną, umożliwiającą lepszy start zawodowy w firmach międzynarodowych zajmujących się żywnością ekologiczną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład:

 • gospodarstwa ekologiczne,
 • zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności,
 • firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej,
 • agrobiznes,

przejdź do spisu treści

Ekonomia


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.pl
tel.: (22) 593 40 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2) uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku ekonomia;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku ekonomia, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
 • dla kandydatów na specjalność Economics and Organization of Enterprises rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Economics and Organization of Enterprises
(specjalność w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studenci wyposażeni zostają w szerokie teoretyczne podstawy nauk ekonomicznych. Zdobywają również praktyczną wiedzę z obszaru dyscyplin uzupełniających, która umożliwia im przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Program studiów uzupełniają zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, uczą się też wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej.

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią korzystać z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, mikroi makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe.

STUDIA II STOPNIA: ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresiastępujących zagadnień:

 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • organizacja i ekonomika agrobiznesu,
 • ekonomika sektora publicznego,
 • ekonomia menedżerska,
 • rozwój wsi i rolnictwa,
 • gospodarka turystyczna,
 • bioekonomia.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach i handlu zagranicznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych,
 • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych
 • związanych z agrobiznesem.

przejdź do spisu treści

Gospodarka przestrzenna


Wydział Leśny
Strona wydziału: www.wl.sggw.pl
e-mail: dwl@sggw.pl
tel.: (22) 593 80 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka oraz geografia (studia stacjonarne),
 • matematyka albo geografia (studia niestacjonarne)

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

dyplom studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW;

dyplom inżyniera studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna innych uczelni lub pokrewnego kierunku studiów I stopnia
uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia na tym kierunku w SGGW mają charakter interdyscyplinarny – ich program obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin i dyscyplin naukowych.

Są to nauki społeczne (geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu i jakości); nauki inżynieryjno-techniczne (architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i inżynieria środowiska);  nauki rolnicze (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo) oraz nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki o Ziemi i środowisku).

Spośród innych kierunków gospodarka przestrzenna w SGGW wyróżnia się działaniem na rzecz kształtowania przestrzeni i zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w zrównoważonej gospodarce, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi.

Absolwenci potrafią posługiwać się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin. Dobre przygotowanie praktyczne w trakcie zajęć terenowych i praktyk w urzędach administracji samorządowej oraz szerokie spektrum poznawanych zagadnień pozwalają im skutecznie konkurować na rynku pracy.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

 • planowania przestrzennego,
 • geomatyki i zarządzania przestrzenią,
 • planowania infrastruktury technicznej,
 • zarządzania nieruchomościami.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami i rekreacją,
 • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
 • biurach planistycznych działających w zakresie planowania przestrzennego, leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska,
 • firmach działających na rynku nieruchomości.

przejdź do spisu treści

Gastronomia i hotelarstwo


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.pl
tel.: (22) 593 70 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia
na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności lub na kierunkach pokrewnych.

Kontynuacja studiów na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności nie wymaga uzupełniania różnic programowych.

CHARAKTERYSTYKA

Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, realizowanym według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich.

Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane przez studentów w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: technologia gastronomiczna, polskie kuchnie regionalne i kuchnie narodowe, projektowanie nowych potraw, obsługa konsumenta w gastronomii i hotelarstwie, wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, trendy w hotelarstwie, techniki i technologiew gastronomii i cateringu, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, systemy technologiczne w produkcji potraw, podstawy finansów i rachunkowości, biznesplan, marketing usług, zarządzanie i organizacja, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, zachowania konsumentów i ich ochrona na rynku usług, planowanie żywienia w gastronomii.

W zależności od zainteresowań studenci mogą poszerzać wiedzę w ramach przedmiotów fakultatywnych ukierunkowujących przyszły profil zawodowy w zakresie zarządzania w gastronomii i hotelarstwie lub w obszarze technologiczno-żywieniowym, np. cateringu dietetycznym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, m.in. w:

 • przedsiębiorstwach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach cateringowych,
 • obiektach hotelarskich,
 • placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa


przejdź do spisu treści

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.pl
tel.: (22) 59 365 06


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika, leśnictwo;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 32
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 20
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich oraz szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

W programie studiów główny nacisk kładzie się na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu bioróżnorodności oraz problematyki odnawiania i ochrony gatunków ginących.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich (psy, koty, gady, płazy, ryby akwariowe, drób ozdobny, jeleniowate), zoopsychologia.

STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo, metodologia pracy badawczej, monitoring populacji zwierząt, żywienie, diagnostyka genetyczna, komunikacja w świecie zwierząt.

W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w:

 • ośrodkach hodowli zwierząt dzikich,
 • prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących,
 • ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i za granicą,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • sklepach i hurtowaniach zoologicznych,
 • firmach świadczących usługi związane z pielęgnacją zwierząt towarzyszących,
 • parkach narodowych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
 • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe itp.),
 • związkach hodowców,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • oświacie.

przejdź do spisu treści

informatyka


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Strona wydziału: www.wzim.sggw.pl
e-mail: wzim@sggw.pl
tel.: (22) 593 72 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo informatyka, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 115
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, fizyka, matematyka;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 50
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek kształci inżynierów w zakresie szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję i kryptologię.

Absolwenci mają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa użytkownikom systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych. Potrafią programować komputery i znają zasady inżynierii oprogramowania.

Mają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek–komputer.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • systemy informacyjne i analityczne w gospodarce,
 • inżynieria systemów informacyjnych,
 • inżynieria systemów komputerowych,
 • techniki multimedialne,
 • systemy komputerowe,
 • systemy inteligentne,
 • systemy informatyki gospodarczej,
 • zastosowania multimediów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni we wszelkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,

w szczególności w:

 • firmach komputerowych zajmujących się
 • tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych,
 • firmach zajmujących się e-biznesem, bankach, instytucjach europejskich, administracji
 • państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

przejdź do spisu treści

Informatyka i ekonometria


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Strona wydziału: www.wzim.sggw.pl
e-mail: wzim@sggw.pl
tel.: (22) 593 72 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo informatyka, albo fizyka

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka i ekonometria, informatyka, matematyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia;
 • dla kandydatów na specjalność Big Data Analytics potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 35
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Big Data Analitycs (specjalność w j. angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 18
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Zdobywa umiejętności praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Nabywa też kompetencje informatyczne, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.

Absolwenci mają gruntowną wiedzę z ekonometrii i metod obliczeniowych w ekonomii.

Opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń. Posiadają praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • statystyka i ekonometria,
 • inżynieria finansowa,
 • technologie analizy danych masowych – big data,
 • systemy business inteligence,
 • zaawansowana analityka danych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego,
 • biurach maklerskich,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE,
 • firmach komputerowych,
 • placówkach naukowo-badawczych.
przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.pl
tel.: (22) 593 40 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2) uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, logistyka;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Są przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafią znajdować, klasyfikować i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, finanse publiczne, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, specjalistyczny język obcy w obszarze finansów i rachunkowości.

STUDIA II STOPNIA: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • finanse publiczne,
 • bankowość,
 • ubezpieczenia,
 • inżynieria finansowa.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • działach finansowych i księgowości,
 • instytucjach finansowych,
 • bankach i na giełdach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach maklerskich,
 • instytucjach rachunkowych,
 • agencjach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
 • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach naukowo-badawczych.

przejdź do spisu treści

Inżynieria ekologiczna


Wydział Rolnictwa i Biologii
Strona wydziału: www.wrib.sggw.pl
e-mail: dwrb@sggw.pl
tel.: (22) 593 25 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka, albo geografia
uzyskany tytuł: inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria ekologiczna; ochrona środowiska, rolnictwo, inżynieria środowiska;
 • dyplom inżyniera lub licencjata innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów;
 • jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowykwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 •  średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Ten interdyscyplinarny kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w obszarach biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.

Absolwenci są przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości, a także do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak i czynnikami naturalnymi oraz zmianami klimatu.

Uzyskują także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

W programie studiów I stopnia m.in.: chemia organiczna i nieorganiczna, chemia analityczna, klimatologia, ekonomia, technika rolnicza, botanika, fizyka, gleboznawstwo, ekofizjologia, wpływ zmian klimatu na środowisko, biochemia ekologiczna, inżynieria komunalna, dendrologia, technologia produkcji roślinnej, mikrobiologia środowiska, zoologia, ekologia, fitosocjologia, genetyka ekologiczna, ekofizjologia roślin, ekotoksykologia, inżynieria leśna, infrastruktura techniczna, ochrona przyrody, turystyka i rekreacja, przyrodnicze wykorzystanie odpadów, technologia produkcji zwierzęcej, gospodarka przestrzenna, teledetekcja oraz GIS.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach,
 • instytutach naukowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

przejdź do spisu treści

Inżynieria i gospodarka wodna


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.pl
tel.: (22) 59 350 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo fizyka, albo chemia

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, inżynieria środowiska;
 • dyplom inżyniera innego pokrewnego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria i gospodarka wodna, w drugiej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) absolwenci innych kierunków. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej – począwszy od potrzeb związanych z ujęciami wody z zasobów podziemnych, zagospodarowaniem wody opadowej, budową zbiorników retencyjnych oraztowarzyszących im budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, dostarczaniem czystej wody do odbiorców indywidualnych oraz na potrzeby gospodarcze i rolnicze, oczyszczaniem wody spływającej z powierzchni dróg oraz wykorzystanej gospodarczo, poprzez problematykę posadowienia budowli, odwodnień budowlanych, uszczelniania składowisk i magazynów, po tematykę związaną z zagospodarowaniem dolin rzecznych, ochroną przeciwpowodziową oraz ochroną naturalnych mokradeł i bagien.

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W programie studiów I stopnia m.in.: hydrologia, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo i hydrologia gleb, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika budowli i wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, inżynieria rzeczna, konstrukcje żelbetowe i metalowe, fundamentowanie, inżynieria wodnomelioracyjna.

W programie studiów II stopnia m.in.: planowanie robót inżynierskich, hydrotechniczne budowle ziemne, gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych, betonowe konstrukcje hydrotechniczne, ocena stanu ekologicznego wód, adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu, niezawodność l      i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

W zależności od poziomu studiów student może wybrać jedną ze ścieżek kształcenia:

 • inżynieria wodna, gospodarka wodna (I stopień);
 • inżynieria wodna i melioracyjna, gospodarka wodna (II stopień).
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów są:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa wodnego
 • i wodno-melioracyjnego,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa komunalnego i przemysłowego,
 • biura projektów,
 • firmy konsultingowe,
 • narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
 • firmy związane z energetyką wodną,
 • instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

przejdź do spisu treści

Inżynieria środowiska


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.plr
e-mail: dwbis@sggw.pl
tel.: (22) 59 350 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 115
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska;
 • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia – szczegółowe informacje na stronach internetowych SGGW – www.sggw.pl/rekrutacja/studia- II-stopnia, w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 25-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020;
 • dla kandydatów na specjalizację Information Systems in Water Resoures Management potwierdzenie znajomości języka angielskiego. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 40
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Information Systems in Water Resoures Management
(specjalizacja w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)p

CHARAKTERYSTYKA

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesam iantropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska.

Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

 • inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
 • inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
 • systemy wodnogospodarcze, obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne w glebie, w tym systemy nawadniające,
 • zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
 • zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery.

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • inżynieria sanitarna,
 • geoinżynieria środowiska,
 • ekoinżynieria,
 • inżynieria wodna.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podejmować pracę:

 • projektanta, wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu budownictwa, urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych, gospodarki odpadami, kształtowania i rekultywacji środowiska,
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

przejdź do spisu treści

Inżynieria systemów biotechnicznych


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.pl
tel.: (22) 593 45 00


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA

Inżynieria systemów biotechnicznych to dziedzina zajmująca się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku.

Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, które stosowane są w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności.

Absolwenci inżynierii systemów biotechnicznych to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. Są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich dotyczących eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej. Mają wiedzę o oddziaływaniu urządzeń technicznych na obiekty biologiczne, a także wiedzą, jak prowadzić badania w zakresie interakcji techniki z przyrodą.

Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki komunalnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą pracować w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych maszyn rolniczych, leśnych, do pielęgnacji zieleni oraz maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej oraz przemysłu spożywczego,
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • szkołach średnich i wyższych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • izbach rolniczych,
 • nadleśnictwach,
 • administracji samorządowej i gospodarczej,
 • firmach marketingowych.

przejdź do spisu treści

Leśnictwo


Wydział Leśny
Strona wydziału: www.wl.sggw.pl
e-mail: dwl@sggw.pl
tel.: (22) 593 80 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:
biologia albo matematyka
uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku leśnictwo w SGGW;
 • dyplom inżyniera studiów I stopnia na kierunku leśnictwo innych uczelni lub dyplom inżyniera pokrewnego kierunku studiów I stopnia
 • dla kandydatów na specjalność Forest Information Technology potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Forest Information Technology (studia w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 20
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych.

Przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na podstawach naukowych.

Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie.

Posługują się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin.

Studia ukształtowane przez stuletnią tradycję oferują aktualną wiedzę i kompetencje niezbędne w nowoczesnym leśnictwie.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

 • hodowli lasu,
 • ochrony lasu,
 • organizacji gospodarstwa leśnego,
 • przyrodniczych podstaw leśnictwa,
 • użytkowania zasobów leśnych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, Dyrekcji Generalnej, zakładach współpracujących z leśnictwem),
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • przedsiębiorstwach leśnych,
 • przemyśle drzewnym,
 • przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej,
 • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych,
 •  placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie.

Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.


przejdź do spisu treści

Logistyka


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.pl
tel.: (22) 593 40 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: logistyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku logistyka;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku logistyka, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady ich działalności logistycznej. Absolwenci mają szeroką wiedzę w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy, rozwiązując problemy logistyczne. Umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu:

 • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • infrastruktury logistycznej,
 • towaroznawstwa,
 • ekonomii,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • statystyki,
 • zarządzania zapasami,
 • spedycji, transportu krajowego i międzynarodowego,
 • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych,
 • specjalistycznego języka obcego w obszarze logistyki.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • łańcuchy dostaw,
 • menedżer logistyki,
 • operator logistyczny,

Na kierunku logistyka można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej Młodszy menedżer jakości, kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • działach zaopatrzenia i planowania zapasów,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjnych,
 • jednostkach zaopatrzenia i zbytu,
 • hurtowniach,
 • zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z transportem.

przejdź do spisu treści

Meblarstwo


Wydział Technologii Drewna
Strona wydziału: www.wtd.sggw.pl
e-mail: dwtd@sggw.pl
tel.: (22) 59 385 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA

Meblarstwo to kierunek studiów, którego program został zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce. Studenci poznają specyfikę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe, korzystają też z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC.

Absolwenci meblarstwa to specjaliści o ugruntowanej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, a także organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem. Mają umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali (od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych), a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 27 tys. podmiotów gospodarczych, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Obecnie branża zatrudnia ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym.

Studenci są objęci programem płatnych staży odbywających się w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej (m.in. IKEA Industry, Fabryki Mebli Forte S.A., Fabryki Mebli Wójcik, Mardom Pro, Mebloform).

Uczestnictwo w programie odbywa się poprzez połączenie studiowania w trybie dziennym oraz pracy zawodowej w wybranym przedsiębiorstwie. Stażyści uzyskują możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

80% stażystów otrzymało propozycję pracy po zakończeniu stażu!
przejdź do spisu treści

Ochrona środowiska


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Strona wydziału: www.wbis.sggw.pl
e-mail: dwbis@sggw.pl
tel.: (22) 59 350 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 55
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska;
 • dyplom innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarzenieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku ochrona środowiska, w drugiej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) absolwenci innych kierunków;
 • dla kandydatów na specjalizację Restoration and Management of Environment potwierdzenie znajomości języka angielskiego. uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Restoration and Management of Environment (specjalizacja w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

 • procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery),
 • wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,
 • technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska,
 • instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,
 • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, zagrożenia i techniki ochrony atmosfery, mikrobiologia ogólna, ekologia ogólna, prawo i zarządzanie ochroną środowiska, zagrożenia i techniki ochrony pedosfery, zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, systemy informacji przestrzennej, monitoring i bioindykacja środowiska, renaturyzacja środowisk wodnych.

STUDIA II STOPNIA: ekotoksykologia, przepływ zanieczyszczeń w środowisku, systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska, zarządzanie zasobami środowiska, modelowanie procesów środowiskowych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

zarządzanie ochroną środowiska, ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, technologie w ochronie środowiska, systemy ochrony środowiska, Restoration and Management of Environment (specjalizacja w j. angielskim).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów są:

 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
 • narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • zakłady przemysłowe,
 • biura projektów i firmy budowlane,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

przejdź do spisu treści

Ochrona zdrowia roślin


Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Strona wydziału: www.woiak.sggw.pl
e-mail: dwoa@sggw.pl
tel.: (22) 593 20 05


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej.

Został utworzony po to, by kształcić specjalistów przygotowanych do wdrażania dyrektywy UE wprowadzającej obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.

Oferta kształcenia studentów jest dostosowana do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia roślin, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • gospodarstwie indywidualnym,
 • dużych gospodarstwach rolnych,
 • firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin,
 • jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych,
 • szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin,
 • kwarantannowych punktach granicznych,
 • ogrodach botanicznych i arboretach,
 • firmach nasiennych i hodowlanych,
 • firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów,
 • centrach ogrodniczych

przejdź do spisu treści

Ogrodnictwo


Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Strona wydziału: www.woiak.sggw.pl
e-mail: dwoa@sggw.pl
tel.: (22) 593 20 05


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:
biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 140
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku ogrodnictwo;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia;
 • dla kandydatów na specjalizację Horticulture potwierdzenie znajomości języka angielskiego. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Horticulture (specjalizacja w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Na tym kierunku kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programie nauczania duży nacisk kladzie się na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • ekonomika i organizacja ogrodnictwa,
 • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin,
 • ochrona roślin,
 • rośliny lecznicze i specjalne,
 • rośliny ozdobne,
 • sadownictwo,
 • szkółkarstwo ogrodnicze,
 • rośliny warzywne – jakość i wykorzystanie
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
 • przetwórstwie owocowo-warzywnym,
 • administracji,
 • usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

przejdź do spisu treści

Pedagogika


Wydział Socjologii i Pedagogiki
Strona wydziału: wsip.sggw.pl
e-mail: dwns@sggw.pl
tel.: (22) 593 47 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: język polski albo historia, albo biologia, albo matematyka

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 50
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia na kierunku pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego.

Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Na kierunku pedagogika przygotowujemy doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty. W trakcie studiów realizowane są specjalistyczne praktyki studenckie w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • opieka nad małym dzieckiem z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje terapeuty pedagogicznego),
 • edukacja kulturowa,
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
 • organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
 • edukacja dorosłych, opieka nad osobami starszymi.

Proponujemy ciekawe specjalności, które zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 30 zainteresowanych studentów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak przedszkola, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice,
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • organizacjach społecznych, samorządowych,
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
 • administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
 • lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • administracji publicznej związanej z systeme oświaty,
 • sektorze usług prywatnych.

przejdź do spisu treści

Rolnictwo


Wydział Rolnictwa i Biologii
Strona wydziału: www.wrib.sggw.pl 
e-mail: dwrb@sggw.pl
tel.: (22) 593 25 10


I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ochrona środowiska, inżynieria ekologiczna;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Są to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.

Studenci mają do wyboru m.in. następujące bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie.

Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej (przede wszystkim roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętności wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Studenci rolnictwa orientują się w najnowszych osiągnięciach naukowych w swojej dziedzinie, dzięki czemu są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • agronomia i agrobiznes,
 • bioinżynieria rolnicza,
 • informatyka w rolnictwie.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • agrobiznesie,
 • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • doradztwie rolniczym, firmach handlowo-
 • usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
 • firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
 • redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

przejdź do spisu treści

Socjologia


Wydział Socjologii i Pedagogiki
Strona wydziału: wsip.sggw.pl
e-mail: dwns@sggw.pl
tel.: (22) 593 47 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • język obcy nowożytny oraz
 • język polski albo matematyka, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku socjologia;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia na kierunku socjologia dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się społeczeństwie – od poziomu rodziny do struktur globalnych; studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych metodach i technikach badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych, z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych do badania oraz interpretacji zjawisk społecznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Nabywają też umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich, m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji.

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo- badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych, których działalność pokrywa się z profilem kierunku studiów.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenckich kół naukowych WNS, biorą też twórczy i aktywny udział w życiu społeczności akademickiej SGGW.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę między innymi w zakresie następujących zagadnień:

 • komunikacja społeczna,
 • analityka społeczna,
 • stosunki międzynarodowe,
 • metody badań społecznych i marketingowych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • instytucjach i organizacjach społecznych,
 • instytutach badania opinii publicznej i badania rynku,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach państwowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie, public relations),
 • firmach doradztwa personalnego, a także na różnych stanowiskach, na których odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe

przejdź do spisu treści

Technologia drewna


Wydział Technologii Drewna
Strona wydziału: www.wtd.sggw.pl
e-mail: dwtd@sggw.pl
tel.: (22) 59 385 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: technologia drewna, meblarstwo;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Absolwenci technologii drewna to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mogą podjąć pracę w dużych korporacjach sektora drzewnego jako technolodzy procesów produkcyjnych, kupcy strategiczni lub projektanci mebli.

Wielu z nich prowadzi własne firmy drzewne lub wykonuje prace z zakresu szeroko rozumianej konserwacji drewna.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, konstrukcje meblarskie, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, konserwacja wyrobów zabytkowych.

STUDIA II STOPNIA: ekonomika i organizacja drzewnictwa, patologia drewna, suszarnictwo, nauka o drewnie egzotycznym, modyfikacja drewna, techniki zdobnicze mebli.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych,
 • konstrukcje drewniane i meblarskie,
 • konserwacja drewna zabytkowego – jedyna taka specjalizacja w Polsce.

Sektor drzewno-meblarski w Polsce to aktualnie najbardziej dynamiczny obszar przemysłu – ponad 65 tys. firm, które zatrudniają ponad ćwierć miliona osób. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii drewna. Wydział współpracuje z największymi przedsiębiorstwami sektora drzewnego w Polsce, takimi jak: IKEA Industry, Pfleiderer, Homag Polska, Festool, STEICO, TEKNIKA S.A., FAKRO , ERKADO, PORTA KMI POLAND, Leitz, GTV i inne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w:

 • zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie),
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna),
 • przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym,
 • biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie zawodowym,
 • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

przejdź do spisu treści

Technologia żywności i żywienie człowieka


Wydział Technologii Żywności
Strona wydziału: www.wnoz.sggw.pl
e-mail: dwnoz@sggw.pl
tel.: (22) 593 75 07


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 165
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 175
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie żywności,
 • maszynoznawstwo oraz inżynieria procesowa i organizacja produkcji,
 • kompleksowa ocena jakości surowców i produktów spożywczych,
 • poznanie i interpretacja procesów chemicznych, biochemicznych i fizycznych towarzyszących przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,
 • kształtowanie jakości przetwarzanej żywności,
 • eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 • zasady prawidłowego żywienia,
 • marketing żywności i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą, mają też możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych – np. na temat biotechnologii i mikrobiologii żywności, ocen jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji, technologii i oceny różnych produktów spożywczych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • biotechnologia i mikrobiologia żywności,
 • biotechnologia mleka,
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
 • ocena jakości żywności,
 • technologia i ocena mięsa,
 • technologia i ocena owoców i warzyw,
 • technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych,
 • technologia i ocena zbóż.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego w bardzo szerokim zakresie stanowisk,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wewnętrznym i zagranicznym obrotem żywnością,
 • firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
 • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • firmach zajmujących się doradztwem.

Mogą też prowadzić działalność gospodarczą.


przejdź do spisu treści

Technologie energii odnawialnej


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.pl
tel.: (22) 593 45 00


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia w SGGW kierunków: technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna,student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Jest to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno- -przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki.

Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, geologia, mechanika płynów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy.

STUDIA II STOPNIA: infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognoprognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, inżynieria środowiska, energetyczne wykorzystanie biomasy, niekonwencjonalne źródła energii, polityka energetyczna UE, prawo energetyczne, lokalny audyt energetyczny, biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej, hybrydowe systemy energetyczne, logistyka, planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, jakość energii, technologie informacyjne w energetyce, gospodarka finansowa samorządów, analiza rynku energii.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Wiedza zdobyta na studiach umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi

przejdź do spisu treści

Towaroznawstwo w biogospodarce


Wydział Technologii Żywności
Strona wydziału: www.wnoz.sggw.pl
e-mail: dwnoz@sggw.pl
tel.: (22) 593 75 07


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 40
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
Zachęcamy do kontynuowania nauki na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Nie wymaga to uzupełniania różnic programowych.

 CHARAKTERYSTYKA

Biogospodarka to nowa gałąź gospodarki zajmująca się zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych zasobów biologicznych w kierunku produkcji dóbr (żywność, produkty lecznicze i inne) oraz usług (energia) zaspokajających aktualne potrzeby społeczeństwa bez negatywnego wpływu na działalność przyszłych pokoleń.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze) oraz czynników determinujących ich jakość. Studenci uczą się zarówno zarządzać produktem, jak i wykorzystywać techniki mikro- i makroekonomii oraz marketingu.

Absolwenci potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zespołami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy. Ponadto są przygotowani do kształtowania jakości produktów przez ich projektowanie i technologię wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości produktów. Posiadają także wiedzę z zakresu zarządzania, prognozowania i funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, logistyka, podstawy zarządzania, biochemia, mikrobiologia, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, grafika inżynierska, podstawy marketingu, towaroznawstwo w produkcji pierwotnej i przetwarzaniu żywności, instrumentalne metody oceny produktów, technika komputerowa w obrocie towarowym, zarządzanie jakością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do pracy jako:

 • towaroznawca,
 • specjalista ds. jakości marki,
 • specjalista ds. towaroznawczego zarządzania produktem,
 • pracownik działu zapewnienia jakości,
 • specjalista w dziale kontroli, np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych,
 • specjalista ds. badań i rozwoju produktu lub opakowań,
 • specjalista ds. dystrybucji towarów,
 • koordynator ds. organizacji dostaw,
 • laborant specjalizujący się w standaryzacji, atestacji, certyfikacji wyrobów,
 • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
 • przedstawiciel handlowy/doradca,
 • specjalista w działach: eksportu, finansowym, koordynacji zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętą biogospodarką.

przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.pl
tel.: (22) 593 40 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka (pkt. SGGW × 0,3) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,3),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,4)

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku turystyka i rekreacja, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Turystyka i rekreacja to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący w swoim programie wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych.

Absolwenci potrafią przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców. Mają również szerokie kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologiaczłowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana.

STUDIA II STOPNIA: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • zarządzanie turystyką w regionie,
 • międzynarodowy biznes turystyczny,
 • turystyka miejska,
 • turystyka przyrodnicza,
 • hotelarstwo i gastronomia.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych.

przejdź do spisu treści

Weterynaria


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Strona wydziału: www.wmw.sggw.pl
e-mail: dwmw@sggw.pl
tel.: (22) 59 360 10


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


przedmioty rekrutacyjne: biologia oraz chemia

uzyskany tytuł: lekarz weterynarii

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów:
5,5 roku (11 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów:
5,5 roku (11 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA

Studia weterynaryjne w SGGW od lat niezmiennie zajmują pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. To zasługa zarówno doświadczonej kadry naukowej, jak i nowoczesnego, mocno rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo-badawczego.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej to nie tylko ośrodek akademicki, lecz także miejsce, gdzie prowadzi się innowacyjne badania naukowe na światowym poziomie.

Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie nauk weterynaryjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne, Pracownia Cytometryczna – to tylko kilka jednostek zaplecza naukowo-dydaktycznego wydziału.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe umożliwiające dalsze kształcenie (biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia); przedmioty przedkliniczne (farmakologia, parazytologia, mikrobiologia); przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:

 • lecznicach weterynaryjnych,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach kontrolnych i badawczych,
 • stacjach hodowli zwierząt,
 • placówkach naukowych,
 • nadzorze produkcji żywności,
 • zakładach farmaceutycznych lub hurtowniach leków.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Wydział Nauk Ekonomicznych
Strona wydziału: www.wne.sggw.pl
e-mail: dwne@sggw.pl
tel.: (22) 593 40 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne:

 • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
 • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2),
 • oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 120
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja;
 • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku zarządzanie;
 • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku zarządzanie, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

Absolwenci mają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów.

Potrafią skutecznie się komunikować, negocjować oraz pracować w zespole. Cechą wyróżniającą absolwentów zarządzania w SGGW jest znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, język obcy.

STUDIA II STOPNIA: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, język obcy.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie i marketing w turystyce,
 • zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie edukacją i doradztwem.

Na kierunku zarządzanie można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej Młodszy menedżer jakości, kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
 • handlu,
 • usługach,
 • różnego rodzaju agencjach konsultingowych,
 • organizacjach gospodarczych i samorządowych,
 • szkolnictwie,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z agrobiznesem.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Inżynierii Produkcji
Strona wydziału: www.wip.sggw.pl
e-mail: dwip@sggw.pl
tel.: (22) 593 45 00


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo fizyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów inżynierskich I stopnia w SGGW kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji, technika rolnicza i leśna, technologie energii odnawialnej;
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarzenieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji oraz z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji. Przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii. Studenci nabywają umiejętności menedżerskich i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: makroekonomia, prawo, marketing, maszynoznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, metrologia, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, towaroznawstwo rolnicze i leśne, eksploatacja techniczna, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, technologie produkcji rolniczej i leśnej, rynek finansowy, technologia żywności.

STUDIA II STOPNIA: organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie strategiczne, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami i innowacjami, analiza ekonomiczna, certyfikacja, rolnictwo proekologiczne, wybrane zagadnienia z techniki i technologii produkcji leśnej, gospodarka energetyczna, odnawialne źródła energii, zarządzanie energetyką lokalną, audyt energetyczny.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • inżynieria produkcji,
 • zarządzanie i organizacja produkcji,
 • zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa,
 • innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu,
 • energetyka i inżynieria biosystemów.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym,
 • biurach doradczych,
 • jednostkach administracji lokalnej,
 • instytutach badawczych.

przejdź do spisu treści

Zootechnika


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
e-mail: wnz@sggw.pl
tel.: (22) 59 365 06


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, rolnictwo;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.
 • uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 20
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych, produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia zwierząt oraz towaroznawstwa.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.

STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo zootechniczne, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologia w produkcji pasz, proekologiczne metody chowu zwierząt, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa, zarządzanie gospodarstwem.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

 • intensywnych systemów produkcji,
 • alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują:

 • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 • kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych,
 • organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego,
 • pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi,
 • pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska,
 • pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa,
 • doradztwo rolnicze,
 • pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

przejdź do spisu treści

Żywienie człowieka i ocena żywności


Wydział Żywienia Człowieka
Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
e-mail: dwnzck@sggw.pl
tel.: (22) 593 70 10


STUDIA I STOPNIA


przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 135
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 75
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)


STUDIA II STOPNIA


rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA

Żywienie człowieka i ocena żywności to kierunek o charakterze przyrodniczym z elementami nauk konsumenckich. Program kształcenia uwzględnia aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia pojedynczych osób oraz różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób starszych, osób o zwiększonej aktywności fizycznej, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia żywienia w zachowaniu zdrowia człowieka. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.

Program kształcenia obejmuje m.in.:

STUDIA I STOPNIA: żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, analiza sensoryczna, towaroznawstwo żywności przetworzonej, żywność funkcjonalna, wygodna, ekologiczna, wyposażenie zakładów żywienia, projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, higiena żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, badania marketingowe, zachowania konsumentów na rynku żywności, ochrona konsumenta, etyka w łańcuchu żywnościowym.

STUDIA II STOPNIA: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, żywienie w sporcie i warunkach ekstremalnych, nowoczesne metody analityczne, projektowanie produktu żywnościowego, trendy w technologii żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, poradnictwo żywieniowe, trendy w konsumpcji, socjologia żywienia.

Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach fakultatywnych w zakresie:

 • żywienia człowieka,
 • poradnictwa żywieniowo-dietetycznego,
 • jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • projektowania żywności,
 • mechanizmów funkcjonowania rynku żywności.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem człowieka,
 • poradniach żywieniowych oraz placówkach zajmujących się edukacją i doradztwem żywieniowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem oraz zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • instytucjach i laboratoriach zajmujących się oceną żywności,
 • przedsiębiorstwach gastronomicznych i cateringowych,
 • inspekcjach urzędowej kontroli żywności,
 • organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze żywienia człowieka i oceny żywności.


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji

Informacje o nowych zasadach przyjęć już wkrótce!

zobacz:

www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja


Zasady rekrutacji 2019/2020


INFORMACJE OGÓLNE (na podstawie Uchwały nr 25 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku 2019/2020).

INFORMACJE OGÓLNE (na podstawie Uchwały nr 25 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku 2019/2020).

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów w SGGW prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Rejestracji internetowej można dokonać również w Biurze Spraw Studenckich SGGW – Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, bud. 8 w godz. 9.00–15.00 (poniedziałek–piątek). Do pełnejrejestracji wymagana jest kolorowa fotografia cyfrowa kandydata o wymiarach 236 ˟ 295 pikseli, jako 24-bitowy plik JPG.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia i terminarz rekrutacji podane są na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

1. ankieta osobowa/podanie o przyjęcie na studia (wydruk z Systemu Obsługi Kandydatów – SOK);

2. oryginał albo wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości, albo poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości; dodatkowo aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego) lub dyplom IB/dyplom EB/inne świadectwo uzyskane poza granicami RP uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty. W przypadku, gdy kandydat nie ma jeszcze dyplomu IB, powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przezszkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przezkomisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania;

3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji);

4. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego;

5. orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które orzeczenie jest wymagane, w SOK udostępnione będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydaci zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć;

6. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata centralnych olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, konkursów (dotyczy laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego);

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (dotyczy cudzoziemców). Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1, 4, 5 składają dodatkowo:

8. odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) lub oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za różnoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji;

9. kserokopię suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu);

10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku.

Ponadto każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej.

Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Uprawnienia laureatów olimpiad
Laureaci olimpiad centralnych i konkursów są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 24–2018/2019 Senatu SGGW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2019–2023. Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury. Składają oni w wyznaczonym terminie w Biurze Spraw Studenckich wymagane dokumenty wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.

Studia stacjonarne
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki z przedmiotów wskazanych dla poszczególnych kierunków studiów uzyskane na:

– egzaminie maturalnym (wyniki wyrażone w procentach)

albo

– egzaminie dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2–5 lub 1–6).

Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskanimatury:

→ matura/aneksy z lat 2002 i 2005–2007:
punkty SGGW = 0,4 ˟ poziom podstawowy
+ 0,6 ˟ poziom rozszerzony;

→ matura/aneksy z lat 2008–2019:
punkty SGGW = poziom podstawowy ˟ 0,7;
punkty SGGW = poziom rozszerzony ˟ 1,0.

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są przeliczane na punkty SGGW według powyższych zasad.

Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na świadectwie dojrzałości.

Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty SGGW według następującego przelicznika:

Kandydaci, którzy zdawali dodatkowo egzamin maturalny w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia i posiadają zaświadczenie o wynikach tego egzaminu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, mają te wyniki przeliczane zgodnie z zasadami określonymi dla wyników egzaminów maturalnych.

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie są kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana wg następujących zasad:

Kandydaci mający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości mają przeliczone wyniki ze świadectwa zgodnie z Załącznikiem nr 6 Uchwały nr 25 – 2018/2019 Senatu SGGW w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku 2019/2020. Przy innej skali ocen niż określone w tym załączniku komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW.

Punkty SGGW są podstawą do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów. Przy dwóch lub więcej przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki w punktachSGGW są sumowane, z wyjątkiem kierunków:


architektura krajobrazu – wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego (biologia albo matematyka, albo geografia) i punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego (maks. możliwy do uzyskania wynik to 180 pkt SGGW). Ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

2 – 0 pkt; 3 – 40 pkt; 3,5 – 50 pkt; 4 – 60 pkt; 4,5 – 70 pkt; 5 – 80 pkt;


bioinżynieria zwierząt – wyniki są sumą punktów SGGW z dwóch przedmiotów z wagami:

1) z matematyki albo chemii, albo fizyki, albo biologii z uwzględnieniem wagi 0,7 dla punktów SGGW z tego przedmiotu,

2) z języka angielskiego z uwzględnieniem wagi 0,3 dla punktów SGGW (maks. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt),


ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z trzech przedmiotów:

1) z matematyki z uwzględnieniem wagi 0,6 dla punktów SGGW,

2) z języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW,

3) jednego przedmiotu spośród: język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia, z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW (maks. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt SGGW);


turystyka i rekreacja – wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z trzech przedmiotów:

1) z matematyki z wagą 0,3 dla punktów SGGW,

2) z języka obcego nowożytnego z wagą 0,3 dla punktów SGGW,

3) z języka polskiego albo geografii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo historii z wagą 0,4 dla punktów SGGW (maks. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt SGGW).


W przypadku kandydatów z jednakową punktacją w kwalifikacji dodatkowo jest uwzględniana punktacja z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski – z języka obcego (dotyczy wszystkich form studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

W celu ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu, uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie komisji rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w kalendarium rekrutacji terminem sprawdzianu.

Studia niestacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym/dojrzałości.

Wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty SGGW w taki sam sposób, jak dla studiów stacjonarnych.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją (nie dotyczy kierunku weterynaria).

Na kierunku weterynaria rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się w terminach i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, określonego w Załączniku nr 3 Uchwały nr 25 – 2018/2019.

Dla kierunków studiów, dla których dopuszczalne są rozbieżności pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydatów w trakcie studiów I stopnia a oczekiwanymi od kandydatów, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydatów w trakcie studiów II stopnia – w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych – będą dokonywać wskazani członkowie komisji rekrutacyjnej przed kwalifikacją i składaniem dokumentów, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez wydziałową komisję rekrutacyjną przedmiotów.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego, z zachowaniem pozostałych kryteriów, tj. właściwego dyplomu oraz weryfikacji zgodności efektów kształcenia, i zakwalifikować do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wymogów związanych z rejestracją.

W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego na studia drugiego stopnia, uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie komisji rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w kalendarium rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.


przejdź do spisu treści

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia!


Wysoki poziom nauczania, doskonale wyposażone laboratoria, zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Dzięki temu, że nasz kampus znajduje się na warszawskim Ursynowie, możesz żyć, mieszkać, uczyć się, robić zakupy i spędzać czas ze znajomymi w jednym miejscu: kultowy klub Dziekanat, basen i hale sportowe, trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory studenci uprawiają sport oraz integrują się przy grillu, kino letnie wyświetlane na ścianie akademika – to wszystko znajdziesz w obrębie 72 ha.

Na tym samym terenie znajdziesz też przyjaciół na całe życie. Szukaj ich w akademikach, w swojej grupie ćwiczeniowej, a także w kołach naukowych, AZS-ie, Ludowym Zespole Artystycznym „Promni”, uczelnianych chórach czy ESN. W końcu nic tak nie łączy, jak wspólna pasja. Jeżeli jedna dzielnica to dla Ciebie za mało – w 15 minut dojedziesz metrem do serca stolicy. Zabierzemy Cię też – w ramach obowiązkowych praktyk terenowych – do arboretum w Rogowie, na bagna do Białowieży, do rolniczego zakładu doświadczalnego w Żelaznej albo któregoś z nadleśnictw Lasów Państwowych.

A jeśli marzy Ci się spróbowanie sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki kilkuset podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie pomaga im w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.


CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?


WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGIIWYDZIAŁ LEŚNYWYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJWYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACHWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNAWYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCIWYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJIWYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCHWYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI
Kliknij aby pobrać :


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia i hotelarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ekologiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia Stacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
meblarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona zdrowia roślin I stopnia Stacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia drewna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie energii odnawialnej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
towaroznawstwo w biogospodarce I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 593 10 20
 • Fax: 22 59 31 087
 • Email: rekrutacja@sggw.pl
 • Strona: http://www.sggw.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

DLACZEGO SGGW?

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia! CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?

czytaj dalej

SGGW w QS World University Rankings

W najnowszym QS World University Rankings Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazła się wśród tysiąca najlepszych uniwersytetów świata.

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 24 - 25 stycznia 2020 r

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich, studentów, a także rodziców na Dni Otwarte Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czytaj dalej

Start po Indeks SGGW

konkurs dla maturzystów

czytaj dalej

Dzień Otwarty w SGGW

Chcesz studiować w SGGW? Przyjdź na Dzień Otwarty w SGGW już 23 lutego 2019 roku!

czytaj dalej

STUDIES IN ENGLISH

In addition to the first-cycle and second-cycle programmes in Polish, the WULS-SGGW offers also study programmes in English. These programmes are only organized in the form of full-time studies.

czytaj dalej

Centrum Nauk Żywieniowych w SGGW

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą budowę Centrum.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane