Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego

Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego


Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej – oddział Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II znajdujący się w Bielsku-Białej. Jest ściśle związany z diecezją bielsko-żywiecką i mieści się w siedzibie kurii przy ul. Żeromskiego 5. Prowadzi teologiczne studia licencjackie i magisterskie w ramach czterech specjalizacji: resocjalizacyjnej, pedagogiczno-katechetycznej, turystyki religijnej oraz medialnej.

W 2016 INSTYTUT WYGASIŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Instytut powstał w 1994 r. decyzją biskupa bielsko-żywieckiego, Tadeusza Rakoczego, z dnia 24 czerwca. Osobowość prawną uzyskał 24 lipca tego roku po potwierdzeniu wniosku kurii przez Biuro ds. Wyznań.

Początkowo siedzibą uczelni był dom katechetyczny parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. M. Kolbego. Do gmachu przy ul. Żeromskiego przeniesiono ją w 1999 r. Budynek ten posiada aulę na 300 miejsc, dziesięć sal wykładowych, lektorium. W siedzibie uczelni znajdują się ponadto pomieszczenia biblioteki liczącej 45 tys. woluminów oraz ok. 130 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Od początku istnienia dyrektorem Instytutu jest ks. prof. dr. hab. Tadeusz Borutka. Funkcję wicedyrektora od 2011 roku pełni ks. dr Robert Samsel. Wcześniej funkcję tę pełnił ks. dr Piotr Greger.

Przy instytucie funkcjonuje od 2003 r. Diecezjalna Szkoła Organistowska (szkoła muzyczna II stopnia o uprawnieniach szkoły publicznej) oraz Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej. Istnieje również Chór Instytutu Teologicznego "Gloriam Dei", powołany w 2007 r..

Uczelnia wydaje czasopismo naukowe "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne", publikujące artykuły z zakresu filozofii, historii Kościoła, zagadnień społecznego nauczania Kościoła, biblistyki, teologicznej metodologii, teologii systematycznej oraz praktycznego wymiaru teologicznego nauczania.

Główny adres uczelni

  • Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego
    ul. Żeromskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała
  •  
  • Telefon: 33 819 06 70
  • Fax: 33 819 12 07
  • Email: it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane