Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Emilian Kamiński krok po kroku spełnia swoje marzenia

Aktor. Reżyser. Założyciel i dyrektor Teatru Kamienica, Emilian Kamiński właśnie wręczył dyplomy pierwszym absolwentom kończącym Jego szkołę artystyczną KamArti, która funkcjonuje przy Teatrze Kamienica w Warszawie.

Szkoła Artystyczna KamArti, działająca przy warszawskim Teatrze Kamienica powstała dwa lata temu. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Emilian Kamiński, aktor, reżyser oraz dyrektor Teatru Kamienica. – Stworzenie profesjonalnej szkoły artystycznej od lat było moim marzeniem. Jako aktor, reżyser, właściciel teatru – wiem, jak ważne jest profesjonalne wsparcie wielu specjalistów, bez których żadna sztuka, produkcja, widowisko w teatrze, telewizji, plenerze czy w sieci po prostu nie powstanie. Dźwięk, oświetlenie, scenografia, stroje, multimedia… – to elementy konieczne w każdej produkcji… Przez wiele lat dążyłem do tego, aby stworzyć odpowiednie warunki i edukować profesjonalistów. Praktyka jest niezbędna. Dlatego nasza szkoła działa w oparciu o pełne zaplecze Teatru Kamienica czy studio nagrań. Jestem dumny, że w świat właśnie wyszli nasi pierwsi absolwenci. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności, pomogą im w realizacji zawodowych planów. A już za kilka tygodni ruszamy z kolejnym rokiem szkolnym w KamArti, kandydatów do naszej szkoły zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 28 sierpnia – powiedział Emilian Kamiński, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Kamienica. W wakacje jeszcze szkoła organizuje specjalne Dni Otwarte: 24 lipca i 14 sierpnia. 

Szkoła Emiliana Kamińskiego edukuje kolejne pokolenia specjalistów

Pod koniec czerwca pierwsi absolwenci szkoły KamArti, działającej przy Teatrze Kamienica ze specjalizacji realizacje intermedialne odebrali dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu. Aby go otrzymać, słuchacze podeszli do egzaminu dyplomowego, podzielonego na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Na część teoretyczną składała się ustna odpowiedź z historii sztuki oraz prezentacja własnych prac z zakresu rysunku, malarstwa i rzeźby. W ramach części praktycznej słuchacze przez pół roku pracowali przy tworzeniu oprawy akustycznej, oświetleniowej oraz multimedialnej spektaklu teatralnego „Ekipa Kulka” w reżyserii Andrzeja Kałuszko. W dniu 1 czerwca br. w Dzień Dziecka, przy pełnej sali młodych widzów, przedpremierowa prezentacja spektaklu była egzaminem praktycznym. Zdający wykazali się opanowaniem umiejętności realizacyjnych wydarzenia teatralnego, a ich pracę oceniła Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Spektakl spotkał się z gorącym przyjęciem przez publiczność. Absolwenci Szkoły KamArti otrzymali dyplomy z rąk dyrekcji Teatru Kamienica: Emiliana Kamińskiego i Justyny Sieńczyłło oraz dyrektor szkoły Grażyny Karwowskiej-Winiarek.

Młodzi technicy teatralni poszukiwani 

W szkole trwa rekrutacja na kreatywne kierunki dla wszystkich osób zainteresowanych pracą przy realizacji spektakli teatralnych, planów filmowych, koncertów, wydarzeń plenerowych czy innych wydarzeń scenicznych. Szkoła oferuje kształcenie na trzech specjalizacjach: 

  • realizacje intermedialne (realizacja dźwięku, oświetlenia scenicznego i multimediów)
  • stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku (wizaż, charakteryzacja, projektowanie kostiumu)
  • techniki scenograficzne (modelarstwo i dekoratorstwo)

Aby zostać słuchaczem szkoły KamArti, należy wypełnić formularz rekrutacyjny i umówić się na egzamin wstępny, który ma formę rozmowy kwalifikacyjnej. Najbliższy, ostatni już egzamin odbędzie się 28 sierpnia. Na egzamin można zapisać się na: https://kamarti.pl/zapisy/
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane