Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Politechnika Śląska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
automatyki, elektroniki i informatyki
budownictwa
chemiczny
elektryczny
górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej
instytut badań nad edukacją i komunikacją
instytut fizyki
inżynierii biomedycznej
inżynierii materiałowej
inżynierii środowiska i energetyki
matematyki stosowanej
mechaniczny technologiczny
organizacji i zarządzania
transportu i inżynierii lotniczej

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka biznesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biomedical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
civil engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
cognitive technologies  II stopnia Stacjonarny
control, electronic and information engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
electrical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
general engineering I stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia Stacjonarny
geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia Stacjonarny
industrial and engineering chemistry I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatics I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka w systemach i układach elektronicznych I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria i technologie materiałowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ogólna I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny
logistics II stopnia Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
management II stopnia Stacjonarny
management and production engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanical engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika przemysłowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
modelowanie komputerowe  I stopnia Stacjonarny
power engineering I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sustainable energy engineering II stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport (in English) I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport kolejowy I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie projektami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gliwicach

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane