Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studium Jezyków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Studium Jezyków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Oferta kursów skierowana do wszystkich zainteresowanych nauką języków, nie tylko do studentów i absolwentów naszej uczelni.

Język angielski

W trakcie kursu uczymy wszystkich umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania), powtarzamy gramatykę i wzbogacamy słownictwo naszych słuchaczy. Każdy kurs zakończony jest nieobowiązkowym międzynarodowym egzaminem.

Uwzględniamy przy tym potrzeby naszych słuchaczy w zależności od kursu, jaki wybrali (komunikacja ogólna, komunikacja w biznesie, podniesienie kwalifikacji, rozmowa o pracę i najczęstsza potrzeba „przełamania się” i nabrania odwagi do mówienia).

Oferta kursów języka angielskiego na rok akademicki 2019/20.

KURS: PET, Cambridge, poziom B1, średniozaawansowany, język ogólny

DLA KOGO: Dla wszystkich chcących usystematyzować materiał dwóch-trzech lat rzetelnej nauki angielskiego. W programie powtórka i utrwalenie gramatyki i słownictwa.

KIEDY:  wtorki i czwartki godz. 17.15 - 18.45 

PO KURSIE: Można przystąpić do egzaminu PET lub kontynuować naukę na poziomie średniozaawansowanym wyższym a następnie na kursie FCE.

KURS: FCE, Cambridge, poziom B2, język ogólny

DLA KOGO: Dla osób chcących przystąpić do egzaminu FCE w ciągu roku (po 110 godzinach kursu). Na kursie słuchacze utrwalają i poszerzają znajomość gramatyki i słownictwa, ćwiczą i rozwijają wszystkie umiejętności potrzebne do egzaminu FCE: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Poznają wszystkie techniki egzaminacyjne. 

KIEDY: wtorki i czwartki, godz. 17.15 - 18.45, wtorki i czwartki, godz. 19.00 - 20.30

PO KURSIE: Można zdawać egzamin FCE lub kontynuować naukę na kursie CAE.

KURS: CAE, Cambridge, poziom C1, język ogólny

DLA KOGO: Kurs skierowany jest do wszystkich chcących zdawać egzamin CAE, ale można też potraktować go jako doskonały sposób na podniesienie sprawności językowych potrzebnych do zastosowania języka angielskiego w celach zarówno towarzyskich, jak i zawodowych.

Polecamy ten kurs wszystkim naszym studentom, lecz przede wszystkim tym, którzy już zakończyli lektoraty i chcieliby kontynuować naukę - tym razem języka nie tylko biznesowego. Na kursie słuchacze rozwijają wszystkie umiejętności potrzebne do egzaminu CAE: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Ćwiczą techniki egzaminacyjne. W stopniu zaawansowanym studiują słownictwo i gramatykę. 

KIEDY: poniedziałki i środy, godz. 17.15 - 18.45

PO KURSIE: Można zdawać egzamin CAE lub kontynuować naukę na kursie Business English.

KURS: EFB 2, English for Business, LCCI Pearson, poziom B1/B2, język biznesu

DLA KOGO: Dla osób, które ukończyły lektorat Business English na poziomie B1/B2 i chciałyby zdobyć certyfikat oraz dla każdego kto chce/musi posługiwać się językiem angielskim w pracy. W programie: krótkie powtórzenie gramatyki, utrwalenie i poszerzenie słownictwa Business English, pisanie dokumentów potrzebnych do zdania egzaminu i do funkcjonowania w firmie (raport, list, notatka, streszczenie), mówienie.

KIEDY: poniedziałki i środy godz. 17.15 – 18.45

PO KURSIE: Egzamin EFB 2 i/lub kontynuacja nauki na kursach ogólnych i biznesowych zaawansowanych

KURS: EFB 3, English for Business, LCCI Pearson, poziom B2/C1, język biznesu

DLA KOGO: Dla osób chcących przystąpić do egzaminu EFB. Na kursie słuchacze, po krótkiej powtórce gramatyki, rozwijają wszystkie umiejętności potrzebne do egzaminu: mówienie, czytanie, pisanie. Ćwiczą techniki egzaminacyjne. W stopniu bardziej zaawansowanym powtarzają i poszerzają słownictwo biznesowe, przydatne w rozmowach na różne tematy, np. warunki pracy, handel zagraniczny, współczesne środki komunikacji, reklama i promocja, itd.

W trakcie kursu ćwiczone są praktyczne umiejętności językowe potrzebne w świecie biznesu, takie jak umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej, pisania notatek służbowych, ulotek, artykułów prasowych, itd.

KIEDY: poniedziałki i środy, godz.17.15 - 18.45, godz. 19.00 - 20.30

PO KURSIE: Egzamin EFB 3, i/lub kontynuacja nauki na kursie SEFIC  lub CAE.

KURS: Business English Advanced (LCCI Pearson SEFIC), poziom B2-C2, język biznesu

DLA KOGO: Dla osób chcących poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez doskonalenie praktycznej znajomości języka. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu SEFIC (egzamin nie jest obowiązkowy). Na kursie słuchacze rozwijają umiejętności językowe potrzebne w biznesie. W stopniu zaawansowanym poszerzają i utrwalają słownictwo przydatne w świecie biznesu (negocjacje, rozmowa o pracę, prezentacje, etc).

Polecamy ten kurs zarówno osobom czynnym zawodowo, jak i studentom i absolwentom,  którzy zakończyli lektoraty i chcieliby kontynuować naukę oraz uzyskać dyplom znajomości języka o międzynarodowym prestiżu.

KIEDY: poniedziałki i środy, godz. 19.00 – 20.30

PO KURSIE: Egzamin SEFIC 3 lub SEFIC 4 (w zależności od stopnia przygotowania słuchacza i możliwości czasowych – na poziomie SEFIC 4 słuchacze przygotowują na egzamin prezentację).

KURS: EAP, English for Academic Purposes, poziom B2, język ogólny

DLA KOGO: Dla doktorantów i wykładowców

ILOŚĆ GODZIN: 80 (2x40 godz. tj.40 w semestrze zimowym i 40 w semestrze letnim)

Język francuski

Kursy te są przeznaczone dla osób chcących pracować w firmach francuskich lub w strukturach unijnych oraz dla wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć znajomość języka w zakresie terminologii biznesu. Dyplomy są honorowane w całej Unii Europejskiej a także poza nią. Kursy i późniejsze egzaminy odbywają się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych.

Centrum egzaminacyjne akredytowane przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową przy Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu proponuje następujące egzaminy Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

Diplome de francais professionnel Affaires B2/C1

Warunkiem uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest znajomość podstawowa języka francuskiego przynajmniej na poziomie B1 (około 8 semestrów nauki). Nie przeprowadzamy testów kwalifikacyjnych. Wszystkie grupy pracują na tych samych materiałach. Dwa miesiące przed egzaminem ok. kwietnia kandydaci podejmują indywidualnie decyzję i wybierają typ egzaminu, który będą zdawać.

Osoby decydujące się na egzamin dodatkowo otrzymują prace pisemne do domu - redagowanie listów handlowych, pisanie streszczeń. Prace są sprawdzane przez prowadzącego. Prowadzący są do dyspozycji kandydatów w czasie konsultacji przeznaczonych dla uczestników kursów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych. Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych. 40 godzin na semestr.

Egzamin organizowany jest na początku czerwca. Część pisemna wysyłana jest i sprawdzana przez ośrodek CCIP w Paryżu.  Część ustna odbywa się na terenie Studium Języków, które jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Program kursu obejmuje tematy związane z gospodarką i administrowaniem przedsiębiorstwa. Prowadzący pracują na materiałach zalecanych przez CCIP. Sami prowadzący odbyli wielokrotnie staże w Paryżu i gwarantują doskonałe przygotowanie.

Kurs idealnie nadaje się dla osób pragnących pracować w strukturach Unii Europejskiej, lub w firmach francuskich. Bogactwo słownictwa specjalistycznego ułatwi tłumaczenie ekonomicznych tekstów i artykułów francuskich. Kurs pomoże także tym, którzy wybierają się na studia lub wymiany naukowe do krajów francuskojęzycznych.

Diplome de francais professionel B1- opis kursu

Warunkiem uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest znajomość podstawowa języka francuskiego przynajmniej na poziomie A2/B1 (około 6 semestrów nauki). Nie przeprowadzamy testów kwalifikacyjnych. Wszystkie grupy pracują na tych samych materiałach. Dwa miesiące przed egzaminem ok. kwietnia kandydaci podejmują indywidualnie decyzję i wybierają typ egzaminu, który będą zdawać.

Osoby decydujące się na egzamin AFFAIRES B1 dodatkowo otrzymują prace pisemne do domu - redagowanie listów handlowych, pisanie streszczeń. Prace są sprawdzane przez prowadzących. Prowadzący są do dyspozycji kandydatów w czasie konsultacji przeznaczonych dla uczestników kursów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych. Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych. 40 godzin na semestr.

Egzamin organizowany jest na początku czerwca. Część pisemna jest sprawdzana przez ośrodek CCIP w Paryżu. Część ustna odbywa się na terenie Studium Języków Obcych, które jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Program kursu obejmuje tematy związane z gospodarką i administrowaniem przedsiębiorstwa. Prowadzący pracują na materiałach zalecanych przez CCIP. Sami prowadzący odbyli wielokrotnie staże w Paryżu i gwarantują doskonałe przygotowanie. Kurs idealnie nadaje się dla osób pragnących pracować w firmach francuskojęzycznych, instytucjach Unii Europejskiej, wyjeżdżających na studia lub wymiany do krajów francuskojęzycznych.

Diplome de francais professionnel A1- opis kursu

Nabór na kurs odbywa się na podstawie rozmowy. Warunkiem uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Diplome de francais professionnel A1 jest znajomość podstawowa języka francuskiego na poziomie A1 (około 2 semestrów nauki).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych, 40 godzin na semestr.

Kursu nie musimy kończyć egzaminem, proponujemy raczej uczestnikom kontynuację kursu w następnym roku na poziomie A2/B1

Egzamin organizowany jest na początku czerwca. Część pisemna wysyłana jest i sprawdzana przez ośrodek CCIP w Paryżu.Część ustna odbywa się na terenie Studium Języków, które jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Program kursu obejmuje tematy związane z gospodarką i administrowaniem przedsiębiorstwa. W czasie zajęć zajmujemy się nie tylko słownictwem lecz także gramatyką. Część zajęć przeznaczona jest na ćwiczenia konstrukcji gramatycznych, prowadzenia dialogów z utrwalaniem zwrotów niezbędnych w sytuacjach służbowych i zawodowych. Prowadzący pracują na materiałach zalecanych przez CCIP. Sami prowadzący odbyli wielokrotnie staże w Paryżu i gwarantują doskonałe przygotowanie.

Język niemiecki

Znajomość języka niemieckiego, którym włada ok. 150.000.000 ludzi w Europie, przyda się nie tylko na wakacjach. Może przesądzić o zatrudnieniu i ułatwi osiągnięcie sukcesu zawodowego na międzynarodowym rynku pracy.

Prowadzimy następujące kursy językowe przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Goethe Institut oraz Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

Język ogólny

Kurs C1 (Goethe-Zertifikat C1)

W kursie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 16 lat, posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (wg klasyfikacji Rady Europy) oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja/początku czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (poniedziałki/środy lub wtorki/czwartki) w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w 3 ratach (październik, styczeń, marzec). Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując certyfikat C1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie C1.

Kurs B2 (Goethe-Zertifikat B2)

W kursie może uczestniczyć każdy, kto wykaże się znajomością języka niemieckiego na poziomie B1 (wg klasyfikacji Rady Europy). Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja/początku czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w 3 ratach. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca, otrzymując certyfikat Goethe-Zertifikat B2 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie B2.

Kurs B1 (Goethe-Zertifikat B1)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmowy . Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując Goethe-Zertifikat B1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie B1.

Kurs A2 (GZ-A2)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmowy. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując Goethe-Zertifikat A2 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie A2.

Kurs SD 1 (Start Deutsch 1)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie rozmowy. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto chce nauczyć się podstaw języka niemieckiego i przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując certyfikat SD1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie A1.

więcej...


Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka rosyjskiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

włoski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski, angielski

Główny adres uczelni

  • Studium Jezyków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    ul.Drukarska 24a, 53-312 Wrocław
  •  
  • Telefon: +48 71 36 80 441
  • Strona: http://www.sjo.ue.wroc.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Oferta kursów języka polskiego

Oferta skierowana jest do studentów obcokrajowców.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane