Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Rok założenia: 1904 | Rektor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

przejdź do spisu treści

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
- PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM

Wybierając studia na Politechnice Gdańskiej możesz być pewien jednego – to będzie jedna z najlepszych decyzji, jakie podejmiesz w swoim życiu. Nie gwarantujemy, że dyplom inżyniera zdobędziesz bez wysiłku, wręcz przewinie, tu czeka na ciebie wytężona praca umysłowa, po której przyjdzie równie ekstremalny czas dobrej zabawy. 

Mury naszej gdańskiej uczelni – na przestrzeni 110 lat – opuściło wielu wybitnych przedstawicieli przemysłu i biznesu, dzięki którym rozwija się  polska i światowa gospodarka. Proponujemy naukę na uczelni o wielkim doświadczeniu, której największą ambicją jest kształcenie inżynierów na światowym poziomie. Nowoczesne laboratoria, ciekawe wykłady i projekty zespołowe dadzą ci wielką szansę zdobycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, a rozwijanie języków obcych umożliwi ci realizację swoich ambicji nie tylko w Polsce. 

Twój dzisiejszy wybór zdecyduje, jaki dyplom będziesz trzymał w ręku za kilka lat, my proponujemy ci zarówno te popularne kierunki inżynierskie, jak np. mechanika i budowa maszyn, jak i unikatowe na skalę kraju, jak np. inżynieria mechaniczno-medyczna czy też chemia budowlana. W ofercie dydaktycznej Politechniki Gdańskiej mamy 37 kierunki studiów na studiach I i II stopnia. Szczegółów szukaj na www.rekrutacja.pg.gda.pl. 

Proponujemy, abyś po wytężonym wysiłku umysłowym ciekawie spędzał czas wolny – możesz dołączyć do amatorów wspinaczki, zapalonych wodniaków, chórzystów, fotografików i radiowców. A jeśli marzą ci się studia za granicą, to również i one pozostają w zasięgu twoich możliwości. Corocznie kilkuset studentów Politechniki Gdańskiej wyjeżdża studiować za granicę, wielu broni dyplomy na dwóch uczelniach.Studia

 9 wydziałów
– prawie 19 tys. studentów na wszystkich rodzajach studiów

ponad 1,2 tys. nauczycieli akademickich

powyżej 128 tys. absolwentów

37 kierunków studiów I i II stopnia, w tym:
– 6 kierunków międzywydziałowych
– 3 kierunki międzyuczelniane
– 22 kierunki i specjalności w języku angielskim na studiach I i II stopnia

59 kierunków studiów podyplomowych

9 wydziałów prowadzących studia III stopnia /doktoranckie/ w 19 dyscyplinach

2 ścieżki kształcenia na studiach MBA


Wydziały

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów:
Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kierunki studiów I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Architektura
Wydział Architektury

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier architekt

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier architekt
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Chemia
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim 

Chemia budowlana
kierunek międzyuczelniany /PŁ, AGH
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Energetyka
kierunek międzywydziałowy
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Inżynieria biomedyczna
kierunek międzywydziałowy /WCH, WFTiMSWydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Inżynieria danych
kierunek międzywydziałowy /WZiE Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku:  angielskim

Inżynieria materiałowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne,
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim

Inżynieria mechaniczno-medyczna
kierunek międzyuczelniany /GUMed
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Inżynieria morska i brzegowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Korozja
Wydział Chemiczny

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim 

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Studia I stopnia
stacjonarne,
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Oceanotechnika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Ochrona środowiska
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Technologie kosmiczne i satelitarne
kierunek międzywydziałowy
kierunek międzyuczelniany /UMG, AMW Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Transport
kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku: polskim

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Zielone technologie
Wydział Chemiczny

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: angielskim


przejdź do spisu treści W zależności od zainteresowań możesz wybierać spośród dwóch kierunków I stopnia – Architektury i urbanistyki oraz Gospodarki przestrzennej – a tytuł magistra inżyniera architekta zdobyć na tej pierwszej.

Kto jest stworzony do bycia architektem?

Jeżeli wizualizując swoje pomysły potrafisz przewidzieć, jak wpłyniesz na wygląd bliższego i dalszego otoczenia – wybrałeś dobry kierunek. Dokładność inżyniera i fantazja wielbiciela sztuki pomogą ci gładko przejść przez studia, na których poznasz historię architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, teorię i praktykę w konstrukcji, fizyce budowli oraz projektowaniu. To szansa, by połączyć przyjemne z pożytecznym, pasję tworzenia z potrzebą władania „wiedzą tajemną” – przepisami techniczno-budowlanymi, metodami organizacji, zasadami procesu inwestycyjnego.

Co po studiach I stopnia*?
 • znajdziesz zatrudnienie w wykonawstwie lub nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem,
 • znając prawo budowlane i ekonomikę z łatwością będziesz mógł planować procesy inwestycyjne zgodnie z przepisami Unii Europejskiej,
 • dzięki dobremu władaniu językiem angielskim możesz też wyruszyć w podróż i szukać satysfakcjonującego zajęcia poza granicami Polski,
 • i wiele, wiele innych ;-)
*trwających 7 semestrów

Co po studiach II stopnia**?
 • przede wszystkim samodzielna, twórcza praca zawodowa,
 • indywidualna lub zespołowa działalność zawodowa z obszaru architektury i urbanistyki,
 • współpraca ze specjalistami z dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i plastycznych,
 • projektowanie i realizowanie inwestycji,
 • wiele wyzwań związanych z odpowiedzialnością za harmonijne kształtowanie przestrzeni, w której funkcjonujesz także ty sam.
**trwających 3 semestry

Kto powinien wybrać Gospodarkę przestrzenną?

Jeżeli przestrzeń, w której żyjesz, nie jest ci obojętna i wiesz, jak ją ulepszyć z myślą o  jej użytkownikach, wybierz ten kierunek. W procesie kształcenia zrozumiesz zasady sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym. To wiedza niezbędna, a miasta i gminy będą ci wdzięczne za dobre opanowanie tematu. W końcu to od ciebie będzie zależała spójność ich polityki rozwoju przestrzennego. Poza tym poznasz nowoczesne techniki komputerowe w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a poznając zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie można rozwijać np. obszary wiejskie.

Co po studiach I stopnia*?
 • odnajdziesz się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnych firmach,
 • znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym,
 • możesz także współpracować z administracją samorządową i rządową wszystkich szczebli podczas realizacji i nadzoru nad polityką planistyczną gmin,
 • doradztwo inwestycyjne także jest jedną z możliwych ścieżek twojej kariery, tak samo jak asystowanie przy realizacji nowych zamierzeń architektonicznych.
*trwających 7 semestrów

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, dziekanat, II piętro, pokój 314
tel. 58 347 22 02, 58 348 62 54

Rekrutacja

tel. 58 348 67 01POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 01

przejdź do spisu treści

Studia stacjonarne I stopniaBiotechnologia
7 semestrów

To jedyny tak tęczowy kierunek. Dlaczego? Specjaliści z branży postanowili swego czasu podzielić ją na kilka płaszczyzn i przypisać im określone kolory. Biotechnologia biała wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Czerwony odcień biotechnologii ilustruje ksenotransplantologię (przeszczepianie organów między gatunkami), diagnostykę genetyczną i produkcję nowych biofarmaceutyków. Zieleń odpowiada biotechnologii związanej z rolnictwem.
Profile: Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności

Co po studiach?
Jeżeli przywiążesz się do uczelnianej atmosfery, możesz zostać pracownikiem naukowym. Ci, którzy wolą iść własną drogą, mają możliwość założenia firmy lub rozpoczęcie kariery w branży spożywczej i farmaceutycznej. Dla biotechnologa przyjaznym środowiskiem mogą się okazać także laboratoria kontrolne i badawcze. Kto wie, może to ty będziesz dbać o to, by półki z kosmetykami nie były przepełnione nieskutecznymi kremami, a dzieci w stołówkach nie jadły nieprawidłowo zmutowanej kukurydzy.

Chemia 7 semestrów

8 milionów koron szwedzkich otrzymało trzech naukowców, którzy opracowali modelowanie matematyczne procesów chemicznych. Wybór tego kierunku jest pierwszym i najlepszym krokiem, jaki możesz postawić w drodze do podobnych sukcesów. Na początku opanujesz podstawy chemii i technologii chemicznej oraz biotechnologii, by potem zająć się informatycznymi sposobami badania substancji chemicznych, poczynając od skali atomu. Aparatura chemiczna nie będzie już miała dla ciebie tajemnic.
Profil: bez podziału na profile

Co po studiach?
Możesz pracować w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, w drobnej wytwórczości i administracji. Jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym także mogą okazać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki masz także duże szanse na współpracę z firmami związanymi z geologią, meteorologią, oceanografią i metalurgią.

Chemia budowlana 7 semestrów

Ten unikatowy kierunek może okazać się idealnym rozwiązaniem dla miłośników podróży. Wybierając go, pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Siódmy, czyli ostatni, oznacza powrót do własnej uczelni.
Profile: Analityka chemiczna (Politechnika Gdańska); Technologia polimerów (Politechnika Łódzka); Technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Co po studiach?
Będziesz specem od zagadnień takich jak technologie wytwarzania, przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Samodzielnie zaprojektujesz i dobierzesz materiały do różnych zastosowań, a jednocześnie będziesz wiedział wszystko o metodach ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Jako nasz student dowiesz się także co nieco o specjalistycznym oprogramowaniu i komputerowych bazach danych.

Inżynieria materiałowa 7 semestrów

Staniesz się specjalistą w zakresie materiałów inżynierskich, ze znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz zdobędziesz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również o podstawach ekonomii ich wytwarzania.
Profile: Inżynieria korozyjna; Inżynieria materiałów polimerowych

Co po studiach?
Jesteś przygotowany do pracy w zakładach przemysłu chemicznego, elektronicznego, specjalistycznych laboratoriach i firmach zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Energetyka i transport to branże, które także mogą dać ci zatrudnienie. Poza nimi szukaj swojej szansy w instytucjach naukowych, biurach konsultingowo-projektowych, firmach wytwórczych i usługowych, jednostkach komunalnych i firmach wytwarzających biomateriały i implanty.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

Konserwacja i degradacja materiałów 7 semestrów

Nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacyjnego jest projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie nowych materiałów. Dzięki temu kierunkowi możesz przyczynić się do zachowania nie tylko dóbr użytkowych, ale i dzieł sztuki, obiektów architektonicznych i artefaktów archeologicznych. Nie wyolbrzymiając – cywilizacja spocznie na twoich ramionach. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej opanujesz wiedzę o ochronie metali i stopów przed korozją, a także poznasz właściwości szkła, ceramiki, drewna, polimerów, kompozytów, a nawet papieru.
Profil: Konserwacja i degradacja materiałów

Co po studiach?
Kluczowe są tu dwa kursy inspektorskie, dzięki którym możesz przeprowadzać inspekcje powłok antykorozyjnych i systemów ochrony katodowej. Z pewnością wydadzą ci się one bardziej atrakcyjnie, gdy dowiesz się, że są bez problemu uznawane poza granicami Polski.

Ochrona środowiska 7 semestrów, studia prowadzone wyłącznie w języku angielskim

Jeśli chodzi o teorię, to zaopatrzymy cię w wiedzę chemiczną, przyrodniczą, techniczną, a nawet ekonomiczną i prawną. W praktyce będziesz miał okazję realizować fascynujące projekty urbanistyczne w środowisku miejskim, między innymi projektować konstrukcje chroniące nabrzeża i porty przed tą mniej spokojną stroną morza, przeróżne instalacje, zbiorniki, a nawet spalarnie odpadów. Wszystko to oczywiście przy wsparciu nowoczesnych technik komputerowych, dzięki którym z pewnością nie znudzisz się swoimi zadaniami.
Profil: Chemiczne systemy ochrony środowiska

Co po studiach?
W swoich szeregach chętnie ujrzą cię instytucje międzynarodowe i jednostki administracji publicznej szczebli związanych z ochroną środowiska. Fascynują cię laboratoria i kontrole? One także mogą stać się elementem twojego przyszłego życia zawodowego.

Technologia chemiczna 7 semestrów

Jak pewnie się domyślasz, poznasz tu budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych. W zależności od wybranej specjalizacji zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, produktów takich jak detergenty, tłuszcze i kosmetyki, procedur analitycznych, badań środowiska pracy i kontroli jakości surowców.
Profil: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

Co po studiach?
Jesteś przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, możesz także odnaleźć się w przemyśle syntezy organicznej i innych przedsiębiorstwach innowacyjnych, przemysłowych lub handlowych.

Technologie ochrony środowiska 7 semestrów
Wybierając ten kierunek poznasz tajemnice badań środowiskowych i ich procedur analitycznych lub projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia. Dzięki opanowaniu zasad rządzących technologiami bezodpadowymi oraz technologiami oczyszczania i neutralizacji odpadów gazowych i ciekłych staniesz się pogromcą wszelkich zanieczyszczeń.
Profil: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska; Systemy ochrony środowiska

Co po studiach?
Znajdziesz zatrudnienie zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej. Absolwenci systemów ochrony środowiska znajdą także pracę w firmach zajmujących się projektami procesowymi produkcji wyrobów chemicznych, obróbki, zagospodarowania czy utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

*Inżynieria biomedyczna 7 semestrów, wydział wiodący ETI
Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej, medycznej, farmaceutycznej, chemii analitycznej i analityki klinicznej, a także chemii materiałowej.
Profil: Chemia w medycynie. Resztę profili znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Co po studiach?

Swoje kroki możesz kierować w stronę laboratoriów wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną. Twoja wiedza przyda się także w stacjach dializ, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w firmach wprowadzających na rynek aparaturę analityczną.
*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

Studia stacjonarne II stopnia

Biotechnologia 3 semestry
Specjalności: Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności

Co po studiach?

Znajdziesz pracę w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, laboratoriach kontrolnych i badawczych. Możesz też oczywiście kontynuować przygodę naukową zatrudniając się na wyższej uczelni lub założyć własny biznes biotechnologiczny. W zależności od wybranej specjalności czekają cię wyzwania spod znaku opracowywania koncepcji wytwarzania leków, mikrobiologii, inżynierii genetycznej czy przyjaznej człowiekowi modyfikacji żywności.

Chemia 3 semestry
Specjalność: bez podziału na specjalności

Co po studiach?
Przedsiębiorstwa high-tech, instytuty naukowe, uczelnie oraz centra transferu technologii – to tam możesz kontynuować rozwijanie pasji, jaką jest chemia. Poza tym możesz próbować swoich sił w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym.

Inżynieria materiałowa 3 semestry
Specjalności: Inżynieria korozyjna; Inżynieria materiałów polimerowych

Co po studiach?

Będziesz przygotowany do pracy w energetyce, zakładach przemysłu chemicznego i elektronicznego. Także specjalistyczne laboratoria, instytuty naukowe i biura konsultingowo-projektowe mogą wykorzystywać twoje kompetencje. Poza tym swoich sił możesz próbować w firmach transportowych, rzemiośle, handlu zagranicznym oraz zakładach wytwórczych i usługowych.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

Konserwacja i degradacja materiałów 3 semestry
Specjalność: Konserwacja i degradacja materiałów

Co po studiach?
Możliwości jest wiele – od pracy w przemyśle lotniczym, samochodowym, spożywczym i stoczniowym, poprzez pracę w elektrowniach i elektrociepłowniach, oczyszczalniach, rafineriach, a na zakładach chemicznych kończąc. Jednak to nie wszystko, ponieważ także muzea, biura projektowe, galwanizernie i malarnie mogą z powodzeniem wykorzystywać twoją wiedzę.

Technologia chemiczna 3 semestry
Specjalności: Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

Co po studiach?
Jako specjalista od spraw procesów technologicznych masz szansę znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych związanych z nauką i przemysłem. Jako absolwent specjalności Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych możesz uzyskać kwalifikacje inspektora i projektanta prac korozyjnych. Po Analityce technicznej i przemysłowej będziesz zdolny do wprowadzania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych. Twoim zadaniem jako technologa organicznego będzie wyszukiwanie nowych półproduktów i produktów oraz badanie ich wpływu na środowisko.

Technologie ochrony środowiska 3 semestry
Specjalności: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska; Systemy ochrony środowiska

Co po studiach?
Znając analizę techniczną w teorii i praktyce znajdziesz pracę zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych. Możesz także znaleźć się w zajmujących się ochroną środowiska jednostkach administracji państwowej.

**Inżynieria biomedyczna 3 semestry, wydział wiodący ETI
Specjalności: Chemia w medycynie. Resztę specjalności znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Co po studiach?

Bagaż wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii, diagnostyki molekularnej, genetyki, farmakologii i toksykologii umożliwi ci pracę w laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowych.
**Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.


Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

budynek Chemii C, parter, pokój 6
tel. 58 347 13 45


Rekrutacja

tel. 58 348 67 02

POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 02

www.rekrutacja.pg.gda.pl

przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia

Automatyka i robotyka 7 semestrów

Aktywnie przyczyniaj się do ulepszania gospodarki i odciążania pracowników monotonnymi zajęciami. Spełniaj swoje pasje łącząc teorię z praktyką i tworząc urządzenia sterujące obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Przed tobą wiele wyzwań. Zabłyśnij pracując nad robotami mobilnymi, inteligentnymi systemami kontrolno-pomiarowymi czy inteligentnymi budynkami.
Profile: Systemy automatyki; Systemy decyzyjne

Co po studiach?

Niemal każda branża, o której jesteś w stanie pomyśleć, może wykorzystać twoją wiedzę i umiejętności. Znajdziesz pracę w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, budowy maszyn, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetyce, a nawet w ochronie środowiska.

Elektronika i telekomunikacja
7 semestrów

Bądź twórczy i sprawdzaj przydatność swoich teorii w jednym z naszych kilkudziesięciu laboratoriów. Wybierając ten kierunek sprawisz, że projektowanie, realizacja i eksploatacja analogowych i cyfrowych układów nie będą stanowić dla ciebie problemu. Wykorzystując nowoczesne technologie i techniki komputerowe poznasz zasady funkcjonowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz usług i sieci telekomunikacyjnych.
Profile: Inżynieria mikrofalowa i antenowa; Komputerowe systemy elektroniczne; Optoelektronika; Systemy mikroelektroniczne; Systemy multimedialne; Systemy elektroniki morskiej; Systemy i sieci radiokomunikacyjne; Sieci teleinformacyjne

Co po studiach?

Wybór profilu, jakiego dokonasz na siódmym semestrze nauki może wpłynąć na twoją przyszłą pracę. Już teraz możesz szukać interesujących cię firm z branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej. Rozważ również możliwość zostania konstruktorem systemów elektronicznych, integratorem systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych. Inne możliwości zawodowe to praca z zakresu realizacji układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz transmisji sygnałów foniczno-wizyjnych. Poza tym w grę wchodzą firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami, a także stacje radiowe i telewizyjne.

Informatyka 7 semestrów

Obecnie chyba żadna firma nie potrafi obejść się bez specjalisty w tej dziedzinie. Mając pakiet wiedzy i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki, a także orientując się w architekturze komputerów, systemach operacyjnych, bazach danych i sieciach komputerowych – możesz czuć się naprawdę pewnie. Jeśli interesujesz się na dodatek zagadnieniami grafiki, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek – komputer, to chyba już wiesz, jakie studia okażą się dla ciebie najlepsze.
Profile: Architektury systemów komputerowych;  Inteligentne systemy interaktywne; Inżynieria oprogramowania; Algorytmy i modelowanie systemów; Teleinformatyka; Systemy geoinformatyczne

Co po studiach?

Będziesz projektował i tworzył systemy rozproszone i aplikacje internetowe, wykorzystywał wiedzę graficzną przy obsłudze gier komputerowych, prowadził obliczenia naukowo-badawcze, dbał o bezpieczeństwo sieci i wykorzystywał możliwości nawigacji satelitarnej.

Inżynieria biomedyczna 7 semestrów

Rozwój tej dziedziny wiedzy można uznać za jeden z kluczowych czynników wpływających na kondycję współczesnej medycyny. Potrzebuje ona specjalistów rozumiejących zarówno świat techniki, jak i lecznictwa. Wiążąc się z nami przyczynisz się między innymi do lepszego zrozumienia funkcjonowania mózgu, aparatu genetycznego, systemu immunologicznego. A wszystko to dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik biocybernetycznych i bioinformatycznych.
Profile: Informatyka w medycynie; Elektronika w medycynie; Chemia w medycynie*; Fizyka w medycynie*

Co po studiach?

Przed tobą szansa na tworzenie nowych systemów technicznych do diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów na odległość (aparatura diagnostyczna, przesyłanie informacji, telemedycyna). Także branże biomechaniki, biomateriałów, inżynierii tkankowej, sztucznych narządów i struktur inteligentnych mogą sprawić, że wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów nie zostaną niewykorzystane.
* Nie zapomnij, że… To kierunek międzywydziałowy, a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat profili oznaczonych gwiazdką, zajrzyj do ulotek wydziałów Chemicznego i Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Studia stacjonarne II stopnia

Automatyka i robotyka 3 semestry

Specjalności: Komputerowe systemy automatyki; Inteligentne systemy decyzyjne

Co po studiach?
Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany zarówno do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych, jak i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Jeśli doskonale odnajdziesz się w akademickim klimacie, być może poświęcisz swoje życie zawodowe pracy naukowo-badawczej.


Elektronika i telekomunikacja
3 semestry

Specjalności: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej; Komputerowe systemy elektroniczne; Optoelektronika; Systemy mikroelektroniczne; Inżynieria dźwięku i obrazu; Systemy czasu rzeczywistego; Systemy i sieci radiokomunikacyjne; Sieci i systemy teleinformacyjne

Co po studiach?

Marzą ci się eksperymenty w instytutach badawczych i na uczelniach? Nęcą cię biura projektowe i rozwojowe przedsiębiorstw? Dzięki Elektronice i telekomunikacji możesz rozwijać się właśnie tam. Przed tobą wyzwanie tworzenia inteligentnych systemów telemedycznych, projektowania elementów i układów stosowanych w systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, nawigacji satelitarnej oraz radiolokacji.

Informatyka 3 semestry

Specjalności: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe; Inteligentne systemy interaktywne; Inżynieria systemów i bazy danych; Technologie internetowe i algorytmy; Sieci komputerowe; Systemy geoinformatyczne i mobilne

Co po studiach?

Znając na wskroś zagadnienia technologii informacyjnych staniesz się obiektem pożądania firm z branży przemysłowej, bankowej, usług, handlu i administracji publicznej. Będziesz zarządzał projektami informatycznymi, wytwarzał oprogramowanie, zajmował się instalacjami wielkokomputerowymi, komputerowo-sieciowymi i systemami nawigacji satelitarnej.

Inżynieria biomedyczna
3 semestry

Specjalności: Informatyka w medycynie; Elektronika w medycynie; Chemia w medycynie*; Fizyka w medycynie*

Co po studiach?

Rynek medyczny i zaawansowane technologie z nim związane to obszary, w których z pewnością znajdziesz swoje miejsce. Odnajdziesz się więc między innymi w szpitalach, klinikach, laboratoriach diagnostycznych i jednostkach naukowo-badawczych. Swoją wiedzę możesz wykorzystywać także w firmach wytwarzających aparaturę medyczną, ale także ją badających i atestujących.
*Nie zapomnij, że… To kierunek międzywydziałowy, a Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat specjalności oznaczonych gwiazdką, zajrzyj do ulotek wydziałów Chemicznego i Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym

I stopień

Informatyka
7 semestrów

Profile: brak podziału na profile


II stopień

Informatyka
4 semestry

Specjaloności:  Zastosowania technologii informacyjnych; Systemy i sieci komputerowe; Systemy i technologie mobilneKontakt

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

nowy budynek ETI, I piętro, pokoje 145, 147, 149
tel. 58 347 17 62


POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 03

przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia

Automatyka i robotyka 7 semestrów

Dzięki temu kierunkowi możesz być pewien, że zostaniesz przygotowany nie tylko do odbioru, ale także do tworzenia nowych technologii. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
Specjalności: Automatyka i systemy sterowania; Robotyka i systemy mechatroniki

Co po studiach?

Odnajdziesz się w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwie materiałów, energetyce i ochronie środowiska. Będziesz przygotowany do pracy związanej z eksploatacją urządzeń robotyki i systemów mechatroniki, produkcją i sprzedażą urządzeń wchodzących w skład układów robotyki i systemów mechatroniki oraz uruchamianiem nowych układów i systemów robotyki i mechatroniki.

Elektrotechnika 7 semestrów

Możesz być pewien, że między tobą a tym kierunkiem zaiskrzy. Dowiesz się tu wszystkiego o wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale, przetwarzaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. Zadbamy, byś wszystkie wymienione zagadnienia poznawał w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi.
Specjalności: bez podziału na specjalności

Co po studiach?
Będziesz przygotowany do pracy w biurach projektowych i badawczych przy projektowaniu i oprogramowywaniu układów i urządzeń energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, koncernach energetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw, a także w firmach związanych z automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i informatyką przemysłową.

Energetyka 7 semestrów

Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.
Specjalności: Rynki energii i systemy energetyczne; Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce

Co po studiach?
Możesz zrobić karierę przy prognozowaniu i planowaniu rozwoju systemów energetycznych, projektowaniu układów elektrowni i elektrociepłowni, audytach energetycznych  racjonalizujących użytkowanie energii i dokonywaniu ocen niezawodności działania oraz bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów energetycznych. Poza tym znajdziesz zatrudnienie  w firmach budowy obiektów elektroenergetycznych oraz wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne.
Nie zapomnij, że… energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.


Studia stacjonarne II stopnia

Automatyka i robotyka 3 semestry

Specjalności: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji; Przetwarzanie sygnałów*

Co po studiach?
Jako absolwent studiów II stopnia będziesz mógł się zatrudnić w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym.
*Wydział EiA podpisał umowy o współpracy wzajemnej z wieloma uczelniami Europy. Wspólnie ze szwedzką The School of Engineering (wchodzącą w skład Blekinge Institute of Technology w Karlskronie) realizuje Program Podwójnego Dyplomowania (ang. Double Diploma Programme). W ramach tego programu uruchomione zostały wspólne studia II stopnia w języku angielskim na specjalności Przetwarzanie sygnałów, dostępne dla studentów z Polski, Szwecji i innych krajów.

Elektrotechnika 3 semestry

Specjalności: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka; Energetyka jądrowa

Co po studiach?
Znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i  firmach badawczo-rozwojowych. Czekają na ciebie również kierownicze stanowiska w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw. Cenisz nowatorstwo? Będziesz więc miał szansę projektować innowacyjne urządzenia elektryczne i wdrażać nowe technologie.

Energetyka
3 semestry

Specjalności: Scentralizowane źródła wytwórcze; Systemy ciepłownicze; Systemy elektroenergetyczne

Co po studiach?
Swoje umiejętności wykorzystasz przy projektowaniu układów energetycznych, badaniu procesów przetwarzania energii w różnego rodzaju obiektach przemysłowych i przy ich modernizacji, a także w procesie wdrażania nowych technologii. Poza tym będziesz mógł ubiegać się o ograniczone uprawnienia projektowe w zakresie instalacji wewnętrznych, uprawnienia elektryczne i status audytora energetycznego.
Nie zapomnij, że… energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.


Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym

I stopień

Elektrotechnika 7 semestrów

Specjalności: bez podziału na specjalności

II stopień


Automatyka i robotyka
3 semestry

Specjalności: Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Elektrotechnika 3 semestry

Specjalności: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; ElektroenergetykaKontakt

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej

budynek wydziału, dziekanat, I piętro, pokoje E44–E48
tel. 58 347 13 86


Rekrutacja

rekrutacja tel. 58 348 67 04POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 04


przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia

Fizyka techniczna 7 semestrów

W XXI wieku fizyka potrzebuje techniki, a technika nie może obejść się bez wiedzy fizycznej. Obydwa nurty świetnie łączy właśnie ten kierunek. W ciągu pierwszych trzech semestrów będziesz miał okazję zapoznać się z fizyką doświadczalną i matematyką, tak by później móc swobodnie poruszać się w jednej z trzech wybranych przez siebie specjalności.
Profile: Fizyka stosowana; Informatyka stosowana; Konwersja energii

Co po studiach?
Odnajdziesz się zarówno na uczelniach wyższych, jak i w instytutach naukowo-badawczych, biurach i pracowniach projektowych, laboratoriach, a także przy obsłudze wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej. Twój talent może przydać się także na rynku usług informatycznych i teleinformatycznych. Szeroka wiedza umożliwia wybranie pracy nawet w branżach odległych od ukończonego kierunku.

Inżynieria materiałowa 7 semestrów

Wybierając ten kierunek staniesz się fachowcem od relacji, jakie zachodzą między budową a właściwościami materiałów. Dzięki takiej wiedzy będziesz miał możliwość badać i tworzyć takie fenomeny, jak choćby aerożel – najlżejszy na świecie materiał wg. Księgi rekordów Guinnessa, wyglądający jak „zamrożona mgła”.
Profil: Inżyniera zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

Co po studiach?
Znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność wytwarzania materiałów, wszechstronna znajomość metodologii badań, obróbki, użytkowania oraz komputerowego modelowania materiałów.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez trzy wydziały: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny.

Matematyka 6 semestrów

Poznasz tu matematykę na naprawdę wysokim poziomie, a wiedzą z jej zakresu będziesz mógł przyćmić studenta niejednego pokrewnego kierunku. W zależności od zainteresowań poznasz różne rodzaje zastosowań matematyki. Interesują cię finanse? Tutaj nauczysz się wykonywać analizy zagrożeń inwestycji i zarządzać ryzykiem. Jeśli jesteś zorientowany na biologię, to będziesz uczestniczyć w kursach z genetyki, statystyki medycznej, biomatematyki, biologii molekularnej i modelowania stochastycznego. Możesz także przejść kurs nastawiony na sprawne posługiwanie się aparatem matematycznym i umiejętności rachunkowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień technicznych.
Profile: Biomatematyka; Matematyka finansowa; Matematyka stosowana

Co po studiach?
Wybrany przez ciebie profil studiów wywrze duży wpływ na kształt twojej kariery. Będziesz miał szansę spełnić się w krajowych lub międzynarodowych instytucjach zajmujących się biotechnologią, ubezpieczeniami zdrowotnymi, ochroną zdrowia lub środowiska. Sektor bankowy, ubezpieczenia i stanowiska finansowe to kolejne propozycje dla absolwentów tego kierunku. Jeśli tylko zechcesz, będziesz mógł także rozpocząć pracę w dziale informatycznym każdej firmy.

Nanotechnologia 7 semestrów

Dzięki niej będziesz miał okazję poznać świat w skali nano, a więc na poziomie atomów i molekuł. To nowatorski nurt technologii przyszłości, pozwalający na stworzenie aparatów wszczepianych do organizmu i monitorujących stan zdrowia, przenośnych laboratoriów, nano  i mikroczujników, a nawet kremów i filtrów kosmetycznych oraz wielu, wielu innych niecodziennych produktów.
Profile: Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne; Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii

Co po studiach?
Odnajdziesz się wszędzie tam, gdzie stawia się na innowacyjne technologie, a więc w laboratoriach przemysłowych, badawczych, a także w parkach naukowo-technologicznych. Absolwenci Nanomateriałów w inżynierii, medycynie i kosmetologii będą mogli także szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwarzających nowoczesne kosmetyki, nanoproszki, nanociecze, nanopowłoki i nanowarstwy.
Nie zapomnij, że… Nanotechnologia to kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym.

Podstawy nauk technicznych
7semestrów

Ten nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na poszukiwanie studentów, którzy byliby w stanie rozwiązywać złożone problemy techniczne. Już jako absolwenci inżynierskich studiów elitarnych przyczynialiby się do rozwoju nauk technicznych oraz efektywniejszej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem gospodarczym. Decydujące znaczenie ma wykształcenie oparte na pogłębionej  wiedzy z fizyki, matematyki i teoretycznych podstaw nauk technicznych.
Profile: brak podziału na profile

Co po studiach?
Jednym z rozwiązań jest podjęcie wybranych studiów II stopnia na określonych wydziałach Politechniki Gdańskiej. W dalszej perspektywie podjęcie studiów III stopnia na technicznych wydziałach uczelni, uzyskania doktoratu na tych wydziałach i zasilenia kadry akademickiej uczelni, bądź zatrudnienia w firmach innowacyjnych. Jako absolwent będziesz przygotowany do rozwiązywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym.

*Inżynieria biomedyczna 7 semestrów

Bądź pewny, że dzięki gruntownemu kształceniu fizyka współczesna i jej zastosowania w biologii i medycynie staną się twoim konikiem, a ty wzbogacisz się o takie umiejętności, jak obsługa aparatury diagnostycznej, programowanie komputerów i modelowanie układów biologicznych.
Profile: Fizyka w medycynie

Co po studiach?
Będziesz przygotowany do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową, radio i nukleoterapię. Możesz też wstąpić w szeregi Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub szukać zatrudnienia w firmach wprowadzających na rynek nowoczesną aparaturę medyczną.
*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący, więc jeśli chcesz podjąć studia na tym kierunku, szukaj go w ofercie tego wydziału.

Studia stacjonarne II stopnia


Fizyka techniczna 3 semestry

Profile: Fizyka stosowana; Informatyka stosowana; Konwersja energii

Co po studiach?
Instytuty i laboratoria naukowo-badawcze, firmy pośredniczące w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki, branża technologii informacyjnych, a nawet zarządzanie i bankowość – to miejsca, w których możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku.

Inżynieria materiałowa 3 semestry

Profil: Inżyniera zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

Co po studiach?
Możliwości jest naprawdę wiele – znajdziesz swoje miejsce zarówno w przemyśle, energetyce, transporcie, jak i instytucjach naukowych, bankowości, handlu, rzemiośle i w prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez trzy wydziały: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny.

Matematyka 4 semestry

Profile: Bioinformatyka; Matematyka finansowa; Matematyka stosowana

Co po studiach?
W zależności od tego, którą ze ścieżek kształcenia wybrałeś, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków. Zatrudnienie znajdziesz również w instytucjach finansowych, na stanowiskach analitycznych, informatycznych lub we wdrożeniowych komórkach badawczych dużych konsorcjów przemysłowych lub działach komputerowych małych i średnich firm. Można również wspomnieć o parkach technologicznych i firmach informatycznych, choć tak naprawdę wymieniać można by bez końca.

Nanotechnologia 3 semestry

Profile: Nanomateriały funkcjonalne; Komputerowe modelowanie materiałów (Computer Methods in Materials Science)

Co po studiach?
Nastaw się przede wszystkim na pracę w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą zrobienia kariery w firmach wdrażających nowe technologie i parkach naukowo-technologicznych.
Ważne! Zajęcia na specjalności 'Komputerowe modelowanie materiałów' są w dużej części prowadzone w języku angielskim.

*Inżynieria biomedyczna 3 semestry

Profile:  Fizyka w medycynie

Co po studiach?
Wykorzystasz swoją wiedzę w ośrodkach badawczo-rozwojowych, szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach, wielkich koncernach, ale i małych przedsiębiorst¬wach zajmujących się usługami, wytwarzaniem produktów i oprogramowania.
Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący, więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.


Kontakt

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej

Gmach Główny, dziekanat, pokój 102
tel. 58 347 20 06


RekrutacjaPOLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 05

przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia

Budownictwo 7 semestrów

Budowanie niejedno ma imię. Nieważne, czy twardo stąpasz po ziemi, czy może wolisz od czasu do czasu pobujać w obłokach – tu masz do wyboru wiele możliwości, od bardzo pragmatycznego budowania dróg i autostrad, do finezyjnego wznoszenia konstrukcji mostowych. Warto zainwestować w swoją wiedzę matematyczną i postawić właśnie na ten kierunek. Dzięki praktykom u naszych partnerów przekonasz się, że kariera nie musi czekać na dyplom. Pokazując się od najlepszej strony masz szansę zatrudnić się u swojego praktykodawcy.
Profile: Budowa dróg i autostrad; Budownictwo ogólne; Budownictwo wodne i morskie; Drogi szynowe; Geodezja inżynieryjna; Geotechnika; Planowanie i projektowanie dróg; Konstrukcje betonowe; Konstrukcje metalowe; Modelowanie konstrukcji inżynierskich; Technologia i organizacja budownictwa; Konstrukcje mostowe

Co po studiach?
Dzięki solidnej dawce wiedzy inżynierskiej będziesz miał szansę zasmakować pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i nadzorze budowlanym. Możesz się także odnaleźć w przemyśle materiałów budowlanych, a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Nie zapomnij też o możliwości kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych.

Geodezja i kartografia
7 semestrów

Ten dość młody, choć będący wynikiem ponad 60 lat badań kierunek jest skierowany do osób zdeterminowanych i myślących przyszłościowo. Poznasz tu metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W zamian za sumienną naukę otrzymasz szansę na udaną karierę.
Specjalność: Geodezja inżynieryjna
Profile: Geodezja Miejska i Przemysłowa oraz Geodezja Drogowa i Kolejowa

Co po studiach?
Nie musisz obawiać się o swoją przyszłość, szczególnie kończąc ten kierunek w Gdańsku, mieście wielu rozwojowych inwestycji. Będziesz mógł stać się rezydentem geodetą nawet największych inwestycji budowlanych. Studia umożliwią ci także prowadzenie działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii i systemów informacji przestrzennej. Również przedsiębiorstwa budowlane, administracja, a nawet szkoły mogą stać się twoim miejscem pracy.  

Inżynieria środowiska
7 semestrów

W naszych specjalistycznych pracowniach i laboratoriach poznasz zagadnienia wzajemnego oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływu na środowisko. Nauczysz się też rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.
Specjalność: Inżynieria sanitarna
Profil: bez podziału na profile

Co po studiach?
Będziesz mile widziany w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych, w przemyśle materiałów instalacyjnych, armatury, urządzeń. Również jednostki administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną środowiska mogą stać się twoim miejscem zatrudnienia.

Transport 7 semestrów

Kształcenie na tym kierunku to ponad trzyletnia naukowa podróż z punktu A do punktu B. Podczas niej poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się, jak rozwiązywać problemy organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznasz od podszewki procesy transportowe.
Specjalności: Systemy transportowe; Infrastruktura transportu; Środki transportu
Profile: Inżynieria ruchu drogowego; Inżynieria ruchu kolejowego; Logistyka transportowa; Systemy transportu lotniczego; Eksploatacja infrastruktury drogowej; Eksploatacja dróg szynowych; Eksploatacja infrastruktury wodnej; Eksploatacja środków transportu lądowego

Co po studiach?
Czekają na ciebie zarządy transportu, wydziały komunikacji urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast. Jednostki eksploatacyjne transportu, jednostki studialne i projektowo-konstrukcyjne także mogą okazać się dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Przy odrobinie szczęścia i talentu obejmiesz funkcję kierowniczą w jednej z jednostek organizacyjnych służb inżynierii ruchu i eksploatacji infrastruktury.


Studia stacjonarne II stopnia

Budownictwo 3 semestry

Specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie; Inżynieria transportowa; Geotechnika; Budownictwo wodne i morskie; Technologia i organizacja budownictwa i zarządzanie nieruchomościami; Civil Engineering

Co po studiach?
Będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Pracę możesz znaleźć także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz też związać się z  nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje, ale także zajmować się zarządzaniem nieruchomościami. Co więcej, będziesz zdolny prowadzić wszelkiego typu analizy materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Inżynieria środowiska
3 semestry

Specjalności Inżynieria sanitarna
Profile: Infrastruktura wodna; Sieci i Instalacje; Technologie w inżynierii środowiska; Environmental Engineering

Co po studiach?
Możesz dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Niewykluczone, że swoje miejsce znajdziesz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Możesz też związać się z  nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej.

Transport 3 semestry

Specjalności: Systemy transportowe; Infrastruktura transportu; Środki transportu; Transport wodny
Profile: Rozwój inteligentnych systemów transportu; Zarządzanie logistyką miejską i mobilnością; Zarządzanie bezpieczeństwem transportu; Zarządzanie rozwojem sieci transportowych; Zarządzanie infrastrukturą miejską i regionalną; Rozwój technologiczny środków transportu; Zarządzanie flotą samochodową; Zarządzanie transportem wodnym; Transport intermodalny

Co po studiach?
Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym.

Techniki geodezyjne
w inżynierii 3 semestry

Specjalność: Geodezyjne pomiary w gospodarce morskiej
Profile: Technologie pomiarowe w oceanotechnice; GIS i teledetekcja w gospodarce morskiej

Co po studiach?
Dynamiczny rozwój gospodarki morskiej powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pomiarów przy budowie i remoncie jednostek pływających, konstrukcji morskich zwłaszcza w sektorze offshore, technologii podwodnych oraz korzystania z zasobów mórz i oceanów. W nurt tych oczekiwań wpisuje się kierunek ,,Techniki geodezyjne w inżynierii". Dzięki gruntownej wiedzy z geodezji i metrologii wspartej znajomością współczesnych technik pomiarowych związanych z budową, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i podwodnych, a także umiejętnością posługiwania się współczesnymi systemami informacji przestrzennej, będziesz poszukiwanym pracownikiem największych firm w naszym regionie, a także koncernów międzynarodowych działających w tym obszarze.
*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.


Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym

I stopień

Budownictwo 8 semestrów

Profile: Inżynieria geotechniczna; Budownictwo ogólne

Geodezja i kartografia 8 semestrów

Specjalność: Geodezja inżynieryjna
Profile: Geodezja Miejska i Przemysłowa oraz Geodezja Drogowa i Kolejowa

Inżynieria środowiska 8 semestrów

Profil: Inżynieria sanitarna


II stopień

Budownictwo 4 semestry

Specjalności: Budownictwo ogólne; Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

Inżynieria środowiska 4 semestry

Specjalność: Inżynieria sanitarnaKontakt

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej

Gmach Główny, pokój 158
tel. 58 347 13 22, 58 347 17 16

RekrutacjaPOLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 06

przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia

Energetyka 7 semestrów
Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.
Specjalności: Diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych; Proekologiczne technologie energetyczne

Co po studiach?
Jako specjalista od wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii z łatwością znajdziesz zatrudnienie w elektroenergetyce, elektrowniach, ośrodkach naukowo-badawczych i firmach doradczych. Równie dobrze możesz związać się z diagnostyką, inżynierią ruchu, a nawet monitoringiem i nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w kwestii ochrony środowiska i utylizacji odpadów.
Nie zapomnij, że… Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Inżynieria materiałowa 7 semestrów
Posiądziesz tu nie tylko wiedzę z zakresu budowy materiałów, modyfikacji ich własności, doboru i przewidywania okresu eksploatacji. Dla twojego chłonnego umysłu przygotowaliśmy także garść specjalistycznych informacji dotyczących dwóch grup materiałów: unikatowych oraz biomedycznych i biomimetycznych. Brzmi ciekawie? Twój przyszły pracodawca też z pewnością tak myśli ;-)
Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

Co po studiach?
Dzięki niezwykłej użyteczności tego kierunku masz wiele możliwości zaistnienia na rynku pracy.  Przemysł biomateriałów, chemiczny, elektroniczny, specjalistyczne laboratoria, a nawet branża recyklingowa mogą się tobą zainteresować. Specjaliści od inżynierii materiałowej poszukiwani są także w energetyce i transporcie. Czujesz się dobrze w klimacie akademickim? Spróbuj swoich sił w instytucjach naukowych.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z wydziałami Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Inżynieria mechaniczno-medyczna 7 semestrów
Jeśli masz ochotę na solidną dawkę wiedzy z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej – spróbuj swoich sił na naszym kierunku. Opanujesz tu również  podstawową wiedzę medyczną zaserwowaną pod postacią wykładów z anatomii i fizjologii człowieka, chirurgii, biochemii, neurologii, immunologii i wielu innych.
Specjalności: Konstrukcja, eksploatacja; Technologie, materiały, implanty

Co po studiach?
Szukaj zatrudnienia w sferze projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Możesz zainteresować się produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, procedurach leczniczych i rehabilitacyjnych. Prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego także nie powinno stanowić dla ciebie problemu. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą pracy w zakładach projektowania i produkcji sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych. Ale to nie wszystko - również firmy specjalizujące się w projektowaniu oraz wytwarzaniu sztucznych narządów i protez, a także zakłady usługowe zajmujące się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń mogą okazać się przydatne w kontekście zawodowym.
Nie zapomnij, że… Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Mechanika i budowa maszyn 7 semestrów
Dzięki studiom na tym kierunku o maszynach będziesz wiedział wszystko. Ich budowa, wytwarzanie i eksploatacja wraz z zasadami mechaniki i projektowania staną się podstawą twojego wykształcenia. Do tego dowiesz się, jak zarządzać pracą w zespole i posługiwać się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Specjalności: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa; Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe; Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

Co po studiach?
Jako absolwent naszego kierunku znajdziesz swoje miejsce w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych. Organizacja produkcji i automatyzacja procesów to kolejne odpowiednie dla mechanika maszyn zajęcia. Należy do nich dodać także pracę w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Mechatronika
7 semestrów
To jedyne w swoim rodzaju połączenie mechaniki, elektroniki, informatyki i sterowania, które w sumie daje efekty bez porównania lepsze niż wszystkie wymienione dziedziny traktowane oddzielnie. Zadbamy, byś studiując z nami świetnie radził sobie z projektowaniem mechatronicznym, interdyscyplinarnymi projektami zespołowymi w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, aparaturze medycznej, a nawet zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego. Dodatkowo poznasz język obcy w wersji „branżowej”, co z pewnością ułatwi ci zaistnienie na międzynarodowym rynku pracy.
Specjalność: Mechatronika stosowana

Co po studiach?
Miejsca odpowiednie dla osób z twoim wykształceniem to firmy przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu medycznego, lotniczego i obrabiarkowego. Będziesz mile widziany wszędzie tam, gdzie korzysta się z układów mechatronicznych, w stacjach diagnostycznych i instytutach naukowo-badawczych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji
7 semestrów
Dobry menedżer musi skutecznie łączyć teorię z praktyką. Właśnie dlatego na tym kierunku przekażemy ci wiedzę m.in. z zakresu inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, a do tego okrasimy ją zajęciami praktycznymi. W naszych laboratoriach i pracowniach zapoznasz się ze skomputeryzowanymi centrami obróbkowymi, nowoczesnymi metodami prototypowania maszyn oraz komputerowo wspomaganym projektowaniem procesów technologicznych.
Specjalności: Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn; Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne

Co po studiach?
Mając unikatowy zestaw umiejętności inżyniersko-menedżerskich nastaw się na objęcie stanowiska lidera zespołów realizujących i doskonalących procesy wytwórcze. Jeśli chcesz, możesz także pracować w zespołach rozwiązujących problemy związane z maszynami i urządzeniami, od projektowania, poprzez wytwarzanie, a na diagnostyce i serwisowaniu kończąc.

Studia stacjonarne II stopnia

Energetyka 3 semestry
Specjalność: Projektowanie i modelowanie systemów energetycznych

Co po studiach?
Świetnie sprawdzisz się w elektroenergetyce, projektowaniu urządzeń i systemów energetycznych, elektrowniach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach doradczych i instytucjach nadzoru energetycznego. Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw.
Nie zapomnij, że… Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Inżynieria materiałowa 3 semestry
Specjalność: Technologie materiałowe

Co po studiach?
Znajomość technologii materiałowych, począwszy od procesu projektowania technologii przez wytwarzanie materiałów i aż do oceny własności użytkowych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, w tym w wielu przedsiębiorstwach Pomorza, Polski, w firmach zagranicznych, w uczelniach i instytutach, biurach projektowych, przedsiębiorstwach handlowych.
Nie zapomnij, że… Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z wydziałami Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria mechaniczno-medyczna 3 semestry
Specjalności: Projektowanie, konstrukcja; Materiały, technologie, implanty

Co po studiach?
Twoja kariera ma szansę rozwinąć się w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytucjach badawczych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy maszyn. Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.
Nie zapomnij, że… Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.


Mechanika i budowa maszyn 3 semestry
Specjalności: Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn; Zaawansowane technologie cieplno-przepływowe; Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji; Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego; International Design Engineer

Co po studiach?
Szukaj zawodowego szczęścia w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w budownictwie stalowym, biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zakładach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Możesz z powodzeniem szukać pracy w jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej.

Mechatronika 3 semestry
Specjalności: Projektowanie mechatroniczne; Systemy mechatroniczne

Co po studiach?
Nie będziesz skazany na jedną branżę, ponieważ absolwentami o tym profilu zainteresowane są firmy zarówno sektora motoryzacyjnego, lotniczego, przez stacje serwisowe i diagnostyczne, na sprzęcie gospodarstwa domowego kończąc.


Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym


I stopień

Mechanika i budowa maszyn 7 semestrów
Specjalności: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa; Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe; Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

II stopień


Mechanika i budowa maszyn
3 semestry
Specjalności: Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn; Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

Kontakt

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

budynek Wydziału Mechanicznego, I piętro, pokój 226
tel. 58 347 16 86, 58 347 16 85
e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl
www.mech.pg.gda.pl

Rekrutacja

tel. 58 348 67 07
e-mail: rekrutacja-mech@pg.gda.pl


 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 07

przejdź do spisu treści Oto gratka dla wychowanych na przygodach najsłynniejszego wilka morskiego, Popeye’a. Jeżeli woda jest także twoim żywiołem, spróbuj swoich sił na Wydziale OiO. Dostaniesz tu szansę na okiełznanie mórz i oceanów, a z bardziej pragmatycznego punktu widzenia – na użyteczne praktyki i pracę u największych specjalistów branży, takich jak Remontowa, General Electric czy Det Norske Veritas.

Studia stacjonarne I stopnia

Energetyka 7 semestrów

Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.
Profile: Automatyzacja systemów energetycznych; Maszyny przepływowe

Co po studiach?
Jest wiele miejsc, w których z pewnością się przydasz - elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne i firmy dystrybucyjne. Z powodzeniem odnajdziesz się również w firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, turbiny oraz działach elektroenergetycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki. Jeśli szczególnie interesuje cię zielona energia, możesz związać się z  przedsiębiorstwami wdrażającymi nowe, proekologiczne technologie energetyczne.
Nie zapomnij, że… Energetyka to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydział Mechaniczny.

Transport 7 semestrów

To chyba najlepsze miejsce w Polsce do studiowania zagadnień nowoczesnego transportu wodnego. Poznasz tu zasady budowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlądowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasażerskich. Przygotujemy cię do rozwiązywania problemów projektowych oraz organizacyjnych. Nauczysz się między innymi planowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania i zarządzania procesami transportu wodnego.
Profile: Środki transportu wodnego; Systemy transportu wodnego

Co po studiach?
Możesz pełnić funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. W stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, jednostkach obsługi transportu wodnego (portach morskich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego) i kapitanatach portów z powodzeniem wykorzystasz wiedzę zebraną w toku studiów.

Oceanotechnika 7 semestrów

Niech bliskość Bałtyku stanie się dla ciebie punktem wyjścia do badania zasobów mórz, oceanów i obiektów po nich pływających. W naszym programie kształcenia bierzemy pod uwagę wymagania współczesnego rynku, dlatego chcemy przybliżyć ci zarówno temat małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, jak i budowy obiektów offshore i obsługi platform wiertnicznych. Nie ignorujemy także zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budowania od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.
Profile: Budowa okrętów i jachtów; Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych; Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej; Inżynieria zasobów naturalnych

Co po studiach?
Jako absolwent będziesz poszukiwany przez stocznie produkcyjne, remontowe, zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym. Okrętowcy są chętnie zatrudniani w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej. Oceanotechnika to także inżynieria zasobów naturalnych, eksploracja zasobów mórz i oceanów oraz morskie energie odnawialne. Chcesz rozwijać się jako naukowiec? Ten cel możesz osiągnąć na wyższych uczelniach technicznych, w instytucjach naukowych oraz w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego. Być może znajdziesz się także w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, wdrażaniem nowych form organizacji i zarządzania, przemyśle maszynowym czy w eksploatacją portów i floty.
Inżynieria zasobów naturalnych kierunek planowany do uruchomienia, aktualnie jako specjalność w ramach Oceanotechniki


Studia stacjonarne II stopnia

Energetyka 3 semestry

Specjalności: Zaawansowane systemy energetyczne; Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie; Eksploatacja systemów energetycznych

Co po studiach?

Szukaj zatrudnienia w branżach techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Będziesz dysponował wiedzą pozwalającą na projektowanie nie tylko urządzeń, ale i całych systemów energetycznych. Być może przyłączysz się do ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, równie dobrze możesz też zatrudnić się w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego. Znajdziesz pracę w diagnostyce i zespołach zajmujących się bezpieczeństwem i niezawodnością urządzeń przetwarzających i przesyłających energię.

Transport 3 semestry

Co po studiach?
Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym.
Nie zapomnij, że… kierunek jest planowany do wprowadzenia. W chwili obecnej specjalność Transport wodny na kierunku Transport prowadzonym przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest realizowana przy współpracy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Oceanotechnika 3 semestry

Specjalności: Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych; Eksploracja zasobów mórz i oceanów; Technologie podwodne

Co po studiach?

Możliwości jest bez liku. Jako nasz absolwent będziesz mile widziany w sferze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Zwróć uwagę na stocznie produkcyjne, remontowe, zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym, biura projektowo-konstrukcyjne i przedsiębiorstwa armatorskie. Swoje miejsce być może znajdziesz także w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego lub instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów. Licz również na pracę w przedsiębiorstwach wydobywczych surowców mineralnych, zasobów biologicznych i energetycznych farm wiatrowych. Jednak to nie wszystko – zatrudnienia możesz szukać także w przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych, w instytucjach klasyfikacyjnych, w administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego.

Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym

I stopień


Oceanotechnika 8 semestrów

Profile: Budowa okrętów i jachtów; Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych

II stopień

Oceanotechnika  4 semestry

Specjalności: Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych; Eksploracja zasobów mórz i oceanów


Kontakt

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej

gmach wydziału, II piętro, pokój 203
tel. 58 347 15 67


Rekrutacja
POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 08

przejdź do spisu treści
Studia stacjonarne I stopnia 

Analityka gospodarcza 6 semestrów

Bycie w posiadaniu informacji to nie wszystko – trzeba jeszcze umieć je odpowiednio przeanalizować. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać na tym właśnie kierunku. Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a podeprzesz ją znajomością systemów informatycznych. Wyedukujesz się w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji, ich prezentacji i wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.
Profile: Analityk IT; Analityk finansowy

Co po studiach?
Wybierz miejsce odpowiadające twoim zainteresowaniom – może być to sektor przedsiębiorstw, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, działalność analityczna i doradcza. Jeśli cenisz sobie niezależność, a dobrze opanowałeś obsługę specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, masz możliwość założenia własnej firmy.

Europeistyka 6 semestrów

Oto propozycja dla miłośników nauk społecznych. W końcu dogłębnie poznasz zagadnienia gospodarcze i polityczne Starego Kontynentu, a w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań kulturowych staniesz się prawdziwym znawcą regionu europejskiego. Spodziewaj się gruntownego przeszkolenia z problemów prawa gospodarczego, administracyjnego i cywilnego, rynków finansowych i bankowości, współpracy trans granicznej, a nawet public relations. 
Profile: Kultura i komunikacja społeczna w Europie; Biznes w krajach europejskich; Administracja samorządowa

Co po studiach?
Doskonale sprawdzisz się w instytucjach rządowych i samorządowych oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, a także w organach struktury europejskiej. Będziesz również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim oraz placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Oprócz pracy w instytucjach administrujących programami unijnymi możesz także związać się z jednostkami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Inżynieria kognitywna w zarządzaniu i ekonomii 7 semestrów

To idealny wybór dla szukających studiów interdyscyplinarnych, łączących dokonania pozornie odległych dziedzin: informatyki, ekonomii, psychologii, teorii sztucznej inteligencji, lingwistyki, neurobiologii i filozofii. Dzięki solidnej metodologii poznasz  zakamarki ludzkiego umysłu i dowiesz się, jak go badać. Zgromadzisz wiedzę dotyczącą procesów i struktur poznawczych oraz ich modelowania. Neuronalne uwarunkowania poznawcze i behawioralne również nie będą ci obce. Dzięki opanowaniu podstawowych technik informatycznych  łatwiej przygotujesz się do przyszłej pracy.
Profil: brak podziału na profile

Co po studiach?
Dzięki specyficznym umiejętnościom, które zdążysz nabyć w toku studiów, masz szansę pracować w wielu instytucjach wykorzystujących zaawansowane technologie informatyczne. Do twoich zadań może więc należeć projektowanie środowisk wirtualnych i narzędzi informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, praca z zakresu komunikacji społecznej, ale także komunikacji „człowiek-komputer”. Z łatwością odnajdziesz się także w roli badacza struktur poznawczych i sztucznej inteligencji.

Zarządzanie 6 semestrów studiów wyłącznie w języku angielskim

Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając zasady ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał okazję przygotowywać wiele projektów. To najlepszy sposób na to, by przygotować się do pracy w zespołach realizujących najwymyślniejsze przedsięwzięcia na całym świecie. By jeszcze bardziej ułatwić ci karierę menadżerską, oferujemy intensywny kurs języka chińskiego wraz z elementami chińskiej kultury.
Uwaga! Studia na tym kierunku są płatne.
Profile: brak podziału na profile

Co po studiach?
Odważni i ambitni młodzi menadżerowie mogą zakładać własne biznesy. Ci, którzy chcą wtopić się w struktury już istniejących firm, mogą próbować swoich sił w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych oraz korporacjach międzynarodowych.

Zarządzanie inżynierskie 7 semestrów

Proponujemy ci wyjątkowy zestaw naukowy – wiedzę inżynierską i menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. To jedyne w swoim rodzaju połączenie dające ci biegłość zarówno na płaszczyźnie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Wszystko to w połączeniu z biegłością zarządzania projektami i opanowaniem narzędzi informatycznych daje w sumie sylwetkę absolwenta wszechstronnego, gotowego na podbój rynku pracy.
Profile: Inżynieria systemów produkcji; Inżynieria środowiska pracy; Technologie informatyczne w zarządzaniu

Co po studiach?
Sprawdzisz się jako projektant procesów i systemów produkcyjnych. Możesz także zająć się inżynierią jakości, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami, ergonomią procesów i sprawami związanymi ze środowiskiem baz danych i technologii zespołów IT.


Studia stacjonarne II stopnia

Analityka gospodarcza 4 semestry

Specjalności: Analityk biznesowy; Analityk rynku

Co po studiach?
Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku. Ponadto będziesz zdolny do pracy z zakresu sporządzania planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych.

Europeistyka 4 semestry

Specjalności: Biznes na rynku światowym; Administracja w UE; Finanse

Co po studiach?
Twoją wiedzę i umiejętności chętnie spożytkują instytucje rządowe i samorządowe, a także organizacje krajowe i międzynarodowe. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz zajęcie w organach struktury europejskiej. Możesz również zatrudnić się przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim, w placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Będziesz gotowy do podjęcia pracy przy zabieganiu o fundusze unijne, ale także w administrowaniu programami unijnymi.

Zarządzanie 3-4 semestry

Specjalności: Biznes na rynkach wschodzących; Biznes międzynarodowy; Informatyka w biznesie; Finanse i bankowość; Marketing; Przedsiębiorcza firma; Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; Zarządzanie operacyjne; Zarządzanie organizacją; Zarządzanie wiedzą; Metody ilościowe w zarządzaniu; Rynek pracy; Small Business Economics and Management; International Management
Uwaga! Specjalności są uruchamiane, gdy grupa liczy co najmniej 25 osób lub wielokrotność tej liczby.

Co po studiach?
Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową.


Umożliwiamy ci także kształcenie w trybie niestacjonarnym

I stopień

Analityka gospodarcza 6 semestrów

Profile: Analityk IT; Analityk finansowy

Europeistyka 6 semestrów

Profile: Kultura i komunikacja społeczna w Europie; Biznes w krajach europejskich; Administracja samorządowa

Zarządzanie inżynierskie 8 semestrów

Profile: Inżynieria systemów produkcji; Inżynieria środowiska pracy; Technologie informatyczne w zarządzaniu


II stopień

Analityka gospodarcza 4 semestry

Specjalności: Analityk biznesowy; Analityk rynku

Europeistyka 4 semestry

Specjalności: Biznes na rynku światowym; Administracja w UE; Finanse

Zarządzanie 3-4 semestry

Specjalności: Biznes na rynkach wschodzących; Biznes międzynarodowy; Informatyka w biznesie; Finanse i bankowość; Marketing; Przedsiębiorcza firma; Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; Zarządzanie operacyjne; Zarządzanie organizacją; Zarządzanie wiedzą; Metody ilościowe w zarządzaniu; Rynek pracy
Uwaga! Specjalności są uruchamiane, gdy grupa liczy co najmniej 25 osób lub wielokrotność tej liczby.Kontakt

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej

budynek ZIE, dziekanat, I piętro, pokój 101
tel. 58 347 11 52, 58 347 14 37, 58 347 15 71

Rekrutacja

tel. 58 348 67 09


POLITECHNIKA GDAŃSKA
tel. 58 348 67 09

przejdź do spisu treści

Największa na Pomorzu Biblioteka

Politechnika Gdańska posiada największą, ale i najnowocześniejszą bibliotekę naukowo-techniczną na Pomorzu. Czeka tu na studentów ponad. 1mln 200 tys. pozycji z różnych dziedzin (głównie skrypty i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe i techniczne polskie oraz zagraniczne, literatura normalizacyjna, opisy patentowe, literatura techniczno-handlowa i bazy danych). Obok literatury drukowanej biblioteka udostępnia studentom także e-podręczniki akademickie, e-książki naukowe, e-czasopisma, e-normy oraz bazy danych w dostępie on-line.

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Na uczelni funkcjonuje jednostka, której nadrzędnym celem jest wyrównanie wiedzy z matematyki wśród studentów. Nauczyciele akademiccy, nieodpłatnie, pomagają studentom w zrozumieniu królowej nauki, zarówno podczas tradycyjnych konsultacji, jak i na tzw. e-konsultacjach. Matematykę można trenować m.in. „na odległość”, korzystając z kursów dostępnych na uczelnianej platformie „moodle”. Centrum organizuje elektroniczne konsultacje przez e-mail, gadu-gadu i skype’a. Matematycy dostępni są także na chatach i forach dyskusyjnych.

Współpraca międzynarodowa

Politechnika Gdańska sukcesywnie rozwija współpracę międzynarodową uczestnicząc w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych i sieci szerokiej współpracy z instytucjami partnerskimi. Uczelnia realizuje obecnie 402 umowy interinstytucjonalne w ramach Programu ERASMUS oraz 77 umów ramowych o współpracy bilateralnej o charakterze ogólnym. 
Politechnika Gdańska koordynuje oraz uczestniczy w projektach typu LLP Intensive Programme, ERASMUS MUNDUS, Jean Monnet, CEEPUS, TEMPUS, Leonardo  da Vinci. Uczelnia jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network (BSRUN) – sieci zrzeszającej akademickie uczelnie z Polski, Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy oraz Rosji.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Nasi studenci mają ogromne możliwość kreowania własnej osobowości i doskonalenia umiejętności zespołowych podczas pracy w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Angażując się w projekty naukowe, czy kulturalne zmagają się z realnymi przedsięwzięciami, mając przy tym dobrą zabawę. Praca w kołach i organizacjach studenckich jest doskonałym doświadczeniem, procentującym w późniejszym życiu zawodowym, a na etapie studiów to bezcenne źródła nawiązywania przyjaźni z osobami o podobnych zainteresowaniach i pasjach. W sumie do wyboru jest ponad. 60 kół naukowych i 20 organizacji studenckich. Możesz dołączyć do podróżników, miłośników spływów kajakowych i wspinaczki... Jest i miejsce dla obdarzonych pięknym głosem i amatorów fotografii. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Stypendia

Studencia PG mogąć korzystać z zasobów wiedzy i środków materialnych uczelni, służących zdobywaniu wykształcenia. Stypendia dla najlepszych studentów mogą wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie. Stypendium rektora  mogą otrzymać również studenci odnoszący sukcesy sportowe. Wyróżniającym się studentom dodatkowo stypendia fundują firmy współpracujące z uczelnią, co jest ewenementem w skali Polski. Oczywiście najlepsi mają również szansę otrzymać stypendium od samego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Studenci z mniej zamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium socjalne, a osoby niepełnosprawne o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Sportu Akademickiego

Politechnika Gdańska posiada nowoczesne Centrum Sportu Akadmickiego, nowe boiska, korty tenisowe, baseny, sale treningowe, ściankę wspinaczkową. Dla tych, którzy są ponadprzeciętnie wysportowani i czują w sobie chęć do rozwoju fizycznego CSA proponuje uczestnictwo w jednej z dwudziestu sekcji sportowych, które reprezentują uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Polski. Ze względu na wysoką rangę mistrzostw przed przyjęciem do wybranej drużyny trener wnikliwie ocenia sprawność fizyczną przyszłego zawodnika. Studenci mogą uczestniczyć w treningach aerobiku sportowego, judo, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa, piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, pływania, tenisa ziemnego i stołowego. Można także dołączyć do sekcji wioślarskiej bądź żeglarskiej albo doskonalić się we wspinaczce skałkowej
Centrum Sportu Akademickiego organizuje również obozy narciarskie i żeglarskie.

Osiedle studencie

Politechnika dysponuje jedenastoma domami studenckimi, położonymi na dwóch osiedlach nieopodal centrum Wrzeszcza oraz akademikiem znajdującym się kilkaset metrów od morza. Wygoda nie ogranicza się jednak do atrakcyjnego otoczenia, akademiki od wielu lat są systematycznie remontowane i unowocześniane. Większość jedno i dwuosobowych pokoi ma wygodne wyposażenie. Każdy akademik jest wyposażony w bezpłatną sieć internetową, z której studenci korzystać mogą 24 godziny na dobę oraz w wewnętrzną sieć telefoniczną, dzięki której można łączyć się bezpłatnie z uczelnią lub innym domem studenckim. Na osiedlach zlokalizowane są kluby, sklepy i punkty kserograficzne.
Co roku w akademikach zamieszkuje ponad 2600 studentów PG.


Czy wiesz, że... 
ciekawostki naukowe z uczelni

 • W 1949 roku skonstruowano pierwszy po wojnie polski samochód ciężarowy o ładowności 3,5 t. Prace prowadzone były pod kierunkiem prof. Mieczysława Dębickiego. Samochód wszedł do masowej produkcji pod nazwą STAR 20.

 • Prof. Władysław Czerny opracował jedną z pierwszych koncepcji odbudowy miast i rozwoju stref nadmorskich. Jeszcze w drugim kwartale 1945 przedstawił plan odbudowy gdańskiego Śródmieścia, zakładającą ścisłą restytucję historycznego układu przestrzennego Głównego Miasta. Proponował sporą część planowanych i realizowanych obecnie w Gdańsku dużych inwestycji takich, jak np. most lub tunel pod Martwą Wisłą czy nową ulicę Wałową.

 • Zespół prof. Mariana Osińskiego, wykładowcy na Wydziale Architektury miał znaczący udział w odbudowie i rekonstrukcji Głównego Miasta w Gdańsku.

 • Ogromny udział przy budowie Sołdka – pierwszego w powojennej historii Polski statku pełnomorskiego, który wodowano 6 listopada 1948 miał prof. Jerzy Doerffer, prof. PG, rektor naszej uczelni w latach 1981-84. Statek pływał pod polską banderą ponad 31 lat. Dziś zacumowany na Motławie nieopodal Żurawia jest już eksponatem muzealnym.

 • Pierwsza polska główna maszyna parowa typu ML8a o mocy 1300KM została zaprojektowana w 1949 roku pod kierunkiem prof. Adolfa Polaka. Maszynę tę wykonano w hucie „ZGODA” w Świętochłowicach i zamontowano na rudowęglowcu s/s „SOŁDEK”.

 • Pierwsza powojenna obrabiarka do metali, wiertarka promieniowa typu Wr16, zaprojektowana pod kierunkiem prof. Edwarda T. Geislera powstała na Politechnice Gdańskiej. Produkcję obrabiarki przejęły na początku lat pięćdziesiątych Zakłady ZISPO w Poznaniu.

 • W 1953 roku zespół prof. Roberta Szewalskiego zaprojektował pierwszą polską turbinę parową typu TP2 o mocy 2300 KW. Produkcja turbin odbywała się w zakładach „ZAMECH” w Elblągu.

 • Na Politechnice Gdańskiej opracowano pierwszy polski lek przeciwnowotworowy Ledakrin. Lek został wynaleziony przez prof. Andrzeja Ledóchowskiego w latach 60-tych.

 • Naukowcy pod kierunkiem prof. Janusza Rachonia z Wydziału Chemicznego opracowali nową metodę syntezy alendronianu sodu. Substancja ta stała się podstawą do produkcji leku na osteoporozę OSTEMAX 70 Comfort. Lek wprowadzono na rynek w roku 2004.

 • Architekci z naszej uczelni: Wojciech Targowski i Antoni Taraszkiewicz współprojektowalii Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

 • Większą część zespołu projektowego pracującego przy budowie PGE Arena, gdańskiego stadionu na Euro 2012 tworzyli wychowankowie politechniki, a na jego czele stał Ryszard Trykosko, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Cyber-oko opracowane pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostało „Polskim wynalazkiem 2013”. Interfejs służy do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

110 lat PG
Rok 2014 jest rokiem obchodów jubileuszu 110-lat Politechniki Gdańskiej. Z tej okazji uczelnia przygotowuje wiele wydarzeń w specjalnej, jubileuszowej oprawie, między innymi:
 • Politechnika Open – dzień otwarty dla maturzystów (19 marzec 2014)

 • Dziewczyny na politechniki – dzień otwarty dla kobiet (3 kwiecień 2014)

 • Konkurs fotograficzny „Politechnika Photo Days” – konkurs dla zapalonych amatorów fotografowania (ogłoszenie konkursu – kwiecień 2014)

 • Komu potrzebni są dzisiaj w Polsce wykształceni, młodzi ludzie i jaki mają udział w rozwoju konkurencyjności kraju? – Debata dotycząca przyszłości młodzieży (kwiecień 2014)

 • Bałtycki Festiwal Nauki – spotkania z nauką dla młodszych i starszych (20-25 maj 2014)

 • Noc Politechniki Gdańskiej – wielkie nocne zwiedzanie kampusu w połączeniu z europejską nocą muzeów w Gdańsku (maj 2014)

 • Technikalia – Święto studentów (maj 2014)

 • Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego (październik 2014)

 • Kolenda na dobre święta – spotkanie przy opłatku i gorącej czekoladzie społeczności akademickiej (grudzień 2014)

 • Niebo nad Politechniką Gdańską – wieczorny pokaz astronomów (grudzień 2014)
 

Kierunki studiów I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier architekt

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier architekt
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku:  angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne,
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne,
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia II stopnia
stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim 

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
licencjat

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier
Program studiów w języku: polskim

Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne
magister inżynier
Program studiów w języku: polskim i angielskim

Studia I stopnia
stacjonarne, 
inżynier

Studia II stopnia

stacjonarne, 
magister inżynier
Program studiów w języku: angielskim


Wydziały na uczelni:

architektury
chemiczny
elektroniki, telekomunikacji i informatyki
elektrotechniki i automatyki
fizyki technicznej
inżynierii lądowej i środowiska
mechaniczny
oceanotechniki i okrętownictwa
zarządzania i ekonomii

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
oceanotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska w j. angielskim I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie ochrony środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie inżynierskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Centrum rekrutacyjne - Dział Kształcenia

Gmach B, pok. 201 (budynek nr 10)
(58) 348 67 00

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 
Informacja o numerach telefonów +48 58 347 11 00 
Informacja o pracownikach https://moja.pg.edu.pl/app/addressBook/

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

KOROZJA

studia inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane