Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych

KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych


KamArti jest policealną szkołą rzemiosł artystycznych, utworzoną przez aktora, reżysera, dyrektora Teatru Kamienica w Warszawie – Emiliana Kamińskiego.


To jedyna taka szkoła w Polsce, działająca przy warszawskim Teatrze Kamienica.

Uczy w 3 specjalizacjach:


Realizacje intermedialne


powstały z myślą o wszystkich, którzy chcą w ramach jednego kierunku poznać tajniki realizacji dźwięku, oświetlenia scenicznego oraz multimediów.

Realizacja dźwięku

Nauka w KamArti na kierunku „Realizacje intermedialne” daje szansę zdobycia wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi sprzętu służącego do rejestracji, edycji oraz emisji obrazu i dźwięku. Są to jedne z najważniejszych narzędzi artystycznych wykorzystywanych w sztukach scenicznych. Poprawne posługiwanie się dźwiękiem oraz przestrzeganie zasad jego tworzenia pomaga widzowi śledzić fabułę, dlatego uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie jest niezwykle istotne dla osób chcących specjalizować się w obsłudze technicznej przedstawień teatralnych, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych.

Oświetlenie sceniczne

W ramach zajęć na kierunku „Realizacje intermedialne” zdobywa się wiedzę z zakresu oświetlenia scenicznego, które jest narzędziem artystycznego wyrazu oraz znaczącym elementem inscenizacji. Odpowiednia gra świateł pozwala bowiem określić, wyodrębnić oraz ukryć kluczowe elementy narracji, jak również pokazać nastrój lub wymiar danego ujęcia. Umiejętne posługiwanie się światłem i dźwiękiem ma ogromne znaczenie podczas wszystkich wydarzeń artystycznych.

Multimedia

Współczesne technologie dają możliwość wzbogacenia elementów scenograficznych o wizualizacje multimedialne – materiały video oraz projekcje emitowane na rozmaitych nośnikach. Dlatego wiedza także z tego zakresu jest przekazywana na kierunku „Realizacje multimedialne”. Obsługa sprzętu wymaga bowiem specjalistycznych kompetencji. Nauka pod okiem doświadczonych prowadzących jest niezwykle ważna, podobnie jak możliwość ćwiczenia na wysokiej klasy, nowoczesnym sprzęcie. W KamArti przyszli eksperci od realizacji dźwięku, oświetlenia scenicznego oraz multimediów zdobywają swoje umiejętności pod okiem praktyków odnoszących sukcesy w swoim zawodzie. Co istotne, zajęcia praktyczne prowadzone są również w przestrzeniach Teatru Kamienica i Studio Nagrań Kamienica.

Ukończenie kierunku „Realizacje intermedialne” w KamArti sprawia, że absolwenci zyskują umiejętności pozwalające im realizować małe spektakle, w trakcie których samodzielnie obsługują oświetlenie, dźwięk i multimedia.


Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku


Kreowanie wizerunku to kierunek dla osób, które są zainteresowane modą w szerokim zakresie. Łączy elementy charakteryzacji, stylizacji i konstruowania kostiumu. Absolwent KREACJI WIZERUNKU SCENICZNEGO docelowo zajmie się współpracą m.in. z reżyserami i aktorami w zakresie projektowania wizerunku bohaterów wydarzeń artystycznych czy modowych.

Chcemy, aby osoby kończące ten kierunek mogły w pełni zająć się kreowaniem wizerunku, dlatego zajęcia będą obejmowały zarówno elementy projektowania, wykonywania kostiumów, jak również praktyczną naukę charakteryzacji. Jeśli lubisz modę, masz zmysł estetyczny, wyczucie stylu, kochasz tworzyć stylizacje, zajmować się makijażem i charakteryzacją, jest to kierunek stworzony dla Ciebie!

Projektowanie i konstrukcja kostiumu modowego, codziennego, scenicznego, medialnego. Warsztaty stylisty kostiumu i fryzur. Kreowanie wizerunku. Historia mody. Makijaż sceniczny, modowy, codzienny, charakteryzacja. Są to obszary, którymi zajmować się będziesz w czasie zajęć. Stawiamy na zajęcia praktyczne w małych grupach i przyjaznej, twórczej atmosferze, tak aby każdy mógł blisko współpracować z wykładowcami, którzy są praktykami i zajmują się tym na co dzień.

Absolwent kierunku KREACJA WIZERUNKU SCENICZNEGO może podjąć pracę w teatrach, przy sesjach fotograficznych, na planach filmowych, przy kręceniu reklam oraz we wszelkich instytucjach wymagających wystąpień publicznych.

Osoba kończąca specjalność KREACJA WIZERUNKU SCENICZNEGO potrafi wykonać pełną, profesjonalną stylizację postaci zarówno z gotowych elementów kostiumu, jak i zaprojektować oraz stworzyć kostium od podstaw. Zna kanony estetyki oraz ubiory charakterystyczne dla wszystkich epok historycznych i współczesnych, umie stworzyć projekt wizerunku bohatera sztuki teatralnej, filmu, serialu, reklamy, sesji fotograficznej, kampanii wyborczej, swobodnie porusza się również w kreacji wizerunku w biznesie. Zna najnowsze trendy w modzie i makijażu, zasady właściwego stroju oraz różne style w ubiorze. Potrafi określić proporcje sylwetki i dobrać do niej odpowiedni kostium. Zna historię mody, dzięki czemu doskonale orientuje się w trendach i potrafi stworzyć kostium historyczny, m.in. na potrzeby spektaklu czy filmu.


Techniki scenograficzne


– dekoratorstwo i modelatorstwo.

Spektakl jest wspólnym dziełem pracy wielu twórców, których współdziałanie ma bezpośredni wpływ na końcowy efekt widoczny dla widzów. Za plastyczno-techniczną oprawę sztuki teatralnej czy koncertowej i kształtowanie przestrzeni scenicznej widowiska odpowiada scenograf. Przygotowuje on projekty dekoracji, w tym z elementów malarskich, elementów architektoniczno-konstrukcyjnych, (często musi współpracować ze specjalistami odpowiedzialnymi za dźwięk, światło i kostiumy), rekwizytów. Współpracując z reżyserem, aktorem, realizatorem światła czy dźwięku, scenograf ma istotny wpływ na kształt oprawy widowiska.

Scenografia najbardziej kojarzy się z teatrem i to właściwe, jednak aranżacja przestrzeni to już duże większe możliwości działania artystycznego. Kierunek został stworzony dla osób chcących zajmować się technikami scenograficznymi na potrzeby różnych wydarzeń artystycznych, ale nie tylko.

Absolwenci poznają historię teatru, warsztat pracy aktora, reżysera i przede wszystkim scenografa. Będą uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych oraz zapoznają się z teatrem od kulis.

Przestrzeń sceniczna służy spektaklom, ale również koncertom, wystawom czy eventom biznesowym. Techniki scenograficzne zmieniły się na przestrzeni lat, a naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy będą umieli stosować zarówno tradycyjne metody budowania scenografii, rekwizytów, jak i nowoczesne technologie multimedialne coraz częściej obecne na scenach teatralnych, koncertowych, a także w przestrzeniach publicznych, muzealnych czy handlowych.

Stawiamy na zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków na co dzień zajmujących się wykonywaniem scenografii, rekwizytów, projektami multimedialnymi.

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami warsztatu teatralnego, konstrukcją scen, właściwościami tworzyw i umiejętnością ich wykorzystania. Chcemy uwrażliwić na bogactwo form i możliwości kreowania przestrzeni na różne potrzeby.

Uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoje potrzeby twórcze i zdolności konstruktorskie podczas zajęć obejmujących komputerowe aranżowanie przestrzeni, tworzenie projektów i makiet, malowanie, rzeźbienie czy szycie.

KamArti przygotowuje do zawodu związanego z techniczną obsługą przedstawień teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym.

Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży. Wśród nauczycieli są eksperci, mający na swoim koncie największe realizacje sceniczne, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Od września 2020 r. KamArti posiada uprawnienia szkoły publicznej.

KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych, Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po ukończeniu dwuletniej szkoły i zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł zawodowy: plastyk, specjalizacja w zależności od wybranego kierunku: Realizacje intermedialne; Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku; Modelatorstwo i dekoratorstwo.

Zajęcia realizowane są przede wszystkim w przestrzeniach Teatru Kamienica.


Zawody na uczelni:

realizacje intermedialne
stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku
techniki scenograficzne

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Emilian Kamiński krok po kroku spełnia swoje marzenia

Aktor. Reżyser. Założyciel i dyrektor Teatru Kamienica, Emilian Kamiński właśnie wręczył dyplomy pierwszym absolwentom kończącym Jego szkołę artystyczną KamArti, która funkcjonuje przy Teatrze Kamienica w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane