Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

Rok zalozenia: 1992

 

 
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu powołane zostało w 1992r. przez Kuratora Oświaty w Katowicach; art. 77 ust. 2 ustawy z dn. 07.09.1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 429) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05.03.1992r w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 26, poz. 115) (Akt założycielski z dn. 20.05.1992r, Nr KO–KS–D–0213/36/92).

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo–dydaktyczną, której znaczna część to pracownicy naukowi wyższych uczelni.

Wszystkie programy nauczania realizowane w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu są programami autorskimi. Uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauk o wychowaniu oraz potrzeby praktyki nauczycielskiej.

Nauka w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu kończy się uzyskaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela i wychowawcy w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz edukacji pozaszkolnej.   

Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu mogą przystapić do egzaminu na tytuł zawodowy licencjata przeprowadzanego przez uczelnie sprawujące opiekę naukowo - dydaktyczną, a następnie mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich wszystkich uczelni akademickich w Polsce.


  • Kształcenie stacjonarne:   NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Edukacja muzyczna i edukacja przedszkolna
Edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza


  • Kształcenie niestacjonarne:  TYLKO 1100 zł za semestr!
Pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza
 
 
 

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie