Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa

Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa


Szkoła powstała w kwietniu 2007 i z końcem tego roku przyjęła nazwę Krakowskiej Szkoły Filmowej, a od 20 marca 2010 nosi imię Wojciecha Jerzego Hasa. Jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43203-7-166 i funkcjonuje jako dwuletnia szkoła policealne.

Szkoła oferuje naukę na czterech kierunkach:

FILMOWYM

ze specjalnościami:

OPERATORSKO-MONTAŻOWĄ

Zajęcia mają w większości charakter praktyczny i prowadzone są przez doświadczonych i czynnych zawodowo twórców. W trakcie nauki słuchacze poznają wszystkie etapy tworzenia filmu – od napisania własnego scenariusza poprzez opanowanie kadru nieruchomego po sztukę operatorską i montaż gotowego materiału, a także założenia podstaw produkcji filmowych, bowiem mają możliwość wzięcia udziału w realizacji filmów.

Nauka w wymiarze 530 godzin szkoleniowych, czterech plenerów artystycznych i praktyk kończy się obroną pracy dyplomowej i prezentacją etiudy filmowej. Część zajęć z produkcji filmowej odbywa się w studiach telewizji TVN. 

Pracownia dyplomowa prowadzona jest od 2 semestru I roku. Słuchacz wybiera swojego opiekuna pracy dyplomowej i przez 1,5 roku pracuje z nim rozwijając swój warsztat i realizują etiudę dyplomową. Prace dyplomowe mogą powstawać we współpracy z reżyserami ze specjalności reżysersko-scenopisarskiej. Dyplom naszej Szkoły potwierdza zdobycie wykształcenia i nabycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

Nasi WYKŁADOWCY to czynni zawodowo specjaliści w swojej dziedzinie, to najlepsi dydaktycy i pasjonaci. Są absolwentami: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Włoskiego Instytutu Fotografii w Rzymie; Akademii Filmowej w Pradze (FAMU).

więcej...

REŻYSERSKO-SCENOPISARSKĄ

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, prowadzone są przez doświadczonych i czynnych zawodowo reżyserów oraz scenarzystów. W trakcie nauki słuchacze poznają wszystkie etapy tworzenia filmu – od pomysłu przez napisanie scenariusza do pracy na planie. Nasi reżyserzy uczą się również sztuki operatorskiej i poznają praktycznie zasady montażu nieliniowego. Na planach filmów realizowanych w szkole studenci weryfikują w praktyce zdobytą podczas zajęć wiedzę.

Nauka w wymiarze 530 godzin szkoleniowych, czterech plenerów artystycznych i praktyk kończy się obroną pracy dyplomowej i prezentacją etiudy filmowej. Część zajęć z produkcji filmowej odbywa się w studiach telewizji TVN. 

Mamy umowę o współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych na mocy której nasi studenci mogą korzystać z największego studia z blue boxem w Polsce.

Pracownia dyplomowa prowadzona jest od 2 semestru I roku. Słuchacz wybiera swojego opiekuna pracy dyplomowej i przez 1,5 roku pracuje z nim rozwijając swój warsztat i realizują etiudę dyplomową. Prace dyplomowe mogą powstawać we współpracy z operatorami ze specjalności operatorsko-montażowej. Dyplom naszej Szkoły potwierdza zdobycie wykształcenia i nabycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

więcej...

SCENARIOPISARSKIM

Celem zajęć jest nauka podstaw tworzenia tekstów dla telewizji i filmu oraz praca nad scenariuszem pierwszych odcinków serialu telewizyjnego.

Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego bohatera lub takiego wymyślimy! Następnie popracujemy nad strukturą tekstu i konstrukcją opowiadania. Przyjrzymy się technice budowania scen i sekwencji. Zastanowimy się nad artystycznymi walorami projektu oraz możliwymi interpretacjami.

Popracujemy także indywidualnie więc dajemy sobie szansę na znalezienie i wypracowanie własnego języka wizualnego.

Przy okazji sporządzania notatek na marginesach będziemy rozmawiać o najważniejszych dziełach z historii filmu i sztuki.

W trakcie zajęć omówimy:

 • Konwencje. Gatunki. Charakterystykę narracji filmowej.
 • Konstrukcję wielowymiarowych postaci i potencjalnych konfliktów.
 • Techniki zapisu scenariusza.
 • Konstruowanie scen oraz ich układu w scenariuszu.
 • Dialogi.
 • Tematy i pomysły na film.
 • Zaczniemy też robić biblię formatu dla serialu.

Przede wszystkim jednak będziemy pisać. Pisać. Pisać. I jeszcze raz pisać. Wspólnie – sceny i wątki dla serialu. Indywidualnie zaś popracujemy nad własnymi projektami, zarówno fabularnymi jak i dokumentalnymi.

Będziemy patrzeć, jak teksty nabierają życia. Dorastają. Mądrzeją. Pięknieją. Jak pojedyncze słowa wpływają na niuanse. Znaczenia. Jak teksty się metaforyzują. Wyobrażają. Wizualizują. Jak nabierasz ochoty, by je zobaczyć na ekranie. A będzie taka możliwość – sceny, dialogi, a nawet całe etiudy możesz nakręcić z naszymi studentami reżyserii, operatorstwa i montażu. Nie będziesz więc pisać do szuflady. Nie ma lepszej nauki dla scenarzysty, niż pracować z grupą innych twórców, by przenieść tekst na ekran.

Swój tekst przeczytasz także z aktorami.

Nasi WYKŁADOWCY to czynni zawodowo specjaliści w swojej dziedzinie, to najlepsi dydaktycy i pasjonaci. Są absolwentami: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Włoskiego Instytutu Fotografii w Rzymie.

więcej...

FOTOGRAFICZNYM

Chcesz nauczyć się operować światłem, aparatem i komputerem, tak, by jakość twojej pracy zależała od ciebie, a nie od przypadku? Chcesz poszerzyć wachlarz swoich środków wyrazu o możliwości, o których dotąd nie wiedziałeś lub tylko przypuszczałeś, że są możliwe?

Zajęcia na kierunku fotografia mają wyłącznie praktyczny charakter, odbywają się zarówno w profesjonalnie wyposażonym studiu jak i w plenerach. Uczymy tylko rzeczy potrzebnych, odpowiadających aktualnym zapotrzebowaniom rynku.

Fotografia jest dla nas przede wszystkim sztuką, która nie może zaistnieć bez biegłości warsztatowej. Oprócz perfekcji warsztatu dbamy o kształtowanie plastycznego zmysłu i indywidualnego stylu studenta. Starannie dobrani wykładowcy to czynni zawodowo artyści fotograficy, pasjonaci o inspirującej osobowości.

Studenci tworząc własne portfolio, pracę dyplomową oraz prezentując swoje fotografie podczas wystaw, zdobywają doświadczenie niezbędne w zawodzie fotografa. Dyplom naszej Szkoły potwierdza zdobycie wykształcenia i nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu.

Ocena końcowa jest średnią z ocen: ukończenia studiów i pracy dyplomowej.

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego (kamer, apartów, obiektywów, statywów, oświetlenia, montażowni etc.) oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

więcej...

FILM REKLAMOWY

Filmy reklamowe możemy spotkać wszędzie w TV, na stronach www, w mediach społecznościowych, na telebimach czy w środkach komunikacji miejskiej. Film reklamowy stał się nowoczesnym i najskuteczniejszym narzędziem marketingowym.

Niezależnie czy jesteś filmowcem, social media ninja, marketingowcem czy właścicielem swojej firmy lub dopiero zaczynasz wiedza o filmie reklamowym będzie dla Ciebie kluczowa.

Ten kierunek łączy naszą wiedzę i doświadczenie szkoły filmowej z najlepszymi praktykami marketingowymi. Uczymy tajników wiedzy filmowca i marketingowca. Przy tworzeniu filmów reklamowych niezbędne jest zdobycie wiedzy operatora, reżysera, montażysty, producenta czy marketingowca. Niezależnie czy będziesz tworzyć filmy reklamowe sam i potrzebujesz wiedzy z tych wszystkich dziedzin, czy będziesz tylko organizował lub zlecał takie produkcje, ta wiedza będzie dla Ciebie bezcenna.

Nauka w wymiarze 400 godzin szkoleniowych, trzech plenerów artystycznych i praktyk kończy się obroną pracy dyplomowej i prezentacją filmu reklamowego. Część zajęć z produkcji filmowej odbywa się w studiach telewizji TVN. 

Pracownia dyplomowa prowadzona jest od 2 semestru I roku. Słuchacz wybiera swojego opiekuna pracy dyplomowej i przez 1 rok pracuje z nim rozwijając swój warsztat i realizują etiudę dyplomową. Dyplom naszej Szkoły potwierdza zdobycie wykształcenia i nabycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

więcej...

Kiedy są zajęcia?

Kształcimy w systemie zaocznym podczas zjazdów odbywających się średnio co drugi tydzień w trybie: weekendowym (sobota–niedziela w godz.10:00-17:00) lub tygodniowym (wtorek–środa–czwartek w godz.16:30-19:30). Wymiar godzin nauki w obu trybach (weekendowym i tygodniowym) jest taki sam.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w ścisłym centrum Krakowa przy ul. Kapucyńskiej 3/3.

Jaki jest program nauki?

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez czynnych zawodowo profesjonalistów od lat obecnych na rynku. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny. Uczymy wyłącznie rzeczy potrzebnych, a niezbędne zagadnienia teoretyczne przekazywane są w trakcie ćwiczeń. Duży nacisk kładziemy na biegłość warsztatową – warunek świadomej, nieskrępowanej twórczości, przy równoczesnym rozwijaniu indywidualnego stylu każdego słuchacza.

Co nas wyróżnia?

Szkoła posiada umowę o współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych, na mocy tego porozumienia nasi studenci mogą tam bezpłatnie realizować swoje projekty.

W ramach opłaty czesnego nasi Studenci mogą korzystać ze sprzętu szkolnego (kamer, aparatów, obiektywów, statywów, oświetlenia, montażowni etc.) oraz studia foto na użytek własnej działalności artystycznej.

Szkoła organizuje plenery artystyczne, których partnerem sprzętowym jest firma Canon.

Ponadto organizujemy imprezy filmowo-kulturalnie jak np. Przegląd KSF Youth Camera.

Nasi studenci w ramach zajęć, pod okiem wykładowców, realizują wg. własnego scenariusza filmy produkowane przez Szkołę: w 2019 roku dwie grupy studentów z II roku zrealizowały filmy Ojcowizna i Miłość Boba, a grupa z II roku jest po zdjęciach do filmu pt. Zbity pies. Obecnie filmy zaczynają swoje festiwalowe przygody!

Dyplom?

Nauka kończy się pracą dyplomową i skompletowanym w trakcie nauki profesjonalnym portfolio. Dyplom potwierdza nabycie konkretnych umiejętności i uprawnia do wykonywania wyuczonego zawodu.

Kim są Wykładowcy?

Nasi wykładowcy to czynni zawodowo twórcy, którzy pracowali przy wszystkich formach filmowych od filmów fabularnych, po seriale przez reklamy i teatry tv, więcej informacji w zakładce – Wykładowcy.

Kim są Absolwenci?

Nasi absolwenci pracują w zawodzie. Ich filmy trafiają na  festiwale filmowe m.in w Gdyni (film Tomasz i Maria), w Sundance (film „Harda”), na Krakowskim Festiwalu Filmowym (film Kolekcja) czy w Cannes (film „Orbiting without suger„). Pracują na planach pełnometrażowych filmów fabularnych (np. „Kobiety Mafii”, „Ptaki śpiewają w Kigali”, „Juliusz”). Pracują przy programach telewizyjnych (m.in „Idol„, „Życie bez wstydu„, „Top Chef” czy „Azja Express”) oraz serialach (m.in. „Belfer”, „Diagnoza”). Realizują teledyski m.in. „Umiem robić sobie wrogów” Bonson/Matek, „#CTZK” Tede, „Spotkanie 13″ AK-47, „Miłość, miłość” Krzysztofa Zalewskiego czy „Pikselove” Patrick The Pan. Pracują także przy filmach reklamowych m.in. dla marek: Doctor Brew, SM Ryki, Lavard, Blachotrapez, oraz Instytucji: Wojska Polskiego, Urzędu Miasta w Lublinie, Urzędu Miasta w Zakopanem, czy Małopolskiego Hospicjum.

Więcej o ich osiągnięciach można przeczytać w zakładkach: News, Absolwenci oraz Największe Sukcesy Absolwentów.

Z kim współpracujemy?

Centrum Technologii Audiowizualnych (gdzie kręcimy na największy w Polsce blue boxie w Polsce), Cinema City (który jest strategicznym partnerem Przeglądu KSF YOYTH CAMERA) Kino-Kijów Centrum (gdzie organizujemy projekcie oraz chodzimy taniej do kina), firmą Gaffer (gdzie organizujemy warsztaty oświetleniowe), Canon Polska (możemy liczyć na ich sprzęt podczas plenerów), Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (z którym organizujemy „Noc serialożerców”), Centrum badań audiowizualnych IMAVI Uniwersytety Jagiellońskiego (gdzie organizujemy warsztaty motion control), TVN (w studiu tej telewizji odbywa się część zajęć z produkcji filmowej), agencją artystyczną TMT Art (która pomaga nam w rekrutowaniu aktorów na warsztaty), szkołą Beauty Art (która robi fantastyczne studyjne i filmowe makijaże).

Co realizujemy?

Oczywiście etiudy i filmy studentów, ale nie tylko! W 2018 roku realizowaliśmy spot promujący kampanię Kilometry Dobra. Szkoła nagrywała emocje w autach przyszłości we współpracy z Krakowskim Centrum Technicznym Aptiv, a także zrealizowała film z okazji 20 lecia Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. W 2017 roku Szkoła dzięki dotacji uzyskanej z programu „Filmoteka Małopolski” zrealizowała notację filmową ze Stanisławem Zajączkowskim. Ponadto na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowaliśmy relację z XXVII ESRS Conference.

Obecnie zaczynamy pracę nad dokumentem o Dolnych Młynach, który realizować będziemy dzięki dofinansowaniu z programu Patriotyzm Jutra prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.


Szkoła oferuje naukę na czterech kierunkach:

 • FILM

specjalizacja:
operatorsko-montażowa
reżysersko-scenopisarskim

 • FILM REKLAMOWY
 • SCENARIOPISARSTWO
 • FOTOGRAFIA

Zawody na uczelni:

film, kurs operatorski
fotograf
scenariopisarstwo

Główny adres uczelni

 • Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa
  ul. Kapucyńska 3/3, 31-113 Kraków
 •  
 • Telefon: (12) 430 05 20
 • Email: szkola@ksfilm.pl
 • Strona: http://ksfilm.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Akademia Młodego Youtubera

5 dniowe warsztaty w KRAKOWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ IM. WOJCIECHA JERZEGO HASA

czytaj dalej

Kurs Fotografii Produktowej

Jeżeli w piękny i profesjonalny sposób chcesz przedstawić produkt/przedmiot musisz nauczyć się tajników fotografii produktowej. Wysokiej jakości zdjęcia produktów to klucz do sukcesu Twojej firmy, strony internetowej czy bloga.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane