Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie SAN

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie SAN


Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów. Dzięki placówkom w największych miastach Polski (Łódź, Warszawa, Kraków), a także wydziałom zamiejscowym dajemy Ci nie tylko możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom miejsca, w którym chcesz studiować, ale także możliwość jego zmiany, w każdym momencie roku akademickiego. Jesteśmy blisko Ciebie.

Misją SAN Kraków jest innowacyjne podejście do kształcenia młodych ludzi, którzy dzięki specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na studiach oraz podczas praktyk, a także własnym ambicjom i indywidualnym celom są gotowi do podjęcia pracy i są konkurencyjni na rynku pracy, zaraz po ukończeniu studiów, a nawet w ich trakcie.  Nasi absolwenci wchodzą na rynek pracy jako specjaliści, oszczędzając sobie i pracodawcy czas, dzięki praktykom odbytym już w trakcie studiów. Co więcej, pomagamy naszym studentom w zdobyciu pierwszej pracy.

Naszym celem jest wyposażenie kształconych przez nas studentów nie tylko w specjalistyczną wiedzę pozwalającą na sprawne i elastyczne działanie w świecie nowoczesnej gospodarki, ale również rozwijanie w nich wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Dostrzegamy bowiem potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością a wartościami ogólnoludzkimi, innymi słowy pomiędzy techno a humanum.


Studia I stopnia

Filologia angielska
– studia licencjackie w SAN Kraków

Filologia angielska w Krakowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż język angielski odgrywa obecnie znaczącą rolę w rozwoju instytucji współpracy międzynarodowej. Warto wybrać Społeczną Akademię Nauk, gdyż oferowane tu specjalności dają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Nasi studenci poznają zasady funkcjonowania języka angielskiego, a także zapoznają się z literaturą anglojęzyczną. Specjaliści z zakresu językoznawstwa prowadzą zajęcia według najnowszych standardów, wychodząc poza tradycyjne granice filologii.

Specjalności

  • translatoryka
  • specjalność nauczycielska
Informatyka 
– studia licencjackie w SAN Kraków

Informatyka w Krakowie przyjmuje zupełnie nowe oblicze dzięki Społecznej Akademii Nauk. Nowoczesne pracownie komputerowe, dostęp do najnowszych technologii oraz szeroka oferta zajęć praktycznych sprawiają, że kierunek informatyka w SAN jest bezkonkurencyjny. Kadrę dydaktyczną stanowią znani praktycy programowania. Dzięki nam studia informatyczne w Krakowie otwierają drogę do międzynarodowej kariery, której zasmakować można już podczas praktyk studenckich. Kierunek Informatyka wychodzi naprzeciw potrzebom rynku usług informatycznych – nasi absolwenci posiadają szeroki wachlarz umiejętności praktycznych, podpartych wiedzą teoretyczną. Dzięki temu są odpowiednio przygotowani do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmach, urzędach i instytucjach.

Zarządzanie 
– studia licencjackie w SAN Kraków

Współczesny rynek pracy potrzebuje doskonale wyszkolonej kadry menedżerskiej. W świecie biznesu nie wystarcza już tylko znajomość funkcjonowania organizacji – niezbędna jest także umiejętność diagnozowania problemów oraz zdolność ich szybkiego rozwiązywania. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Społeczna Akademia Nauk w Krakowie przygotowała ciekawą ofertę studiów -kierunek zarządzanie. Specjalistyczna międzynarodowa kadra nauczycielska przygotowuje studentów w zakresie zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Nasze studia wyróżniają nietuzinkowe specjalności oraz bogata oferta praktyk krajowych i międzynarodowych.

Logistyka 
– studia licencjackie w SAN Kraków

Globalizacja gospodarki i wzrost wymiany towarowej przyczyniły się do wzrostu znaczenia logistyki na rynku. We współczesnym gospodarowaniu czas odgrywa nadrzędną rolę. Studia logistyczne przygotowują studentów do tego, by w przyszłości stanowili doskonale wykształconą kadrę menedżerską. Logistyka w Krakowie otwiera drogę do międzynarodowej kariery, dzięki obecności na lokalnym rynku firm o światowym zasięgu.

Wybierając ścieżkę kariery warto mieć na uwadze nie tylko kierunek studiów, ale również perspektywy zawodowe, jakie daje wybrana uczelnia. Społeczna Akademia Nauk oferuje najwyższej klasy studia logistyczne w Krakowie. Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu pozwalają naszym studentom poznać środowisko biznesowe, a ciekawa oferta praktyk (także zagranicznych) umożliwia praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów kompetencji.

Resocjalizacja
z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - specjalność na kierunku Pedagogika

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Pedagogika 
– studia licencjackie w SAN Kraków

Studia pedagogiczne na Społecznej Akademii Nauk w Krakowie pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy humanistycznej, niezbędnej dla rozumienia znaczenia, jakie w naszej społeczno-kulturowej rzeczywistości odgrywa proces kształcenia i wychowania. Dynamiczny rozwój dydaktyki, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, nie tylko zrewolucjonizował współczesne myślenie o pedagogu, ale też ujawnił zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, a także pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie kształci pedagogów o wysokiej wrażliwości społecznej. Nasi absolwenci posiadają kwalifikacje, które dają możliwość podjęcia pracy w żłobkach, przedszkolach, a także ośrodkach pomocy społecznej i instytucjach wychowawczych.

Studia II stopnia

Filologia angielska 
– studia magisterskie w SAN Kraków

Filologia angielska jest kierunkiem skierowanym do osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje językowe – i to na wielu płaszczyznach. Studia są doskonałą okazją do poznania kultury amerykańskiej i brytyjskiej – nie tylko w zakresie teoretycznym, ale również od strony praktycznej. Zagraniczne praktyki i obozy studenckie owocują nie tylko znajomością różnych kultur, ale również szlifowaniem języka obcego. Doświadczona kadra dydaktyczna prowadzi urozmaicone zajęcia językowe, dzięki czemu filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk jest jedną z najlepszych w Krakowie.

Pedagogika 
– studia magisterskie w SAN Kraków

Studia pedagogiczne w Krakowie na Społecznej Akademii Nauk przygotowują studentów do szeroko rozumianej pracy pedagoga – tak z dziećmi jak i z dorosłymi. Studia poszerzają kompetencje społeczne, dają szeroką wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, ale też etyki, filozofii czy psychologii.

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik internetowych na odległość, dzięki czemu są dostosowane do Studentów, którzy z różnych powodów nie mogą regularnie fizycznie uczestniczyć w zajęciach. Nowoczesne metody kształcenia i interdyscyplinarny charakter sprawiają, że pedagogika w Krakowie na SAN jest bezkonkurencyjna.

Zarządzanie 
– studia magisterskie w SAN Kraków

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie dają gruntowną wiedzę z zakresu kierowania przedsiębiorstwami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studia są doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy ze studiów pierwszego stopnia, a także uzupełnienie wykształcenia i zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania zespołem i przedsiębiorstwem. Naszą ofertę dydaktyczną wyróżnia szeroki wybór specjalności. Dyplom Społecznej Akademii Nauk na kierunku zarządzanie zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy.

Zapraszamy


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Resocjalizacja

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie