Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski





Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 4 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (Bielawa, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych), pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 32 tys. studentów.

Kierunki studiów
 • Architektura i Urbanistyka
 • Architektura i Urbanistyka w j. niemieckim
 • Automatyka i Robotyka
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia w j. angielskim
 • Budownictwo
 • Budownictwo w j. angielskim
 • Chemia
 • Chemia w j. angielskim
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektronika i Telekomunikacja w j. angielskim
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika w j. angielskim
 • Energetyka
 • Energetyka w j. angielskim
 • Fizyka
 • Fizyka Techniczna
 • Fizyka w j. angielskim
 • Geodezja i Kartografia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Górnictwo i Geologia
 • Informatyka
 • Informatyka w j. angielskim
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Biomedyczna w j. angielskim
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Materiałowa w j. angielskim
 • Inżynieria systemów
 • Inżynieria Środowiska
 • Inżynieria Środowiska w j. angielskim
 • Matematyka
 • Matematyka w j. angielskim
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechanika i Budowa Maszyn w j. angielskim
 • Mechatronika
 • Ochrona Środowiska
 • Studium Kształcenia Podstawowego
 • Technologia Chemiczna
 • Teleinformatyka
 • Transport
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w j. angielskim
 • Zarządzanie w j. angielskim









O przyjęciu na studia decyduje wskaźnik rekrutacyjny. Rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji internetowej w systemie Politechniki Wrocławskiej. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w terminie określonym przez terminarz rekrutacji.



  


Wydziały na uczelni:

architektury
elektroniki
elektroniki, mikrosystemów i fotoniki
elektryczny
geoinżynierii,górnictwa i geologii
informatyki i zarządzania
inżynierii środowiska
mechaniczno-energetyczny
mechaniczny
podstawowych problemów techniki

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka w j. niemieckim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim Magister Stacjonarny
chemia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektrotechnika Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika w j. angielskim Magister Stacjonarny
energetyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
fizyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
fizyka techniczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
fizyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny
górnictwo i geologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka biznesowa Inżynier Stacjonarny
informatyka w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria biomedyczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria systemów Inżynier Stacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
matematyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
mechatronika Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
studium kształcenia podstawowego Licencjat Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
technologia chemiczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim Magister Stacjonarny
zarządzanie w j. angielskim Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zespół polskich naukowców stworzył algorytm AI

który znalazł się w czołówce prac przyjętych na tegoroczną konferencję ICLR (International Conference on Learning Representations)

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane